imedi /  25 აპრილი 2020, 16:13 / სანდო წყარო

„სოციალ-დემოკრატები“: მთავრობამ აღიარა სახელმწიფოს როლის მნიშვნელობა და ეს პრინციპულად განსხვავდება ბოლო 30 წლის მიდგომისგან

პარტია „სოციალ-დემოკრატები“ მთავრობის მიერ წარმოდგენილ ანტიკრიზისულ ეკონომიკურ გეგმას ეხმიანება და აცხადებს, რომ მთავრობამ აიღო მოქალაქეების წინაშე პასუხისმგებლობა, თუმცა კითხვის ნიშნის ქვეშ რჩება ის, თუ რა რამდენად ეფექტურად შეასრულებს ამ გეგმას.

როგორც პარტიის განცხადებაშია აღნიშნული, მთავრობის მიერ წარმოდგენილი ანტიკრიზისული გეგმა ნათლად აჩვენებს, რომ მთავრობამ ნებით თუ უნებლიეთ გადადგა ნაბიჯი ჩვენს ქვეყანაში უკვე წლების მანძილზე დამკვიდრებული პოლიტიკის გადახედვისკენ, რაც გულისხმობს ე.წ. მცირე მთავრობის იდეისა და პრაქტიკის უარყოფას.

„მნიშვნელოვანია, რომ არ იყო გაზიარებული გადასახადების გაუქმების, სახელმწიფო დანახარჯების შემცირების და მომჭირნეობის პოლიტიკა, რომელსაც მემარჯვენე ოპოზიცია სთავაზობს მთავრობას და რეალურად დამანგრეველია, როგორც კრიზისში, ისე კრიზისის შემდგომ. მთავრობამ აიღო პასუხისმგებლობა თავისი მოქალაქეების წინაშე. რა თქმა უნდა, კითხვის ნიშნები რჩება, რამდენად ეფექტურად შეასრულებს ის ამ პასუხისმგებლობას. თუმცა მთავარია ის, რომ მან აღიარა სახელმწიფოს როლის მნიშვნელობა და ეს არის პრინციპული სხვაობა იმასთან შედარებით, რაც იყო საქართველოში ბოლო 30 წლის განმავლობაში.

ანტიკრიზისული გეგმა გულისხმობს, რომ კრიზისის პერიოდში არსებობს შემდეგი პრიორიტებები: ჯანდაცვა და სასიცოცხლოდ აუცილებელი მოთხოვნილებებით უზრუნველყოფა (სურსათი, ენერგიტიკა). ამავე დროს, იმ ეკონომიკური მიმართულებების და დარგების გაძლიერება, რომლებიც უზრუნველყოფენ სასიცოცხლოდ აუცილებელი პროდუქციის წარმოებას. ეს არის ღონისძიებები, რომლის მიზანია სურსათით უზრუნველყოფის მხარდაჭერა.
ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამავე დროს აუცილებელია, კონკრეტულად და დეტალურად იყოს წარმოდგენილი ის გეგმა და ამ გეგმის რეალიზაციის მექანიზმები, რაც მთავრობამ უახლოეს დღეებში უნდა განახორციელოს. აუცილებელია, შემუშავდეს კონკრეტული მექანიზმები, რომელიც უზრუნველყოფს გამჭვირვალობის მაღალ დონეს, საზოგადოების ფართო მონაწილეობის და ყველა პასუხისმგებლიანი და კონსტრუქციული მოსაზრების გათვალისწინებას. ეს მნიშვნელოვანია იმისთვისაც, რომ მოხდეს საზოგადოების სრულყოფილი ინფორმირება, არსებული ვითარების სიღრმისეულად გაცნობიერება, რათა ამ ახალმა წესებმა ეფექტურად იმუშაოს“, - აღნიშნულია განცხადებაში.

ამასთანავე, პარტიაში აღნიშნავენ, რომ უმუშევრად დარჩენილი ადამიანებისთვის სოციალური დახმარების ოდენობა და ამ ადამიანების იდენტიფიცირების წესი, დეტალიზებას საჭიროებს. მათივე თქმით, აუცილებელია გამოყოფილი თანხის ოპტიმალურად დახარჯვა, რათა პირველ რიგში მოხდეს მათი უზრუნველყოფა, ვისაც ამის საჭიროება ყველაზე მეტად აქვს, და ეს პროცესი გამჭვირვალედ უნდა წარიმართოს, ხოლო თუკი არსებობს შესაძლებლობა, უნდა მოხდეს საკომპენსაციო თანხების და სოციალური დახმარების გაზრდაც.

