imedi /  26 დეკემბერი 2020, 13:25 / სანდო წყარო

მანდატურის სამსახური 2020 წელს განხორციელებულ პროექტებს აჯამებს

მანდატურის სამსახური

2020 წელს, პანდემიასთან დაკავშირებით შექმნილი ვითარებისა და არსებული გამოწვევების მიუხედავად, საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურმა მნიშვნელოვანი ღონისძიებები განახორციელა.

- საქართველოს 11 საჯარო სკოლაში, მათ შორის, სხვადასხვა ინტერნეტ-საკომუნიკაციო არხის გამოყენებით, აქტიურად გაგრძელდა ძალადობისა და ნივთიერებათა ავადმოხმარების პრევენციის საპილოტე პროგრამის განხორციელება. პროექტი მოიცავს ბულინგის, კიბერბულინგის, ტექნოდამოკიდებულების და მოსწავლეებში ნივთიერებათა ავადმოხმარების პრევენციის საკითხებს, ასევე, თანასწორგანმანათლებლობის სისტემის დანერგვას, სასკოლო ცხოვრებაში თანაბარი შესაძლებლობების განვითარების უზრუნველყოფას ყველა ბავშვისთვის, საკლასო გარემოს მართვის უნარ-ჩვევების გაძლიერებას და კრიზისული სიტუაციების მართვაზე ორიენტირებულ მუშაობას.

- ფსიქოსოციალური ცენტრის მიერ მომზადდა ძალადობის და სარისკო ქცევების იდენტიფიკაციისა და მასზე რეაგირების მოდული. შემუშავდა თანასწორგანმანათლებელთა სახელმძღვანელო ბულინგის პრევენციისა და მასზე რეაგირებისთვის; ასევე, ბულინგის პრევენციისა და მასზე რეაგირების წესები და ფასეულობები. დაიწყო დისციპლინირების ეფექტიანი ზომების დანერგვაზე მუშაობა. მომზადდა მოსწავლის სოციალური მოწყვლადობის იდენტიფიცირების ინსტრუმენტი.

- ცნობიერების ამაღლების მიზნით, მოსწავლეების, მათი მშობლებისა და პედაგოგებისთვის, დამზადდა საინფორმაციო-შემეცნებითი ვიდეორგოლები: ბულინგის, მხარდაჭერის მნიშვნელობის, მოსწავლეებში გაჯეტდამოკიდებულების, მშობლებსა და პედაგოგებს შორის ეფექტური კომუნიკაციის და სხვა აქტუალურ თემებზე.

- შემუშავდა სასკოლო მედიაციის კონცეფცია, რომლის მიზანია, ადრეული და ეფექტური ჩარევით, კონფლიქტური სიტუაციის მშვიდობიანი გადაწყვეტა.

- საგანმანათლებლოდაწესებულებაშისოციალურიმუშაობისკომპონენტისგაძლიერებისმიზნით, მანდატურის სამსახურმა სკოლაში სოციალური მუშაობის მოდელის შექმნა დაიწყო. შემუშავდა საგანმანათლებლო სივრცეში სოციალური მუშაობის კონცეფცია და მომსახურების სტანდარტები.

- მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრის ისტორიაში პირველად, შემუშავდა სუპერვიზიის კონცეფცია და დაიწყო მისი განხორციელება როგორც ფსიქოლოგებისათვის, ისე სოციალური მუშაკებისათვის.

- დაინერგა მულტიდისციპლინური გუნდის მუშაობის პრინციპები, რომელიც ემყარება შემთხვევის შესწავლას, პრევენციული და ინტერვენციული ღონისძიებების დაგეგმვასა და განხორციელებას ფსიქო-სოციალურ ჭრილში.

- ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრმა შეიმუშავა მომსახურების ეფექტიანობის შეფასების ინსტრუმენტები გაწეული მომსახურების შედეგის შეფასების მიზნით.

