www.imedi.ge /  04 მაისი 2021, 18:32 / სანდო წყარო

„ფაქტ-მეტრი“ შალვა პაპუაშვილის განცხადებას ეხმაურება

ფაქტ-მეტრი“ (Factcheck.ge) „ქართული ოცნების“ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მდივნის, შალვა პაპუაშვილის განცხადებას ეხმაურება. განცხადებაში ნათქვამია, რომ დეპუტატის მიერ გამოქვეყნებული განცხადება, „ფაქტ-მეტრის“ რეპუტაციის შელახვის მცდელობის მიღმა, არაერთ უზუსტობას შეიცავს.

ფაქტ-მეტრის“ (Factcheck.ge) რედაქციისთვის კატეგორიულად მიუღებელია დეპუტატ შალვა პაპუაშვილის მხრიდან „ფაქტ-მეტრის“, „საქართველოს რეფორმების ასოციაციის” (GRASS) მიუკერძოებელი და საერთაშორისოდ აღიარებული დამოუკიდებელი მედია-პროექტის, დისკრედიტაციის მცდელობა. დეპუტატის მიერ გამოქვეყნებული განცხადება, (ბმული: https://bit.ly/3gWvHt7) „ფაქტ-მეტრის“ რეპუტაციის შელახვის მცდელობის მიღმა, არაერთ უზუსტობას შეიცავს. კერძოდ:

„ევროპული საქართველოს“ მიერ გამოქვეყნებულ ცხრილში მოცემული ინფორმაციის გადამოწმების თხოვნით დეპუტატმა საჯარო პოსტისა და პირადი შეტყობინების გამოყენებით, შესაბამისად 3 და 4 მარტს მოგვმართა. „ფაქტ-მეტრმა“ (Factcheck.ge) აღნიშნული ინფორმაციის გადამოწმება გაცილებით ადრე დაიწყო, რასაც ადასტურებს 4 თებერვლით დათარიღებული წერილი, რომლითაც Factcheck.ge-მ, ინფორმაციის გამოთხოვის მიზნით, ცესკოს მიმართა. შესაბამისად, ბ-ნი პაპუაშვილის მტკიცება, რომ „ფაქტ-მეტრი“ "არ იმჩნევდა" აღნიშნულ ინფორმაციას, მცდარია.

ცესკომ საჯარო ინფორმაციის გაცემის კანონით დადგენილი ვადის დარღვევით, ერთი თვის შემდეგ - 4 მარტს, მოგვაწოდა პასუხი, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ ცესკო ცხრილში მოცემულ მონაცემებს არ ითვლიდა. ერთ-ერთი მომდევნო კომუნიკაციის დროს შალვა პაპუაშვილს დამატებით მივაწოდეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ცესკომ მოთხოვნილი მონაცემები არ მოგვაწოდა და, ამასთან, დეპუტატს აქვე განვუმარტეთ, რომ „ევროპული საქართველოს“ მიერ გამოქვეყნებულ ცხრილში მოცემული ინფორმაციის ნაწილი (გაკონტროლებული ხმები) არ იყო გადამოწმებადი, ხოლო ნაწილს (ცარიელი კონვერტები და დისბალანსი) რედაქცია ხელით გადათვლიდა. დეპუტატს „ევროპულ საქართველოსთან“ ინფორმაციის გადამოწმების შემოთავაზების პასუხად ვაცნობეთ ისიც, რომ „ევროპული საქართველოს“ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციას „ფაქტ-მეტრი“ ვერ ჩათვლიდა საკმარის დასაბუთებად.

უბნების ხელით გადათვლა კი გულისხმობს 3500-ზე მეტი უბნის, შესაბამისად, ორჯერ მეტი ოქმისა და შესწორების ოქმების ანალიზს. ამდენად, მონაცემთა შეგროვება და ანალიზი ცდება „ფაქტ-მეტრის“ სტანდარტული სტატიის გამოქვეყნების ჩვეულ ვადებს და რედაქციის მხრიდან გაცილებით დიდ რესურსს მოითხოვს.

