imedi /  06 ივლისი 2020, 11:58 / სანდო წყარო

შრომის ინსპექციის უფლებების შესაძლო გაფართოებაზე, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია ბიზნესის პოზიციას განმარტავს

საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია (BIA)

შრომის კოდექსში შრომის ინსპექციის უფლებების შესაძლო გაფართოებასთან დაკავშირებით, საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია ბიზნესის პოზიციას კიდევ ერთხელ განმარტავს.

ასოციაცია განცხდებას ავრცელებს, რომელშიც აღნიშნულია, რომ შრომის ინსპექციის მანდატთან დაკავშირებით ასოციაციის პოზიცია ეფუძნება ევროპულ პრაქტიკას, სადაც, ქვეყნების უმრავლესობაში, შრომის ინსპექციის სამოქმედო არეალი შეზღუდულია. შრომის უსაფრთხოების პირობების კონტროლთან ერთად, შრომის ინსპექცია ძირითადად აკონტროლებს ისეთი ფუნდამენტური შრომითი უფლებების დაცულობას, როგორებიცაა მაგალითად არალეგალური დასაქმება, არასრულწლოვანთა შრომა, სამუშაო დროის ლიმიტები, ორსულთა შრომა, სამუშაო პირობები მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებზე და სხვა.

„საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ განვლილი ერთი წლის განმავლობაში არაერთ სატელევიზიო და რადიო ეთერში, პუბლიკაციებში, საჯარო განცხადებებში, საკონსულტაციო შეხვედრებსა თუ საპარლამენტო მოსმენების ფარგლებში სრულიად ღიად და საჯაროდ განმარტა თუ რატომ თვლის შრომის კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების არსებულ პროექტს ქვეყნის ეკონომიკის, ბიზნესის ანუ დამსაქმებლების და თვით დასაქმებულთათვის ზიანის მომტანად. მიგვაჩნია, რომ საქართველოს ბიზნეს ასოციაციამ არაერთხელ არგუმენტირებულად, პროფესიულად ჩამოაყალიბა და დაასაბუთა ბიზნესის პოზიცია და არაერთხელ მოითხოვა ცვლილებების განხორციელებამდე რეგულირების ზეგავლენის შეფასების მექანიზმის გამოყენება.

სამწუხაროა, რომ დღემდე დრო და დრო გვესმის კონსპირაციული თეორიები და ვხედავთ საკითხის მიმართ იდეოლოგიზირებულ მიდგომას, სადაც ბიზნესი აპრიორი „დამნაშავედაა“ გამოცხადებული, რომელთან ანგარიშსწორების იარაღადაც მოიაზრება შრომის ინსპექცია მოქმედების შეუზღუდავი მანდატით სასამართლოს კონტროლის გარეშე.

აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ, ხაზგასმით განვმარტავთ, რომ შრომის ინსპექციის მანდატთან დაკავშირებით ჩვენი პოზიცია ეფუძნება ევროპულ პრაქტიკას, სადაც, ქვეყნების უმრავლესობაში, შრომის ინსპექციის სამოქმედო არეალი შეზღუდულია და შრომის უსაფრთხოების პირობების კონტროლთან ერთად, შრომის ინსპექცია ძირითადად აკონტროლებს ისეთი ფუნდამენტური შრომითი უფლებების დაცულობას, როგორებიცაა მაგალითად არალეგალური დასაქმება, არასრულწლოვანთა შრომა, სამუშაო დროის ლიმიტები, ორსულთა შრომა, სამუშაო პირობები მძიმე, მავნე და საშიშპირობებიან სამუშაოებზე და სხვა.

სწორედ ესაა მიზეზი, რის გამოც საქართველოს ბიზნეს ასოციაცია წინააღმდეგია შრომის ინსპექციის მანდატის არა ზოგადად გაფართოვების, არამედ შეუზღუდავად, განუსაზღვრელად, იმგვარად გაფართოების, რომ შრომის ინსპექციის კომპეტენციაში შეიძლება მოექცეს ისეთი საკითხები, რაც თავისი არსიდან გამომდინარე, მხოლოდ სასამართლო ორგანოების კომპეტენცია უნდა იყოს.

