ინქვიზიცია

შეამოწმე, როგორ იცი ეტიკეტი

შეამოწმე, როგორ იცი ეტიკეტი

ეტიკეტი ქცევის წესთა ერთობლიობაა, რომელიც განსაზღვრავს ადამიანის ადგილს საზოგადოებაში, სხვებისთვის მიმზიდველს, ან გამაღიზიანებელს ხდის კონკრეტულ პერსონას. მწერალმა ბარბარა პეტჩერმა დაამუშავა საჯარო თუ პირად სივრცეში ქცევის საბაზისო ნორმები და დაწერა ბესტსელერი „საქმიანი ეტიკეტის საფუძვლები“, რომელსაც დავეყრდენით ქვიზის შედგენისას.

{{quiz.Result.NextQuestion.Title}}

{{quiz.Result.AnsweredQuestionsCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.CorrectAnswersCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.QuizResult.Title}}

{{quiz.Result.QuizResult.Description}}

სხვა ქვიზები