imedi /  12 მაისი 2020, 15:24 / სანდო წყარო

ირაკლი შოთაძე ევროპის საბჭოს თავმჯდომარეობის ფარგლებში დაგეგმილ კონფერენციაზე მოხსენებით წარდგა

ირაკლი შოთაძე

ირაკლი შოთაძე

საქართველოს გენერალურმა პროკურორმა ირაკლი შოთაძემ ევროპის საბჭოს თავმჯდომარეობის ფარგლებში დაგეგმილ კონფერენციაზე მოხსენება წარადგინა.

ახალი კორონავირუსის პანდემიის გამო, კონფერენციაზე - „ბავშვზე მორგებული მართლმსაჯულება: აღდგენითი მართლმსაჯულების გამოცდილება ევროპაში“, მონაწილეებმა მოხსენებები დისტანციურად წარადგინეს.

ირაკლი შოთაძემ კონფერენციის მონაწილეებს, საქართველოში აღდგენითი მართლმსაჯულების სფეროში საქართველოს მიღწევების და არსებული გამოწვევების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. ისაუბრა როგორ დაინერგა აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიებები ქართულ სამართლებრივ სივრცეში, რა ფორმით მოხდა მისი ინტეგრირება ტრადიციულ სამართლებრივ სისტემასთან და რა შედეგები გამოიღო.

მისი თქმით, აღდგენითი მართლმსაჯულების დამკვიდრება არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში დაიწო. საქართველოს პროკურატურისთვის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. პროკურატურა აქტიურად იყო ჩართული არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსზე მუშაობაში და დღემდე მუდმივ რეჟიმში უზრუნველყოფს შესაბამისი ღონისძიებების ეფექტიან განხორციელებას, რათა არასრულწლოვნის მიმართ მართლმსაჯულების პროცესის წარმართვა საერთაშორისო სტანდარტებისა და ბავშვის ინდივიდუალური მახასიათებლების შესაბამისად, აგრეთვე მისი აზრის მხედველობაში მიღებით, უსაფრთხოების, კეთილდღეობის, ჯანმრთელობის დაცვის, განათლების, განვითარების, რესოციალიზაცია-რეაბილიტაციისა და სხვა ინტერესების გათვალისწინებით მიმდინარეობდეს.

როგორც ირაკლი შოთაძემ აღნიშნა, აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიების სახით განრიდება-მედიაციის პროგრამის დანერგვა დაიწყო, რომლის ფარგლებშიც კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანს საშუალება აქვს გააცნობიეროს ჩადენილი ქმედებისათვის საკუთარი პასუხისმგებლობა, გამოასწოროს დანაშაულის შედეგები, აანაზღაუროს ზიანი ან/და შეურიგდეს დაზარალებულს.
„ამ პროგრამაში არასრულწლოვნის ჩართვის შესახებ გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა კანონმდებლობამ გამოძიების ეტაპზე პროკურორს მიანიჭა. პროკურორი თითოეული არასრულწლოვნის საქმეს ინდივიდუალურად განიხილავს, აფასებს და მის მიმართ სისხლისსამართლებრივი დევნის ალტერნატიული ღონისძიების გამოყენების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს. გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ სისხლის სამართლის საქმეზე, სოციალური მუშაკისა და მედიატორის მონაწილეობით, მულტისექტორული გუნდი იწყებს მუშაობას. სოციალური მუშაკი ახდენს ბავშვის ინდივიდუალურ შეფასებას, რომლის საფუძველზეც გამოკვეთილი დამცავი და რისკ-ფაქტორები პროკურორს პროცესის შემდგომი სწორად წარმართვის შესაძლებლობას აძლევს. მედიატორი კი მუშაობს, რათა კანონთან კონფლიქტში მყოფ არასრულწლოვანსა და დაზარალებულს შორის წარმატებული მედიაცია შედგეს.“ -განაცხადა ირაკლი შოთაძემ
გენერალური პროკურორის განცხადებით, განრიდება მედიაციის პროგრამა სრულყოფილი ფორმით 2016 წლიდან ამოქმედდა. 2016 წლიდან, განრიდება-მედიაციის პროგრამაში ჩართვის შესაძლებლობას არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი არასრულწლოვანთან (14-დან 18 წლამდე ასაკის პირებთან) ერთად, 18-დან 21 წლამდე ასაკის ახალგაზრდებსაც აძლევს. 2010-2019 წლების მონაცემებით განრიდება-მედიაციის პროგრამამ 4428 ახალგაზრდას მისცა შესაძლებლობა ესარგებლა სხვადასხვა სარეაბილიტაციო პროგრამებით და გამოეყენებინა ერთი შანსი - დაეწყო ცხოვრება სუფთა ფურცლიდან. 4428 პირიდან 2910 არასრულწლოვანი, ხოლო 1518 18-დან 21 წლამდე ასაკის პირია. სტატისტიკური მონაცემების ანალიზი ცხადყოფს, რომ განრიდების მაჩვენებელი ბოლო პერიოდში სტაბილურად მზარდია.