ამასთან, ამ თემატიკასთან მჭიდროდ დაკავშირებული, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია შრომის ინსპექციის საქმიანობაზე სასამართლო კონტროლი. მიგვაჩნია, რომ შრომითი უფლებების დაცვაზე ზედამხედველობის მიზნებისათვის, შრომის ინსპექციას საწარმოში შესვლა და შემოწმება უნდა შეეძლოს მხოლოდ სათანადო საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში და სასამართლოს შესაბამისი ნებართვით (წინასწარი შეტყობინების გარეშე) და არა ნებისმიერ დროს და ნებისმიერი საფუძვლით.

ჩვენთვის სრულიად გაუგებარია, თუ რატომ აღმოჩნდა ეს საკითხი ამგვარი წინააღმდეგობის საგანი მაშინ, როდესაც სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლზე სასამართლო ზედამხედველობა საუკეთესო პრაქტიკა და საუკეთესო დამცავი მექანიზმია, როგორც ბიზნესისათვის, ასევე თვით შრომის ინსპექციისათვის, რომელთანაც, გვინდა ხასგასმით ავღნიშნოთ, რომ ჩვენ დღეს საუკეთესო თანამშრომლობის გამოცდილება გვაკავშირებს.

ის, რომ შრომითი ურთიერთობების პროცესში არსებობს გარკვეული პრობლემები, ეს ჩვენ თვითონაც ბევრჯერ აღგვინიშნავს და სწორედ ამიტომ ჩვენ არაერთხელ დავაყენეთ შრომითი დავების სწრაფი და ეფექტური გადაწყვეტის მექანიზმის შექმნის აუცილებლობის საკითხი, რათა საკუთარი უფლებების დასაცავად დასაქმებულებსა და დამსაქმებლებს წლების განმავლობაში არ უწევდეთ სასამართლოში დავა. საინტერესოა ის გარემოება, რომ შრომის ინსპექციას არც ახლა და არც შემოთავაზებული ცვლილებებით არ ენიჭება შრომითი დავების გადაწყვეტის მანდატი და საკითხზე გადაწყვეტილება საბოლოო ჯამში მაინც სასამართლომ უნდა მიიღოს. ანუ ნაცვლად დავების გადაჭრის მექანიზმის შემუშავება-დახვეწისა აშკარად იქმნება დამატებითი, ადმინისტრაციულ-ბიუროკრატიული რგოლი.

ჩვენი წუხილი ზემოთჩამოთვლილ საკითხებთან დაკავშირებით აბსოლუტურად არაა უსაფუძვლო, თუ გავითვალისწინებთ იმ ცუდ გამოცდილებას, როდესაც 2018 წელს დაჩქარებულად, შესაბამისი ანალიზის და ბიზნესის არგუმენტების გათვალისწინების გარეშე ცვლილებები შევიდა შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონში და აბსოლუტურად ყველა კომპანიას, მიუხედავად მათი ზომისა და საქმიანობის სფეროსა, დაევალა შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტის დაქირავება ან შრომის უსაფრთხოების კურსის გავლა, რამაც ჯამში ქართულ ბიზნესს რამდენიმე ასეული მილიონი ლარით გაუზარდა ხარჯი ყველანაირი პრაქტიკული საჭიროების გარეშე, მხოლოდ ფორმალური მოთხოვნის დაკმაყოფილებისათვის.

საქართველოში რამდენიმე ასეული ათასი აქტიური ბიზნეს სუბიექტია, საიდანაც მხოლოდ ძალიან მცირე ნაწილი თუ იქნება მსხვილი ბიზნესი. ბიზნეს სუბიექტის დანარჩენი ნაწილი მცირე და საშუალო ბიზნესია. მცირე და საშუალო ბიზნესში მოღვაწეობენ ის ადამიანები, ის მოქალაქეები, რომლებმაც, მათ შორის მთელი პირადი ქონების გარისკვით წამოიწყეს საქმე, გენერირებული შემოსავლებით უზრუნველყოფენ საკუთარ ოჯახებს და ქმნიან სამუშაო ადგილებს.

