15 სექტემბერი 2022, 18:28 / სანდო წყარო

კომიტეტების გაერთიანებულ სხდომაზე საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებს მხარი დაუჭირეს

სამი კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის ანგარიში მოისმინეს და „საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებზე“ იმსჯელეს.

საგარეო ურთიერთობათა, ევროპასთან ინტეგრაციის და დიასპორისა და კავკასიის საკითხთა კომიტეტების წევრებს საკითხები განსახილველად ფინანსთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ, გიორგი კაკაურიძემ წარუდგინა.

როგორც მომხსენებელმა განმარტა, კორონავირუსის პანდემიამ 2020 წელს მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა საქართველოს ეკონომიკაზე და შედეგად ეკონომიკის შემცირება განაპირობა თუმცა, გასული წლის მეორე კვარტლიდან საქართველოს ეკონომიკის აღდგენის პროცესი დაიწყო და ეკონომიკურმა ზრდის მაჩვენებელმა 10,4% შეადგინა.

„2022 წლის ბიუჯეტი დაიგეგმა 6%-იანი ეკონომიკური ზრდის პროგნოზით, სადაც პროგნოზირებული იყო, რომ საქონლის ექსპორტის მაჩვენებელი გაიზრდებოდა დაახლოებით 13%-ით, ხოლო 2019 წელთან შედარებით ტურიზმის აღდგენის მაჩვენებელი იქნებოდა 70%-ის ფარგლებში თუმცა, უკრაინაში საომარი მოქმედებების დაწყებამ პირველ ეტაპზე მნიშვნელოვანი რისკის ქვეშ დააყენა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი“, - განაცხადა მთავრობის წარმომადგენელმა. მისი ინფორმაციით, ჯამში, შვიდ თვეში, ეკონომიკური ზრდა 10,7%, შეადგინა, რამაც მოგვცა საშუალება, რომ გაზრდილიყო წლიური პროგნოზი 8,5%-მდე.

მომხსენებლის ინფორმაციით, 2022 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 35.4 %-ით მეტია. მისივე თქმით, გაზრდილია პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და ასევე, ტურიზმის აღდგენის მაჩვენებელი.

რაც შეეხება ბიუჯეტის შესრულების პარამეტრებს, გიორგი კაკაურიძის ინფორმაციით, გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 7 871 000.0 ათასი ლარით თუმცა, საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 8 045 069.7 ათასი ლარი. ასევე, საანგარიშო პერიოდში ზედმეტად გადახდილი გადასახადების (დღგ) დაბრუნების მაჩვენებელმა შეადგინა 1 098 198.7 ათასი ლარი.

მომხსენებლის ინფორმაციით, 2022 წლის იანვარ-ივნისის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსავლების საპროგნოზო მაჩვენებელი დაგეგმილთან შედარებით გადაჭარბებითაა შესრულებული და შეადგინა 104,1%. რაც შეეხება გადასახადების საპროგნოზო მაჩვენებელს იგი განსაზღვრული იყო 6 748 920.0 ათასი ლარით, ხოლო საანგარიშო პერიოდში მობილიზებულ იქნა 6 768 743.9 ათასი ლარი, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლის 100.3%. გრანტების საპროგნოზო მაჩვენებელი განისაზღვრა 169 834.6 ათასი ლარით და მობილიზებული იქნა 227 340.7 ათასი ლარი. სხვა შემოსავლებმა საპროგნოზო მაჩვენებლის 148.3% შეადგინა.

რაც შეეხება ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს, მომხსენებლის ინფორმაციით დაგეგმილი იყო 19 მლრდ 171 მლნ ლარის ოდენობით, და 6 თვეში გაწეული საკასო ხარჯმა შეადგინა 8 მლრდ 775 მლნ, რაც დაგეგმილ მაჩვენებელთან მიმართებაში არის 96,6%.

