ინქვიზიცია

შეამოწმე, რამდენად იცი ძველი ქართული სიტყვები

შეამოწმე, რამდენად იცი ძველი ქართული სიტყვები

გარდა მშობლიური ენისა, ყოველდღიურობაში ხშირად ვიყენებთ უცხო სიტყვებს, ბარბარიზმებსა თუ სლენგს. საინტერესოა, რამდენად იცი ძველი ქართული სიტყვების მნიშვნელობა. შევამოწმოთ.

{{quiz.Result.NextQuestion.Title}}

{{quiz.Result.AnsweredQuestionsCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.CorrectAnswersCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.QuizResult.Title}}

{{quiz.Result.QuizResult.Description}}

სხვა ქვიზები