imedi /  02 აპრილი 2020, 17:10 / სანდო წყარო

ომბუდსმენმა პარლამენტს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა დაცვის შესახებ წლიური ანგარიში წარუდგინა

ნინო ლომჯარია

ნინო ლომჯარია

2020 წლის 31 მარტს საქართველოს სახალხო დამცველმა საქართველოს პარლამენტს წარუდგინა 432 გვერდიანი ანგარიში, რომელიც მოიცავს 335 რეკომენდაციას და 35 წინადადებას და სადაც წარმოდგენილია 2019 წელს კონსტიტუციით გარანტირებული ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით არსებული გამოწვევები და პროგრესი. ასევე, სახალხო დამცველის მიერ გაცემული რეკომენდაციებისა და წინადადებების შესრულების მდგომარეობა.

ანგარიშში აღნიშნულია, რომ აუცილებელია თემირლან მაჩალიკაშვილის სიცოცხლის ხელყოფის ფაქტზე შეწყვეტილი გამოძიების განახლება, ვინაიდან არ ჩატარებულა ცალკეული მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედებები.

ხორავას ქუჩაზე მომხდარი არასრულწლოვნების მკვლელობის საქმესთან დაკავშირებით, პროკურატურამ არ გაიზიარა სახალხო დამცველის წინადადება სავარაუდოდ ჩადენილი სამოხელეო დანაშაულის ფაქტზე გამოძიების დაწყების შესახებ და მხოლოდ სამსახურებრივი შემოწმება დაიწყო, რომელიც ამ დრომდე არ დასრულებულა. ია კერზაიას საქმესთან მიმართებით, სახალხო დამცველის შეფასებით, გამოძიება დაგვიანებით დაიწყო, რის გამოც, საქმისთვის გადამწყვეტი მნიშვნელობის მტკიცებულების მოპოვება და სიმართლის დადგენა ვერ მოხერხდა.

არასათანადო მოპყრობასთან ეფექტიანი ბრძოლა კვლავ ქვეყნის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს. 2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატში 128 განცხადება დარეგისტრირდა, სადაც მოქალაქეები სამართალდამცავთა მხრიდან განხორციელებულ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებზე მიუთითებდნენ. განცხადებების უმეტესობა ეხებოდა პენიტენციური დაწესებულებების (54 შემთხვევაში) და პოლიციის თანამშრომელთა (50 შემთხვევაში) მიერ სავარაუდოდ განხორციელებულ არასათანადო მოპყრობის ფაქტებს.

ანგარიშში საუბარია პატიმართა რეაბილიტაციისა და რესოციალიზაციისკენ მიმართული აქტივობებისა და გარე სამყაროსთან კონტაქტის სიმწირეზე; სამედიცინო მომსახურების, პრევენციული ჯანდაცვისა და ფსიქიკური ჯანდაცვის ხარვეზებზე. 2019 წელს არასათანადო მოპყრობასთან ეფექტიანი ბრძოლის თვალსაზრისით სახალხო დამცველის ერთ-ერთ მთავარ ფოკუსს წარმოადგენდა პენიტენციურ დაწესებულებებში არაფორმალური მმართველობის საკითხი და მისი გავლენა პატიმართა უფლებრივ მდგომარეობაზე.

არ შესრულებულა შინაგან საქმეთა სამინისტროსადმი გაცემული სისტემური რეკომენდაციები სამხრე კამერების სავალდებულო წესით გამოყენებისა და პირთა გამოკითხვის პროცესის აუდიო-ვიდეო ჩანაწერებით წარმართვის თაობაზე და სხვა.

ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში არსებულ საგანგაშო მდგომარეობასთან დაკავშირებით ანგარიშში აღნიშნულია, რომ საქართველოში მოქმედ 10 დიდი ზომის ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში არსებული პირობები და თერაპიული გარემო ვერ უზრუნველყოფს პაციენტთა ღირსეულ ცხოვრებასა და უფლებების დაცვას; ასევე, გადახედვას, განახლებასა და შეცვლას საჭიროებს ანტიფსიქოზური და მედიკამენტებით მკურნალობის არსებული სისტემა.

არასათანადო მოპყრობის პროცედურული ვალდებულის ჭრილშია განხილული 2019 წლის 20-21 ივნისის დროს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე პროკურატურაში მიმდინარე გამოძიება. სახალხო დამცველმა გასული წლის მანძილზე 6 წინადადებით მიმართა საგამოძიებო ორგანოს. მთავარი ტენდენციის სახით იკვეთება, რომ გამოძიება ორიენტირებულია მხოლოდ ინდივიდუალურ სამართალდამცავთა დანაშაულებრივი მოქმედებების აღმოჩენასა და მათი ცალკეული როლის შეფასებაზე და არ არის მიმართული ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობის ფარგლების დადგენაზე. გარდა ამისა, არ ჩატარებულა რიგი საგამოძიებო ღონისძიებები, რომლებიც, სახალხო დამცველის შეფასებით, აუცილებელია გამოძიების ეფექტიანად წარმართვისთვის (მაგალითად, სხვადასხვა რაციის ჩანაწერების ამოღება, გარკვეული ჩანაწერების ექსპერტიზა და სხვა). ამ საკითხთან დაკავშირებით დღეს ვაქვეყნებთ სპეციალურ ანგარიშს, სადაც დეტალურად არის განხილული ყველა დეტალი და ხარვეზი.