„ჯამში შვიდ თვეში, გვაქვს ეკონომიკური ზრდა 10,3%, რამაც მოგვცა საშუალება, რომ გაგვეზარდა წლიური პროგნოზიც 6%-ის ნაცვლად 8,5%-მდე. ეს არის ის პარამეტრები, რამაც მოგვცა საშუალება გადაგვეხედა 2022 წლის ბიუჯეტის პარამეტრების წლიური პროგნოზებისთვის და დაგვეწყო მსჯელობა მის ცვლილებებზე. მაშინ, როდესაც დაგეგმილთან შედარებით მაღალი ეკონომიკური პარამეტრები გვაქვს მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვალის და დეფიციტის შემცირება უზრუნველვყოთ, ამიტომ პირველ რიგში სწორედ ამ მიმართულებით გადაიდგა ნაბიჯები. ჩვენ ვიღებთ 700 მლნ ლარით ნაკლებ ვალს, თუმცა ეს არ ნიშნავს რომ ხარჯებს ვამცირებთ. ვალის ნაცვლად ბიუჯეტის დამატებითი შემოსავლები ფარავს იმ ხარჯვით ნაწილს რაც გათვალისწინებული გვქონდა ბიუჯეტში“, - განაცხადა გიორგი კაკაურიძემ.

მისი თქმით, ნაერთი ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლები იზრდება 1 266,0 მლნ ლარის ოდენობით.

წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით, საქართველოს 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების ჯამური მაჩვენებელი იზრდება 489,7 მლნ ლარით და შეადგენს 19 852,3 მლნ ლარს.

რაც შეეხება სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილს, წარმოდგენილი ცვლილებით სახელწიფო ბიუჯეტის ასიგნებები ჯამურად შეადგენს 19 651,2 მლნ ლარს, რაც დამტკიცებული გეგმასთან შედარებით გაზრდილია 480,1 მლნ ლარით.

საბიუჯეტო ასიგნებების ცვლილებები დაგეგმილია შემდეგი მიმართულებებით:

• ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ასიგნებები გაზრდილია 210,0 მლნ ლარით;

• გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ასიგნებები 150.0 მლნ ლარით;

• რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 80,0 მლნ ლარით;

• თავდაცვის სამინისტროს ასიგნებები 80.0 მლნ ლარით;

• შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 70,0 მლნ ლარით;

• კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს დაფინანსება იზრდება 43.0 მლნ ლარით;

• იუსტიციის სამინისტროს ასიგნებები იზრდება 10.0 მლნ ლარით და განისაზღვრება 320,6 მლნ ლარის ოდენობით;

• საერთო-სახელმწიფოებრივი გადასახდელები ჯამურად მცირდება 167.3 მლნ ლარით და განისაზღვრება 3 207,0 მლნ ლარის ოდენობით.

• გასათვალისწინებელია, რომ დაგეგმილთან შედარებით მაღალი ეკონომიკური ზრდის და შესაბამისად გაზრდილი საგადასახადო შემოსავლების პროგნოზებიდან გამომდინარე მუნიციპალიტეტები, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული დღგ-ის გაზრდის შედეგად მიიღებენ 1 366,7 მლნ ლარს, რაც 100,3 მლნ ლარით აღემატება თავდაპირველ პროგნოზს.

მომხსენებელმა კომიტეტების წევრთა მიერ დასმულ შეკითხვებს უპასუხა და დამატებითი დაზუსტებებიც გააკეთა, რის შემდგომაც დეპუტატებმა სახელმწიფო ბიუჯეტში შესატან ცვლილებებს მხარი დაუჭირეს.

ყველა სიახლე

28 სექტემბერი 2022, 16:46

საზოგადოება

პრობაციის ეროვნულმა სააგენტომ ბენეფიციარებისთვის კულტურულ-შემეცნებითი ტური მოაწყო

დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნულმა სააგენტომ ბენეფიციარებისთვის კულტურულ-შემეცნებითი ტური მოაწყო. არასრულწლოვანი განრიდებული პირები და რეფერირების ცენტრის ბენეფიციარები ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ-მემორიალურ მუზეუმში იმყოფებოდნენ, - ამის შესახებ ინფორმაციას დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს.