„ჩვენ ასევე მხარს ვუჭერთ დამსაქმებელთათვის მათ მიერ დასაქმებული ადამიანების (რომელთა ხელფასი 750 ლარი ან უფრო ნაკლებია) საშემოსავლო გადასახადის სახელმწიფოს მხრიდან სუბსიდირებას, რაც მიზნად ისახავს სამუშაო ადგილების მაქსიმალურად შენარჩუნებას და, ამავე დროს,დაბალშემოსავლიანი ადამიანების უპირატეს მხარდაჭერას. თუმცა მიგვაჩნია, რომ კიდევ უფრო სამართლიანი და ეფექტური იქნება, თუ სრულად იქნება გაზიარებული პროგრესულად მზარდი დაბეგვრის პრინციპი- დაბალი შემოსავლების მქონეთათვის გადასახადი უნდა შემცირდეს, ხოლო მაღალი შემოსავლების მქონეთათვის საგადასახადო განაკვეთი უნდა გაიზარდოს. ამით დაკომპენსირდება ის გაზრდილი მოგებები და შემოსავლები, რომლებსაც გარკვეული დარგები და ადამიანები მიიღებენ კრიზისის პერიოდში. უნდა აღინიშნოს, რომ ყველა ეს ღონისძიება, რომლის განხორცილებასაც მთავრობა გეგმავს, ფინანსურად უზრუნველყოფილია სესხებით. ცხადია, რომ ეს სესხები გადასახდელია. ამ სესხების დასაფარად მომავალში ჩვენ, ნებისმიერ შემთხვევაში, მოგვიწევს საბიუჯეტო შემოსავლების ზრდა, რომლის ერთ-ერთი მთავარი წყარო სწორედ პროგრესული დაბეგვრის პრინციპი შეიძლება გახდეს. ეს რეალობა აუცილებლად დადგება პოსტ-კრიზისულ პერიოდში.

ის მოქმედებები, რომლებსაც ახორციელებს მთავრობა აჩვენებს, რომ სახელმწიფოს, როგორც უპირველეს პასუხისმგებელ მხარეს, აქვს შესაძლებლობა, მოახდინოს საზოგადოებრივი პრობლემების გადაწყვეტა და ეკონომიკის განვითარება. თუ ჩვენ გვინდა, რომ ამას ჰქონდეს გრძელვადიანი ეფექტი,სახელმწიფო უნდა ჩამოყალიბდეს, როგორც ეკონომიკის მაკოორდინირებელი ძალა და მსგავსი მიმართულებით განვითარება უნდა გააგრძელოს კრიზისის შემდგომ პერიოდშიც.

კარგად უნდა გავაცნობიეროთ ამ ცვლილებების მნიშვნელობა. ეს უნდა იყოს ფუნდამენტური გარდატეხა ქართულ პოლიტიკაში. ის მოქმედებები, რომელსაც მთავრობა ახორციელებს ადასტურებს იმას, რომ მთავრობას აქვს შესაძლებლობა, აღმოფხვრას საზოგადოებრივი პრობლემები და განავითაროს ეკონომიკა, რაც აქამდე ითვლებოდა არა მთავრობის, არამედ ბაზრის მოვალეობად. ამაში აქამდე მთავრობა არ ერეოდა. არადა უმუშევრობა და მისგან გამოწვეული სოციალური ზარალი, ქვეყნის ინდუსტრიული ჩამორჩენა და სხვა საკითხები არ არის მხოლოდ კრიზისული მდგომარეობის შედეგი. ეს დაავადება ჩვენს ქვეყანას „ნორმალურ“ პერიოდშიც აქვს და გაგრძელდება ეპიდემიის შემდეგაც. უმუშევრობის დახმარებას, დასაქმების აქტიურ პოლიტიკას და სწრაფ ინდუსტრიულ განვითარებას კი ესაჭიროება არა მცირე, არამედ დიდი და ძლიერი სახელმწიფო მზარდი ბიუჯეტით და ხარჯვით.ამიტომ სახელმწიფომ ეს პასუხისმგებლობები, რასაც კრიზისის პერიოდში იღებს, უნდა დაიტოვოს მის შემდგომაც, რასაც ვერ გააკეთებს მომჭირნეობის პოლიტიკით.

