ინქვიზიცია

გაიგე როგორ უმკლავდები თვითიზოლაციას

გაიგე როგორ უმკლავდები თვითიზოლაციას

დღეს მოსახლეობის დიდი ნაწილი თვითიზოლაციაშია. ყველაზე მნიშვნელოვანია დავრჩეთ სახლში, თუმცა ასევე აუცილებელია ცხოვრებისეული რიტმის შენარჩუნება. საინტერესოა, რამდენად სწორად ეკიდები ამ საკითხს.

{{quiz.Result.NextQuestion.Title}}

{{quiz.Result.AnsweredQuestionsCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.CorrectAnswersCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.QuizResult.Title}}

{{quiz.Result.QuizResult.Description}}

სხვა ქვიზები