მისი თქმით, არასრულწლოვანთა განრიდება-მედიაციის პროგრამა, როგორც აღდგენითი მართლმსაჯულების სახე, არასრულწლოვნის საუკეთესო ინტერესზე ზრუნვასთან ერთად, მიზნად ისახავს დაზარალებულის ინტერესების მაქსიმალურ გათვალისწინებას. საქართველოს პროკურატურისთვის დაზარალებულთა ჩართულობის გაზრდა მედიაციის პროცესში განსაკუთრებით აქტუალური საკითხია.
როგორც ირაკლი შოთაძემ განაცხადა, განრიდებულებისთვის შეთავაზებული სერვისები პირობითად რამდენიმე ჯგუფად შეიძლება დაიყოს: საგანმანათლებლო, სოციალურ-ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია, საზოგადოებრივად სასარგებლო აქტივობები. განრიდება-მედიაციის პროგრამა ნამდვილად არ არის კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვის პასუხისმგებლობისგან განთავისუფლება. ეს არის პასუხისმგებლობის ალტერნატიული ფორმა, რომელიც აღდგენითი მართლმსაჯულების ღონისძიებების გამოყენებით ცდილობს უზრუნველყოს განრიდებულ პირში სოციალური პასუხისმგებლობის გრძნობის გამომუშავება.

„დღეს ნამდვილად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ განრიდება-მედიაციის პროგრამა წარმატებულია. ამაზე ერთმნიშვნელოვნად მიუთითებს განრიდებულ არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი განმეორებითი დანაშაულის დაბალი მაჩვენებელი. განრიდებულ არასრულწლოვანთა სისხლის სამართლის საქმეთა მონიტორინგის შედეგები ცხადყოფს, რომ ყოველწლიურად განრიდების ხელშეკრულების მოქმედების ფარგლებში განმეორებითი დანაშაული მხოლოდ 3%-ია. საქართველოს პროკურატურამ ასევე განახორციელა 2010-2018 წლებში სულ განრიდებულ არასრულწლოვანთა მიერ ჩადენილი განმეორებითი დანაშაულის კვლევა. კვლევის შედეგებმა აჩვენეს, რომ განმეორებითი დანაშულის მაჩვენებელი მხოლოდ 9%-ია.
შედეგებით ნამდვილად ვამაყობთ, თუმცა ეს არის გზის დასაწყისი, როდესაც ვხვდებით, რომ სწორი მიმართულება ავირჩიეთ და ამ მიმართულებით კიდევ ბევრი გამოწვევაა. მათი წარმატებით დაძლევა დღეს ჩვენი მთავარი ამოცანა გახლავთ. იმისთვის, რომ პროცესი არ გახდეს ფორმალური, ვფიქრობთ მოვიძიოთ და შევქმნათ სერვისების ბაზა, რაც გაამარტივებს აღდგენითი ღონისძიების სახით განრიდების გამოყენებისას არასრულწლოვანზე მორგებული ვალდებულებით ხელშეკრულებების დატვირთვას. მეტი გვაქვს სამუშაო მოქალაქეთა ცნობიერებაზე, რათა კიდევ უფრო გავზარდოთ დაზარალებულთა პროცესში ჩართულობა. ვმუშაობთ და ვაფართოებთ ბავშვზე მორგებული გარემოს კონცეფციას“, - აღნიშნა მან.