ბრიტნი სპირსი და ელტონ ჯონი

28 სექტემბერი 2022, 16:38

კულტურა

ელტონ ჯონმა და ბრიტნი სპირსმა დუეტი ჩაწერეს და ვიდეორგოლი გამოუშვეს

ელტონ ჯონმა და ბრიტნი სპირსმა მათ ახალ დუეტზე Hold me Closer გადაღებული ვიდეორგოლი გამოუშვეს. DW-ს ინფორმაციით, ეს სპირსის პირველი მუსიკალური ნამუშევარია 2016 წლის ალბომ Glory-ს შემდეგ. ვიდეო მეხიკოშია გადაღებული, მისი რეჟისორი ტამუ მუინოა, ქორეოგრაფი კი ჯეიკობ ჯონასი.

28 სექტემბერი 2022, 16:34

სამართალი

კაცი, რომელიც ავტობუსის გაჩერებაზე ყოფილი ცოლის დაჭრის ბრალდებით დააკავეს, სასამართლომ შეურაცხადად ცნო

მეუღლის მიმართ დამამძიმებელ გარემოებებში ჩადენილი მკვლელობის მცდელობის, შემაკავებელი ორდერის დარღვევის და ოჯახური ძალადობის ჩადენისთვის ბრალდებულის მიმართ, შეურაცხადობის გამო სისხლისსამართლებრივი დევნა შეწყდა და მას იძულებითი ფსიქიატრიული მკურნალობა განესაზღვრა

28 სექტემბერი 2022, 16:34

პოლიტიკა

დაცული ტერიტორიების სააგენტოში საკონსულტაციო საბჭოს შეხვედრა გაიმართა

საბჭოს მიერ განხილული ძირითადი საკითხები მოიცავდა რაჭის და შიდა ქართლის რეგიონებში ახალი დაცული ტერიტორიების დაარსებას, მტირალას ეროვნული პარკის დემარკაციას, ასევე პირიქითა ხევსურეთის ისტორიულ-კულტურული ლანდშაფტის დაარსების შესაძლებლობებს.

28 სექტემბერი 2022, 16:31

საზოგადოება

თბილისში, ანდრონიკაშვილის ქუჩაზე სკვერის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს

გლდანის რაიონის გამგეობა სკვერების მოწყობა-რეაბილიტაციას აგრძელებს. ამჯერად, სკვერის რეაბილიტაცია ანდრონიკაშვილის ქუჩაზე N93-95-თან მიმდინარეობს.

28 სექტემბერი 2022, 16:27

საზოგადოება

სურსათის ეროვნული სააგენტო ცოფის საწინააღმდეგოდ უფასო ვაქცინაციას ატარებს

ცოფთან ბრძოლის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით, სურსათის ეროვნული სააგენტო შინაური და მიკედლებული ცხოველების (ძაღლი, კატა) უფასო ვაქცინაციას ატარებს, - ამის შესახებ ინფორმაციას სურსათის ეროვნული სააგენტო ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, აცრის ღონისძიებები 28-30 სექტემბერს მთელი ქვეყნის მასშტაბით იმართება (ლოკაციების შესახებ ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.

ხათუნა ბურკაძე

28 სექტემბერი 2022, 16:21

პოლიტიკა

ხათუნა ბურკაძე: აუცილებელია უსაფრთხოების საბჭოს სხდომის მოწვევა და რუსეთიდან წამოსული მოქალაქეთა ნაკადების თანმდევ საფრთხეებთან გამკლავების გეგმის შემუშავება

მისი თქმით, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელმა უწყებებმა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ევროპულ სახელმწიფოებთან, გაეროსა და ევროკავშირის შესაბამის წარმომადგენლებთან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე უნდა განსაზღვრონ რუსეთიდან წამოსული მოქალაქეების ნაკადების მართვის საკითხები.

28 სექტემბერი 2022, 16:20

პოლიტიკა

ლაშა დარსალია და ხავიერ კოლომინა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფელ ერგნეთს ეწვივნენ

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე, ლაშა დარსალია და ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში, ხავიერ კოლომინა საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ მდებარე სოფელ ერგნეთს ეწვივნენ, - ამის შესახებ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს.