- UNICEF-ის მხარდაჭერით, მანდატურის სამსახურისთვის, დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის მიერ განხორციელდა მოსწავლეთა ქცევის აღწერის ფორმისა და მოზარდთა თვითანგარიშის შეფასების ინსტრუმენტების (აშენბახი) ვალიდაცია.

- მანდატურის სამსახური დამატებით შევიდა 19 საჯარო სკოლაში.

- გაიხსნა მანდატურის სამსახურის სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული ცენტრის ახალი ოფისი.

- მანდატურის სამსახური ახალ ელექტრონულ პროგრამაში ჩაერთო. საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურები სკოლებში უსაფრთხოებისა და საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევის კუთხით გამოვლენილ დარღვევებს განახლებულ საინფორმაციო ელექტრონულ პროგრამაში - erofficers.emis.ge აღრიცხავენ. აღნიშნული პროგრამა უზრუნველყოფს მშობლების, სკოლის ადმინისტრაციის, მანდატურებისა და განათლების სამინისტროს წარმომადგენლების მაღალ ჩართულობას სასკოლო პროცესებში.

- საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურსა და სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი, არასრულწლოვანთა უფლებებისა და საუკეთესო ინტერესების დაცვის მიზნით, მხარეებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობას ითვალისწინებს.

- ევროპის საბჭოს პროექტის „დისკრიმინაციის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულისა და სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში“ ფარგლებში, მანდატურის სამსახურისთვის შეიქმნა ადამიანის უფლებათა სწავლების პროგრამა. აღნიშნული პროგრამით, მანდატურის სამსახურის 20 თანამშრომელი ტრენერად მომზადდა. მანდატურის სამსახური ასევე აქტიურად იყო ჩართული ევროპის საბჭოს მიერ ორგანიზებულ თანასწორობის კვირეულში „მე ვირჩევ თანასწორობას“.

- ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის 2017-2020 წლების ეროვნული სტრატეგიის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში, საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ყველა მანდატური გადამზადდა კრიმინალური იდეოლოგიის გავლენის შემცირების კომპონენტში, თემაზე - „მოზარდთა ანტისოციალური ქცევა და სუბკულტურა“. ტრენერებად მომზადდნენ მანდატურის სამსახურის თანამშრომლები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მომავალში ახლადდანიშნულ მანდატურთა ცნობიერების ამაღლებას აღნიშნულ თემაზე.

- შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში დისტანციურად გადამზადდა 380 მოქმედი მანდატური, რომლებსაც არ გაუვლიათ სწავლება ახალი უსაფრთხოების წესის შესაბამისად შექმნილი მოდულის მიხედვით.

- პანდემიის პერიოდში, მანდატურებს თავიანთი წვლილი შეაქვთ Covid-19-ის გავრცელების პრევენციის მიზნით საჭირო ღონისძიებებში. სკოლების დისტანციურ სწავლაზე გადასვლის შემდეგ, სპეციალურად გადამზადებული მანდატურები მთავრობის ცხელი ხაზის - „144“ მუშაობაში ჩაერთნენ და მოქალაქეებს კორონავირუსის გამო დაწესებულ სხვადასხვა სახის შეზღუდვებსა და ეპიდემიის მართვის საკითხებთან დაკავშირებით ინფორმაციას აწვდიან. 2020 წელს, მანდატურები ასევე უზრუნველყოფდნენ უსაფრთხოებას საკარანტინო ზონების გარე პერიმეტრზე.

- მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრი საქართველოს ყველა საგანმანათლებლო დაწესებულების მოსწავლეების, მათი მშობლების, პედაგოგებისა და სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისთვის დისტანციურ მომსახურებას აქტიურად განაგრძობს. ფუნქციონირებს 24 საათიანი ცხელი ხაზი: 08 00 00 00 88. საჭიროების შემთხვევაში, 6-დან 13 წლამდე ასაკის ბავშვების მშობლებსა და 13 წლის ზემოთ ასაკის ბენეფიციარებს კვალიფიციური ფსიქოლოგების, სოციალური მუშაკებისა და ფსიქიატრების მიერ, სხვადასხვა ინტერნეტ პლატფორმის გამოყენებით, ონლაინ-კონსულტაცია უტარდებათ.

