IMEDI /  22 სექტემბერი 2021, 11:02 / სანდო წყარო

სსფ-ს აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ საქართველოსთან „მეოთხე მუხლის“კონსულტაციები დაასრულა

საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ საქართველოსთან შეთანხმების მეოთხე მუხლის მიხედვით მიმდინარე კონსულტაციები 15 სექტემბერს დაასრულა. წელს ამ კონსულტაციებს ასევე ერთვოდა საქართველოს ფინანსური სექტორის შეფასების პროგრამის მიგნებების (Financial Sector Assessment Program (FSAP)) განხილვაც.

„COVID-19 კრიზისმა საქართველოს ეკონომიკას მძიმე დარტყმა მიაყენა. პანდემიის მართვის აუცილებლობით განპირობებულმა შიდამობილობის შეზღუდვამ და ტურიზმის შენელებამ 2020 წელს, 1990 - იანი წლების შემდეგ, ეკონომიკის ყველაზე დიდი, 6.2 პროცენტიანი, შემცირება გამოიწვია. სიღარიბე და უმუშევრობაც გაიზარდა, რამაცბოლო წლებში ამმიმართულებით მიღწეული პროგრესი მნიშვნელოვანწილად შეაბრუნა. ხელისუფლებამ სათანადო რეაგირება მოახდინა ჯანდაცვის გაძლიერებითა და სოციალურად დაუცველი ოჯახებისა და ბიზნესებისთვის მნიშვნელოვანი დახმარების გაწევით, რასაც დონორების მოცულობითმა მხარდაჭერამ ხელი შეუწყო. COVID-19 - ის შემთხვევების რიცხვი აგვისტოში მკვეთრად გაიზარდა, შემდგომ კი კლება დაიწყო, ხოლო ვაქცინაცია დაჩქარდა.

ეკონომიკის გაჯანსაღების ტემპი დაჩქარდა და 2021 წელს 7.7 პროცენტიანი ზრდაა მოსალოდნელი. ეს მაჩვენებელი წინა პროგნოზს მნიშვნელოვნად აღემატება და ნიშნავს, რომ წელს ეკონომიკა 2019 წლის დონეს გადააჭარბებს. ფულადი გზავნილებისა და ექსპორტის მძლავრმა ზრდამ, ასევე ტურიზმის მოსალოდნელზე სწრაფად აღდგენის ადრეულმა ნიშნებმა ეკონომიკის აღდგენას ხელი შეუწყო და, ასევე, მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტის, 2020 წლის მაღალ დონესთან შედარებით, შემცირებას დაეხმარება. აგვისტოში წლიური ინფლაცია 12.8 პროცენტამდე გაიზარდა, რაც დიდწილად კომუნალური გადასახადების მატებას, სასაქონლო და სურსათის ჯგუფების ფასების ზრდასა და ნედლეულზე გაზრდილ ხარჯებს ასახავს. თუმცა მოსალოდნელია, რომ 2022 წელს, დროებითი ფაქტორების მილევასთან ერთად, ინფლაცია სწრაფად შემცირდება.

მნიშვნელოვანი რისკები კვლავ ნარჩუნდებადა ეკონომიკის პერსპექტივას ჩვეულებრივზე მეტად გაურკვეველს ხდის. რისკებს შორის მთავარია COVID-19-ის ახალი შტამები და ვაქცინაციის შეფერხებები, რამაც შეიძლება ეკონომიკის გამოჯანმრთელებას ხელი შეუშალოს ახალი შემზღუდავი ღონისძიებების დაწესების საჭიროებით ან საგარეო მოთხოვნის შემცირებით.

ფინანსური სექტორის შეფასების პროგრამამ (FSAP) დაადგინა, რომ ბოლო წლებში ხელისუფლების მიერ გატარებულმა მარეგულირებელმა რეფორმებმა, ასევე, COVID-19 შოკის შემდგომ განხორციელებულმა პოლიტიკამ ფინანსური სექტორის მდგრადობას ხელი შეუწყო, მათ შორის, პანდემიამდე არსებული ძლიერი საბანკო კაპიტალის, ლიკვიდურობის ბუფერებისა და მომგებიანობის დახმარებით.

