imedi.ge /  08 ივლისი 2020, 17:54 / სანდო წყარო

პარლამენტში ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტების ერთობლივი სხდომა გაიმართა

კანონმდებლებმა ორი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე „ღია საზოგადოების ფონდის“ ევროინტეგრაციის პროგრამის მხარდაჭერით მომზადებული ანგარიში - „საქართველო-ევროკავშირის 2017-2020 წლების ასოცირების დღის წესრიგით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების ანგარიში - სამოქალაქო საზოგადოების შეფასება“ განიხილეს, - ამის შესახებ ინფორმაციას პარლამენტი ავრცელებს.

მათივე ინფორმაციით, საკითხი „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის“ სოციალური პოლიტიკის პროგრამის დირექტორმა, კოტე ერისთავმა გამოიტანა.

მომხსენებლის ინფორმაციით, ევროკავშირისა და საქართველოს მიერ ასოცირების ხელშეკრულების იმპლემენტაციისთვის შემუშავებული 2017-2020 წლების დღის წესრიგი ითვალისწინებს მოკლევადიან და საშუალოვადიან პრიორიტეტებს, რომელთაგან პირველი 2018 წლის ბოლომდე უნდა მიღწეულიყო, ხოლო მეორე - 2020 წლის ბოლოსთვის უნდა იყოს შესრულებული. მისი თქმით, ორგანიზაციამ შეაფასა აღნიშნული პრიორიტეტების შესრულება შრომითი უფლებების და შრომის პოლიტიკის ნაწილში.

კოტე ერისთავმა თემატურად მიმოიხილა პრიორიტეტების შესრულების საკითხები და ყურადღება ძირითადად ოთხ მიმართულებაზე გაამახვილა: შრომის კანონმდებლობის აღსრულების მექანიზმები, შრომის ინსპექცია, შრომითი მედიაცია, სოციალური დიალოგის ხელშეწყობა და თანასწორი მოპყრობის საკითხები.

მან ისაუბრა პრიორიტეტების მიმართულებით აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოების მიერ განხორციელებულ საქმიანობაზე და აღნიშნა, არის საკითხები, რომელთა გადაწყვეტა აღნიშნულ ვადებში ვერ მოხერხდა. მისი თქმით, არ გადადგმულა ნაბიჯები შრომითი ინსპექციის ინსტიტუციური გაძლიერების მიმართულებით, პრობლემად რჩება რეგიონალური წარმომადგენლობების შექმნა და ადგილებზე ინსპექციის არარსებობა, საკვანძო საკითხია ინსპექციის სტრუქტურული დამოუკიდებლობა და ინსპექციის მანდატი. მისი თქმით, კანონპროექტის ჭიანურდება პარლამენტში, რადგანაც, როგორც ჩანს, პარლამენტი მზად არ არის, რომ ინსპექციის მანდატის გაზრდას დაუჭიროს მხარი.

როგორც მომხსენებელმა აღნიშნა, მთელი რიგი კონვენციებისა, რაც დაკავშირებულია სამუშაო ადგილზე შრომის უსაფრთხოებასთან, არ არის რატიფიცირებული. მისივე თქმით, იმედს იტოვებენ, რომ პარლამენტი მიიღებს კანონს შრომით ინსპექციასთან დაკავშირებით, რითაც საერთაშორისო ვალდებულებასაც შეასრულებს და დასაქმებულებსაც ღირსეულ სამუშაო პირობებს შეუქმნის.

მისივე თქმით, საშუალო ვადიან პრიორიტეტთაგანია მედიაცია და შრომითი დავების ეფექტური მექანიზმის შექმნა, რაც 2020-2021 წლამდე უნდა შესრულდეს. იმის მიუხედავად, რომ მედიაციის ინსტიტუტი ქვეყანაში არსი, სამწუხაროდ მედიაცია ვერ იქცა შრომითი დავების გადაწყვეტის ეფექტურ მექანიზმად. მედიაციის ინსტიტუტს ბევრი პრობლემა აქვს, მის გაძლიერების გეგმა შევიმუშავეთ და სამინისტროს მივაწოდეთ, აღნიშნა მან.

მისივე თქმით, გასაუმჯობესებელია სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის საქმიანობა, შესაბამისი ნაბიჯები უნდა გადაიდგას დეკრეტული შვებულებების მიმართულებით და სხვა.