დღეს, როდესაც პანდემიით გამოწვეული ეკონომიკური კრიზისის ფონზე ურთულესი გამოწვევების წინაშე დგას ბიზნესი, დღეს როდესაც ბიზნეს სუბიექტებს ყოველდღიურად უწევთ ბრძოლა, რომ თუნდაც მინიმალური აქტივობის ფონზე შეინარჩუნონ სამუშაო ადგილები, არათუ შრომის კოდექსის მასშტაბური ცვლილება, არამედ ნებისმიერი ნაჩქარევი დამატებითი რეგულაცია სულ უფრო შეამცირებს ბიზნესების გადარჩენის პერსპექტივებს.

და ბოლოს, როდესაც ვსაუბრობთ ევროკავშირთან ასოცირების პროცესზე და ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოებაზე, რატომღაც ყველაზე ხშირად გვავიწყდება ყველაზე მთავარი დეტალი - ნებისმიერი რეგულაციის მიღება მხოლოდ შესაბამისი, წინასწარი, დეტალური ანალიზის საფუძველზე უნდა განხორციელდეს, სადაც ყველა დაინტერესებულ მხარეს არა მხოლოდ უსმენენ, არამედ მათ მონაცემებს, მოსაზრებებს და არგუმენტებს დეტალურად სწავლობენ და აანალიზებენ, საბოლოო გადაწყვეტილებებს კი სწორედ ობიექტურ ანალიზზე დაყრდნობით და არა სურვილებით იღებენ“, - ნათქვამია განცხადებაში.

ყველა სიახლე

27 ივლისი 2021, 22:48

COVID19

თურქეთის ჯანდაცვის მინისტრი: კორონავირუსის ახალი შემთხვევების ზრდა პანდემიის კონტროლს ართულებს

თურქეთის ჯანდაცვის მინისტრმა, ფაჰრეთინ ქოჯამ განაცხადა, რომ კორონავირუსის ახალი შემთხვევების ზრდა პანდემიის კონტროლს ართულებს.

ლაშა ხუციშვილი

27 ივლისი 2021, 22:45

სამართალი

ლაშა ხუციშვილი: შემოსავლების სამსახური „მთავარ არხში" არ შესულა და არანაირ ღონისძიებას იქ არ ახორციელებს

კამერალური საგადასახადო შემოწმების ეს პროცესი თეორიულადაც კი არ ითვალისწინებს იმგვარ პროცედურას, რომ რამენაირად ხელი შეეშალოს კომპანიას საქმიანობაში. მაქსიმუმ რამდენიმე საათი დაეხარჯოს კომპანიის აუდიტორს ინფორმაციის მოწოდებაში, - ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრი სოციალურ ქსელსი წერს. აღნიშნული პოსტით იგი ტელეკომპანია „მთავარი არხის“ მიერ გავრცელებულ განცხადებას ეხმიანება. ლაშა ხუციშვილის თქმით, აღნიშნული თემით სპეკულირება, პოლიტიკური ქულების დაწერა და საგადასახადო ადმინისტრირების პოლიტიკურ ჭრილში გადატანა, კარგი არ არის.

27 ივლისი 2021, 22:21

მსოფლიო

გერმანიის ქალაქ ლევერკუზენში, ქიმიურ ქარხანაში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 2-მდე გაიზარდა

გერმანიის ქალაქ ლევერკუზენში, ქიმიურ ქარხანაში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაღუპულთა რიცხვი 2-მდე გაიზარდა. არსებული ინფორმაციით, აფეთქების შედეგად, 31 ადამიანი დაშავდა, ხოლო რამდენიმე ადამიანი დაკარგულად მიიჩნევა.

