15 სექტემბერი 2022, 19:38 / სანდო წყარო

გივი მიქანაძე: შეთანხმებულია ყველა ძირითადი პრინციპული საკითხი, რომელიც ითვალისწინებს ძირეულ რეფორმებს და იძლევა თვისობრივად ახალ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის შესაძლებლობებს

ყველა ძირითადი პრინციპული საკითხი ამ ეტაპზე შეთანხმებულია, რაც ძირეულ რეფორმებს ითვალისწინებს და თვისობრივად ახალ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის შესაძლებლობებს იძლევა, - ამის შესახებ ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ და საარჩევნო კოდექსის გადასინჯვის სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელმა, გივი მიქანაძემ სამუშაო ჯგუფის შეხვედრის დასრულების შემდეგ განაცხადა.

მისი თქმით, 2024 წლიდან საქართველოში ელექტრონული საარჩევნო სისტემა დაინერგება და საარჩევნო კოდექსში ამ საკითხის დასარეგულირებლად 81-ე თავი გაჩნდება.

„ეს არის თვისობრივად ახალი საარჩევნო სისტემა, რომელიც გულისხმობს ამომრჩეველთა ელექტრონულ რეგისტრაციას, ელექტრონული ხმის მიცემის პროცედურას შესაბამისი აპარატურის გამოყენებით, ამ აპარატურის მიერ შესაბამისი ხმის ბიულეტენების დათვლასა და შემაჯამებელი ოქმის წარმოდგენას. ელექტრონული საარჩევნო სისტემა შეეხება ამომრჩევლების მინიმუმ 70%-ს. ამასთანავე, იმ საარჩევნო უბნებში, სადაც ელექტრონული მთვლელი და მარეგისტრირებელი აპარატურა არ იქნება განთავსებული, ხმის დათვლა იწარმოებს ჩვეულებრივი წესით, თუმცა თითოეული ბიულეტენი, იქნება ეს სწორად მიცემული ხმა, თუ ბათილი ბიულეტენი, დაექვემდებარება გაციფრულებას. შესაბამისად, ეს ციფრული ვერსიები, უბნების მიხედვით, აიტვირთება ცესკოს შესაბამის ვებპორტალზე და ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის. აღნიშნული ცვლილებები იძლევა იმის თქმის საშუალებას, რომ ფაქტობრივად, 2024 წლიდან, საარჩევნო სისტემა მთლიანად ელექტრონულ ფორმატზე გადადის“, - აღნიშნა გივი მიქანაძემ.

მისი თქმით, მნიშვნელოვანია ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებასთან დაკავშირებით GRECO-ს რეკომენდაციის გათვალისწინება, რომლის მიხედვითაც, დღეს არსებული 2 ათას ლარიანი ჯარიმა გაორმაგდება და 4 ათას ლარს შეადგენს.

„ამასთანავე, ადმინისტრაციული რესურსის უკანონო გამოყენებასთან მიმართებაში დღეს არსებული ორთვიანი ხანდაზმულობის ვადა გაიზრდება სამ წლამდე, რაც იმის საშუალებას იძლევა, რომ თუ ახლად გამოვლენილი გარემოებები გამოჩნდება სამი წლის განმავლობაში კონკრეტული დარღვევის განხორციელებიდან, შესაბამისად მოხდეს ცესკოს მხრიდან რეაგირება და აღნიშნულიდან გამომდინარე, განხორციელდეს კონკრეტული ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაწესება, თუკი ამის შესაბამისი მტკიცებულებები იარსებებს“, - აღნიშნა სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელმა.

გივი მიქანაძის განცხადებით, მოქმედი კანონით, პარტიის მიერ წლის განმავლობაში გაწეული ხარჯების ზედა ზღვარი მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.1%-ია, რაც ცვლილებების განხორციელების შემდეგ განახევრდება.

„მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ“ ორგანულ კანონში დღეს მოქმედი ნორმით თითოეულ პოლიტიკურ სუბიექტს ერთი წლის განმავლობაში ზღვრულად შეუძლია გამოიყენოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 0,1%-ის ოდენობის თანხა, რაც დღევანდელი რეალობით 60 მილიონი ლარია. იმისთვის, რომ ეს ჭერი შევამციროთ, რაც GRECO-ს რეკომენდაციაა და რეალურად, მივცეთ პარტიებს საშუალება, ფინანსურად უფრო თანაბარ მდგომარეობაში იყვნენ, „ქართული ოცნების“ გუნდის ინიციატივით, მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, აღნიშნული რეკომენდაცია შესრულდეს. ეს გაზიარებულ იქნა სამუშაო ჯგუფის წევრების მიერ, რის შედეგადაც ყოველწლიურად პოლიტიკურ სუბიექტს არ ექნება მთლიანი შიდა პროდუქტის 0.05% -ზე მეტის გამოყენების შესაძლებლობა, რაც დღევანდელი მოცემულობით არის, მაქსიმუმ, 30 მილიონი ლარი“, - აღნიშნა ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ.