„საბოლოო ჯამში, გარკვეული წინსვლა არის, თუმცა ბევრად მეტია გასაკეთებელი. არის საკითხები, რომელთა შესრულების ვადაც ამოწურულია, არის საკითხები, რომელთან დაკავშირებითაც პროგრესი არ შეინიშნება და ვადაც გვეწურება, ამიტომ, იმ საკითხების მიღება, რომლებიც დაინიცირებულია კანონპროექტების სახით ახლა პარლამენტში, 2020 წლამდე უნდა მოესწროს და ეს სესია არის ის შესაძლებლობა, რომ ევროკაშირთან აღებული ვალდებულებების შესრულება მოხდეს“, - განაცხადა კოტე ერისთავმა.

კომიტეტებმა ასევე განიხილეს დასაქმების, სოციალური პოლიტიკისა და თანაბარი შესაძლებლობების, ასევე, საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის მიმართულებით ასოცირების შეთანხმებისა და საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელების 2019 წლის ეროვნული სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ გაწეული საქმიანობის ანგარიში.

აღნიშნული ანგარიში ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილემ თამილა ბარკალაიამ გამოიტანა და კანონმდებლებს ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებით განსაზღვრული დღის წესრიგის სამინისტროს მხრიდან შესრულების შესახებ.

მინისტრის მოადგილე გამოეხმაურა წინა მომხსენებლის გამოსვლას და თავდაპირველად განმარტებები შრომითი მიმართულებით საკითხებზე გააკეთა. კერძოდ, მან ისაუბრა იმ პროგრესზე, რაც შრომის უსაფრთხოების მიმართულებით 2019 წელს იყო მიღწეული. როგორც მან განაცხადა, აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან არსებობს სრული მზადყოფნა, რომ შრომის ინსპექცია ინსტიტუციურად გაძლიერდეს, შესაბამის კანონმდებლობაზე მუშაობა მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა.

„2019 წელი რეალურად გარდამტეხი იყო შრომის უსაფრთხოების თვალსაზრისით იმიტომ, რომ პარლამენტმა მიიღო ორგანული კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ და, შესაბამისად, გაზარდა შრომის ინსპექციის დეპარტამენტის მანდატი და მათ ნებისმიერ დროს, სასამართლოსადმი წინასწარი შეტყობინების გარეშე, შეუძლიათ შევიდნენ საწარმოში და შეამოწმონ, რამაც საკმაოდ დადებითი შედეგი გამოიღო და მნიშვნელოვნად შემცირდა სიკვდილიანობა“, - განაცხადა თამილა ბარკალაიამ.

მისი თქმით, პარლამენტში შემოსული საკანონმდებლო ინიციატივა მოიაზრებს შრომის ინსპექციის დამოუკიდებელ სსიპ-ად ჩამოყალიბებას შესაბამისი მანდატით, უფლებებით და ეს ინსპექცია შრომის კოდექსით მინიჭებული უფლებებით უნდა იქცეს საზედამხედველო ორგანოდ, ისე როგორც ამას საერთაშორისო სტანდარტი ითვალისწინებს. მისივე თქმით, უკვე აქტიურად მიმდინარეობს შრომითი ინსპექციის ორგანიზაციულად გაძლიერებაც.

მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა სოციალური პარტნიორობის სამმხრივი კომისიის საქმიანობაზე და ამ მიმართულებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის მუშაობაზე, ისაუბრა კოლექტიური დავების და მედიაციის მექანიზმის განვითარებაზე და ამ მიმართულებით, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების მიზნით, აუცილებლად განსახორციელებელ ღონისძიებებზე, მედიაციის მექანიზმის განვითარებისთვის შექმნილ ახალ ხედვებზე, თანასწორობის პრინციპებზე, იმ ნაბიჯებზე, რაც სამინისტრომ გადადგა დასაქმების ხელშეწყობის მიმართულებით, სოციალური დაცვის მიმართულებით განხორციელებულ პროგრამებზე და სხვა.

