ინქვიზიცია

რამდენად გახსოვს XXI-ე საუკუნის მნიშვნელოვანი მოვლენების თარიღი?

რამდენად გახსოვს XXI-ე საუკუნის მნიშვნელოვანი მოვლენების თარიღი?

2000 წლიდან დღემდე, ისტორიაში არაერთი მნიშვნელოვანი და გამორჩეული მოვლენა მოხდა. მათ შესახებ ყველას გვაქვს ინფორმაცია, თუმცა საინტერესოა რამდენად გვახსოვს რომელ წელს მოხდა ესა თუ ის მოვლენა.

{{quiz.Result.NextQuestion.Title}}

{{quiz.Result.AnsweredQuestionsCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.CorrectAnswersCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.QuizResult.Title}}

{{quiz.Result.QuizResult.Description}}

სხვა ქვიზები