ინქვიზიცია

შეამოწმე, იცი თუ არა ვეფხისტყაოსანი

შეამოწმე, იცი თუ არა ვეფხისტყაოსანი

„ვეფხისტყაოსანი“ საქართველოს უპირველესი წიგნია. შეამოწმე შენი ცოდნა როგორც თავად ტექსტის, ისე - ავტორის შესახებ.

{{quiz.Result.NextQuestion.Title}}

{{quiz.Result.AnsweredQuestionsCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.CorrectAnswersCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.QuizResult.Title}}

{{quiz.Result.QuizResult.Description}}

სხვა ქვიზები