ორივე საკითხთან მიმართებაში გაიმართა დისკუსია, მომხსენებლებმა უპასუხეს დეპუტატთა კითხვებს. საბოლოოდ, კომიტეტებმა ორივე ანგარიში ცნობად მიიღო.​

ყველა სიახლე

15 აგვისტო 2020, 00:50

ტაბლოიდი

ბრიტანეთში, საკულტო მულტფილმის პერსონაჟის ფიფქიას სასტუმრო-კოტეჯი ააგეს

ბრიტანეთში, ქალაქ სუონსში საკულტო მულტფილმის პერსონაჟის ფიფქიას სასტუმრო-კოტეჯი ააგეს. კოტეჯი 1930-იან წლებში გადაღებულ მულტფილმ „ფიფქია და 7 ჯუჯაში“ გამოყენებული ესკიზის მიხედვით აშენდა. ამის შესახებ The Sun წერს.

ალექს როდრიგესი ჯენიფერ ლოპესი

15 აგვისტო 2020, 00:33

ტაბლოიდი

ჯენიფერ ლოპესმა და მისმა მეუღლემ მაიამიში 40 მილიონ დოლარად ახალი სახლი შეიძინეს. ფოტო

მომღერალმა ჯენიფერ ლოპესმა და მისმა მეუღლემ, ბეისბოლის ყოფილმა მოთამაშემ, ალექს როდრიგესმა მაიამიში 40 მილიონ დოლარად ახალი სახლი შეიძინეს. ამის შესახებ გამოცემა TMZ წერს. გამოცემის ინფორმაციით, სახლი ე.წ. ვარსკვლავთა კუნძულზე მდებარეობს, სადაც უძრავ ქონებას მხოლოდ ცნობილი ადამიანები და გავლენიანი ბიზნესმენები ფლობენ.

ჟოზეპ ბორელი

15 აგვისტო 2020, 00:29

მსოფლიო

ჟოზეპ ბორელი: ევროკავშირი ბელარუსში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს არ ცნობს

უსაფრთხოებისა და საგარეო პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა, ჟოზეპ ბორელმა განაცხადა, რომ ევროკავშირი ბელარუსში გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს არ ცნობს.

15 აგვისტო 2020, 00:28

ტექნოლოგიები

ევროპაში 5G-ის მოწინააღმდეგეებისთვის სპეციალურ სახლს ააშენებენ

ევროპაში, ნიდერლანდებში, ქალაქ ჰელმონდში ააშენებენ სახლს, რომელშიც ელექტრომაგნიტური გამოსხივება დაბლოკილი იქნება. ამ სახლს ააშენებენ მგრძნობიარე ადამიანებისთვის, რომელთაც 5G-ის გავლენით, თავის ტკივილი და უძილობა ეწყებათ. ამის შესახებ Innovation Origins წერს.

ნინო ლომჯარია

15 აგვისტო 2020, 00:24

პოლიტიკა

სახალხო დამცველი: შალვა ნათელაშვილმა გაავრცელა ცრუ ინფორმაცია ჩემი საქმიანობისა და ოჯახის წევრის მისამართით

სახალხო დამცვალი ნინო ლომჯარია აცხადებს, რომ მიუღებელია შალვა ნათელაშვილის განცხადებები, რომლებიც ქალთა მიმართ ძალადობის უმწვავესი პრობლემის დაკნინებას და ქალების, როგორც პროვოკატორების წარმოჩენას ისახავს მიზნად.

კრიშტიანუ რონალდუ ჯორჯინა როდრიგესი

15 აგვისტო 2020, 00:24

ტაბლოიდი

კრიშტიანუ რონალდუ და მისი საცოლე შვებულებას მდიდრულ იახტაზე ატარებენ. ფოტო

ტურინის „იუვენტუსის“ პორტუგალიელი ფორვარდი კრიშტიანუ რონალდუ და მისი საცოლე, მოდელი ჯორჯინა როდრიგესი შვებულებას მდიდრულ იახტაზე ატარებენ. პაპარაცების მიერ გადაღებული ფოტოები გამოცემა Daily Mail-მა გამოაქვეყნა.

15 აგვისტო 2020, 00:10

ტაბლოიდი

რომის ზოოპარკში, ცხელი ზაფხულის გადასატანად, ცხოველებს გაყინულ ხილსა და ტკბილეულს აჭმევენ

იტალიაში, რომის ზოოპარკის თანამშრომლები ცხოველებს ცხელი ზაფხულის გადატანაში ეხმარებიან. ამის შესახებ Euronews იუწყება. კერძოდ, ზოოპარკის ბინადრებს, სიცხით გამოწვეული დისკომფორტის დასაძლევად გაყინულ ხილსა და ტკბილეულს აჭმევენ.

