ინქვიზიცია

გამოიცანი მწერლები თვალების მიხედვით

გამოიცანი მწერლები თვალების მიხედვით

რთული ამოცანაა, რასაკვირველია. მწერლებს არათუ თვალების მიხედვით, გვარ-სახელითაც ვერ ცნობს ბევრი. მაგრამ შენ ხომ გაქვს ამბიცია, რომ მწერლებში ერკვევი. აბა, ვნახოთ! 

{{quiz.Result.NextQuestion.Title}}

{{quiz.Result.AnsweredQuestionsCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.CorrectAnswersCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.QuizResult.Title}}

{{quiz.Result.QuizResult.Description}}

სხვა ქვიზები