28 სექტემბერი 2022, 16:17

პოლიტიკა

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა „პატიმრობის კოდექსში“ შესატანი ცვლილებები განიხილა

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა პირველი მოსმენისთვის განიხილა „პატიმრობის კოდექსში“ შესატანი ცვლილებები. კანონპროექტის თანახმად, პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ ბრალდებულებს/მსჯავრდადებულებს შესაძლებლობა მიეცემათ გაგზავნონ და მიიღონ წერილები, ასევე განახორციელონ სატელეფონო საუბარი და ვიდეოპაემანი პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ ოჯახის წევრ ბრალდებულთან/ მსჯავრდადებულთან.

28 სექტემბერი 2022, 16:13

პოლიტიკა

ილია დარჩიაშვილი სომხეთის ელჩს შეხვდა

საგარეო საქმეთა მინისტრმა, ილია დარჩიაშვილმა საქართველოში ახალდანიშნულ სომხეთის რესპუბლიკის საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩთან, აშოტ სმბატიანთან შეხვედრა გამართა, - ამის შესახებ ინფორმაციას საგარეო საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, მინისტრმა წარმატებები უსურვა სომეხ დიპლომატს მომავალ საქმიანობაში და ხაზი გაუსვა საქართველოსა და სომხეთს შორის კეთილმეზობლური ურთიერთობების მნიშვნელობას.

28 სექტემბერი 2022, 16:09

პოლიტიკა

პარტია „დროას“ და სამოქალაქო აქტივისტებს პოლიციამ ლარსის პუნქტთან აქციის ჩატარების უფლება არ მისცა - შსს მათ აქციის გამართვის ადგილად გველეთს სთავაზობს

პარტიას „დროა“ და სამოქალაქო აქტივისტებს, პოლიციამ ლარსის პუნქტთან აქციის ჩატარების უფლება არ მისცა.

ზურაბ ქადაგიძე

28 სექტემბერი 2022, 16:08

პოლიტიკა

ზურაბ ქადაგიძე ელენე ხოშტარიას: ოგბუნუჯუს რომ მეტი პოლიტიკური წონა აღმოაჩნდება და შენ რეიტინგს მიღმა დარჩები, მერე ერთადერთი გამოსავალი გრჩება-პროვოკაციებითა და იაფი, პოლიტიკური პროსტიტუციით დაკავდე

ოგბუნუჯუს, რომ მეტი პოლიტიკური წონა აღმოაჩნდება და შენ რეიტინგს მიღმა დარჩები, მერე ერთადერთი გამოსავალი გრჩება-პროვოკაციებითა და იაფი, პოლიტიკური-პროსტიტუციით დაკავდე, რომ იქნებ ერთი ორი გრამი მიამატო შენ წონას- წერს ანალიტიკოსი ზურაბ ქადაგიძე, რითაც „დროას“ ლიდერის, ელენე ხოშტარიას მიერ დაგეგმილ ლარსის გამშვებ პუნქტთან მიმდინარე აქციას ეხმიანება.

28 სექტემბერი 2022, 15:55

კულტურა

რუსლან აბაშიძე ფილმის „თავისუფლების ფასი“ პრემიერას დაესწრო

სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით თბილისის საკრებულოში ფილმის „თავისუფლების ფასი“ პრემიერა გაიმართა. ჩვენებას აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარე რუსლან აბაშიძე დაესწრო.

ირაკლი კოვზანაძე

28 სექტემბერი 2022, 15:53

ეკონომიკა

ირაკლი კოვზანაძე: 2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტი ფისკალურ და მონეტარულ გამოწვევებს პასუხობს

ბიუჯეტის დეფიციტისა და მთავრობის ვალის პარამეტრების გაუმჯობესება მნიშვნელოვანია როგორც ფისკალური ასევე მონეტარული სტაბილურობის თვალსაზრისით. 2022 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტი ფისკალურ და მონეტარულ გამოწვევებს პასუხობს, - ამის შესახებ პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი კოვზანაძემ კომიტეტის სხდომაზე განაცხადა, სადაც 2022 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში ცვლილებები განიხილეს.