ამირან სალუქვაძე

27 ივლისი 2021, 22:18

პოლიტიკა

ამირან სალუქვაძე: რა პანიკა ატეხეს ე.წ. მთავარ არხზე?! თურმე არა ტელევიზიას, არამედ ტელევიზიასთან დაკავშირებულ სარეკლამო კომპანიას ამოწმებენ

რა პანიკა ატეხეს ე.წ. მთავარ არხზე?! თურმე არა ტელევიზიას, არამედ ტელევიზიასთან დაკავშირებულ სარეკლამო კომპანიას ამოწმებენ. სხვა ტელევიზიებთან დაკავშირებულ სარეკლამო კომპანიებსაც ამოწმებენ“ - წერს ექსპერტი ამირან სალუქვაზე სოციალურ ქსელში.

გია აბაშიძე

27 ივლისი 2021, 22:16

პოლიტიკა

გია აბაშიძე: სრულიად ტოქსიკური ტელემაუწყებლობის საპასუხოდ, ხალხს არ აქვს უფლება კრიტიკული აზრი და გაბრაზება საჯაროდ გამოხატოს?

„სრულიად ტოქსიკური ტელემაუწყებლობის საპასუხოდ, ხალხს არ აქვს უფლება (კანონის ფარგლებში) კრიტიკული აზრი და გაბრაზება საჯაროდ გამოხატოს? - სვამს კითხვას აბაშიძე „რა, ნაცსექტის მედიამ ოფშორული ზონის პირობებში უნდა „იღვაწოს“? რა, სრულიად ტოქსიკური ტელემაუწყებლობის საპასუხოდ, ხალხს არ აქვს უფლება (კანონის ფარგლებში) კრიტიკული აზრი და გაბრაზება საჯაროდ გამოხატოს? ფსევდო-ბრალდებების ეს გაცვეთილი ჰიბერბოლიზაცია კი, ბოროტი, დათხელებული სექტის მიღმა ვეღარ აღიქმება სერიოზულად. სააკაშვილის ფინიების სხვა კლასტერს, ზოგიერთ ე.წ. ფაქტჩეკერს განვუმარტავ, რომ ზემორე ნაწერი ძალადობის წახალისება და მისკენ მოწოდება კი არ გახლავთ, არამედ არსებული მოცემულობის აღწერა და კრიტიკული შეკითხვების დასმაა“ - წერს აბაშიძე.

27 ივლისი 2021, 22:11

პოლიტიკა

ანდრია გვიდიანი: სიტყვის თავისუფლებას გვართმევენო, დიქტატურა მყარდებაო, ამას გველაპარაკება ის ხალხი, ვინც არბევდა ტელევიზიებს, იჭერდა ფოტოგრაფებს, აპატიმრებდა ანტენებს, დევნიდა ყველას და ყველაფერს, რაც მათ პროპაგანდას არ ემთხვეოდა

„ვერ ამჩნევდე მედიის, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლების კუთხით არსებულ პროგრესს, ან ბრმა უნდა იყო, ან უბრალოდ შეგნებულად უარს ამბობდე რეალობის აღქმაზე. P.P.S. - ისე, ჩვენში დარჩეს, ისეთ დღეში ჩავარდნენ, მართლა კარგად არის შესამოწმებელი რა ხდება მანდ“ - წერს Facebook-ზე გვიდიანი.

27 ივლისი 2021, 21:43

COVID19

ბოლო 24 საათში ბრიტანეთში კორონავირუსს 131 ადამიანი ემსხვერპლა, რაც 17 მარტიდან სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია

დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის დეპარტამენტის მონაცემებით, გასული დღე-ღამის განმავლობაში, ქვეყანაში კორონავირუსით 131 ადამიანი გარდაიცვალა, რაც 17 მარტიდან სიკვდილიანობის ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია.