რა თქმა უნდა, ასეთ რეალობას უპირისპირდებიან ის პოლიტიკური ჯგუფები, რომლებიც საკუთარი იდეოლოგიისა და ინტერესების გათვალისწინებით იყვნენ ე.წ. მცირე სახელმწიფოს იდეის დამცველები. „ქართული ოცნებაც“ მისდევდა საქართველოში წლების განმავლობაში დამკვიდრებულ რადიკალურ ნეოლიბერალურ წესრიგს. დღეს კი მთავრობა იძულებულია გადადგას ნაბიჯები პასუხისმგებლიანი სახელმწიფოს მიმართულებით და აკეთებს კიდეც ამას. წარმოდგენილი ანტიკრიზისული გეგმაც ამის გამოხატულებად მიგვაჩნია. ჩვენ ამას მივესალმებით და მოვუწოდებთ სახელმწიფოს, არ დაუბრუნდეს მანამდე არსებულ მანკიერ პრაქტიკას და არ შეუშინდეს სხვადასხვა პოლიტიკური ჯგუფების პოპულისტურ მოწოდობებს და სტერეოტიპულ არგუმენტებს“, - აღნიშნულია პარტიის განცხადებაში.

ყველა სიახლე

ნაჩო სანჩეს ამორი

17 აპრილი 2021, 01:39

პოლიტიკა

ევროპარლამენტარი ნაჩო სანჩეს ამორი: ვიმედოვნებთ, რომ „ქართული ოცნების“ ნაბიჯს სხვა დაინტერესებული მხარეებიც მიჰყვებიან

ევროპარლამენტარი ნაჩო სანჩეს ამორი გამოეხმაურა „ქართული ოცნების“ გადაწყვეტილებას, ხელი მოაწეროს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის, შარლ მიშელის ეგიდით შექმნილ დოკუმენტს.

ვოლოდიმირ ზელენსკი

17 აპრილი 2021, 01:05

მსოფლიო

ზელენსკი: ბაიდენისა და პუტინის შესაძლო შეხვედრაზე უკრაინის საკითხის უკრაინის მონაწილეობის გარეშე განხილვა არასწორი იქნება

ჯო ბაიდენისა და ვლადიმერ პუტინის შესაძლო შეხვედრაზე უკრაინის საკითხის უკრაინის მონაწილეობის გარეშე განხილვა არასწორი იქნება, - განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ.

გვენ სტეფანი

17 აპრილი 2021, 00:54

ტაბლოიდი

გვენ სტეფანი TikTok-ზე საკულტო ჩაცმულობით გამოჩნდა

ამერიკელი მომღერალი და მსახიობი გვენ სტეფანი საკულტო ჩაცმულობით გამოჩნდა. მომღერალს ეს კაბა 1995 წელს სიმღერა Don't Speak-ის კლიპის გადაღებაზე ეცვა. ვიდეო მომღერლის TikTok-ის ანგარიშზეც გამოქვეყნდა.

მერაბ ლომინაძე

17 აპრილი 2021, 00:45

რეგიონი

მერაბ ლომინაძე: „ნამახვანჰესი“ არის არა საერთაშორისო, არამედ ქართული პროექტი, რომელიც ქართულ საქმეს და ქართულ საზოგადოებას ემსახურება

„ნამახვანჰესი“ არ არის საერთაშორისო პროექტი, ეს არის ქართული პროექტი, რომელიც ქართულ საქმეს, ქართულ საზოგადოებას ემსახურება, - ამის შესახებ კომპანია „ენკა რინიუებლზის“ დირექტორმა, მერაბ ლომინაძემ საქართველოს პირველი არხის ეთერში განაცხადა.

ჯერი კონოლი

17 აპრილი 2021, 00:43

პოლიტიკა

კონგრესმენი ჯერი კონოლი „ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას“ მოუწოდებს, „ქართულ ოცნებას“ მიბაძოს

კონგრესმენი ჯერი კონოლი გამოეხმაურა „ქართული ოცნების“ გადაწყვეტილებას, ხელი მოაწეროს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის, შარლ მიშელის პირადი წარმომადგენლის, კრისტიან დანიელსონის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტს.