ხელისუფლების ხელთ არსებული მაკროპრუდენციული ინსტრუმენტების ჩამონათვალი ფართოა და მოიცავს ზომებს მაღალი დოლარიზაციის ძირითადი რისკის აღმოსაფხვრელად. მაღალი დოლარიზაცია მონეტარული პოლიტიკის წარმართვას ართულებს და საქართველოში ბანკებს გაცვლითი კურსის შოკის შემთხვევაში საკრედიტო რისკს უქმნის. ეს ზომები ასევე საბანკო რისკებისა და უცხოური ვალუტით დაკრედიტების სტიმულის შემცირებას ისახავს მიზნად. საშუალოვადიან პერსპექტივაში ხელისუფლებამ უნდა განიხილოს დე-დოლარიზაციის ღონისძიებების ეტაპობრივი გამკაცრება, ზომების შერჩევა და კალიბრაცია კი გავლენის შეფასების საფუძველზე უნდა მოხდეს.

ხელისუფლება წინდახედულ საზედამხედველო მიდგომას მიჰყვება. მათ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგეს ზედამხედველობის ხარისხის გასაუმჯობესებლად და ფინანსური უსაფრთხოების ბადის გასაძლიერებლად წინა FSAP - ის(2015 წ.) შემდეგ. ეს მოიცავს ბაზელ III - ის შემოღებას და საბანკო რეზოლუციისა და კრიზისების მართვის სამართლებრივი და მარეგულირებელი ჩარჩოს სრულყოფილ განახლებას. სამომავლოდ არსებობს შიდა პროცედურების ფორმალიზაციის გარკვეული შესაძლებლობა, მათ შორის ბანკების რეზოლუციისა და კრიზისების მართვისთვის.

აღმასრულებელი დირექტორები სსფ-ს მისიის შეფასებას დაეთანხმნენ. COVID-19 პანდემიამ ეკონომიკას დიდი ზარალი მიაყენა და დირექტორებმა ხაზგასმით აღნიშნეს, რომ ეკონომიკის სწრაფი აღდგენისა და პანდემიიდან გამოსვლისათვის ვაქცინაციის ძლიერი ტემპის შენარჩუნება აუცილებელია.

დირექტორებმა მხარი დაუჭირეს ფისკალური პოლიტიკის მიმართვას ფისკალური დეფიციტისა და ვალის შემცირებისკენ, როგორც ეს განსაზღვრულია საქართველოს ფისკალური წესით. დირექტორებმა აღნიშნეს, რომ მოსალოდნელზე უკეთესმა ეკონომიკის ზრდის ტემპმა ხელი შეუწყო ჯანდაცვის დამატებითი ხარჯების დაფინანსებას. მათ ხაზი გაუსვეს შემდგომი დამატებითი შემოსავლების დაზოგვის აუცილებლობას რისკებისგან დამცავი ბუფერის შესაქმნელად. მათ დაადასტურეს, რომ ხელისუფლება უნდა შეეცადოს გააფართოოს ფისკალური სივრცე და შეამციროს ფისკალური რისკები საგადასახადო ხარჯების გადახედვით, საგადასახადო ადმინისტრირებისა და საჯარო ინვესტიციების მენეჯმენტის გაძლიერებით და სახელმწიფო საწარმოთა მმართველობის რეფორმის წინსვლით.

დირექტორებმა დადებითად შეაფასეს მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის ბოლოდროინდელი ზრდა, რაც ინფლაციის მოლოდინების მოთოკვას უნდა დაეხმაროს. ინფლაციის რისკების გათვალისწინებით, დირექტორები, გრძელვადიანი ინფლაციური მოლოდინების ზრდის შემთხვევაში, განაკვეთების შემდგომ ზრდას მიესალმებიან. ისინი მხარს უჭერენ სავალუტო ინტერვენციების გონივრულად გამოყენების გაგრძელებას, რათა ბაზრის გაუმართავი მუშაობა თავიდან იქნას აცილებული, ფინანსური დოლარიზაციიდან მომდინარე რისკების გამო.

დირექტორებმა მოიწონეს საქართველოს ეროვნული ბანკის წინდახედული საზედამხედველო მიდგომა, მათ შორის წინა FSAP - ის შემდგომ პერიოდში გატარებული ფინანსური სექტორის რეფორმები და პანდემიის დროს გადამწყვეტი ქმედებები. მათ მიზანშეწონილად მიიჩნიეს შიდა საზედამხედველო პროცესების ფორმალიზება და ბანკების რისკების მართვისა და მმართველობის შეფასების გაგრძელება. მათ აღნიშნეს, რომ დე-დოლარიზაციის ღონისძიებების შემდგომი გამკაცრება ან ხელახალი კალიბრაცია, ეტაპობრივი მიდგომით, გავლენის შეფასების საფუძველზე უნდა მოხდეს.