2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით უამრავი განცხადება გაკეთდა, როგორც პოლიტიკური პარტიების, ასევე არასამთავრობო სექტორისა და საქართველოს საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან. არჩევნების კონტექსტში, ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც საჯარო დისკუსია მიმდინარეობდა, ISFED-ის მიერ გამოქვეყნებულ პარალელური დათვლის შედეგებსა და ცესკოს შედეგებს შორის არსებულ ცდომილებას უკავშირდებოდა. „ფაქტ-მეტრმა“ ამ საკითხს არაერთი სტატია მიუძღვნა. პარალელური დათვლის შედეგების დაზუსტების შესახებ ISFED-მა განცხადება 11 დეკემბერს გამოაქვეყნა (იხილეთ ბმული: https://bit.ly/2QVbpWr). განცხადებაში აღნიშნულია: „გამოვლინდა ხარვეზი საარჩევნო სუბიექტების მიერ მიღებული ხმების გამოსათვლელ ფორმულაში.“ ამ განცხადების საფუძველზე, „ფაქტ-მეტრმა“, როგორც პასუხისმგებლიანმა ორგანიზაციამ, ცვლილება შეიტანა სტატიებში, რომლებიც ამ დასკვნას ეყრდნობოდა და სპეციალური განცხადებაც მიუძღვნა აღნიშნულ საკითხს (იხილეთ ბმული: https://bit.ly/3xKB58E). ISFED-ის მიერ პარალელური დათვლის პროცესში გამოვლენილი ხარვეზის მანდატების განაწილებაზე შესაძლო გავლენის შესახებ შალვა პაპუაშვილის განცხადება „ფაქტ-მეტრის“ მიერ შეფასდა ვერდიქტით - სიმართლე (იხილეთ ბმული: https://bit.ly/3gRVdjk).

აქვე აღვნიშნავთ, რომ „ფაქტ-მეტრის“ მხრიდან სტატიების მომზადების ვადების შესახებ მკითხველის კრიტიკა ლეგიტიმურიც რომ იყოს, უსაფუძვლოა ამ მიზეზით მოცემული საკითხის პოლიტიზირება და ორგანიზაციის დისკრედიტაციის მცდელობა, თითქოს მან მიზანმიმართულად გააჭიანურა სტატიის გამოქვეყნების პროცესი. ამასთან, არჩევნების პროცესთან და შედეგებთან დაკავშირებით წარმოქმნილმა უთანხმოებამ ქვეყანა პოლიტიკურ კრიზისამდე მიიყვანა, რომლის სწრაფად მოგვარება უპრეცედენტო საერთაშორისო ჩართულობამაც ვერ შეძლო. ამის ფონზე, „ფაქტ-მეტრის“ (რომელიც არჩევნების დამკვირვებელ ორგანიზაციას არ წარმოადგენს) დადანაშაულება, რატომ ვერ მოხერხდა დროის მცირე მონაკვეთში არჩევნების პროცესსა და შედეგებთან დაკავშირებით ოპოზიციური პარტიის მიერ გამოქვეყნებული მასალის გადამოწმება, მინიმუმ, არარაციონალურია.

„საქართველოს რეფორმების ასოციაცია“ 2012 წელს დაფუძნდა, მათ შორის სერგი კაპანაძისა და ელენე ხოშტარიას მიერ. მათ გარდა, დამფუძნებელთა კრებაში შედიოდა 9 ადამიანი. ჩვენს ვებგვერდზე ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია, როგორც მისი დამფუძნებლების, ასევე ამჟამინდელი გუნდის შესახებ, სრულად ხელმისაწვდომი და საჯაროა. სერგი კაპანაძე და ელენე ხოშტარია 2016 წელს, პოლიტიკაში წასვლის გადაწყვეტილების მიღებისთანავე, ჩამოშორდნენ ორგანიზაციას და ისინი აღარ მონაწილეობენ მის საქმიანობაში. ის ფაქტი, რომ ორგანიზაციის დამფუძნებლები იურიდიულად რჩებიან დამფუძნებლებად, მიგვაჩნია, რომ განმარტებას აღარ საჭიროებს და ელემენტარული ჭეშმარიტებაა.

შალვა პაპუაშვილი განცხადებაში ასევე წერს, რომ ვერ იპოვა ისეთი სტატია, რომელშიც სერგი კაპანაძესა და ელენე ხოშტარიას „ვამხელთ“. დეპუტატის მტკიცების უზუსტობის საილუსტრაციოდ ორ მაგალითს მოვიყვანთ:

1. ელენე ხოშტარიამ დააფუძნა ახალი პოლიტიკური მოძრაობა, რომლის საპრეზენტაციო ვიდეოში მოცემული ფაქტებიც გადავამოწმეთ. სულ გადამოწმდა 7 მტკიცება. აქედან აღმოჩნდა: 1 ტყუილი, 1 ფაქტებით მანიპულირება, 1 მეტწილად მცდარი, 1 ნახევრად სიმართლე, 3 სიმართლე (იხილეთ ბმული: https://bit.ly/3vyNFGj);