ირაკლი შოთაძემ კონფერენციაზე ასევე განაცხადა, რომ პროცესის სწორად წარმართვის უზრუნველყოფის მიზნით პროკურატურამ დანერგა მონიტორინგის სისტემა, რომლის ფარგლებშიც მუდმივ რეჟიმში კონტროლდება განრიდების სისხლის სამართლის საქმეები. ყურადღება ექცევა პროკურორთა მიერ გადაწყვეტილების მიღების დროულობას და დასაბუთებულობას. კონკრეტული ხარვეზის აღმოჩენისას ხდება მყისიერი რეაგირება. სისტემური პრობლემის დაძლევის მიზნით რეკომენდაციების შემუშავება. არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების ეფექტურობას მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს უწყებათა შორის სწორი კოორდინაციის აწყობა და ინფორმაციის მუდმივი მიმოცვლა.

ყველა სიახლე

მიხეილ სარჯველაძე

28 სექტემბერი 2021, 14:14

პოლიტიკა

მიხეილ სარჯველაძე მიხეილ სააკაშვილზე: ამ კაცის ქმედებები, დიდი ხანია, ქართულ პოლიტიკაზე არსებით ცვლილებებს ვეღარ ახდენს - მისი ჩამოსვლა-არჩამოსვლა მხოლოდ მისსავე პირად ბედსა და სამართლებრივი მდგომარეობაზე იმოქმედებს

„ამ კაცის ქმედებები, დიდი ხანია, ქართულ პოლიტიკაზე არსებით ცვლილებებს ვეღარ ახდენს. მგონი, ცუდი არ იქნება, ამას თავადაც თუ გაიგებს“, - ამის შესახებ პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ, მიხეილ სარჯველაძემ განაცხადა.

28 სექტემბერი 2021, 14:12

საზოგადოება

ქუთაისსა და კრაკოვს შორის რეგულარული ავიამიმოსვლა განახლდა

დღეიდან, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან, ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ყველაზე სწრაფად მზარდმა დაბალბიუჯეტურმა ავიაკომპანია -Wizz Air-მა კრაკოვის მიმართულებით პირდაპირი რეგულარული რეისები განაახლა, - ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს.

28 სექტემბერი 2021, 14:03

პოლიტიკა

სახელმწიფო ინსპექტორი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს შეხვდა

სახელმწიფო ინსპექტორი, ლონდა თოლორაია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს, გიორგი კალანდარიშვილს შეხვდა, - ამის შესახებ ინფორმაციას სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, შეხვედრას ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე და ასევე, უწყებების იურიდიული სამსახურის უფროსები ესწრებოდნენ.

ირაკლი ქადაგიშვილი

28 სექტემბერი 2021, 13:57

პოლიტიკა

ირაკლი ქადაგიშვილი: სააკაშვილის გამოქვეყნებული ბილეთი ციხისკენ იქნება თუ მორიგი ფეიკი, ეს მის გამომქვეყნებელზეა დამოკიდებული

მიხეილ სააკაშვილი თუ ჩამოვა, მას კონკრეტული სამართლებრივი გადაწყვეტილება ელოდება. პრემიერმა თქვა, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება აღსრულდება და დაკავებული იქნება. ის, რომ სააკაშვილი და „ნაციონალური მოძრაობა“ მოწოდებული არიან, ქვეყანაში დესტაბილიზაცია და არეულობა იყოს, ეს ახალი არ არის, - ამის შესახებ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი ქადაგიშვილმა განაცხადა. მისი თქმით, მიხეილ სააკაშვილის პოლიტიკის შინაარსია, რამენაირად სამოქალაქო დაპირისპირება გააღვივოს.

