IMEDI /  20 დეკემბერი 2020, 23:02 / სანდო წყარო

ვის შეეხება ამნისტია, ვის შეუმცირდება მსჯავრი და ვინ გათავისუფლდება საპატიმროდან

მეორე მასშტაბური ამნისტია - ბევრი კითხვა დაისვა მეათე მოწვევის პარლამენტში უმრავლესობის მიერ წარმოდგენილ ერთ-ერთ პირველ კანონპროექთთან დაკავშირებით. „იმედი კვირამ“ პუნქტობრივად შეისწავლა ვის შეეხება ამნისტია, ვის შეუმცირდება მსჯავრი და ვინ გათავისუფლდება საპატიმროდან.

ცვლილებები ჰუმანიზმის პრინციპებითა და საზოგადოებრივი უსაფრთხოების გათვალისწინებით მომზადდა. ამნისტირებულ დანაშაულთა დიდი ნაწილი არაძალადობრივი ხასიათისაა, მათ შორის არ არის კორუფციული დანაშაული და არცერთი ისეთი მუხლი, რომელმაც თუნდაც გაუფრთხილებლობით გამოიწვია ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა.

კანონპროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებები შეეხება დღეისთვის პენიტენციურ დაწესებულებაში მყოფ 800-მდე თავისუფლებააღკვეთილს, მათგან 62 ქალი და 100 მდე არასრულწლოვანია. ამ მსჯავრდებულთაგან 680 სასჯელს 260-ე მუხლით გათვალისწინებული ნარკოდანაშაულისთვის იხდის, თუმცა ამნისტია არ ეხებათ ნარკოტიკების ან მისი ანალოგი საშუალებების რეალიზატორებს.

მმართველი გუნდის მიერ ინიცირებული ამნისტიის კანონი შეეხება 800 მდე პირობით მსჯავრდებულსაც და ისინი სრულად გათავისუფლდებიან პირობითი სახდელისგან. მათგან 240 ისეთია, ვისაც საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა, თანამდებობის დაკავების აკრძალვა ან საქმიანობის უფლების ჩამორთმევა შეეფარდა. ამავე კანონით 270 მდე პირობით მსჯავრდებული გათავისუფლდება ნარკოდანაშაულისთვის დაწესებული სანქციისგან.

260- მუხლის ამნისტირებული ნაწილით გასამართლებული სულ სამი უვადო პატიმარია, რომლებიც სასჯელს 2005-2007 წლიდან იხდიან. ისინი 46, 61 და 66 წლისანი არიან . თუკი ამნისტიით მათ სასჯელად 20 წლიანი პატიმრობა დადუდგინდებათ, გისოსებს თავს 2025, 26 და 2027 წლებში დააღწევენ.

ამ ჰუმანური აქტის სიკეთე ისიცაა, რომ ადამიანებს, რომლებიც სხვადასხვა დანაშაულისთვის შეკრებილ სასჯელს იხდიან, წლები შეუმცირდებათ, თუ რომელიმე ამნისტირებული მუხლების ჩამონათვალში მოხვდება.

ცვლილებების მიხედვით ამნისტია 11 დეკემბრამდე ჩადენილ დანაშაულს ეხება. ამნისტირებული კი სულ 44 მუხლია.

სრულად და უპირობოდ გათავისუფლდებიან მსჯავრდებულები, რომლებიც სასჯელს შემდეგი დანაშაულებისთვის იხდიან:

სისხლის სამართლის კოდექსის

121- მუხლი - ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე ან ნაკლებად მძიმე დაზიანება უეცარი , ძლიერი სულიერი აღელვების მდგომარეობაში.

122 მუხლი- ჯანმრთელობის მძიმე ან ნაკლებად მძიმე დაზიანება აუცილებელი მოგერიების ფარგლების გადაცილებით.

123- ჯანმრთელობის მძიმე ან ნაკილებად მძიმე დაზიანება დამნაშავის შეპყრობის აუცილებელი ზომის გადაცილებით.

124- ჯანმრთელობის მძიმე ან ნაკილებად მძიმე დაზიანება გაუფრთხილებლობით.

170- მუხლი- პირველი ნაწილი -შრომის დაცვის წესის დარღვევა.

186-მუხლი- პირველი ნაწილი- წინასწარი შეცნობით დანანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების შეძენა ან გასაღება.

197 მუხლი-პირველი ნაწილი- ფალსიფიკაცია ,ან ფალსიფიცირებული ნივთის უკანონო გადაზიდვა ან გასაღება.