ირაკლი ღარიბაშვილი

15 აგვისტო 2020, 00:00

რეგიონი

ირაკლი ღარიბაშვილი: ჩვენ გვიხარია, როდესაც გლეხი არის წარმატებული, დასაქმებული და ბედნიერი

პარტია „ქართული ოცნების“ პოლიტიკურმა მდივანმა, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა გურჯაანში მაჟორიტარობის კანდიდატის, დავით სონღულაშვილის წარდგენისას „ქართული ოცნების“ მმართველობის პერიოდში ეკონომიკის განვითარების კუთხით მიღწეულ პროგრესზე გაამახვილა ყურადღება.

ირაკლი ღარიბაშვილი

14 აგვისტო 2020, 23:58

პოლიტიკა

ირაკლი ღარიბაშვილი: ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების მმართველობის 8-წლიანი პერიოდი არის ის უიშვიათესი გამონაკლისი, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში არ ყოფილა ომი

„ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლების მმართველობის 8-წლიანი პერიოდი არის ის უიშვიათესი გამონაკლისი, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში არ ყოფილა ომი. წარმოიდგინეთ, რამდენად პარადოქსულია, რომ ჩვენ სანატრელი გაგვიხდა მშვიდობა. რატომ? - იმიტომ, რომ ყველა ხელისუფლების დროს ჩვენ გამოვცადეთ ომი, ტერიტორიების დაკარგვა და ჩვენი მოქალაქეების დევნილობაში გადასახლება. ერთადერთი 8-წლიანი სტაბილური პერიოდი არის ბიძინა ივანიშვილის და "ქართული ოცნების" მმართველობის პერიოდი,“ - ამის შესახებ პარტია „ქართული ოცნების“ პოლიტიკურმა მდივანმა, საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მაჟორიტარობის კანდიდატის, დავით სონღულაშვილის წარდგენისას გურჯაანში განაცხადა.

ჩუმლაყი სამაცივრე მეურნეობა

14 აგვისტო 2020, 23:42

რეგიონი

„ქართული ოცნების” ლიდერებმა სოფელ ჩუმლაყში სამაცივრე მეურნეობა დაათვალიერეს და ატმის ჩაბარების პროცესს დაესწრნენ

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, „ქართული ოცნების“ გენერალური მდივანი კახა კალაძე, „ქართული ოცნების“ პოლიტიკური მდივანი ირაკლი ღარიბაშვილი და გურჯაანის, საგარეჯოს, დედოფლისწყაროსა და სიღნაღის ოლქში ,,ქართული ოცნების” მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დავით სონღულაშვილი, სოფელ ჩუმლაყში იმყოფებოდნენ, სადაც სამაცივრე მეურნეობა დაათვალიერეს და ატმის ჩაბარების პროცესს დაესწრნენ.

14 აგვისტო 2020, 23:38

რეგიონი

„ქართული ოცნების“ ლიდერები გურჯაანში, ხეცურიანის ღვინის მარანში იმყოფებოდნენ

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, „ქართული ოცნების“ გენერალური მდივანი კახა კალაძე, „ქართული ოცნების“ პოლიტიკური მდივანი ირაკლი ღარიბაშვილი და გურჯაანის, საგარეჯოს, დედოფლისწყაროსა და სიღნაღის ოლქში „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დავით სონღულაშვილი ხეცურიანის ღვინის მარანში იმყოფებოდნენ.

დიღმის ძმათა სასაფლაო

14 აგვისტო 2020, 23:35

საზოგადოება

აფხაზეთიდან გადმოსვენებულ პირებს ხვალ დიღმის ძმათა სასაფლაოზე დაკრძალავენ

აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსვენებული შეიარაღებული კონფლიქტის დროს დაღუპული 13 იდენტიფიცირებული პირის სამოქალაქო პანაშვიდი სამების საკათედრო ტაძარში 15 აგვისტოს, 11:00 საათზე, გაიმართება.

14 აგვისტო 2020, 23:32

რეგიონი

„ქართული ოცნების“ ლიდერებმა კარდენახში, სასტუმრო „ამპელო“ დაათვალიერეს

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია, „ქართული ოცნების“ გენერალური მდივანი კახა კალაძე, „ქართული ოცნების“ პოლიტიკური მდივანი ირაკლი ღარიბაშვილი და გურჯაანის, საგარეჯოს, დედოფლისწყაროსა და სიღნაღის ოლქში „ქართული ოცნების“ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი დავით სონღულაშვილი სასტუმრო „ამპელოში“ იმყოფებოდნენ.