მისი თქმით, ცვლილებების პაკეტი მოიცავს გარკვეული შეზღუდვების დაწესებას საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიის პროფესიული ნიშნით არჩეული წევრების მიმართ. კერძოდ, მათი არჩევა ვერ განხორციელდება, თუ ისინი ბოლო ორი საერთო ან შუალედური არჩევნებისას რომელიმე საარჩევნო კომისიაში იყვნენ წარმოდგენილი რომელიმე პარტიის მიერ, ან იყვნენ რომელიმე კონკრეტული სუბიექტის წარმომადგენლები, ან საარჩევნო წლის დაწყებიდან არჩევნების დღემდე რომელიმე პოლიტიკური სუბიექტის მიმართ განხორციელებული აქვთ შესაბამისი შემოწირულება, რაც საჯაროდ წყაროებით მტკიცდება.

გივი მიქანაძის განცხადებით, მიღებულია გადაწყვეტილება აისახოს საკანონმდებლო ცვლილებებში, რომლითაც პროფესიული ნიშნით არჩეული წევრები დაექვემდებარონ სერტიფიცირებას და შეიქმნას შესაბამისი ბაზა, სადაც ყველა ეს სერტიფიცირებული კომისიის წევრი იქნება წარმოდგენილი. ამასთანავე, საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრთა დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაწესების საკითხზე დღეს არსებული 30 დღიანი ვადა შემცირდება 15 დღემდე.

მისივე თქმით, იმ უბნებში, სადაც ელექტრონული მთვლელი აპარატურა არ იქნება წარმოდგენილი და შემთხვევით შერჩეული უბნების გადათვლა არსებული კანონმდებლობის მიხედვით განხორციელდება, უბნების გადასათვლელად დამატებითი კრიტერიუმები შემოვა.

„თუ უბანში დათვლის შედეგად აღმოჩნდება ხუთით მეტი ბიულეტენი, ან ათით ნაკლები ბიულეტენი, მისულ ამომრჩეველთან შედარებით, ეს იქნება დამატებითი კრიტერიუმი, რომ ამ უბნის გადათვლა მოხდეს. თუმცა ეს უბანი არ წავა იმ უბნების საერთო სათვალავში, რომელიც შემთხვევითობის პრინციპით ისედაც უნდა შეირჩეს და რომლის გადათვლაც უნდა მოხდეს“, - განაცხადა სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელმა.

გივი მიქანაძის თქმით, მარკირებას დაექვემდებარებიან ის ამომრჩევლები, რომლებიც გადასატანი ყუთით ისარგებლებენ.

მისივე განმარტებით, გაფართოვდება ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მანდატი. კერძოდ, არასაარჩევნო პერიოდში კანონმდებლობით, მათთვის გათვალისწინებული იქნება შესაძლებლობა, რომ დარეგისტრირდნენ და დაესწრონ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სხდომებს და მონიტორინგი გაუწიონ მის საქმიანობას.

„ამასთანავე ეუთო/ოდირის რეკომენდაციებიდან გამომდინარე, სადამკვირვებლო ორგანიზაციების დამკვირვებლებზე დადგინდება გარკვეული შეზღუდვები. თუ დამკვირვებელი, რომელიც იდენტიფიცირებული და წარდგენილი იქნა ცენტრალური საარჩევნო კომისიისთვის ოფიციალურად კონკრეტული რეგისტრირებული სადამკვირვებლო ორგანიზაციის მიერ და გამოვლინდება, რომ ის ბოლო ორი საერთო თუ შუალედური არჩევნების დროს იყო რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკურ სუბიექტის წარმომადგენელი, ან პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, ან უფიქსირდება შემოწირულება რომელიმე პოლიტიკურ სუბიექტთან მიმართებაში, ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ეს ადამიანი მოიხსნება რეგისტრაციიდან, როგორც დამკვირვებელი, მაგრამ ორგანიზაცია და მის მიერ წარმოდგენილი სხვა დამკვირვებლები სადამკვირვებლო ფუნქციას განახორციელებენ. ეს არის ის მინიმალური შეზღუდვა, რომელიც ბევრ ევროკავშირის წევრ ქვეყანაში უფრო მკაცრად არის სანქცირებული“, - აღნიშნა გივი მიქანაძემ.