ანკა ფელდჰუზენი

28 სექტემბერი 2022, 15:52

მსოფლიო

უკრაინაში გერმანიის ელჩი: ნატოში ყოველდღე მსჯელობენ იმაზე, როგორ უპასუხონ რუსეთს ბირთვული დარტყმის შემთხვევაში

უკრაინაში გერმანიის ელჩის, ანკა ფელდჰუზენის განცხადებით, ნატოში ყოველდღე მსჯელობენ იმაზე, როგორ უპასუხონ რუსეთს ბირთვული დარტყმის შემთხვევაში. ამის შესახებ გერმანიის ელჩმა უკრაინულ გამოცემა „ევროპეისკა პრავდასთან“ ინტერვიუში განაცხადა.

ალექსანდრე რაქვიაშვილი

28 სექტემბერი 2022, 15:50

პოლიტიკა

ალექსანდრე რაქვიაშვილი: ხოშტარიასა და ოპოზიციის ნაწილის პოზიცია სუფთა პრორუსული პოზიციაა - ლარსთან აქციის გამართვას პოლიტიკურად არ ვეთანხმები

„ხოშტარიასა და ოპოზიციის ნაწილის პოზიცია სუფთა პრორუსული პოზიციაა, რომელიც ეწინააღმდეგება არა მარტო ამერიკელების და ევროპის ზოგიერთი ქვეყნის პოზიციას, არამედ თავად უკრაინის პრეზიდენტის პოზიციას“, - განაცხადა „გირჩის“ წევრმა, ალექსანდრე რაქვიაშვილმა „დროას“ მიერ ლარსთან აქციის გამართვაზე საუბრისას.

28 სექტემბერი 2022, 15:47

სამართალი

საგზაო უსაფრთხოების მიმართულებით ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილებები შევა

შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილის, ალექსანდრე დარახველიძის განცხადებით, ცვლილებების ნაწილი სიჩქარის გადაჭარბებისთვის გათვალისწინებული ჯარიმის ზრდას შეეხება. კერძოდ, სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება 40 კმ/სთ-ზე მეტი სიჩქარით გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით, ნაცვლად 150 ლარისა.

28 სექტემბერი 2022, 15:39

მსოფლიო

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი ამერიკელ მოქალაქეებს რუსეთის დაუყოვნებლივ დატოვებისკენ მოუწოდებს

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი ამერიკელ მოქალაქეებს რუსეთის დაუყოვნებლივ დატოვებისკენ მოუწოდებს. შესაბამის განცხადებას რუსეთში აშშ-ის საელჩო ავრცელებს.

28 სექტემბერი 2022, 15:30

პოლიტიკა

ადამიანის უფლებათა ცენტრის სამართლებრივი დახმარებით, ე. წ. ყინწვისის საქმეზე გასამართლებული ყველა ყოფილი პოლიტპატიმარი გამართლდა

ადამიანის უფლებათა ცენტრის სამართლებრივი დახმარების შედეგად, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გაამართლა ე.წ. ყინწვისის საქმეზე 2011 წელს გასამართლებული 12 პირი, რომლებიც საქართველოს პარლამენტის მიერ პოლიტპატიმრებად არიან აღიარებული. სააპელაციო სასამართლომ განაჩენი 2022 წლის 23 სექტემბერს გამოაცხადა.

28 სექტემბერი 2022, 15:21

ტაბლოიდი

ჯენიფერ ლოპესმა და ბენ აფლეკმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ოჯახური ღალატის შემთხვევაში $5-მილიონიან კომპენსაციას ითვალისწინებს

მომღერალმა და მსახიობმა ჯენიფერ ლოპესმა და მისმა მეუღლემ, მსახიობმა ბენ აფლეკმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ოჯახური ღალატის შემთხვევაში $5-მილიონიან კომპენსაციას ითვალისწინებს. ამის შესახებ გამოცემა Marca წერს.