დიმიტრი ხუნდაძე

27 ივლისი 2021, 21:24

პოლიტიკა

„კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია და ტურიზმი საქართველოში“ - პარლამენტის ორგანიზებით საჯარო დისკუსია გაიმართა

ონლაინ საჯარო დისკუსიაზე პასუხები გაეცა მოსახლეობისათვის საინტერესო კითხვებს, თუ როგორ მიმდინარეობს საქართველოში კოვიდ-19-ის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის პროცესი და როგორია სამომავლო პროგნოზები, სად გადაამოწმონ და მიიღონ სწორი ინფორმაცია ვაქცინაციის თაობაზე, როგორია პანდემიასთან დაკავშირებული რეგულაციების შემსუბუქების პოლიტიკა, პანდემიის პირობებში მოგზაურობა, შეზღუდვები და რეკომენდაციები.

ჟინვალი-ბარისახო-შატილის გზა

27 ივლისი 2021, 20:56

რეგიონი

ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზაზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია

„ძლიერი წვიმისა და სეტყვის გამო, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჟინვალი-ბარისახო-შატილის საავტომობილო გზის 58-ე კმ-ზე აკრძალულია ყველა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა“, - აცხადებენ დეპარტამენტში.

27 ივლისი 2021, 20:39

სამართალი

რამდენ ხანში გადაასვენეს ლექსო ლაშქარავას ცხედარი ბინიდან ექსპერტიზის ბიუროში

მიასვენეს თუ არა ლექსო ლაშქარავას ცხედარი ბინიდან ექსპერტიზის ბიუროში ერთი საათის დაგვიანებით? „ქრონიკამ“ ქალაქში დამონტაჟებული კერძო ობიექტების გარე-კამერების ჩანაწერები მოიპოვა, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ „მთავარი არხის“ მიერ გავრცელებული ცნობა ყალბია. განმარტება ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროშიც გაკეთდა, სადაც განაცხადეს, რომ არხმა იცრუა.

27 ივლისი 2021, 20:33

COVID19

იტალიის ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტი: იტალიაში მიმდინარე წლის თებერვლიდან დღემდე, კორონავირუსით გარდაცვლილთა თითქმის 99% სრულად არავაქცინირებულ პირებზე მოდის

იტალიის ჯანდაცვის ეროვნული ინსტიტუტის მონაცემებით, ქვეყაში მიმდინარე წლის თებერვლიდან დღემდე, კორონავირუსით გარდაცვლილთა თითქმის 99% სრულად არავაქცინირებულ პირებზე მოდის.

27 ივლისი 2021, 20:32

პოლიტიკა

როგორ აფასებს მესამე სექტორი არჩევნების შესახებ პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის დასკვნას

საკანონმდებლო ორგამომ პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის წევრების, გივი მიქანაძის, ალუდა ღუდუშაურის, ფრიდონ ინჯიასა და დავით ზილფიმიანის მიერ, 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით შემუშავებული დასკვნა და რეკომენდაციები დაამტკიცა.

გურამ მაჭარაშვილი

27 ივლისი 2021, 20:30

პოლიტიკა

გურამ მაჭარაშვილი: ოპოზიციას არც ადრე ჰქონდა მტკიცებულებები და მით უმეტეს, დასკვნის შემდეგ

„ოპოზიციას არც ადრე ჰქონდა მტკიცებულებები და მით უმეტეს, დასკვნის შემდეგ, ობიექტურ რეალობას თვალს ვერ გაუსწორებდა და ამიტომ საპარლამენტო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობაზე უარი თქვა. გამომდინარე აქედან, ამ დასკვნით პრევენციული ზომა გაკეთდება, რათა სამომავლოდ ვერავინ შეძლოს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა“, - განაცხადა მაჭარაშვილმა.

ირაკლი კობახიძე

27 ივლისი 2021, 20:24

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: ოპოზიციამ კეთილი ინებოს და გვითხრას თითოეულ პუნქტთან დაკავშირებით, რა არის საგამოძიებო კომისიის დასკვნაში არასწორი

ოპოზიციამ კეთილი ინებოს და გვითხრას თითოეულ პუნქტთან დაკავშირებით, რა არის საგამოძიებო კომისიის დასკვნაში არასწორი, - ასე გამოეხმაურა „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე, ირაკლი კობახიძე ოპოზიციონერი დეპუტატების განცხადებებს, რომლებიც საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის დასკვნას 2020 წლის არჩევნების შედეგებთან დაკავშირებით უნდობლობას უცხადებენ.

