12 ოქტომბერი 2019 - 17:29

"ნისლო, ნისლო, აიყარე, ცხრა მთას იქით გადიყარე"... ფოლკლორის მარგალიტები

სხვა ვიდეოები