მისივე თქმით, საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ქმედების საოლქო საარჩევნო კომისიაში გასაჩივრების ვადა 2 დღიდან 3 დღემდე იზრდება.

გივი მიქანაძის განცხადებით, გათვალისწინებული იქნა პოლიტიკური ჯგუფების - „გირჩის“ და „მოქალაქეების“ თხოვნა, რომლის თანახმად, შემცირდება პროპორციულ სიებში წარსადგენ პირთა მინიმალური რაოდენობა. კერძოდ, პარლამენტის წევრთა კანდიდატთა სიის შემთხვევაში, ეს იქნება, სულ მცირე, 76 ადამიანი, ხოლო საკრებულოს წევრობის კანდიდატთა პროპორციული სიის შემთხვევაში - სრული რაოდენობის ნახევარი.

ყველა სიახლე

ვიქტორ ორბანი

26 სექტემბერი 2022, 19:12

მსოფლიო

უნგრეთის პრემიერი: რუსეთის წინააღმდეგ სანქციებმა საპირისპირო შედეგი გამოიღო - ველოდებით პასუხს ბრიუსელისგან

უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა, ვიქტორ ორბანმა განაცხადა, რომ უნგრეთი უნდა მოემზადოს მეზობელ უკრაინაში ხანგრძლივი ომისთვის.

26 სექტემბერი 2022, 18:50

პოლიტიკა

შალვა პაპუაშვილი გერმანიის ახლადდანიშნულ ელჩს შეხვდა

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ახლადდანიშნულ საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს პეტერ ფიშერს შეხვდა, - ამის შესახებ ინფორმაციას პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, პარლამენტის თავმჯდომარემ შეხვედრაზე ხაზი გაუსვა, რომ საქართველოსა და გერმანიას ტრადიციულად მტკიცე და მეგობრული ურთიერთობები აკავშირებთ. აღნიშნეს საქართველოსა და გერმანიას შორის დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენიდან 30 წლის იუბილეს მნიშვნელობა.

ვოლოდიმირ ზელენსკი

26 სექტემბერი 2022, 18:46

მსოფლიო

ზელენსკი: ბირთვული იარაღის გამოყენების შესახებ ვლადიმირ პუტინის მუქარა შესაძლოა რეალური იყოს

უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ ბირთვული იარაღის გამოყენების შესახებ ვლადიმირ პუტინის მუქარა შესაძლოა რეალური იყოს.

ირაკლი ზარქუა

26 სექტემბერი 2022, 18:32

პოლიტიკა

ირაკლი ზარქუა „ნაცმოძრაობაში“ არსებულ დაპირისპირებაზე: ხაბეს ხელი არ მოხვდეს!

უბრალოდ, ერთს ვთხოვდი, რომ ხაბეს ხელი არ მოხვდეს და ბატონ რომანს ზედმეტი შეურაცხყოფა არ მიაყენონ, - ასე გამოეხმაურა პარლამენტის წევრი ირაკლი ზარქუა ,,ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაში’’ მომხდარ ჩხუბის ფაქტს. როგორც ირაკლი ზარქუამ აღნიშნა, ნაციონალურ მოძრაობას უკან, ბუმერანგივით დაუბრუნდა, ის რასაცა ამდენი ხნის განმავლობაში ქვეყანას უწყობდნენ.

26 სექტემბერი 2022, 18:24

პოლიტიკა

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტში ქიმიური ნივთიერების მართვის შესახებ იმსჯელეს

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტში გამართულ შეხვედრაზე ქიმიური ნივთიერების მართვის სფეროში განხორციელებული და მიმდინარე პროექტების შესახებ იმსჯელეს.

გიორგი ამილახვარი

26 სექტემბერი 2022, 18:22

პოლიტიკა

გიორგი ამილახვარი: მიხეილ სააკაშვილის სიტყვას რა პოლიტიკური ფასი აქვს, ეს არაერთხელ გვინახავს

მიხეილ სააკაშვილის სიტყვას როგორ შეიძლება ენდოს ადამიანი და რა პოლიტიკური ფასი აქვს, ეს არაერთხელ გვინახავს. ამას რომ თავი დავანებოთ, მისი ერთადერთი განცხადების შემდეგ, რომ ის დისტანცირდება და ვეღარ ხედავს თავს ქართულ პოლიტიკაში, სწორედ ამის შემდგომ დაიწყო ის პროცესები „ნაციონალურ მოძრაობაში“, რაც ახლა ხდება, - ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გიორგი ამილახვარმა „ქრონიკის“ ეთერში განაცხადა.