17 აპრილი 2021, 00:22

ტაბლოიდი

Gucci-მ კარვების წარმოება დაიწყო

იტალიური მოდის სახლმა Gucci-მ სპორტული ტანსაცმლის ბრენდის The North Face-ის მონაწილეობით ლაშქრობებისთვის კარვების წარმოება დაიყო. ამის შესახებ The Sun წერს.

შალვა პაპუაშვილი

16 აპრილი 2021, 23:46

პოლიტიკა

შალვა პაპუაშვილი „ქართული ოცნების“ ლიდერების მიერ ხელმოწერილ შარლ მიშელის ეგიდით შექმნილ დოკუმენტს აქვეყნებს

საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი, განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი „ქართული ოცნების“ ლიდერების მიერ ხელმოწერილ შარლ მიშელის ეგიდით შექმნილ დოკუმენტს აქვეყნებს.

ზურაბ ჯაფარიძე

16 აპრილი 2021, 23:38

პოლიტიკა

ზურაბ ჯაფარიძე აცხადებს, რომ ოპოზიციის მიერ დოკუმენტზე ხელმოწერა „კაპიტულაციაზე ხელმოწერაა“

„გირჩი - მეტი თავისუფლების“ ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძე აცხადებს, რომ ოპოზიციის მიერ შარლ მიშელის ეგიდით შექმნილ დოკუმენტზე ხელმოწერა „კაპიტულაციაზე ხელმოწერაა“. როგორც ჯაფარიძემ ტელეკომპანია „პალიტრანიუსის“ ეთერში განაცხადა, მმართველი გუნდის მხრიდან დოკუმენტზე ხელმოწერა მხოლოდ იმის დემონსტრირებაა, რომ თითქოს მზად არიან, გააკეთონ რაღაცები, რაც დოკუმენტში წერია.

16 აპრილი 2021, 23:16

პოლიტიკა

ბექა ოდიშარია: პირადად მოვახსენე ლატვიის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს „ქართული ოცნების“ პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილება

დღეს, როგორც ლატვია-საქართველოს პარლამენტთაშორისი მეგობრობის ჯგუფის ხელმძღვანელმა,პირადად მოვახსენე ლატვიის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს, მის აღმატებულებას ინგრიდ ლევრენცეს „ქართული ოცნების“ პოლიტსაბჭოს გადაწყვეტილება და მათ შორის, პირადად მოვახსენე პარლამენტის თავმჯდომარის დღევანდელი განცხადების არსი, - ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობისა და „ქართული ოცნების“ წევრმა ბექა ოდიშარიამ Facebook-ზე დაწერა.

ფიდელ კასტრო
რაულ კასტრო

16 აპრილი 2021, 22:57

მსოფლიო

კუბაზე კასტროების მმართველობის ეპოქა სრულდება

კუბის კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი რაულ კასტრო თანამდებობას ტოვებს. ამის შესახებ NBC News-ი წერს.

16 აპრილი 2021, 22:49

COVID19

ბოლო 24 საათში საფრანგეთში კორონავირუსის 36 442 ახალი შემთხვევა დადასტურდა

საფრანგეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ქვეყანაში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 36 442 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 309 ადამიანი ვირუსს ემსხვერპლა.

მარინა კალიურანდი

16 აპრილი 2021, 22:48

პოლიტიკა

მარინა კალიურანდი: უნდა მივესალმოთ და ვაღიაროთ „ქართული ოცნების“ მიერ გადადგმული ნაბიჯი კრიზისის დასასრულებლად

დღეს პარასკევია და ამ საღამოს ძალიან ძნელია კოლეგებთან კონსულტაციების გამართვა. ორშაბათს პარლამენტში მისვილისთანავე საქართველოზე დავიწყებ ევროპარლამენტარებთან საუბარს. ორშაბათს პირველი ამას გავაკეთებ, - ეს განცხადება ევროპარლამენტარმა, მარინა კალიურანდმა ტელეკომპანია „იმედთან“ გააკეთა

16 აპრილი 2021, 22:42

COVID19

ბოლო 24 საათში თურქეთში კორონავირუსის 63 082 ახალი შემთხვევა დადასტურდა

თურქეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ქვეყანაში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 63 082 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 289 ადამიანი ვირუსს ემსხვერპლა.