დირექტორები მიესალმებიან FSAP - ის დასკვნებს, რომ ბანკებს აქვთ საკმარისი კაპიტალი საბაზისო სცენარით პანდემიისგან გამოწვეული საკრედიტო ზარალის გასანეიტრალებლად და, რომ კაპიტალის დეფიციტი შესაძლო სტრესულ სცენარებში მართვადი დარჩება. ისინი შეთანხმდნენ, რომ ეროვნულმა ბანკმა უნდა წაახალისოს ბანკები, არ გაანაწილონ მიღებული მოგება მანამ, სანამ პანდემიასთან დაკავშირებული გაურკვევლობები არ მინელდება და კაპიტალის ბუფერები სრულად არ აღდგება.

დირექტორებმა დადებითად შეაფასეს პროგრესი ბანკების რეზოლუციის ჩარჩოსა და კრიზისების მართვის ჩარჩოს განახლების მიმართულებით. მათ მოუწოდეს ხელისუფლებას დანერგონ სწრაფი მაკორექტირებელი ქმედებების ჩარჩო ბანკებისთვისდა მზად იყვნენ, საჭიროების შემთხვევაში, გამოიყენონ "დროებითი ბანკის" სარეზოლუციო ინსტრუმენტი.

დირექტორებმა აღნიშნეს ცენტრალური ბანკის მისწრაფება გამოუშვას ციფრული ვალუტა და მიესალმნენ ცენტრალური ბანკის გეგმას, რომ გამოშვება განხორცილდეს კონტროლირებადი ტესტირების გარემოში, რომლის დროსაც შეიძლება პოტენციური გაუთვალისწინებელი შედეგები და ეკონომიკური და მარეგულირებელი საკითხები გამოვლინდეს. მათ ასევე აღნიშნეს ფულის გათეთრების საკითხებთან დაკავშირებულ პოტენციურ რისკებზე რეაგირების საჭიროება.

დირექტორები შეთანხმდნენ, რომ ეკონომიკური ზრდის შესანარჩუნებლად და მისი ინკლუზიურობის უზრუნველსაყოფად საჭიროა სტრუქტურული რეფორმების განახლება. ისინი მოუწოდებენ ხელისუფლებას განახორციელოს ქმედებები მაღალი უმუშევრობის და უთანასწორობის დასაძლევად, მათ შორის განათლების რეფორმები, სოციალური დაცვის მიმოხილვა და შრომის ბაზარზე დასაქმების აქტიური პოლიტიკის გაძლიერება. დირექტორები მიესალმნენ გადახდისუუნარობის ახალი ჩარჩოს განხორციელებას და ხაზი გაუსვეს სტრუქტურული ფისკალური და სასამართლო რეფორმების განხორციელების საჭიროებას ბიზნეს გარემოს გასაუმჯობესებლად“- ნათქვამია სსფ-ს განცხადებაში.

ყველა სიახლე

გოგა ხაინდრავა

24 ოქტომბერი 2021, 00:55

პოლიტიკა

გოგა ხაინდრავა: სააკაშვილი რუსულ თამაშს ვეღარ ითამაშებს, აწი თუ ითამაშებს, მხოლოდ დომინოს

კინორეჟისორ გოგა ხაინდრავას განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილი რუსული მედიის ყურადღების ცენტრშია. მისი თქმით, რუსეთი ერთადერთი ქვეყანაა, რომელსაც აწყობს და სჭირდება არეულობა უკრაინასა და საქართველოში, სადაც დესტაბილიზაციის ფაქტორია საქართველოს მესამე პრეზიდენტი.