ყველა სიახლე

ჯო ბაიდენი

22 ივლისი 2024, 14:49

მსოფლიო

ბენიამინ ნეთანიაჰუ ვაშინგტონში გაემგზავრა

„ომისა და გაურკვევლობის დროს მნიშვნელოვანია, ისრაელის მტრებმა იცოდნენ, რომ ამერიკა და ისრაელი ერთად დგანან - დღეს, ხვალ და ყოველთვის“, - აღნიშნა ნეთანიაჰუმ.

22 ივლისი 2024, 14:43

არჩევნები ამერიკაში

საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი: ჩვენ ყოველთვის გავაანალიზებთ სიტუაციებს, განურჩევლად იმისა თუ რა ადმინისტრაცია ეყოლება ამერიკას და დავიცავთ ჩვენს ინტერესებს

„ვფიქრობ, ცვლილება არ იქნება. ევროპა დაიცავს საკუთარ ინტერესებს. ჩვენ ყოველთვის გავაანალიზებთ სიტუაციებს, განურჩევლად იმისა თუ რა ადმინისტრაცია ეყოლება ამერიკას და დავიცავთ ჩვენს ინტერესებს. ეს არა მხოლოდ ევროპელების, არამედ გლობალური სტაბილურობის ინტერესებშიც შედის“, - აღნიშნა სტეფან სეჟურნემ.

ირაკლი ზარქუა

22 ივლისი 2024, 14:42

პოლიტიკა

ირაკლი ზარქუა რადიკალებზე: „ბოკუს“ ეტყობა, ესირცხვილება, რომ კეზერაშვილთან ჩავიდა - თან ფული უნდათ „მისტერ ოფშორისგან“, ისევე, როგორც „ნაცებს“ მიშას პარტია უნდათ, მაგრამ სახელი ესირცხვილებათ. მიშა, ღირსი ხარ, რასაც გიკეთებენ

„ბოკუს“ ეტყობა, ესირცხვილება, რომ კეზერაშვილთან ჩავიდა - თან ფული უნდათ „მისტერ ოფშორისგან“ და თან მალავენ, ისევე, როგორც „ნაცებს“ მიშას პარტია უნდათ, მაგრამ სახელი ესირცხვილებათ. მიშა, ღირსი ხარ, რასაც გიკეთებენ

რატი იონათამიშვილი

22 ივლისი 2024, 14:41

პოლიტიკა

რატი იონათამიშვილი: თუ რესპუბლიკელები გაიმარჯვებენ, კიდევ უფრო მეტად დაჩქარდება მშვიდობის უზრუნველყოფა, ჩვენს რადიკალურ ოპოზიციას კი მშვიდობის განსაკუთრებით ეშინია და აქედან არის განპირობებული მათი დაბნეული და პანიკური ქმედებები

თუ რესპუბლიკელები გაიმარჯვებენ, კიდევ უფრო მეტად დაჩქარდება მშვიდობის უზრუნველყოფა, მშვიდობა კი არის ის, რისიც განსაკუთრებით ეშინია ჩვენს რადიკალურ ოპოზიციას და აქედან არის განპირობებული მათი დაბნეული და პანიკური ქმედებები, - ამის შესახებ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ რატი იონათამიშვილმა განაცხადა.