2. უარყოფითი ვერდიქტით შეფასებულია სერგი კაპანაძის განცხადებაც (იხილეთ ბმული: https://bit.ly/3xKXu5S)

აქვე აღვნიშნავთ, რომ „ფაქტ-მეტრის“ მიზანს არ წარმოადგენს რომელიმე პოლიტიკოსის ან თანამდებობის პირის „ტყუილში გამოჭერა“. „ფაქტ-მეტრი“ ამოწმებს საზოგადოებისათვის მნიშვნელოვან საკითხებზე პოლიტიკოსების განცხადებებს და მათ გამონათქვამებში მცდარ ფაქტებს არ ეძებს ხელოვნური ბალანსის მისაღწევად. ბუნებრივია, საჯაროდ გაჟღერებული ყველა განცხადება და „ყველა სიტყვის სისწორე“, როგორც ამას ბატონი პაპუაშვილი აცხადებს, ვერ შემოწმდება. გადასამოწმებელი განცხადების შერჩევისას, „ფაქტ-მეტრი“ მათემატიკური სიზუსტით არ ხელმძღვანელობს. მით უმეტეს, „ფაქტ მეტრი,“ პოლიტიკოსების მიკერძოებული აღქმების გასანეიტრალებლად, ხელოვნური ბალანსის უზრუნველყოფას, არ ახდენს.

ფაქტ-მეტრის“ დამოუკიდებლობას, მიუკერძოებლობასა და გამჭვირვალობას ადასტურებს საერთაშორისო ფაქტების გადამმოწმებელი ორგანიზაციების ქსელის (IFCN) დასკვნები. Factcheck.ge IFCN-ის დამოუკიდებელი ექსპერტების მხრიდან ყოველწლიურად გადის აუდიტს (იხილეთ ბმული: https://bit.ly/3tgLB49), რომლის ფარგლებშიც ორგანიზაციის მიუკერძოებლობის, მათ შორის - პარტიული მიუკერძოებლობის, შემოწმება ერთ-ერთი კრიტერიუმია.

სამწუხაროა და, შეიძლება ითქვას, სამარცხვინოც, რომ საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი იმ ორგანიზაციის დისკრედიტირებას და დეზინფორმაციის გავრცელებაში დადანაშაულებას ცდილობს, რომელიც 2019 წელს სწორედ საქართველოს პარლამენტის დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის შესახებ თემატური მოკვლევის პროცესის ერთ-ერთი მთავარი კონტრიბუტორი იყო. შალვა პაპუაშვილის განცხადებიდან იკითხება, რომ ის დაინტერესებულია არჩევნებთან დაკავშირებული დეზინფორმაციითა და მის წინააღმდეგ ბრძოლით. მოვუწოდებთ მას, გაეცნოს საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებულ ანგარიშს „საქართველოს სახელმწიფო პოლიტიკის გაძლიერება ქვეყანაში ანტიდასავლური დეზინფორმაციის და პროპაგანდის მიმართ“ და დაინტერესდეს ანგარიშში მოცემული რეკომენდაციების შესრულების საკითხით. ანგარიში მომზადებულია ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა (USAID) და ვესტმინსტერის ფონდი დემოკრატიისთვის (WFD) ფინანსური მხარდაჭერით.

განსაკუთრებით აღმაშფოთებელია, რომ დეპუტატი, რომლის ვალდებულებაცაა სამოქალაქო საზოგადოებასთან თანამშრომლობა, არასამთავრობო ორგანიზაციების დისკრედიტაციის მიზნით იყენებს კარგად ნაცნობ პროპაგანდისტულ მეთოდს, დონორი ორგანიზაციების, მათ შორის USAID-ის, მიერ გაწეულ მხარდაჭერას ცინიკურად მოიხსენიებს, როგორც „ნაჩუქარ ფულს,“ რომელიც პარტიული დღის წესრიგის შექმნაში იხარჯება. ეს ყველაფერი კი იმ ფონზე, როდესაც შალვა პაპუაშვილს, მისი ბიოგრაფიის თანახმად, აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობის გამოცდილება.

