ინქვიზიცია

შეამოწმე შენი ცოდნა აღდგომის შესახებ

შეამოწმე შენი ცოდნა აღდგომის შესახებ

აღდგომა ყველა მორწმუნე ქრისტიანისთვის უდიდესი დღესასწაულია. შეამოწმე, გახსოვს თუ არა აღდგომასთან დაკავშირებული ისტორიული და საყოფაცხოვრებო დეტალები. ქრისტე აღდგა!

{{quiz.Result.NextQuestion.Title}}

{{quiz.Result.AnsweredQuestionsCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.CorrectAnswersCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.QuizResult.Title}}

{{quiz.Result.QuizResult.Description}}

სხვა ქვიზები