გოგა ხაინდარავა

24 ოქტომბერი 2021, 00:53

პოლიტიკა

გოგა ხაინდრავა: ძალიან კარგი დროა, რომ კოჰაბიტაციაც დამთავრდეს და ჩვენი ქვეყანა წავიდეს საკუთარი გზით, ვფიქრობ, ამისთვის ირაკლი ღარიბაშვილი სწორად დგამს პირველ ნაბიჯებს

„კოჰაბიტაცია იყო მოგონილი, ფოტიგებისა და მისნაირების მიერ შემოგდებული თემა. ძალიან კარგი დროა, რომ კოჰაბიტაციაც დამთავრდეს და ჩვენი ქვეყანა წავიდეს საკუთარი გზით, არა იმ გზით, რომელზეც სხვები, მარჯვნიდან, მარცხნიდან, უკნიდან თუ წინიდან გვეუბნებიან, მიგვითითებენ“, - განაცხადა რეჟისორმა გოგა ხაინდრავამ გადაცემაში „იმედი LIVE“.

გოგა ხაინდრავა

24 ოქტომბერი 2021, 00:31

პოლიტიკა

გოგა ხაინდრავა: ოპოზიცია არ ემზადება არჩევნებისთვის, ისინი ემზადებიან მეორე დღისთვის

„ის, რომ სააკაშვილი მაცივარში აღმოჩნდა არ არის სააკაშვილის მოფიქრებული. სააკაშვილი ნებაყოფლობით მაცივარში არასოდეს ჩაჯდებოდა. ის დაარწმუნეს, რომ მაცივარში ყველთან ერთად უნდა ყოფილიყო. ადრე ქინძი იყო, ახლა ყველი გახდა. ეს იყო ვოიაჟი, რომელიც წუთობრივად იყო დაგეგმილი და საკმაოდ საინტერესოდ ჩატარებული. ესენი არ ემზადებიან არჩევნებისთვის, ესენი ემზადებიან მეორე დღისთვის“, - განაცხადა გოგა ხაინდრავამ.

მამუკა არეშიძე

24 ოქტომბერი 2021, 00:24

პოლიტიკა

მამუკა არეშიძე: ბევრი რამ საზოგადოების იმ წევრებზეა დამოკიდებული, რომელთაც სიტყვა ეთქმით - ჩვენ შეგვიძლია, ეს ქვეყანა ისევ სახელმწიფოდ ვაქციოთ

მედია შეგნებულად ქმნის პოლარიზებულ სივრცეს ქვეყანაში, აქედან გამომდინარე ძალიან რთულია გაარღვიო ის მოჯადოებული წრე და კედელი, რომელიც არსებობს, - ამის შესახებ ექსპერტმა მამუკა არეშიძემ გადაცემაში „იმედი LIVE“. განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ ბევრი რამ საზოგადოების იმ წევრებზეა დამოკიდებული, რომელთაც სიტყვა ეთქმით - Ჩვენ შეგვიძლია, ეს ქვეყანა ისევ სახელმწიფოდ ვაქციოთ.

გოგა ხაინდრავა

24 ოქტომბერი 2021, 00:21

პოლიტიკა

გოგა ხაინდრავა: ვითომ მედიები, საროსკიპოები, რატომღაც ჰგონიათ, რომ ეჭიდავებიან ივანიშვილს, რეალურად კი ანგრევენ ქვეყანას, თავისი შვილების მომავალს

კინორეჟისორ გოგა ხაინდრავას განცხადებით, ქვეყნის ყველაზე დიდი მტერი რადიკალურად განწყობილი მედიაა. მისი თქმით, ეს ვითომ მედიები, საროსკიპოები, რომლებიც ანგრევენ ქვეყანას, რეალურად გონიერ ადამიანებში ამაგრებენ „ქართული ოცნების“ პოზიციას.

გოგა ხაინდრავა

24 ოქტომბერი 2021, 00:20

პოლიტიკა

გოგა ხაინდრავა: კუბილიუსების, ფოტიგების, ბრაიზების მეგობრობა კარგად გამოჩნდა ბათუმის ტრაგედიის შემდეგ - არგენტინის პრეზიდენტმაც კი მოგვისამძიმრა და მათ არც გახსენებიათ, რომ საქართველოს მეგობრები არიან

არ არის სერიოზული მეთიუ ბრაიზების განცხადებები. გვესმის განცხადებები, თითქოს მაგათ გარდა ევროკავშირსა და ამერიკაში მობეზრდათ საქართველო, თურმე მარტო ამათ ახსოვთ. როგორ ახსოვთ საქართველო და როგორი მეგობრები არიან, მე დავასკვენი ბათუმის ტრაგედიის მერე, როდესაც არგენტინის პრეზიდენტმაც გამოგვიგზავნა სამძიმარი და არც ერთმა ამ „მეგობარმა“, არც კუბილიუსმა, არც ფოტიგამ, არც მეთიუ ბრაიზამ, არც რინკევიჩსმა გაიხსენა საქართველო. ისინი არ არიან მეგობრები. ისინი არიან „ნაციონალური მოძრაობის“ ლობისტები, - ამის შესახებ კინორეჟისორმა, გოგა ხაინდრავამ გადაცემაში „იმედი LIVE“ განაცხადა.