IFCN-ის პრინციპებისა და მედიასტანდარტების ერთგულებისა და ზედმიწევნით შესრულების საფუძველზე, „ფაქტ-მეტრი“ 2020 წლის სექტემბრიდან Facebook-ის ფაქტების გადამოწმების პროგრამის პარტნიორია, რაც გულისხმობს სოციალურ ქსელში გავრცელებული დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლას. „ფაქტ-მეტრმა“ ფეისბუქზე გავრცელებული მილიონობით ყალბი ამბის შემცველი, მათ შორის საარჩევნო თემატიკაზე, ბმული მონიშნა, როგორც ყალბი ამბავი და მათი გავრცელება, შესაბამისად, საზოგადოებაზე მავნე გავლენა, შემცირდა. პანდემიის პირობებში დეზინფორმაციასთან ბრძოლის მნიშვნელობა არსებითად გაზრდილია და „ფაქტ-მეტრიკორონავირუსთან და ვაქცინებთან დაკავშირებული დეზინფორმაციის წინააღმდეგ ბრძოლის წინა ხაზზეა.

და ბოლოს, „ფაქტ-მეტრი“ ტრადიციულად მზადაა, ყველა დაინტერესებულ პირს დეტალურად გააცნოს ორგანიზაციის საქმიანობა, ის პრინციპები, მეთოდოლოგია და სარედაქციო კოდექსი, რომლითაც „ფაქტ-მეტრი“ ხელმძღვანელობს“, - ნათქვამია განცხადებაში.

შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, მან Factcheck.ge-ს „ევროპული საქართველოს“ სიის გადამოწმების თხოვნით მიმართა. „ძალიან გულუბრყვილო უნდა იყო, რომ ვერ დაინახო, როგორ შეთამაშებულად მოქმედებდნენ პარტიები და პარტიებთან დაკავშირებული ორგანიზაციები არჩევნებთან დაკავშირებით დეზინფორმაციის გავრცელებაში“, - დაწერა დეპუტატმა Facebook-ზე.

ყველა სიახლე

ილია II

06 მაისი 2021, 22:53

საზოგადოება

პატრიარქი: იმედი არ უნდა დავკარგოთ, სიყვარული არ უნდა დავკარგოთ და დახმარება გავუწიოთ ერთმანეთს

„დღეს არის დიდი დღესასწაული. სრულიად საქართველოს ვულოცავ წმინდა გიორგის დღესასწაულს. წმინდა გიორგი არის გაჭირვებული ადამიანების დამხმარე. შეგეწიოთ წმინდა გიორგი თქვენ და ყოველ გაჭირვებულს. იმედით ვიყოთ, იმედი არ უნდა დავკარგოთ, სიყვარული არ უნდა დავკარგოთ, დახმარება გავუწიოთ ერთმანეთს. დალოცვილი იყავით, იხარეთ ორსავე სოფელსა შინა“, - აცხადებს პატრიარქი.

06 მაისი 2021, 22:41

COVID19

ბოლო 24 საათში საფრანგეთში კორონავირუსის 21 712 ახალი შემთხვევა დადასტურდა

საფრანგეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ქვეყანაში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 21 712 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 219 ადამიანი ვირუსს ემსხვერპლა.

06 მაისი 2021, 22:36

COVID19

ბოლო 24 საათში ესპანეთში კორონავირუსის 7 960 ახალი შემთხვევა დადასტურდა

ესპანეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ქვეყანაში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 7 960 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 160 ადამიანი გარდაიცვალა.

06 მაისი 2021, 22:26

რეგიონი

ონში მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის მშენებლობა წლის ბოლომდე დასრულდება

ონში მხარეთმცოდნეობის მუზეუმის მშენებლობა წლის ბოლომდე დასრულდება, - ამის შესახებ ინფორმაციას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, ახალ მუზეუმში დაიდებს ბინას მნიშვნელოვანი კულტურული მემკვიდრეობის, არქეოლოგიური, ეთნოგრაფიული, ნუმიზმატიკური, სახვითი ხელოვნების ნიმუშები, ძველ-ბეჭდური და ხელნაწერი წიგნები, ფოტომასალები, ისტორიული საბუთები და მცირე კოლექციები, ეკლესიის რელიეფები და ლაპიდარული წარწერებიანი ქვები.

06 მაისი 2021, 22:18

COVID19

ბოლო 24 საათში თურქეთში კორონავირუსის 22 388 ახალი შემთხვევა დადასტურდა

თურქეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ქვეყანაში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 22 388 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 304 ადამიანი ვირუსს ემსხვერპლა.