ემანუელ მაკრონი

28 სექტემბერი 2021, 13:52

მსოფლიო

მაკრონი: ევროპამ მიამიტობა უნდა შეწყვიტოს, როდესაც საქმე მისი ინტერესების დაცვას ეხება

ევროპამ მიამიტობა უნდა შეწყვიტოს, როდესაც საქმე მისი ინტერესების დაცვას ეხება და საკუთარი სამხედრო შესაძლებლობები უნდა ჩამოაყალიბოს, - განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ემანუელ მაკრონმა.

28 სექტემბერი 2021, 13:34

ეკონომიკა

ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 35 000 000 ლარის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა

2021 წლის 28 სექტემბერს, ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო ობლიგაციების აუქციონზე 35 000 000 ლარის ნომინალური ღირებულების 5-წლიანი ვადიანობის ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა, - ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს ეროვნული ბანკი ავრცელებს.

28 სექტემბერი 2021, 13:29

სპორტი

საქართველოს ძიუდოს ახალგაზრდული ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატზე 13 სპორტსმენით იასპარეზებს

ძიუდოს ახალგაზრდულ მსოფლიო ჩემპიონატზე საქართველოს ნაკრები 13 სპორტსმენით წარდგება: -60 კგ – გიორგი სარდალაშვილი, შაქრო შათირიშვილი; -81 კგ – გიორგი შერაზადიშვილი...

ირაკლი ლატარია

28 სექტემბერი 2021, 13:23

პოლიტიკა

ირაკლი ლატარია: ან ირჩევ განვითარებას, ხვალინდელ დღეს, ან - ხელს უწყობ სააკაშვილსა და ახალაიებს წარსულში დაგვაბრუნონ

მოგვიახლოვდა არჩევნები და რას ვხედავთ რეალურად? გამოკვეთილია კვლავ ორი პოლუსი, ოცნება და ნაცები. მოგვწონს თუ არ მოგვწონს, ეს არის რეალობა, სამწუხარო რეალობა. 9 წელი გავიდა და ჩვენდა სამწუხაროდ ვერა და ვერ შეიქმნა ის ძალა, რომელიც შეძლებს ჩაანაცვლოს მკვლელი და ქართველთმოძულე ნაცები, - - ამის შესახებ Facebook-ზე ანალიტიკოსი ირაკლი ლატარია წერს.

28 სექტემბერი 2021, 13:17

ეკონომიკა

თიბისი კაპიტალის ყოველკვირეული განახლება მთავარი ეკონომისტისგან

თიბისი კაპიტალმა მთავარი ეკონომისტისგან განახლება გამოაქვეყნა. პუბლიკაციის თანახმად, აგვისტოში დაკრედიტება კვლავ აჩქარდა და ზრდამ გაცვლითი კურსის ეფექტის გარეშე წ/წ 15.4% შეადგინა. კრიზისების შემდეგ ბიზნეს, განსაკუთრებით კი კორპორატიულ სექტორს, აღდგენისათვის მეტი დრო სჭირდება. თუმცა, რამდენადაც ადგილი აქვს უფრო ეკონომიკის ე.წ. გადატვირთვას, და არა - ეტაპობრივ აღდგენას, შესაბამისი დროითი ჩამორჩენაც უფრო მოკლეა.