არჩილ თალაკვაძე

26 სექტემბერი 2022, 18:21

პოლიტიკა

არჩილ თალაკვაძე: „ნაციონალურ მოძრაობას“ არ ჰყავს ლიდერები, რომლებიც მომავალზე არიან ორიენტირებულები, ეს პარტია ჩამოყალიბდა როგორც დესტრუქციული, ანტისაზოგადოებრივი და ანტიპოლიტიკური მოძრაობა

„ეს არის გავლენების გადანაწილების პროცესი, მინიმუმ სამ პოლიტიკურ ჯგუფს შორის, „ნაციონალური მოძრაობის“ შიგნით. როცა ვამბობთ გავლენას, ამაში იგულისხმება პარტიული ფული და მედია, რომელსაც „ნაციონალური მოძრაობა“ აკონტროლებს. ამ გადანაწილების პროცესის მომსწრეა ჩვენი საზოგადოება. თუ დანაშაული გაქვს ჩადენილი ან უნდა ამოეფარო პარტიას, ან უნდა ამოეფარო მედიას და ჰგონიათ, რომ ასე უფრო დაცულები იქნებიან. არ არის გამორიცხული, რომ კეზერაშვილის საკითხის გააქტიურება ეს არის სწორედ „ნაციონალური მოძრაობის“ შიგნით დაგეგმილი პროცესი და რა თქმა უნდა კეზერაშვილის გადანაწილებაზეც მიდის ამ ჯგუფებს შორის „ბრძოლა“, სინამდვილეში ბრძოლა გავლენებისთვის უკავშირდება პარტიულ ფულს და პარტიულ მედიას“, - განაცხადა თალაკვაძემ.

ვოლოდიმირ ზელენსკი

26 სექტემბერი 2022, 18:19

მსოფლიო

ზელენსკი აცხადებს, რომ ქალაქ იზიუმში კიდევ ორი მასობრივი სამარხი აღმოაჩინეს

უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა, რომ რუსი ოკუპანტებისგან გათავისუფლებულ ქალაქ იზიუმში კიდევ ორი მასობრივი სამარხი აღმოაჩინეს, სადაც ასობით ცხედარია.

გიორგი ამილახვარი

26 სექტემბერი 2022, 18:17

პოლიტიკა

გიორგი ამილახვარი „ნაცმოძრაობაზე“: იმ ძალის ადგილი პოლიტიკაში არ არის, რომელსაც სახელმწიფოს წარმატება არ უნდა

ძალა, რომელსაც არ უნდა სახელმწიფოს წარმატება, მისი ადგილი პოლიტიკაში არ არის. ასეთ ძალასთან ვერც „ქართული ოცნება“ და ვერც ნებისმიერი სხვა ჯანსაღად მოაზროვნე პოლიტიკური ძალა ერთ მაგიდასთან ვერ დაჯდება სახელმწიფოებრივ საკითხებზე სალაპარაკოდ, - განაცხადა საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა, გიორგი ამილახვარმა „ქრონიკასთან“ „ნაციონალური მოძრაობის“ მისამართით.

ჰერმან საბო

26 სექტემბერი 2022, 18:16

პოლიტიკა

ჰერმან საბო: ჩვენ არ გვგონია, რომ რაიმე კანონი უნდა მივიღოთ საერთოს, იქნება ეს კეზერაშვილის თუ ივანიშვილის წინააღმდეგ

შეიძლება კეზერაშვილ ვიღაცები მოსწონდეს ნაციონალურ მოძრაობაში და ფულს აძლევდეს, ან არ მოსწონდეს და არ აძლევდეს და მათი დამოკიდებულება კეზერაშვილის მიმართ ამით იყოს განპირობებული. ზოგადად ამ ოლიგარქიზაციის კუთხით თუ შევხედავთ ამ საკითხს, ჩვენ არ გვგონია, რომ ამ მიმართულებით რაიმე კანონი უნდა მივიღოთ საერთოს, იქნება ეს კეზერაშვილის თუ ივანიშვილის წინააღმდეგ - ამის შესახებ პარტია „გირჩის„ წევრმა ჰერმა საბომ „ქრონიკაში“ ისაუბრა.