ზურაბ ქადაგიძე

22 ივლისი 2024, 14:39

პოლიტიკა

ზურაბ ქადაგიძე: შტატების წარმავალმა ადმინისტრაციამ ვერ გაითავისა, რომ საქართველო სუვერენული ქვეყანაა და ახალ ადმინისტრაციას უნდა მივახვედროთ, რომ ჩვენ პატრონებს კი არა პარტნიორებს ვეძებთ

„ხალხის ძალის“ წევრი ზურაბ ქადაგიძე ამერიკაში მიმდინარე პროცესებს ეხმიანება და აღნიშნავს, რომ შტატების ახალი ადმინისტრაცია მეტად ვერ გააფუჭებს დამოკიდებულებებს საქართველოსთან და ტრამპი და ამერიკა კი არ ცვლის სიტუაციას, არამედ ქვეყანამ თვითონ უნდა დაიწყოს პრაგმატული მოქმედებები, რათა სრულად გაანეიტრალოს უცხო გავლენები ქართულ პოლიტიკაზე.

22 ივლისი 2024, 14:37

საზოგადოება

პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-11 ბატალიონმა საველე სწავლება დაასრულა

საქართველოს თავდაცვის ძალების აღმოსავლეთის სარდლობის პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-11 მსუბუქი ბატალიონის „ბრავო“ ასეულმა ორფოლოს პოლიგონზე საველე სწავლება საბრძოლო სროლებით დაასრულა. სწავლება ოთხი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა.

ჟოზეფ ბორელი

22 ივლისი 2024, 14:35

არჩევნები ამერიკაში

ჟოზეფ ბორელი: დარწმუნებული ვარ, რომ ტრანსატლანტიკური ურთიერთობებისთვის მნიშვნელოვანი განსხვავების მომტანი იქნება ის, თუ ვინ იქნება თეთრ სახლში, თუმცა ეს ამერიკელი მოქალაქეების არჩევანია

„ამერიკელებმა უნდა გადაწყვიტონ, ვისი ხილვა სურთ თეთრ სახლში. დარწმუნებული ვარ, რომ ტრანსატლანტიკური ურთიერთობებისთვის მნიშვნელოვანი განსხვავების მომტანი იქნება ის, თუ ვინ იქნება თეთრ სახლში, თუმცა ეს ამერიკელი მოქალაქეების არჩევანია და არ მსურს ამაში ჩავერიო. ვფიქრობ, ჩემი როლი არ არის, ამერიკელ ხალხს ვუთხრა რა გააკეთონ ან ჩემი პრეფერენციები დავაფიქსირო“, - განაცხადა ბორელმა.

რატი იონათამიშვილი

22 ივლისი 2024, 14:35

პოლიტიკა

რატი იონათამიშვილი პრეზიდენტის სარჩელზე: ეს ადამიანები არაფერს პატივს არ სცემენ ჩვენს ქვეყანაში და კონსტიტუციის დარღვევაც არაფრად არ მიაჩნიათ. მათ მოუწიათ და კიდევ მოუწევთ აღიარება, რომ არიან ისინი ვინც კონსტიტუციას ზურგს აქცევენ

ეს ადამიანები არაფერს პატივს არ სცემენ ჩვენს ქვეყანაში და კონსტიტუციის დარღვევაც არაფრად არ მიაჩნიათ. მათ მოუწიათ და კიდევ მოუწევთ აღიარება, რომ არიან ისინი ვინც კონსტიტუციას ზურგს აქცევენ, - ასე ეხმაურება პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი, „გამჭვირვალობის შესახებ კანონის“ გაუქმების მოთხოვნით, საკონსტიტუციო სასამართლოში სალომე ზურაბიშვილის სარჩელს.

ჯო ბაიდენი

22 ივლისი 2024, 14:30

არჩევნები ამერიკაში

Politico: თეთრი სახლის პერსონალმა და საარჩევნო შტაბმა ბაიდენის გადაწყვეტილების შესახებ მის გასაჯაროებამდე ერთი წუთით ადრე შეიტყვეს

Politico-ს ცნობით, სწორედ ამ ინფორმაციაზე დაყრდნობით გადადგა ბაიდენმა საბოლოო ნაბიჯი და გადაწყვეტილების შესახებ კვირას, 21 ივლისს ჯერ მხოლოდ უახლეს გარემოცვას აცნობა, თეთრი სახლის პერსონალმა და საარჩევნო შტაბმა კი ბაიდენის გადაწყვეტილების შესახებ მის გასაჯაროებამდე ერთი წუთით ადრე შეიტყვეს.