მარინა კალიურანდი

16 აპრილი 2021, 22:20

პოლიტიკა

მარინა კალიურანდი: ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ „ნაცმოძრაობა“ შეცვლის გადაწყვეტილებას და მოაწერს ხელს შეთანხმებას

ევროპარლამენტარის, მარინა კალიურანდი იმედს გამოთქვამს, რომ „ნაციონალური მოძრაობა“ დაფიქრდება და საკუთარ გადაწყვეტილებას შეცვლის. ამის შესახებ მან „ქრონიკასთან“ საუბარში განაცხადა. მისივე თქმით, ყველა მონაწილემ უნდა მოაწეროს ხელი დოკუმენტს და თუ ეს ასე არ მოხდება, ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გაჭიანურებაში ისინი იქნებიან დადანაშაულებულები.

ჯო ბაიდენი

16 აპრილი 2021, 22:15

მსოფლიო

ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციამ კორონავირუსის ახალ ვარიანტებთან საბრძოლველად 1.7 მილიარდი დოლარი გამოყო

ჯო ბაიდენის ადმინისტრაციამ კორონავირუსის ახალ ვარიანტებთან საბრძოლველად 1.7 მილიარდი დოლარი გამოყო.

ჰელენ მაკკრორი

16 აპრილი 2021, 22:11

კულტურა

„ალესილი კეპების“ ვარსკვლავი 52 წლისა გარდაიცვალა

სერიალ „ალესილი კეპების“ ვარსკვლავი ჰელენ მაკკრორი 52 წლისა გარდაიცვალა. ამის შესახებ CNN-ი წერს.

16 აპრილი 2021, 22:04

პოლიტიკა

ევროკავშირი მიესალმება „ქართული ოცნების“ გადაწყვეტილებას, ხელი მოაწეროს კრისტიან დანიელსონის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტს

ევროკავშირი მიესალმება „ქართული ოცნების“ გადაწყვეტილებას, ხელი მოაწეროს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის, შარლ მიშელის პირადი წარმომადგენლის, კრისტიან დანიელსონის მიერ წარმოდგენილ დოკუმენტს. ამის შესახებ „ქრონიკას“ ევროპულ საბჭოში განუცხადეს.

16 აპრილი 2021, 21:50

რეგიონი

ქვისცვენის გამო კალა-უშგულის მონაკვეთზე 17 აპრილის 09:00 სთ-მდე მოძრაობა აკრძალულია

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა ინფრატსრუქტურის სამინისტროს, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გაძლიერებული ქვისცვენის გამო, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ზუგდიდი-ჯვარი-მესტია-ლასდილის საავტომობილო გზის კმ171-კმ186 (კალა-უშგული) მონაკვეთზე, 16 აპრილის 20:50 სთ-დან 17 აპრილის 09:00 სთ-მდე აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა.

გიორგი ცუცქირიძე

16 აპრილი 2021, 21:43

ეკონომიკა

გიორგი ცუცქირიძე: ექსპორტის ზრდა, რაც გასულ წელთან შედარებით, სარეკორდოა, განსაკუთრებით აგროექსპორტში, 2013 წლიდან განხორციელებულმა პროექტებმა განაპირობა

სტატისტიკაში ასახულ, მიმდინარე წლის სამი თვის, შედეგების წინასწარი მონაცემების მიხედვით, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ექსპორტის ზრდა, რაც გასულ წელთან შედარებით, სარეკორდოა, განსაკუთრებით აგროექსპორტში, რაც 2013 წლიდან განხორციელებულმა პროექტებმა განაპირობა, - წერს სოციალურ ქსელში ექსპერტი საბანკო საკითხებში გიორგი ცუცქირიძე.

16 აპრილი 2021, 21:40

პოლიტიკა

აშშ-ში ირაკლი კობახიძის ვიზიტი დასრულდა

„ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის, ირაკლი კობახიძის ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დასრულდა. „პარტნიორებს მივაწოდეთ დეტალური ინფორმაცია რეგიონში და საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ. განსაკუთრებული ყურადღება გავამახვილეთ პოლიტიკური დიალოგის პროცესზე. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი მეგობრების მოსაზრებების მოსმენა.ბუნებრივია, მათ მოსაზრებებსა და რჩევებს გავითვალისწინებთ შემდგომი პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმისას“, - ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ირაკლი კობახიძე Facebook-ზე ავრცელებს.