ინქვიზიცია

ამოიცანი 10 ქალი, რომელმაც მსოფლიო პოლიტიკა შეცვალა

ამოიცანი 10 ქალი, რომელმაც მსოფლიო პოლიტიკა შეცვალა

თანამედროვე კაცობრიობას სრულიად არამართებულად მიიჩნევენ პატრიარქალურ საზოგადოებად. არსებული მსოფლიო წესრიგი, ეკონომიკური, კულტურული, ტექნოლოგიური თუ სხვა მიღწევები ზუსტად ისევეა ქალების დამსახურება, როგორც კაცებისა. დაფიქრდი, დააკვირდი, ჩართე ინტუიცია და ეცადე, ახალგაზრდობის ფოტოებზე ამოიცნო ქალები, რომელთა კვალიც თანამედროვე პოლიტიკაში დღესაც იგრძნობა.

{{quiz.Result.NextQuestion.Title}}

{{quiz.Result.AnsweredQuestionsCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.CorrectAnswersCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.QuizResult.Title}}

{{quiz.Result.QuizResult.Description}}

სხვა ქვიზები