06 მაისი 2021, 22:18

პოლიტიკა

შალვა პაპუაშვილი გერმანიის ბუნდესტაგის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარეს შეხვდა

საქართველოს პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე, შალვა პაპუაშვილი, რომელიც ვიზიტით გერმანიაში იმყოფება, ბუნდესტაგის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარეს, ერნსტ დიტერ როსმანს შეხვდა, - ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, მხარეებმა ორ ქვეყანას შორის არსებული მეგობრული და პარტნიორული ურთიერთობები განიხილეს და სამომავლო თანამშრომლობის ფორმატზე იმსჯელეს.

06 მაისი 2021, 22:11

COVID19

ბოლო 24 საათში იტალიაში კორონავირუსის 11 807 ახალი შემთხვევა დადასტურდა

იტალიის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ქვეყანაში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 11 807 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 258 ადამიანი გარდაიცვალა.

06 მაისი 2021, 22:06

COVID19

ბოლო 24 საათში დიდ ბრიტანეთში კორონავირუსის 2 613 ახალი შემთხვევა დადასტურდა

დიდი ბრიტანეთის ჯანდაცვის დეპარტამენტის მონაცემებით, ქვეყანაში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 2 613 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 13 ადამიანი გარდაიცვალა.

ნიკოლოზ სამხარაძე

06 მაისი 2021, 22:02

პოლიტიკა

ნიკოლოზ სამხარაძე: გერმანია საქართველოს ძალიან დიდი მხარდამჭერია

შიდა პოლიტიკური კრიზისის გადალახვა ყველამ მოგვილოცა და იმედი გამოთქვეს, რომ საპარლამენტო დარბაზებში გაგრძელდება ყველა თემაზე დისკუსია, - ამის შესახებ საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ, ნიკოლოზ სამხარაძემ განაცხადა. მისი თქმით, გერმანია საქართველოს ძალიან დიდი მხარდამჭერია.

06 მაისი 2021, 21:43

COVID19

Covid-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაზე ტურიზმის სექტორში დასაქმებულ პირთა რეგისტრაცია დაიწყო

Covid-19 საწინააღმდეგო ვაქცინაზე ტურიზმის სექტორში დასაქმებულ პირთა რეგისტრაცია დაიწყო, - ამის შესახებ ინფორმაციას ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, იურიდიულად რეგისტრირებულ ტურისტულ კომპანიებს, განთავსებისა და კვების ობიექტებს შესაძლებლობა ეძლევათ გაიარონ ნებაყოფლობითი ვაქცინაციის წინასწარი რეგისტრაცია.

მამა გიორგი ჩაჩავა

06 მაისი 2021, 21:43

COVID19

მამა გიორგი ჩაჩავა „ასტრაზენეკას“ ვაქცინით აიცრა

ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო-პრაქტიკულ ცენტრში ასტრაზენეკას ვაქცინის პირველი დოზით მამა გიორგი ჩაჩავა აიცრა. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა.

ანრი ოხანაშვილი

06 მაისი 2021, 21:37

პოლიტიკა

ანრი ოხანაშვილი: გერმანია და ევროკავშირი საქართველოს უყურებს როგორც განსხვავებული ძალის მქონე დასაყრდენ პოლიტიკურ აქტორს რეგიონში

საქართველო ევროკავშირისთვის და განსაკუთრებით გერმანიისთვის, რეგიონის კონტექსტის გათვალისწინებით სრულიად ახალი და განსხვავებული მოთამაშე ხდება. საქართველო მთავარი დასაყრდენი ძალაა დემოკრატიის გაძლიერებისთვის რეგიონში, ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, ანრი ოხანაშვილმა „ქრონიკასთან“ განაცხადა.

თენგიზ ცერცვაძე

06 მაისი 2021, 21:29

COVID19

თენგიზ ცერცვაძე ნანა გეგეჭკორს: სიამოვნებით შეგხვდებით ტელედებატებში ან თუნდაც ავადმყოფის საწოლთან, რათა გავარკვიოთ ვინ, ვინ არის

თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს გენერალური დირექტორი, თენგიზ ცერცვაძე აშშ-ში მცხოვრებ ექიმ ნანა გეგეჭკორს პასუხობს. როგორც ცერცვაძე განცხადებაში აღნიშნავს, ნანა გეგეჭკორის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ საქართველოში ჯანდაცვის სისტემა და კონკრეტულად COVID-19-ის საწინააღმდეგო სამსახური ძალიან ცუდად მუშაობს, სიმართლეს არ შეესაბამება.