203 მუხლის პირველი, მეოთხე და მეხუთე ნაწილები- სანახაობითი კონკურსის მონაწილის ან ორგანიზაციის მოსყიდვა.

ამნისტირებული 206, 207-ე, 214-ეს პირველი ნაწილი ბუღალტრულ საქმიანობას ეხება.

დოკუმენტში შეხვდებით

220 პირველი ნაწილი- გულგრილობა

238- იარაღის დაუდევრად შენახვა, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ ქმედებამ ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა გამოიწვია.

239 მუხლი- პირველი ნაწილი-ხულიგნობა

240 მუხლი- პირველი ნაწილი,- სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევა.

240 მუხლის პირველი პრიმა- ელქეტრო ან თბოენერგიის, გაზის ან ნავთობის ობიექტზე უსაფრთხოების წესების დარღვევა.

243 მუხლი სპირველი ნაწილი- სახანძრო უსაფრთხოების წესის დარღვევა.

ამნისტირებული მუხლებიდან ყველაზე მეტი ნარკოდანაშაულს ეხება. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლდება ის ვინც გასამართლებულია:

260 მუხლის პირველი და მესამე ნაწილებით.

261 მუხლით, გარდაფსიქოტროპული ნივთიერების ან მისი ანალოგის გასაღებისა.

271- მუხლის პირველი ნაწილი

273 მუხლი

273 პრიმა მუხლის პირველიდან მეშვიდე ნაწილი.

ამნისტია შეეხება უკანონო თევზჭერას, უკანონო ნადირობას, იძულებითი მკურნალობისთვის თავის არიდებას, წვევამდელის მეირ სამხედრო ან ალტერნატიული შრომითი სამსახურისთვის თავის არიდებას, სამხედრო ნაწილის თვითნებურად დატოვებას, დეზერტირობასა და სამხედრო ქონების გაუფრთხილებლობით დაზიანება-განადგურებას.

ამნისტია ეხებათ მათაც, ვისი საქმეც ან გამოძების ან სასამართლო განხილვის ეტაპზეა. ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილებას შესაბამისი უწყება იღებს.

ამნისტია მთელ რიგ შემთხვევებში, გარკვეულ პირობებსაც აწესებს. 177-მუხლი პირველი ნაწილით, ანუ ქურდობისთვის გასამართლებული მსჯავრდებული მხოლოდ იმ შემთხვევაში გათავისუფლდება, თუ იგი წარსულში სხვა დანაშაულისთვის არ არის ნასამართლები..იგივე დათქმა მოქმედებს 236 მუხლის პირველი ნაწილით გასამართლებულის შემთხვევაშიც.

დაზარალებულის თანხმობაა აუცილებელი იმისთვის, რომ 120-ე და 126-მუხლებით გასამართლებული გათავისუფლდეს, საუბარია ჯანმრთელობის განზრახ მსუბუქ დაზიანებასა და ძალადობაზე, თუმცა ამნისტია არ ეხება ამ მუხლებით ოჯახური დანაშაულის შემთხვევებს და ეს სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილია ოჯახური ძალადობის წინააღმდეგა. დაზარალებულების თანხმობა დასჭირდებათ 219- მუხლის პირველი ნაწილითა და 276-ე მუხლის მე-2 და მე-4 ნაწილით გასამართლებულებს.

ამნისტია შეეხეებათ იმ მსჯავრდებულებსაც, რომლებიც 180, 182, 185 და 187 მუხლების პირველი ნაწილით, არიან გასამართლებულები, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუკი მათ დაზარალებულის ნებართვასთან ერთად ექნებათ ცნობა, რომ სხვა დანაშაულისთვის არ არიან ნასამართლევი.

ამნისტიით გათავისუფლდებიან ისინიც, ვინც 188-მუხლით იხდიან სასჯელს, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მათ ქმედებამ ადამიანის სიცოცხლის ხელყოფა არ გამოიწვია. ამნისტირებულია 208 და 211 უხლებიც, თუმცა სამივე შემთხვევაში გათავისუფლებამდე მსჯავრდებულმა ან ბრალდბულმა მიყენებული ზიანი უნდა აანაზრაუროს.

ყველა სიახლე

გიორგი ვაშაძე

26 თებერვალი 2021, 19:33

პოლიტიკა

გიორგი ვაშაძე: არის კომპრომისი, რაზეც შეიძლება, ჩვენ წავიდეთ, მაგრამ ჯერ „ქართულმა ოცნებამ“ უნდა გვაჩვენოს, რაზე წავა

შეთანხმება უნდა იყოს ორმხრივი, შეთანხმებას კომპრომისები სჭირდება ორივე მხრისგან, მაგრამ დღეს ის ვითარება არ არის, რომ ოპოზიციამ ისაუბროს კომპრომისებზე, - ამის შესახებ ჟურნალისტებს „სტრატეგია აღმაშენებლის“ ლიდერმა, გიორგი ვაშაძემ განუცხადა.