შეკრების თავისუფლების დაცვის თვალსაზრისით განსაკუთრებულად უნდა აღინიშნოს განსხვავებული შეხედულებების ჯგუფებს შორის დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად პრევენციული ზომების მიუღებლობა.

შეკრების თავისუფლებით სარგებლობის კუთხით არსებული პრობლემები განსაკუთრებით მწვავედ 2019 წლის 20-21 ივნისს განვითარებული მოვლენების ფონზე გამოვლინდა. ძალის გამოყენებამდე ადგილზე არ შესრულებულა კანონმდებლობით გათვალისწინებული ისეთი ვალდებულება, როგორიცაა შეკრების მონაწილეების მკაფიო და გასაგები ფორმით წინასწარი გაფრთხილება სპეციალური საშუალებების მოსალოდნელი გამოყენების თაობაზე, მათთვის პოლიციას არც გონივრული დრო მიუცია კანონიერი მოთხოვნის შესასრულებლად. აქციის ძალისმიერი მეთოდით დაშლის დროს ადგილი ჰქონდა პოლიციის მხრიდან ძალის გადამეტების შემთხვევებს.

ყურადღებას იმსახურებს მოვლენების გაშუქების მიზნით საპროტესტო აქციებზე მყოფი ჟურნალისტებისთვის პროფესიულ საქმიანობაში ხელშეშლის, დაკავებისა და დაშავების ფაქტები. წლის განმავლობაში შეკრების უფლებასთან დაკავშირებით არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით სახალხო დამცველმა მოამზადა სპეციალური ანგარიში, რომელიც 2020 წელს იქნება გამოქვეყნებული.

დაფიქსირდა არაერთი შემთხვევა, როდესაც რადიკალური ჯგუფები ხელს უშლიდნენ ლგბტ+ თემის წარმომადგენლებს და მათ მხარდამჭერებს, ესარგებლათ შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებით. ამ შემთხვევებში თვალსაჩინო იყო სახელმწიფოს განსხვავებული რეაგირება მოძალადე ჯგუფების მიმართ, რომლებიც შეკრების უფლების საფარქვეშ ცდილობდნენ სხვათა უფლებების უხეშ და ძალადობრივად დარღვევას. სახალხო დამცველის შეფასებით, ჰომოფობიური ჯგუფების მხრიდან კონტრ-აქციების მსგავსი მიზნით გამართვა უფლების ბოროტ გამოყენებას წარმოადგენს, ხოლო მათ მიერ განხორციელებული ძალადობრივი ქმედებები არ არის დაცული შეკრების თავისუფლებით.

თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლებასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ხარვეზების თვალსაზრისით, ანგარიშში ადმინისტრაციული დაკავების კანონიერების შემოწმების პრობლემასა და დაკავების ვადებზეა საუბარი. შეფასებულია 2019 წელს საპროტესტო აქციების მონაწილეთა დაკავებისას პოლიციის თანამშრომელთა ქმედებები.

გამოხატვის თავისუფლების რეალიზების კუთხით, სახალხო დამცველმა ანგარიშში მწვავე საკითხად გამოყო აჭარის ტელევიზიის კრიტიკული სარედაქციო პოლიტიკის ცვლილების მცდელობა. საანგარიშო წელი გამოირჩეოდა ხელისუფლების გავლენისგან დამოუკიდებელი ტელეკომპანიების მესაკუთრეებთან პირდაპირ თუ არაპირდაპირ დაკავშირებული სისხლისსამართლებრივი საქმეების წარმოების სიმრავლით, რაც კითხვებს აჩენს ქვეყანაში კრიტიკული მედიის დევნის მცდელობასთან დაკავშირებით. სახელმწიფოს დღემდე არ გამოუძიებია აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხთარლის გაუჩინარების საქმე.

2019 წელს არასამთავრობო ორგანიზაციებში მომუშავე თუ დამოუკიდებლად მოქმედი ადამიანის უფლებათა დამცველების დისკრედიტაციის, ფიზიკური თუ სიტყვიერი თავდასხმის, დაშინებისა და სხვა გამოწვევების წინაშე დადგნენ. განსაკუთრებით მაღალი რისკის ქვეშ მოექცნენ ქალთა და ლგბტ+ თემის წარმომადგენელთა უფლებადამცველები.

სამართლიანი სასამართლოს უფლების კუთხით შეჯამებულია საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დაკომპლექტებასთან დაკავშირებული საკითხები.

სამწუხაროდ, ჩვენი შეფასებით, საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეები ხარვეზიანი და გაუმჭვირვალე პროცედურების საფუძველზე შეირჩნენ. საკანონმდებლო რეგულაციებმა ვერ უზრუნველყო მოსამართლეთა არჩევა სათანადოდ სამართლიანი კონკურსის პირობებში. მოსამართლეობის კანდიდატებს შორის აღმოჩნდნენ პირები, რომელთა მიერ კანონით განსაზღვრული მინიმალური აკადემიური ხარისხის ფლობამ კითხვები წარმოშვა.