14 აგვისტო 2020, 23:29

რეგიონი

ქობულეთში ძლიერმა წვიმამ პრობლემები შექმნა. ვიდეო

ქობულეთში ძლიერი წვიმის შედეგად სადგურის მიმდებარედ რამდენიმე ქუჩა დაიტბორა, რამაც საავტომობილო მოძრაობა შეაფერხა. როგორც ქობულეთის მერიაში განაცხადეს, მდგომარეობის შესასწავლად ბრიგადები გავიდნენ. პირველადი ინფორმაციით კი წყალი რუსთაველისა და ძველი საავადმყოფოს უბანში 5 საცხოვრებელ სახლში შევიდა.

რატი იონათამიშვილი

14 აგვისტო 2020, 23:28

პოლიტიკა

რატი იონათამიშვილი დავით ბაქრაძეს: კომპრომისად გინდათ ღალატის გაყიდვა, ეს არის საკუთარი ქვეყნის ღალატი

დავით ბაქრაძე რუსთავი 2-ის ეთერში ამტკიცებს - რეზოლუციას, სადაც ეწერა, რომ ომი ქართველმა სამხედროებმა დაიწყეს და რუსეთის შეტევა საპასუხო იყო, მხარი იმიტომ დავუჭირეთ, რომ იქ ოკუპაცია ჩაწერილიყოო, - ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე, რატი იონათამიშვილი „ევროპული საქართველოს“ ერთ-ერთი ლიდერის „რუსთავი2“-ის ეთერში გაკეთებულ განცხადებას FCEBOOK-ზე ეხმაურება.

მირიან ნიკოლაძე

14 აგვისტო 2020, 23:14

პოლიტიკა

მირიან ნიკოლაძე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში დეპუტატობისთვის იბრძოლებს

გარდაცვლილი ფეხბურთელის გიორგი შაქარაშვილის ოჯახის ნათესავი და ადვოკატი, მირიან ნიკოლაძე 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებში დეპუტატობისთვის იბრძოლებს. ამის შესახებ ინფორმაცია მირიან ნიკოლაძემ Imedinews-ს დაუდასტურა.

14 აგვისტო 2020, 23:08

COVID19

მსოფლიოში კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობამ 21 მილიონს გადააჭარბა

ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მონაცემებით, მსოფლიოში კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობამ 21 მილიონს გადააჭარბა.

ვერტმფრენი

14 აგვისტო 2020, 22:35

ტაბლოიდი

გერმანიაში სწავლობენ სამხედრო პილოტის საქმეს, რომელმაც საცოლეს ვერტმფრენიდან ყვავილები გადაუგდო

გერმანიაში სწავლობენ ორი სამხედრო მოსამსახურის საქმეს, რომლებმაც ერთ-ერთის საცოლეს ვერტმფრენიდან ყვავილების თაიგული გადაუგდეს. ინფორმაციას ამის შესახებ გამოცემა APA ავრცელებს. ინციდენტი ჩრდილოეთ რაინ-ვესტფალიის რეგიონში, სოფელ ჰოლცენში რამდენიმე დღის წინ მოხდა. პოლიციამ გამოძიება სამხედრო ვერტმფრენის ძალიან დაბალ სიმაღლეზე ფრენის ფაქტზე დაიწყო.

ალექსანდრე ლუკაშენკო

14 აგვისტო 2020, 22:23

მსოფლიო

ალექსანდრე ლუკაშენკო ბელარუსებს: არ გაჰყოთ გარეთ ცხვირი! თქვენ და ჩვენს შვილებს საზარბაზნე ხორცად იყენებენ!

ბელარუსის უშიშროების საბჭოს სხდომაზე ალექსანდრე ლუკაშენკომ მოქალაქეებს თხოვნით მიმართა, გარეთ ცხვირი არ გამოჰყონ.

ჟერარ პიკე სამუელ უმტიტი

14 აგვისტო 2020, 22:00

სპორტი

„ბარსელონას“ მცველს კორონავირუსი დაუდგინდა

„ბარსელონას“ ფეხბურთელს, სამუელ უმტიტის კორონავირუსი დაუდგინდა. ინფორმაცია ამის შესახებ კატალონიური კლუბის ოფიციალურ ვებგვერდზე გავრცელდა.