ემანუელ მაკრონი

28 სექტემბერი 2021, 13:14

მსოფლიო

მაკრონი: აშშ-ის, დიდი ბრიტანეთისა და ავსტრალიის ახალი პაქტი ინდო-წყნარი ოკეანის რეგიონში საფრანგეთის სტრატეგიაზე გავლენას არ მოახდენს

საფრანგეთის პრეზიდენტმა, ემანუელ მაკრონმა განაცხადა, რომ აშშ-ის, დიდი ბრიტანეთისა და ავსტრალიის ახალი პაქტი ინდო-წყნარი ოკეანის რეგიონში საფრანგეთის სტრატეგიაზე გავლენას არ მოახდენს.

თეა წულუკიანი

28 სექტემბერი 2021, 13:12

პოლიტიკა

თეა წულუკიანი სააკაშვილზე: ამხელა კაცი დედასთან ერთად ჩამოდის - დედას ბუშტი გვიბრუნდება

„იმედი მაქვს, არავის ეწყინება რომ ჩემი რეაქცია არის საკმაოდ დამცინავი, რადგან ამ ყველაფერს სერიოზულად ვერ აღიქვამ. ვერც პიროვნებას, რომელიც აცხადებს რომ არის თანამედროვე საქართველოს სახელმწიფოს დამფუძნებელი, ეს ყველაზე დიდი ანეკდოტია, რაც მოგვისმენია და ასევე სასაცილოა, რომ ამხელა კაცი ჩამოდის მგონი დედასთან ერთად, დედას ბუშტი გვიბრუნდება“, - განაცხადა თეა წულუკიანმა.

28 სექტემბერი 2021, 13:11

ტექნოლოგიები

როგორ მოვიფიქროთ და დავაყენოთ უსაფრთხო პაროლი

ინტერნეტის და სხვადასხვა აპლიკაციის მომხმარებელი თუ ხართ, ესე იგი, პაროლებსაც აუცილებლად იყენებთ. იცით, რომ პაროლი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალია თქვენი ინფორმაციული უსაფრთხოების დასაცავად? - ალბათ, კი. მაგრამ, შესაძლოა, არასდროს გიფიქრიათ იმაზე, რომ თქვენ მიერ გამოყენებული პაროლი მილიონობით ადამიანსაც შეიძლება ჰქონდეს. არადა, ზოგჯერ გვგონია, რომ ზედმეტად ჩავხლართეთ ყველაფერი და ისეთი დაცულები ვართ, ვერასდროს ვერავინ შესძლებს ჩვენს აპლიკაციებში შეღწევას.

კახა კალაძე

28 სექტემბერი 2021, 12:57

პოლიტიკა

კახა კალაძე: მიხეილ სააკაშვილი თუ ჩამოვა, ამას მოჰყვება რეაგირება, შესაბამისი სამსახურებიც დახვდებიან

მიხეილ სააკაშვილი თუ ჩამოვა, ამას მოჰყვება შესაბამისი რეაგირება, – ამის შესახებ დედაქალაქის მერმა, კახა კალაძემ განაცხადა. ამასთან კახა კალაძემ აღნიშნა, რომ საერთოდ არაა საინტერესო მიხეილ სააკაშვილი ჩამოვა თუ არ ჩამოვა.

ივანე ჩხაიძე

28 სექტემბერი 2021, 12:52

COVID19

ივანე ჩხაიძე: მარტივი არჩევანი გვაქვს - ან ვიკეთებთ ვაქცინას და გადავრჩებით, ან არ ვიკეთებთ და ეს ციფრები კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მძიმე ტვირთი

ივანე ჩხაიძე აცხადებს, რომ სავარაუდოდ, წლის ბოლომდე მოსახლეობის უმრავლესობის ვაქცინაციის გეგმა ვერ განხორციელდება. იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფის ხელმძღვანელის თქმით, ეპიდვითარების გასაუმჯობესებლად ერთადერთი გამოსავალი მოსახლეობის ვაქცინაცია და რეგულაციების შესრულებაა

28 სექტემბერი 2021, 12:50

საზოგადოება

რუსთაველი-მთაწმინდის დამაკავშირებელი საბაგირო გზის რეაბილიტაცია იწყება

რუსთაველი-მთაწმინდის დამაკავშირებელი საბაგირო გზის რეაბილიტაციის პროექტი ოფიციალურად დაიწყო. თბილისის მერმა კახა კალაძემ, კონტრაქტორი კომპანიების წარმომადგენლებთან ერთად, ხელი მოაწერა საბაგირო გზის მშენებლობის ხელშეკრულებას და სამშენებლო მოედნის ტერიტორიაზე სიმბოლური კაფსულა ჩადო.

