ინქვიზიცია

შეამოწმე, იცი თუ არა საგზაო მოძრაობის წესები

შეამოწმე, იცი თუ არა საგზაო მოძრაობის წესები

ჩვენს ქვეყანაზე დაკვირვებით, შეიძლება დავასკვნათ, რომ საგზაო ნიშნები მძღოლებში მაინცდამაინც პოპულარული არ არის. მიზეზი, ზოგ შემთხვევაში, შეიძლება დაუდევრობა იყოს, მაგრამ, უმეტესად, არცოდნის ბრალიც არის. შეამოწმე, ივარგებ თუ არა გზაზე :)  

{{quiz.Result.NextQuestion.Title}}

{{quiz.Result.AnsweredQuestionsCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.CorrectAnswersCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.QuizResult.Title}}

{{quiz.Result.QuizResult.Description}}

სხვა ქვიზები