23 ოქტომბერი 2021, 23:59

რეგიონი

ზუგდიდი-თბილისისა და ბათუმი-თბილისის მიმართულებით მატარებელებლების მოძრაობა აღდგა

ზუგდიდი-თბილისისა და ბათუმი-თბილისის მიმართულებით მატარებელებლების მოძრაობა აღდგა, - ამ ინფორმაციას „საქართველოს რკინიგზა“ ავრცელებს. მათივე ცნობით, დაახლოებით 35 წუთში დაიძვრება თბილისი-ბათუმის, ხოლო 45 წუთში თბილისი-ფოთის მატარებლები.

გოგა ხაინდრავა

23 ოქტომბერი 2021, 23:57

პოლიტიკა

გოგა ხაინდრავა: ბუნდესტაგში არჩევნები მოიგო პარტიამ, რომელმაც 29% აიღო, „ქართულმა ოცნებამ“ აიღო 47% და 64 რეგიონიდან 44-ში გაიმარჯვა

ჩვენი მთავარი საფრთხეები არის გარე საფრთხეები, ჩვენ შიგნით საფრთხე პრაქტიკულად არ გაქვს - ეს არის ქარიშხალი ჭიქაში, - ამის შესახებ კინორეჟისორმა, გოგა ხაინდრავამ „ნაციონალურ მოძრაობაზე“ საუბრისას გადაცემაში „იმედი LIVE“ განაცხადა. მან აღნიშნა, რომ „ნაციონალურ მოძრაობას“ თავისი სექტა ჰყავს, რომელიც არც გაზრდილა და არც შემცირებულა.

მამუკა არეშიძე

23 ოქტომბერი 2021, 23:51

პოლიტიკა

მამუკა არეშიძე: პოლიტიკური იწილო-ბიწილოს გამო, ოკუპირებულ რეგიონებში განვითარებული მოვლენები ყურადღების მიღმაა, მაგალითად გალში ქართული სკოლების საბოლოოდ დახურვა

კოჰაბიტაციის უმახინჯესმა ფორმამ და ბევრმა სხვა ნიუანსმა, ასევე იმან, რომ საბოლოო ჯამში სამართლიანობა არ აღდგა, მიგვიყვანა იქამდე, რომ დღეს ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ორიენტირებულია ამ „პოლიტიკური იწილო-ბიწილოს“ თემაზე, - ამის შესახებ ექსპერტმა მამუკა არეშიძემ ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემა „იმედი live“-ში განაცხადა.

ირაკლი რუხაძე

23 ოქტომბერი 2021, 23:25

პოლიტიკა

ირაკლი რუხაძე: არანაირი კატასტროფული შედეგები არ დამდგარა - არჩევნების შედეგებმა აჩვენა, რომ თითქმის ნახევარი, 47-48% მყარად უჭერს მხარს „ქართულ ოცნებას“

„არანაირი კატასტროფული შედეგები არ დამდგარა - არჩევნების შედეგებმა აჩვენა, რომ თითქმის ნახევარი, 47-48% მყარად უჭერს მხარს „ქართულ ოცნებას“. წარმოიდგინეთ, რა დღეში ვიქნებოდით, ეს რომ 47-48% კი არა, 41-43% ყოფილიყო“ , - განაცხადა „იმედის“ მფლობელმა ირაკლი რუხაძემ გადაცემაში „იმედი LIVE“.