06 მაისი 2021, 21:26

მსოფლიო

აშშ რუსეთს მოუწოდებს, უკრაინას ყირიმზე სრული კონტროლი დაუბრუნოს

აშშ რუსეთს მოუწოდებს, უკრაინას ყირიმზე სრული კონტროლი დაუბრუნოს. ამის შესახებ აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაშია ნათქვამი.

შალვა პაპუაშვილი

06 მაისი 2021, 21:15

პოლიტიკა

შალვა პაპუაშვილი: ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შეტანილი ცვლილებები სრულ შესაბამისობაშია საქართველოს კონსტიტუციასთან

მინდა ხაზგასმით განვაცხადო, რომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში შეტანილი ცვლილებები სრულ შესაბამისობაშია საქართველოს კონსტიტუციასთან, - ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა, განათლების კომიტეტის თავმჯდომარემ, შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, სამართალდარღვევათა კოდექსში შეტანილი ცვლილებები სრულ შესაბამისობაშია ასევე სხვა ქვეყნების წარმატებულ გამოცდილებასა და სტანდარტებთან.

06 მაისი 2021, 21:06

COVID19

ბოლო 24 საათში მსოფლიოში კორონავირუსის 847 ათასზე მეტი ახალი შემთხვევა დადასტურდა

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიოში გასული დღე-ღამის განმავლობაში, კორონავირუსის 847 537 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 14 777 ადამიანი ვირუსს ემსხვერპლა.

ანრი ოხანაშვილი

06 მაისი 2021, 21:03

პოლიტიკა

ანრი ოხანაშვილი ნიკა მელიაზე: წარმოუდგენელია, ადამიანის ხელში იყოს სასჯელაღსრულების დაწესებულების დასატოვებლად გასაღები და არ გამოდიოდეს ციხიდან

ნონსენსია, როდესაც ადამიანი თავს ასაღებს პოლიტიკოსად, აქვს ამბიცია პარტიის თავმჯდომარეობაზე, მის ხელში იყოს სასჯელაღსრულების დაწესებულების დატოვება და არ გამოდიოდეს. დასავლეთში ამას ხმამაღლა და ვერ იტყვიან , თუმცა ფაქტია ყველასთვის იწვევს გაკვირვებას, - ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, ანრი ოხანაშვილმა „ქრონიკასთან“ განაცხადა.

შალვა პაპუაშვილი

06 მაისი 2021, 21:02

პოლიტიკა

შალვა პაპუაშვილი: თვითმმართველობის არჩევნებზე „ქართული ოცნება“ მინიმუმ იმ შედეგის გამეორებას აპირებს, რაც საპარლამენტო არჩევნებზე ჰქონდა

თვითმმართველობის არჩევნებზე „ქართული ოცნება“ მინიმუმ იმ შედეგის გამეორებას აპირებს, რაც საპარლამენტო არჩევნებზე ჰქონდა, - ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა, განათლების კომიტეტის თავმჯდომარემ, შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ ოპოზიციამ საკუთარი თავის დისკრედიტაცია მოახდინა, უმრავლესობის მოლოდინია, რომ „ქართული ოცნების“ შედეგი გაუმჯობესდება.

ირაკლი კობახიძე

06 მაისი 2021, 20:52

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: ჩვენი პარტნიორებისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ სათანადო პოლიტიკური გარემო შედგეს საქართველოს პარლამენტში

ჩვენ გერმანელ კოლეგებს აქვთ დეტალური ინფორმაცია იმ პროცესებზე, რაც საქართველოში მიმდინარეობს, მაშ შორის შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე, - ამის შესახებ გერმანიაში ვიზიტით მყოფმა პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ „ქრონიკას“ განუცხადა. მისი თქმით, უცხოელი პარტნიორებისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ სათანადო პოლიტიკური გარემო შედგეს საქართველოს პარლამენტში

06 მაისი 2021, 20:37

მსოფლიო

რიო დე ჟანეიროში სპეცოპერაციის დროს სამართალდამცველებმა ნარკოდაჯგუფების 24 წევრი გაანადგურეს

რიო დე ჟანეიროში პოლიციის მასშტაბური სპეცოპერაციის დროს სამართალდამცველებმა ნარკოდაჯგუფების 24 წევრი გაანადგურეს. ინფორმაციას ამის შესახებ ბრაზილიური მედია ავრცელებს.