გიორგი ცუცქირიძე

28 სექტემბერი 2021, 12:44

პოლიტიკა

გიორგი ცუცქირიძე: რეალურად ოპოზიციისთვის მიცემული თითოეული ხმა სააკაშვილის და მისი ბნელი წარსულისთვის ხმის მიცემას ნიშნავს!

„არჩევნებამდე 5 დღით ადრე, სააკაშვილის დაჯავშნული ბილეთის ერთადერთი დანიშნულება, ოპოზიციის მიერ რეფერენდუმად დაკონვერტირებული და ფაქტობრივად წაგებული არჩევნებისათვის ინტრიგის დაბრუნებაა“, - ასე ეხმიანება ექსპერტი გიორგი ცუცქირიძე მოახლოებულ თვითმმართველობის არჩევნებს და საზოგადოებას სწორი არჩევანის გაკეთებისკენ მოუწოდებს.

მიხეილ სარჯველაძე

28 სექტემბერი 2021, 12:43

პოლიტიკა

მიხეილ სარჯველაძე: მიმდინარე კვირის განმავლობაში და 3 ოქტომბრიდანაც პოლიტიკური ვანდალიზმის ფაქტები მოსალოდნელია

პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ, მიხეილ სარჯველაძემ კომენტარი საარჩევნო კვირის მიმდინარეობაზე გააკეთა. მისი თქმით, როგორც მიმდინარე კვირის განმავლობაში ასევე 3 ოქრომბრიდან მოსალოდნელია პოლიტიკური ვანდალიზმის ფაქტები.

ივანე ჩხაიძე

28 სექტემბერი 2021, 12:43

COVID19

ივანე ჩხაიძე: სამწუხაროდ, მოსახლეობის 80%-ის აცრა წლის ბოლომდე სრული ფანტასტიკაა

„მარტივი არჩევანი გვაქვს - ან ვიკეთებთ ვაქცინას და გადავრჩებით, ან არ ვიკეთებთ ვაქცინას და მაშინ უნდა შევეგუოთ, რომ ეს ციფრები კიდევ დიდი ხნის განმავლობაში იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მძიმე ტვირთი“, - განაცხადა ჩხაიძემ.

ოლაფ შოლცი

28 სექტემბერი 2021, 12:30

მსოფლიო

გერმანიაში, „სოციალ-დემოკრატებს“ სამთავრობო კოალიციის შექმნის თაობაზე მოლაპარაკებების დაწყება მიმდინარე კვირას სურთ

გერმანიაში, „სოციალ-დემოკრატებს“ სამთავრობო კოალიციის შექმნის თაობაზე მოლაპარაკებების დაწყება მიმდინარე კვირას სურთ. ინფორმაციას ამის შესახებ სააგენტო Reuters-ი ავრცელებს.

28 სექტემბერი 2021, 12:30

საზოგადოება

სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტი ახალგაზრდობის საჭიროებებზე მომზადებულ კვლევებს გაეცნო

პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის სხდომაზე ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მხარდაჭერით ჩატარებული კვლევის შედეგებს გაეცნენ. პრეზენტაცია, რომელიც კვლევისა და საკონსულტაციო კომპანია „ეისითის“ უფროსმა მკვლევარმა, კესო ესებუამ წარმოადგინა, მუნიციპალურ და რეგიონულ დონეზე ახალგაზრდობის საჭიროებებსა და გამოწვევებს შეეხებოდა, - ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახური ავრცელებს.