ჰერმან საბო

26 სექტემბერი 2022, 18:15

პოლიტიკა

ჰერმან საბო: თუ სააკაშვილი მმართველ ვერტიკალს ჩამოსცილდება, იქ ძალაუფლების გადანაწილება, ერთმანეთთან დაპირისპირება დაიწყება. ამის შემდეგ ხელისუფლებას არანაირი ინტერესი არ რჩება, რომ ის აუცილებლად საქართველოში ჰყავდეს

თუ სააკაშვილი მართლაც გულწრფელი იქნება იმაში, რომ მას სურს პოლიტიკიდან წასვლა, ამის პირდაპირი მაჩვენებელი იქნება „ნაციონალურ მოძრაობაში“ რაღაც ცვლილებები. მათ შორის ის, რომ თუ ის მმართველ ვერტიკალს ჩამოსცილდება, დაიწყება იქ ძალაუფლების გადანაწილება, ერთმანეთთან დაპირისპირება და ამას ვგულისხმობდი, როდესაც ვამბობდი, რომ სააკაშვილმა სერიოზულობა უნდა შესძინოს თავის განაცხადს, - ამის შესახებ „გირჩის“ წევრის, დეპუტატ ჰერმან საბომ „ქრონიკაში“ ჩართვისას განაცხადა.

გიორგი ამილახვარი

26 სექტემბერი 2022, 18:12

პოლიტიკა

გიორგი ამილახვარი: ადამიანი, რომელიც იყო თავდაცვის მინისტრი, ქართულ ჯარს ფული მოჰპარა, გაიტანა ქვეყნიდან, ახლა ცდილობს ამ ფულით კონტროლი მოიპოვოს ოპოზიციურ სპექტრზე, კერძოდ, „ნაციონალურ მოძრაობაზე

ადამიანი, რომელიც იყო თავდაცვის მინისტრი, ქართულ ჯარს ფული მოჰპარა, გაიტანა ქვეყნიდან, ახლა ცდილობს ამ ფულით კონტროლი მოიპოვოს ოპოზიციურ სპექტრზე, კერძოდ, „ნაციონალურ მოძრაობაზე, - ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა გიორგი ამილახვარმა „ქრონიკის“ ეთერში განაცხადა.

ჰერმან საბო

26 სექტემბერი 2022, 18:09

პოლიტიკა

ჰერმან საბო: მე მგონი, „ნაციონალურ მოძრაობაში“ ჩვენზე უკეთ აცნობიერებენ, რომ ბუნებრივი დაშლისკენ მიდიან

„კეზერაშვილის წარმოჩენა, ის განხეთქილება, რასაც ახლა ვხედავთ, „ნაციონალური მოძრაობის“ პასიურობა ბოლო პერიოდში - ჩემი აზრით ეს არის წინასამშობიარო ტკივილებივით, იმის რომ როცა სააკაშვილი დამაჯერებლად იტყვის, რომ აღარ აინტერესებს ქართული პოლიტიკა და მზად იქნება გავიდეს ქართული პოლიტიკიდან, [პარტია დაიშლება]. ის თუ როგორ ვითარდება სიტუაცია, პირდაპირ გვაჩვენებს, რომ მიხეილ სააკაშვილის განწყობა პოლიტიკიდან გასვლასთან დაკავშირებით, უფრო და უფრო სერიოზულია. იმიტომ რომ აქამდე „ნაციონალური მოძრაობიდან“ ასეთი ძვრები არ გამოდიოდა. ყოველ შემთხვევაში ახერხებდნენ, შიგნით მოეგვარებინათ. მაგრამ მას მერე, რაც უფრო მეტი დამაჯერებლობა ეძინება სააკაშვილის გადაწყვეტილებას, ეს ურთიერთდაპირისპირება, რომელიც აქამდე შიგნით იხარშებოდა, უფრო მეტად გამოვა გარეთ“, - აცხადებს საბო.

26 სექტემბერი 2022, 18:07

მსოფლიო

აშშ უკრაინას 457 მილიონი დოლარის დახმარების ახალ პაკეტს გამოუყოფს

აშშ-ის ადმინისტრაცია უკრაინას 457 მილიონი დოლარის დახმარების ახალ პაკეტს გამოუყოფს. ინფორმაციას ამის შესახებ სააგენტო Reuters-ი ავრცელებს.