ირაკლი რუხაძე

23 ოქტომბერი 2021, 23:24

პოლიტიკა

ირაკლი რუხაძე: მელიას ამბიცია ის კი არაა, რომ მერი იყოს, არამედ ის, თუ როგორ მოიყვანოს „ნაციონალური მოძრაობა“ საქართველოს სათავეში

„თბილისში, არჩევნების მეორე ტურზე, ერთ მხარესაა კახი კალაძე, რომელიც, მე თუ მკითხავთ, ძალიან კარგი მერი იყო, უამრავი კარგი რამ გააკეთა და მეორე მხარესაა მელია. მელია რომ იყოს რომელიმე სხვა, ნორმალური პარტიის წარმომადგენელი, შეიძლება, მე კალაძე მომწონდეს ან არ მომწონდეს, მაგრამ იმის შიში არ მექნებოდა, რომ ეს ორი ძალა ერთმანეთთან აბსოლუტურად შეუთავსებელია“, - განაცხადა „იმედის“ მფლობელმა ირაკლი რუხაძემ გადაცემაში „იმედი LIVE“.

ირაკლი რუხაძე

23 ოქტომბერი 2021, 23:20

პოლიტიკა

ირაკლი რუხაძე: კოალიციური მთავრობის ის ვარიაცია, რომელსაც ე.წ. ოპოზიცია, ანუ „ნაციონალური მოძრაობა“ გვთავაზობს, ქვეყნის ნორმალური განვითარებისთვის დამღუპველი იქნება

ირაკლი რუხაძე მიიჩნევს, რომ კოალიციური მთავრობის ის ვარიაცია, რომელსაც ე.წ. ოპოზიცია, ანუ „ნაციონალური მოძრაობა“ გვთავაზობს, ქვეყნის ნორმალური განვითარებისთვის დამღუპველი იქნება. ტელეკომპანია „იმედის“ დამფუძნებელი აცხადებს, რომ ჩვენ დღეს კოალიციური მთავრობა არ გვჭირდება.

ირაკლი რუხაძე

23 ოქტომბერი 2021, 23:16

პოლიტიკა

ირაკლი რუხაძე: 3 ათასამდე ოპოზიციური დამკვირვებელი იყო და ყველა მათგანმა თქვა, რომ ნორმალურად ჩატარდა არჩევნები - ვისაც ხალხი აირჩევს, ის უნდა იყოს ქვეყნის სათავეში, ეს არის დემოკრატია და არა ის, რასაც ჩვენ ახლა ვუყურებთ

ვისაც ხალხი აირჩევს, ის უნდა იყოს ქვეყნის სათავეში, ეს არის დემოკრატია და არა ის, რასაც ჩვენ ახლა ვუყურებთ, - ამის შესახებ გადაცემა „იმედი live“-ში ტელეკომპანია „იმედის“ დამფუძნებელმა, ირაკლი რუხაძემ განაცხადა.

ირაკლი რუხაძე

23 ოქტომბერი 2021, 23:12

პოლიტიკა

ირაკლი რუხაძე: „ნაციონალურ მოძრაობას“ ლეღვის ფოთლებივით აქვს აფარებული პატარა პარტიები, რათა არ გამოჩნდეს, როგორი შიშვლები არიან

მხოლოდ ერთ კაცს ეკუთვნოდა ყველა ტელევიზია. დღეს მიდის საუბრები ჩვენს დასავლელ პარტნიორებთან და უყვებიან რა საშინელება ხდება ქართულ მედიაში. წარმოიდგინეთ რა ხდებოდა მაშინ, ერთ ადამიანს ეკუთვნოდა ყველა ტელევიზია, - ამის შესახებ გადაცემა „იმედი live“-ში ტელეკომპანია „იმედის“ დამფუძნებელმა, ირაკლი რუხაძემ განაცხადა.

ირაკლი რუხაძე

23 ოქტომბერი 2021, 23:10

პოლიტიკა

ირაკლი რუხაძე: დიდი პრობლემა, რომელსაც ეს ქვეყანა ვერ გაექცა, არის ის, რომ ჩვენ გვყავს „ნაციონალური მოძრაობა“ - მათი ხელისუფლებაში დაბრუნება ჩვენი ქვეყნისთვის დამანგრეველი იქნება

„ნაციონალურმა მოძრაობამ“ ხელისუფლებაში ყოფნის დროს კატასტროფა მოახდინა, ბოლო 9 წელია არიან როგორც მთავარი ოპოზიციური პარტია და ცდილობენ დაბრუნდნენ ხელისუფლებაში, რაც ვფიქრობ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის დამანგრეველი იქნება. ყველაზე დიდი ამოცანა, რომელიც საქართველოს წინაშე დგას, ეს არის, რომ არ დავუშვათ დესტრუქციული და კრიმინალური ძალის უკან დაბრუნება“, - განაცხადა ირაკლი რუხაძემ.

