ინქვიზიცია

გამოიცანი ქართველი მწერლები კარიკატურების მიხედვით

გამოიცანი ქართველი მწერლები კარიკატურების მიხედვით

ლიტერატურის სიყვარული დიდებული რამეა, მაგრამ ამ ქვიზის შესავსებად კიდევ ერთი უნარი დაგჭირდებათ - ასოციაციური მეხსიერება. კარიკატურისტი, როგორც წესი, სუბიექტის მთავარ თვისებას, ან ფიზიკურ მახასიათებელს გაზვიადებულად, ანდაც პირიქით - უკიდურესად დამცრობილად წარმოაჩენს ხოლმე. შესაბამისად, დაგვჭირდება მოვუხმოთ ასოციაციური მეხსიერების ღმერთებს და ისე დავიწყოთ ამ ქვიზთან გამკლავება. 

P.S. განსაკუთრებულ მადლობას ვუხდით გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმს ამ ფასდაუდებელი კარიკატურების გადმოცემისთვის.

{{quiz.Result.NextQuestion.Title}}

{{quiz.Result.AnsweredQuestionsCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.CorrectAnswersCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.QuizResult.Title}}

{{quiz.Result.QuizResult.Description}}

სხვა ქვიზები