ინქვიზიცია

შეამოწმე, გახსოვს თუ არა 90-იანები

შეამოწმე, გახსოვს თუ არა 90-იანები

როცა 90-იანებს ვიხსენებთ, ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ეს თარიღი კი არა, სიმბოლოა, პირობითი ნიშანი, რომლითაც დროს კი არა, მდგომარეობას აღვნიშნავთ. შევამოწმოთ, გვახსოვს თუ არა ეგ მდგომარეობა.

{{quiz.Result.NextQuestion.Title}}

{{quiz.Result.AnsweredQuestionsCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.CorrectAnswersCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.QuizResult.Title}}

{{quiz.Result.QuizResult.Description}}

სხვა ქვიზები