გივი მიქანაძე

27 ივლისი 2021, 20:22

პოლიტიკა

გივი მიქანაძე: კონკრეტულ სიტუაციებში მართლაც იყო გარკვეული გადაცდომები, თუმცა ამას ვერანაირი გავლენა ვერ ექნებოდა არჩევნების შედეგებზე

„კომისიამ ყველა მიმართულებით, რაზეც ბრალდებების ორკესტრირებული შეტევა იყო წამოსული, ძირითადად რადიკალური ოპოზიციისა და მასთან დაკავშირებული განშტოებების მხრიდან, კითხვებს გასცა პასუხი. ყველაზე პრობლემური უბნების გადათვლით დადგინდა, რომ კონკრეტულ სიტუაციებში მართლაც რომ იყო გარკვეული ხარვეზები და გადაცდომები, თუმცა ამას ვერანაირი გავლენა ვერ ექნებოდა არჩევნების შედეგებზე“, - განაცხადა გივი მიქანაძემ.

27 ივლისი 2021, 19:54

პოლიტიკა

დავით ზალკალიანი ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს რიკ დემსს შეხვდა

საგარეო საქმეთა მინისტრმა ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს მიაწოდა ინფორმაცია რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებში ჰუმანიტარული, ადამიანის უფლებების დაცვისა და უსაფრთხოების კუთხით არსებული მძიმე ვითარების შესახებ. მან ყურადღება გაამახვილა ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებსა და რუსეთის ფედერაციის უკანონო ქმედებებზე, მის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონებში.

27 ივლისი 2021, 19:53

COVID19

ჩეჩნეთის რესპუბლიკაში აცხადებენ, რომ ზრდასრული მოსახლეობის 100% აცრეს

ჩეჩნეთის რესპუბლიკა რუსეთის პირველი რეგიონი გახდა, სადაც ზრდასრული მოსახლეობის 100% აცრეს. ამის შესახებ ჩეჩნეთის რესპუბლიკის ჯანდაცვის მინისტრმა, ელხან სულეიმანოვმა განაცხადა.

რიკ დემსი

27 ივლისი 2021, 19:49

პოლიტიკა

რიკ დემსი: საქართველოს თავმჯდომარეობა გახლდათ ერთ–ერთი ყველაზე დიდი წარმატება, რომელსაც ჩვენ მივაღწიეთ ევროპის საბჭოში

ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტის, რიკ დემსის განცხადებით, საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან და საგარეო საქმეთა მინისტრთან შეხვედრის დროს, ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი განიხილეს. მათ შორის საუბარი შეეხო საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის პროცესს და ამ მიმართულებით ქვეყნის ძალისხმევას, ოკუპირებულ რეგიონებსა და სამხრეთ კავკასიაში არსებულ ვითარებას. მხარეებმა ასევე ისაუბრეს საქართველოს თავმჯდომარეობის წარმატებულ მემკვიდრეობაზე ევროპის საბჭოში.

27 ივლისი 2021, 19:41

მსოფლიო

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი: ვაქცინებზე არათანაბარი წვდომის გამო, განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკური აღდგენა უფრო ნელა მოხდება

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით, ვაქცინებზე არათანაბარი წვდომის გამო, განვითარებადი ქვეყნების ეკონომიკური აღდგენა უფრო ნელა მოხდება.

27 ივლისი 2021, 19:24

ტექნოლოგიები

საფრანგეთში კაცმა ეტლით მოსარგებლე შვილისთვის ეკზოჩონჩხი შექმნა, რომელიც მოზარდს სიარულში ეხმარება

მსგავსი ეკზოჩონჩხები რამდენიმე ქვეყნის კლინიკებში გამოიყენება, თუმცა ინდივიდუალური მოხმარებისთვის ჯერჯერობით ხელმისაწვდომი არ არის. მოწყობილობის ღირებულება დაახლოებით 150 ათასი ევროა.