რატი იონათამიშვილი

22 ივლისი 2024, 14:24

პოლიტიკა

რატი იონათამიშვილი „ლელოს“ და NGO-ების გასვლით შეხვედრაზე: ეს ე.წ. პოლიტიკური „ენჯეოები“ არათუ დანამატები არიან პოლიტიკური პარტიების, არამედ, ხშირ შემთხვევაში მათი დავალებების მიმცემები და ხელმძღვანელი რგოლებიც კი

პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილი, ბათუმში, პარტია „ლელოს“ და რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის გასვლით შეხვედრას ეხმაურება. რატი იონათამიშვილის განცხადებით საერთაშორისო სახსრებით დაფინანსებული შეხვედრები, რომელიც საარჩევნო კამპანიის ნაწილია, პირდაპირ ეწინააღმდეგება გამჭვირვალობის პრინციპს.

რატი იონათამიშვილი

22 ივლისი 2024, 14:23

პოლიტიკა

რატი იონათამიშვილი: ხაზარაძესა და გახარიას საზოგადოებამ თავისი სახელი უკვე დაარქვა, მოღალატე-თაღლითების პარტიას ვერანაირი წარმატება ვერ ექნება

ხაზარაძეს და გახარიას საზოგადოებამ თავისი სახელი უკვე დაარქვა. მოღალატე-თაღლითების პარტიას ვერანაირი წარმატება რომ ვერ ექნება, ვერც ერთად და ვერც ცალ-ცალკე, ეს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, - ამის შესახებ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ რატი იონათამიშვილმა განაცხადა.

რატი ბრეგაძე

22 ივლისი 2024, 14:20

პოლიტიკა

რატი ბრეგაძე გიორგი ვაშაძის განცხადებაზე: ვფიქრობ, ეს ყველაფერი მიმართულია იქითკენ, რომ გახარიამ, გნებავთ ხაზარაძემ და მათმა პარტიებმა რაიმე ფორმით 5-პროცენტიანი საარჩევნო ბარიერი გადალახონ

იუსტიციის მინისტრი, რატი ბრეგაძე გამოეხმაურა „სტრატეგია აღმაშენებლის“ ლიდერის, გიორგი ვაშაძის განცხადებას, რომლის მიხედვითაც, „ლელოს“ და პარტია „საქართველოსთვის“ გაერთიანებისკენ მოუწოდებს.

პრინცი ჯორჯი

22 ივლისი 2024, 14:19

ტაბლოიდი

პრინცი ჯორჯი 11 წლის გახდა

ტრადიციულად, კენსინგტონის სასახლემ პრინცის დაბადების დღის აღსანიშნავად მისი ახალი ფოტო გამოაქვეყნეს, რომელიც ჯორჯის დედამ გადაიღო.

რატი იონათამიშვილი

22 ივლისი 2024, 14:17

პოლიტიკა

რატი იონათამიშვილი: საზოგადოება ხედავს, რომ „ქართული ოცნება“ არის ერთადერთი პოლიტიკური პარტია საქართველოში, ვინც პასუხისმგებლობით ეკიდება საკუთარ სახელმწიფო და მოქალაქეთა ინტერესებს

საზოგადოება ხედავს, რომ „ქართული ოცნება“ არის ერთადერთი პოლიტიკური პარტია საქართველოში, ვინც პასუხისმგებლობით ეკიდება საკუთარ სახელმწიფო და მოქალაქეთა ინტერესებს, - ამის შესახებ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე რატი იონათამიშვილმა „ქრონიკას“ განუცხადა.