მაკა ბოჭორიშვილი

26 თებერვალი 2021, 19:22

პოლიტიკა

მაკა ბოჭორიშვილი ნიდერლანდების სამეფოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს შეხვდა

ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, მაკა ბოჭორიშვილი ნიდერლანდების სამეფოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს, მააიკე ვან კოლდამს შეხვდა.

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

26 თებერვალი 2021, 19:13

სამართალი

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურმა ზუგდიდში, ოქროს ბირჟაზე ყაჩაღობის ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება დაიწყო

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტმა დღეს ზუგდიდში დევნის ოპერაციის მიმდინარეობისას, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ იარაღის გამოყენებით განხორციელებული სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე გამოძიება დაიწყო, - ამის შესახებ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის განცხადებაშია ნათქვამი.

26 თებერვალი 2021, 19:06

მსოფლიო

ნიგერიაში შეიარაღებულმა პირებმა 317 მოსწავლე გოგონა გაიტაცეს

ნიგერიის ჩრდილო-დასავლეთში, ზამფარას შტატში შეიარაღებულმა პირებმა 317 მოსწავლე გოგონა გაიტაცეს. ინფორმაციას ამის შესახებ Al Jazeera ადგილობრივ პოლიციაზე დაყრდნობით ავრცელებს.

26 თებერვალი 2021, 19:06

საზოგადოება

ცენტრალური მაგისტრალის დაზიანების გამო, თბილისში წყალმომარაგება 200-ზე მეტ ქუჩას შეუწყდება

დღეს, საბურთალოს რაიონში, გელოვანის გამზირზე საგზაო-სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისას, ჯორჯიან უოთერ ენდ ფაუერის წყალმომარაგების მაგისტრალური მილი ავარიულად დაზიანდა. ამ დროისთვის კომპანიის ტექნიკური ჯგუფი ადგილზეა მობილიზებული და დაზიანების აღსადგენად მოსამზადებელი სამუშაოები მიმდინარეობს.

გიორგი ვაშაძე

26 თებერვალი 2021, 19:03

პოლიტიკა

გიორგი ვაშაძე: მინდა ოპტიმისტი ვიყო, უახლოეს კვირებში ველოდები, რომ შეთანხმება მოხდება

„სტრატეგია აღმაშენებლის“ ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით, მოსალოდნელია, რომ უახლოეს კვირებში ხელისუფლებასთან შეთანხმება მოხდება.

მიხეილ სარჯველაძე

26 თებერვალი 2021, 19:00

პოლიტიკა

მიხეილ სარჯველაძე: ყველამ ხელები შორს პოლიციისგან, მათ მიმართ სრულიად დაუსაბუთებელ, უსაფუძვლოდ ტალახის სროლას ვხედავთ

არანორმალურია, როდესაც პოლიციის მიმართ ასეთ განცხადებებს ვისმენთ და ასეთ შეურაცხმყოფელ ტონს. ეს დაუშვებელია, – ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ, მიხეილ სარჯველაძემ „ევროპული საქართველოს“ წევრის გიგი უგულავას განცხადების კომენტირებისას განაცხადა მისივე თქმით, პოლიცია არის ძალა, რომელიც საზოგადოებრივ წესრიგსა და უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს.

26 თებერვალი 2021, 18:57

საზოგადოება

სარემონტო სამუშაოების გამო, შემოსავლების სამსახურის ისანი-სამგორის სერვისცენტრი მუშაობას დროებით წყვეტს

უწყების ცნობით, გადასახადის გადამხდელები თბილისში, სერვისცენტრის მომსახურებით ისარგებლებენ: გლდანი-ნაძალადევისა (სარაჯიშვილის ქუჩა №1) და ვაკე–საბურთალოს სერვისცენტრებით (კოსტავას გამზირი №68ა).

სოზარ სუბარი

26 თებერვალი 2021, 18:56

პოლიტიკა

სოზარ სუბარი ოპოზიციაზე: პროტესტის უფლება აქვთ და ხელი არ შეეშლებათ, მაგრამ სახელმწიფო უწყებების შეფერხების საშუალებას არ მივცემთ

„ეს არის სასოწარკვეთილი ოპოზიციის სასოწარკვეთილი ნაბიჯები და რატომ იგდებენ თავს ამ სასოწარკვეთაში მაგას მეც ვერ ვიგებ. ხალხმა მათ ხმა მისცა, თან საკმაოდ ბევრი და შებრძანდნენ პარლამენტში, იმუშაონ და იმუშაონ თან ისე, რომ მომდევნო არჩევნებზე უფრო მეტი ხმა აიღონ . ესაა პოლიტიკა და დემოკრატიული პროცესი, როგორც ყველა პოლიტიკური პარტია, ყველა ქვეყანაში მუშაობს“.

