ინქვიზიცია

გადაამოწმე რა გახსოვს სკოლის პროგრამიდან

გადაამოწმე რა გახსოვს სკოლის პროგრამიდან

წლების გასვლასთან ერთად შესაძლოა დაგვავიწყდეს სკოლის პერიოდში ნასწავლი საკითხები, რომლებიც ერთი შეხედვით მარტივად გვეჩვენება. გადახედე, რა გახსოვს სასკოლო პროგრამიდან.

{{quiz.Result.NextQuestion.Title}}

{{quiz.Result.AnsweredQuestionsCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.CorrectAnswersCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.QuizResult.Title}}

{{quiz.Result.QuizResult.Description}}

სხვა ქვიზები