ინქვიზიცია

შეამოწმე რამდენად კარგად ერკვევი მსოფლიო ლიტერატურაში

შეამოწმე რამდენად კარგად ერკვევი მსოფლიო ლიტერატურაში

მსოფლიოს ბევრი გამორჩეული მწერალი ჰყავს. მათი სახელები საუკუნეებია, წლებია მოდის ჩვენამდე. საინტერესოა რამდენად კარგად იცნობ მათ შემოქმედებას. გავარკვიოთ!

{{quiz.Result.NextQuestion.Title}}

{{quiz.Result.AnsweredQuestionsCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.CorrectAnswersCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.QuizResult.Title}}

{{quiz.Result.QuizResult.Description}}

სხვა ქვიზები