26 თებერვალი 2021, 18:54

პოლიტიკა

იუსტიციის მინისტრი ნატო-ს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელს შეხვდა

იუსტიციის მინისტრი ნატო-ს სამეკავშირეო ოფისის ხელმძღვანელს შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას იუსტიციის სამინისტრო ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, გაცნობითი ხასიათის შეხვედრაზე გოჩა ლორთქიფანიძემ როზარია პუგლისს საქართველოში იუსტიციის სამინისტროს ხელმძღვანელობით მიმდინარე იმ რეფორმების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია, რომელთაც საქართველოს ევროკავშირსა და ნატო-თან ინტეგრაციის ჭრილში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება.

26 თებერვალი 2021, 18:47

პოლიტიკა

აქციის მონაწილეებმა კარავი გზის სავალი ნაწილიდან პარლამენტის წინ გადაიტანეს

თბილისში, რუსთაველის გამზირზე შეკრებილებმა, კარავი, რომელიც გზის სავალ ნაწილზე ჰქონდათ დანთავსებული, პარლამენტის შენობის წინ გადაიტანეს. ამ დროისთვის, გზაზე საავტომობილო მოძრაობა აღდგენილი არაა.

26 თებერვალი 2021, 18:40

მსოფლიო

კორონავირუსის შეზღუდვების გამო, რუსი დიპლომატები ჩრდილოეთ კორეას ურიკებით ტოვებენ. ვიდეო

კორონავირუსის შეზღუდვების გამო, რუსი დიპლომატები ჩრდილოეთ კორეას ურიკებით ტოვებენ.

შამიმა ბეგუმი

26 თებერვალი 2021, 18:39

მსოფლიო

ბრიტანელ ქალს, რომელიც 15 წლისა ISIS-ში გაწევრიანდა, სამშობლოში დაბრუნება აუკრძალეს

21 წლის შამუმა ბეგუმი, რომელიც 15 წლის ასაკში დიდი ბრიტანეთიდან სირიაში გაემგზავრა და „ისლამურ სახელმწიფოს“ შეუერთდა, სამშობლოში ვეღარ დაბრუნდება. BBC-ის ინფორმაციით, ასეთი გადაწყვეტილება დიდი ბრიტანეთის უზენაესმა სასამართლომ მიიღო.

მერაბ ანთაძე

26 თებერვალი 2021, 18:38

სპორტი

მერაბ ანთაძე: სარაგბო ოჯახისთვის აბსოლუტურად მისაღებია წინადადებები, რომელებიც სოსო ტყემალაძემ შემოგვთავაზა

სარაგბო ოჯახში ყველამ კარგად იცის საიდან მოდის პრობლემები, რომლების ბოლო წლის განმავლობაში შეიქმნა. ამ პრობლემებში კიდევ უფრო კარგად გავერკვიეთ, როდესაც შევხვდით ახალ კანდიდატს. სოსო ტყემალაძემ შეხვედრები გამართა აბსოლუტურად ყველა კლუბების წარმომადგენლებთან, ასევე ვეტერან მორაგბეებთან. ჩვენ მოვისმინეთ მისი საკმაოდ კარგად ჩამოყალიბებული რაგბის განვითარების პროგრამა, მომავალი მიზნები და ის, რაც სარაგბო ოჯახისთვის სასიცოცხლოდ მნშვნელოვანია, ამ დაპირისპირების გადაჭრის ხერხები, - ამის შესახებ ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემაში „დღის ქრონიკა“ დიპლომატმა, ვეტერანმა მორაგბემ, რაგბის კავშირის ყოფილმა პრეზიდენტმა, მერაბ ანთაძემ განაცხადა.