ანრი ოხანაშვილი

23 ოქტომბერი 2021, 22:48

პოლიტიკა

ანრი ოხანაშვილი: რომელი უფრო სწორია, „გაერთიანებული ოპოზიცია“ თუ, „ჭეშმარიტ ნაცთა ერთობა”?!

საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი და იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანრი ოხანაშვილი სოციალურ ქსელში გაერთიანებული ოპოზიციის შესახებ წერს და განმარტავს, რეალურად რატომ გაერთიანდნენ ერთი პოლიტიკური ქოლგის ქვეშ ეს პოლიტიკოსები.

არჩილ ჩიქოვანი

23 ოქტომბერი 2021, 22:31

პოლიტიკა

არჩილ ჩიქოვანი: მჯერა, რომ ნებისმიერი კონფიგურაციის საკრებულოში ბათუმის ევროპულ მომავალს ექნება მხარდაჭერა

ბათუმის მერობის კანდიდატის არჩილ ჩიქოვანის განცხადებით, რა კონფიგურაციითაც არ უნდა იყოს წარმოდგენილი ბათუმის საკრებულო, „ქართული ოცნება“ დაგეგმილ რეფორმებს მაინც განახორციელებს. თვითმმართველობის არჩევნებზე ახლად არჩეული ბათუმის საკრებულოს შესახებ მან ტელეკომპანია „იმედის“ ეთერში, „ქრონიკაში“ილაპარაკა.

არჩილ ჩიქოვანი

23 ოქტომბერი 2021, 22:12

პოლიტიკა

არჩილ ჩიქოვანი: ჩვენი ხედვა და მოქალაქეების ჩართულობა გვაძლევს იმედს, რომ არჩევნების მეორე ტურში ბათუმში აბსოლუტურ მხარდაჭერას მივიღებთ

ბათუმის მერობის „ქართული ოცნების“ კანდიდატი არჩილ ჩიქოვანი აცხადებს, რომ არჩევნების მეორე ტურში ელექტორატის აბსოლუტური მხარდაჭერის იმედი აქვს. მან „ქრონიკაში“ ის მიზეზებიც განმარტა, თუ რატომ ვერ დასრულდა პირველივე ტურში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები.

რატი ბრეგაძე

23 ოქტომბერი 2021, 21:57

სამართალი

რატი ბრეგაძე: ექიმების ჯგუფთან შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ბევრ საკითხზე, მაგრამ ერთი სიტყვაც არ თქმულა მიხეილ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანაზე

ექიმების ჯგუფთან შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ბევრ საკითხზე, მაგრამ ერთი სიტყვაც არ თქმულა სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანაზე, - მის შესახებ საქართველოს იუსტიციის მინისტრი რატი ბრეგაძე სოციალურ ქსელში წერს. „მოვისმინე ნიკოლოზ ყიფშიძის კომენტარი, რომლის თანახმადაც თითქოს ჩემთან შეხვედრაზე საუბარი იყო პატიმარ სააკაშვილის სამოქალაქო კლინიკაში გადაყვანაზე და თითქოს ამაზე ვმსჯელობდით. სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, ეს არის სიცრუე! ექიმების ჯგუფთან შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ბევრ საკითხზე, მაგრამ ერთი სიტყვაც არ თქმულა სამოქალაქო კლინიკაზე. ტყუილს მოკლე ფეხი აქვს. დანარჩენზე მერე ვისაუბრებთ“, - წერსრატი ბრეგაძემ.

გიორგი კალანდარიშვილი

23 ოქტომბერი 2021, 21:48

პოლიტიკა

გიორგი კალანდარიშვილი: ამომრჩეველს ექნება შესაძლებლობა ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოში მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში

ისევე როგორს არჩევნების პირველ ტურში, საარჩევნო ადმინისტრაცია მეორე ტურშიც ყველაფერ გააკეთებს იმისთვის, რომ უზრუნველყოფილი იყოს ჯანმრთელობისთვის სათანადო პირობები და უსაფრთხოება. ამომრჩეველს ექნება შესაძლებლობა ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხო გარემოში მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში, - ამის შესახებ ტელეკომპანია „ქრონიკაში“ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ, გიორგი კალანდარიშვილმა განაცხადა.