26 სექტემბერი 2022, 17:50

საზოგადოება

„თბილისის მყარი მუნიციპალური ნარჩენების სტრატეგია“ წარადგინეს

სასტუმრო „რედისონ ბლუ ივერიაში“ პროექტის - „თბილისის მყარი მუნიციპალური ნარჩენების სტრატეგია“ წარადგინეს. ღონისძიების მიზანს თბილისის მყარი მუნიციპალური ნარჩენების სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის დაინტერესებული მხარეებისთვის გაცნობა, უკუკავშირის მიღება და შემდგომი ნაბიჯების განხილვა წარმოადგენდა, - ამის შესახებ ინფორმაციას თბილისის მერია ავრცელებს.

ლევან ბეჟაშვილი

26 სექტემბერი 2022, 17:45

პოლიტიკა

ლევან ბეჟაშვილი სახალხო დამცველის არჩევის წესზე: მთავარი არ არის ის, რაც წერია კანონში, მთავარია როგორ აღსრულდება

„ახლა ვინაიდან საპარლამენტო ოპოზიციის შენიშვნები გათვალისწინებული და ასახულია ამ ცვლილებებში, სახალხო დამცველის მეორე პოზიციაც აბსოლუტურად გასაგებია. აქ მთავარი არ არის ის, რაც წერია კანონში, მთავარია ის თუ როგორ აღსრულდება“,- აღნიშნა ლევან ბეჟაშვილმა.

26 სექტემბერი 2022, 17:41

რეგიონი

ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა საუკეთესო სტუდენტური პროექტი 5 000 ლარით დააფინანსა

ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა საუკეთესო სტუდენტური პროექტი 5 000 ლარით დააფინანსა. საუკეთესო პროექტების ავტორები საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოსა და KIU-ს ინოვაციების საზაფხულო სკოლის დასკვნით ღონისძიებაზე დააჯილდოვეს.

არჩილ თალაკვაძე

26 სექტემბერი 2022, 17:33

პოლიტიკა

არჩილ თალაკვაძე: „ნაციონალურ მოძრაობაში“ ჯერ პოლიტიკური თავბრუსხვევებია, კიდევ უფრო მეტი საზოგადოებას წინ ელოდება

რასაც ახლა ვხედავთ, ჯერ პოლიტიკური თავბრუსხვევებია „ნაციონალურ მოძრაობაში“, ალბათ, კიდევ უფრო მეტი წინ ელოდება საზოგადოებას, - ამის შესახებ პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა არჩილ თალაკვაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა.

არჩილ თალაკვაძე

26 სექტემბერი 2022, 17:29

პოლიტიკა

არჩილ თალაკვაძე: „ნაციონალურ მოძრაობაში“ ბრძოლა გავლენებისთვის პარტიულ ფულს და პარტიულ მედიას უკავშირდება

„ეს არის გავლენების გადანაწილების პროცესი მინიმუმ სამ პოლიტიკურ ჯგუფს შორის „ნაციონალურ მოძრაობის“ შიგნით. როცა გავლენას ვახსენებ, ამაში იგულისხმება პარტიული ფული და მედია, რომელსაც „ნაციონალური მოძრაობა“ აკონტროლებს. საზოგადოება ამის გადანაწილების პროცესის მომსწრეა. მაგრამ „ნაციონალური მოძრაობის“ მთავარი პრობლემა არის ის, რომ პარტიას არ აქვს დღის წესრიგი, სამოქმედო გეგმა, არ ჰყავს ლიდერები, რომლებიც მომავალზე არიან ორიენტირებულები. საბოლოო ჯამში ეს პარტია ჩამოყალიბდა, როგორც დესტრუქციული და ანტისაზოგადოებრივი, ანტიპოლიტიკური მოძრაობა“, - აცხადებს თალაკვაძე.

კახა კალაძე

26 სექტემბერი 2022, 17:27

პოლიტიკა

კახა კალაძე „ნაცმოძრაობაზე“: ვერ გაურკვევიათ ვინ ვისკენ არის, ვინ თავმჯდომარის მხარეს უნდა იყოს, ვინ მიშას მხარეს - ეს ყველაფერი ცხადია

მათ [„ნაციონალური მოძრაობის“] შიდა დაპირისპირებაზე გამიჭირდება საუბარი, თუმცა, ერთი რამ ცხადია, ერთმანეთთან დაპირისპირება სააშკარაოზე გამოაქვთ. იქ მელიას უპირისპირდებიან, იქ ვიღაც კეზერაშვილს უპირისპირდება. ეს ყველაფერი ცხადია და ჩანს, - ამის შესახებ თბილისის მერმა კახა კალაძემ ჟურნალისტებთან განაცხადა.