ზურაბ ქადაგიძე

26 თებერვალი 2021, 18:37

პოლიტიკა

ზურაბ ქადაგიძე: ოპოზიცია დაადგა ისეთ დესტრუქციულ გზას, რომ რეალურად მათ საკუთარი ელექტორალური მხარდაჭერაც კი დაკარგეს

ოპოზიცია დაადგა ისეთ დესტრუქციულ გზას, რომელმა დესტრუქციულმა ძალამაც მიიყვანა იქამდე, რომ რეალურად მათ საკუთარი ელექტორალური მხარდაჭერაც კი დაკარგეს და საბოლოოდ მოვიდნენ იქამდე, რომ 30 მდე პარტია იღებს მგონი მონაწილეობას და რაღაცა თითო-ოროლა ადამიანს კრებენ, - ამის შესახებ „ახალგაზრდული ცენტრის“ ხელმძღვანელმა, ზურაბ ქადაგიძემ „ქრონიკას“ განუცხადა.

მიხეილ ყაველაშვილი

26 თებერვალი 2021, 18:29

პოლიტიკა

მიხეილ ყაველაშვილი: მმართველი გუნდისთვის ოპოზიციის მოთხოვნები მიუღებელია, თუმცა პროტესტის გამოხატვის უფლება ყველას აქვს

ადრე თუ გვიან ყველა სიმართლეს დავინახავთ. გამოჩნდა, რომ განცხადებების მიუხედავად, ყველა პარტნიორი ხვდება, თუ რაშია საქმე. ვინც არ უნდა იყოს, კანონის წინაშე ყველა თანასწორია და ეს ყველაზე კარგად დასავლელ პარტნიორებს ესმით, რადგან ნებისმიერი განვითარებული ქვეყანა ამაზე დგას. კანონი და სამართალია მთავარი საყრდენი ქვეყნის განვითარების. აქ გაშიშვლდა „ნაციონალური მოძრაობა” და ნიკა მელია“, – განაცხადა მიხეილ ყაველაშვილმა.

26 თებერვალი 2021, 18:23

საზოგადოება

მასწავლებლების გამოცდის ხანგრძლივობა და მაქსიმალური ქულები საგნების მიხედვით. დეტალურად

წელს, საგნის გამოცდაზე, ასევე, საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციის დადასტურების ტესტირებაზე ტესტის მაქსიმალური ქულებისა და საგამოცდო დროის ხანგრძლივობის შესახებ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრი ცხრილს აქვეყნებს.

იენს სტოლტენბერგი და შარლ მიშელი

26 თებერვალი 2021, 18:20

მსოფლიო

იენს სტოლტენბერგმა რუსეთი, ჩინეთი, ტერორიზმი, კიბერთავდასხმები და კლიმატური ცვლილება მთავარ საფრთხეებად დაასახელა

ნატოს გენერალურმა მდივანმა, იენს სტოლტენბერგმა რუსეთი, ჩინეთი, ტერორიზმი, კიბერთავდასხმები და კლიმატური ცვლილება მთავარ საფრთხეებად დაასახელა.

მიხეილ სარჯველაძე

26 თებერვალი 2021, 18:15

პოლიტიკა

მიხეილ სარჯველაძე: მოლაპარაკებას ალტერნატივა არ აქვს, თუმცა ოპოზიცია დღემდე კვლავ ულტიმატუმის ენით საუბრობს

„ჩვენთვის არის სასურველი, რომ ვიხილოთ პარლამენტი, რომელიც მთლიანად შევსებული იქნება. ეს საჭიროა არ აჩვენი კომფოტისთვის და ამ შემთხვევაში, სახელისუფლებო პარტიისთვის, არამედ, ეს აუცილებელია ქვეყანაში პროცესების სწორად წარმართვისთვის. პარლამენტში ყოველდღიურად იხილება ძალიან ბევრი ისეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობას შეიძლება აწუხებდეს და მათი კეთილდღეობის ხელშესაწყობად არის აუცილებელი ცვლილებების მიღება და იმ პროცესში მოვისაკლისებთ ოპონენტების ჯანსაღ კრიტიკულ შენიშვნებს ან დისკუსიას“, - განაცხადა სარჯველაძემ.

გიგი უგულავა

26 თებერვალი 2021, 18:14

პოლიტიკა

გიგი უგულავას განცხადებით, თუ კარვები პარლამენტის მიმდებარედ არ დაეტევა, რუსთაველის გამზირზე, საავტომობილო ნაწილზეც გაშლიან

ყველა ზღვარს გადავიდნენ. აქ არის ასეთი შეთანხმება, სამოქალაქო აქტივისტები ცალკე და პარტიები ცალკე. პარტიების პოზიციაა, რომ კარვები აქ იდგეს, თუ არ დაეტევა მაშინ გადავიდეს. თითქოს, რამდენიმე კარავი მოდის, აქ თუ არ დაეტევა, ფეხით სავალიც ხომ უნდა იყოს ადამიანებისთვის, მაშინ გაიშლება იქით“, - განაცხადა გიგი უგულავამ.