გურამ მაჭარაშვილი

22 ივლისი 2024, 14:15

პოლიტიკა

გურამ მაჭარაშვილი: საზოგადოება ჩვენ მხარს დაგვიჭერს იმიტომ, რომ მშვიდობას ვინარჩუნებთ ამ გამომწვევებით სავსე რეგიონსა და მსოფლიოში

„ხალხის ძალის“ აღმასრულებელმა მდივანმა, გურამ მაჭარაშვილმა განაცხადა, რომ 26 ოქტომბერს ხალხისთვის არჩევანის გაკეთება მარტივი იქნება.

ვატო ქიზიყურაშვილი

22 ივლისი 2024, 14:12

პოლიტიკა

აღარ არსებობს ის ხიბლი, რაც თავის დროზე ევროკავშირს ჰქონდა და ახლა, დადებითი პროცესები აქ მდარე ტემპით, ინერციით მიდის - Paris Nanterre-ის უნივერსიტეტის მაგისტრანტი ვატო ქიზიყურაშვილი "ერთიან ნეიტრალურ საქართველოს" უერთდება

Paris Nanterre-ის უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლის მაგისტრატურის მეორე კურსის სტუდენტი, ვატო ქიზიყურაშვილი, საზოგადოებრივ მოძრაობა "ერთიან ნეიტრალურ საქართველოს" უერთდება და აღნიშნავს, რომ ერთიანი, ნეიტრალური საქართველო სწორედ ის მიზანია, რაც მოსახლეობის უმრავლესობას ყველაზე მეტად სურს.

22 ივლისი 2024, 14:11

სამართალი

კონსტანტინე ჯღამაიას ადვოკატი: საქმე ორი მუხლით არის აღძრული - ტერორიზმის მომზადება და შეთქმულება-ამბოხება - ჩვენ სასამართლოში, მაგისტრ მოსამართლეს მივცემთ ჩვენებას

ტერორიზმის მომზადებისა და ამბოხის საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში გამოკითხვაზე დაბარებული თორნიკე ჟღამაიას ადვოკატმა განაცხადა.

თეკუნა გაჩეჩილაძე

22 ივლისი 2024, 14:03

საზოგადოება

თეკუნა გაჩეჩილაძე: The National Geographic Traveller Food Festival-ზე ქართულ სტენდთან ნამდვილი ზეიმი იყო

The National Geographic Traveller Food Festival-ზე საქართველოს წარდგენას ეხმაურება ფესტივალის მონაწილე შეფი თეკუნა გაჩეჩილაძე.

ვიტალი კლიჩკო

22 ივლისი 2024, 14:03

მსოფლიო

ვიტალი კლიჩკო: უახლოესი თვეები ზელენსკისთვის ძალიან რთული იქნება. მოუწევს ომის გაგრძელება ახალი სიკვდილებითა და ნგრევებით თუ პუტინთან ტერიტორიული კომპრომისის შესაძლებლობის განხილვა?

„რა ნაბიჯიც არ უნდა გადადგას, ჩვენი პრეზიდენტი პოლიტიკური თვითმკვლელობის რისკის წინაშე იქნება. მოდით გულახდილები ვიყოთ: ომი უნდა მოვიგოთ, მაგრამ სიტუაცია სულ უფრო რთულდება, ის მოკავშირეების დახმარებაზეა დამოკიდებული და კოშმარი იქნებოდა, რომ კიდევ 2 წლის განმავლობაში მოგვიწიოს ომი“, - განაცხადა კლიჩკომ.

22 ივლისი 2024, 13:54

საზოგადოება

საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მათემატიკის საერთაშორისო ოლიმპიადაზე (IMO2024) 1 ოქროსა და 3 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა

საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა დიდი წარმატებით იასპარეზა გაერთიანებულ სამეფოში, ქალაქ ბათში გამართულ მათემატიკის 65-ე საერთაშორისო ოლიმპიადაზე (IMO 2024), სადაც 1 ოქროსა და 3 ბრინჯაოს მედალი და ერთი საპატიო სიგელი მოიპოვა.