საქართველოს სახალხო დამცველმა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის მომწესრიგებელი კანონმდებლობა საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრა.

შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობის კუთხით შესამჩნევი პოზიტიური ცვლილების მიუხედავად, შრომის უსაფრთხოების ზედამხედველობაზე პასუხისმგებელი უწყების ხელთ არსებული რესურსები არ არის საკმარისი მათთვის დაკისრებული მნიშვნელოვანი ფუნქციების შესასრულებლად. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, 2019 წელს სამუშაო ადგილებზე 49 ადამიანი დაიღუპა, დაშავდა - 142 ადამიანი.

ჯანმრთელობის უფლებასთან მიმართებით კვლავ გამოწვევას წარმოადგენდა საყოველთაო, პირველადი და კიბოს წინააღმდეგ მიმართული ჯანდაცვის პროგრამების ეფექტური განხორციელება და ერთიანი სახელწმიფო პროგრამის საჭიროება.

სახალხო დამცველის აპარატმა 2019 წელს საქართველოს 17 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში 70-ზე მეტი სოფლის ამბულატორია შეამოწმა და ინფრასტრუქტურული და კვალიფიციური კადრების ნაკლებობის მწვავე პრობლემები გამოავლინა. ასევე ხაზგასასმელია მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის პრობლემურობა საკითხიც.

სოციალური უზრუნველყოფის უფლების დაცვის თვალსაზრისით გამოწვევად რჩება საარსებო შემწეობის დანიშვნის ვადების ადმინისტრირებისა და სათანადო კვების უფლების/უფასო სასადილოებზე ხელმისაწვდომობა.

სათანადო საცხოვრებლის უფლება - წინა წლების მსგავსად, კვლავ არ არსებობს უსახლკარო პირთა სამთავრობო სტრატეგია და შესაბამისი სამოქმედო გეგმა, უსახლკარო პირის სრულფასოვანი საკანონმდებლო განმარტება და სათანადო საცხოვრებლის უფლების რეალიზაციისთვის აუცილებელი ჩარჩო კანონმდებლობა. პრობლემად რჩება უსახლკარო პირთა ერთიანი და რიგ მუნიციპალიტეტებში - ადგილობრივი მონაცემთა ბაზების უქონლობა, შეზღუდული საბიუჯეტო და ინფრასტრუქტურული რესურსები, თავშესაფრებსა და სოციალურ საცხოვრისებში მოთავსებული პირებისთვის მხარდამჭერი პროგრამების არარსებობა, ხოლო ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში მათი არაეფექტიანობა.

ეკოლოგიასთან დაკავშირებით არაეფექტურია ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით და სუფთა ჰაერზე უფლების რეალიზაციისთვის გატარებული ღონისძიებები; ბუნებრივი აირის მოხმარების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად აუცილებელია საკანონმდებლო ცვლილებების გატარება და მათი ეფექტური აღსრულება; დასახვეწია მშენებლობასთან დაკავშირებული რეგულაციები; ფართომასშტაბიანი ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებისას არ ხდება ადამიანის უფლებების გათვალისწინება. არ არსებობს ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობასთან დაკავშირებით პოლიტიკის დოკუმენტები; ხარვეზიანია გარემოზე ზემოქმედების შეფასების პროცესი.

საარჩევნო უფლების დაცვის ჭრილში 2019 წელს სახალხო დამცველის აპარატმა ზედამხედველობა გაუწია მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური და მერების რიგგარეშე არჩევნებს და მასთან დაკავშირებით განვითარებულ მოვლენებს. სახალხო დამცველის შეფასებით სხვადასხვა ძალადობრივი ინციდენტები, პოლიტიკურ სუბიექტებს შორის დაპირისპირება, ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევა, ამომრჩევლის ნების სავარაუდო კონტროლი, ამომრჩევლის მოსყიდვის შესაძლო შემთხვევები ნეგატიურად აისახა არჩევნების მშვიდ გარემოში ჩატარების საჯარო ინტერესზე. ანგარიშში, ასევე, საუბარია 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ძალადობრივი ინციდენტების გამოძიების მიმდინარეობის მდგომარეობაზე.

თანასწორობის უფლებაზე ანგარიშში აღნიშნულია, რომ ხშირ შემთხვევაში, დისკრიმინაციას საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები და არასწორი აღქმები იწვევს, თუმცა მათ დასაძლევად, სახელმწიფოს მხრიდან სათანადო ღონისძიებები ნაკლებად ტარდება. ყველაზე დაუცველ ჯგუფებად კვლავ ქალები, შშმ პირები და ლგბტ+ თემის წარმომადგენლები რჩებიან. ასევე კრიტიკულია რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების თანასწორუფლებიანობა.

დადებითად უნდა აღინიშნოს 2019 წლის საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის თანახმად, სახალხო დამცველის მანდატი შესაბამისი აღსრულების სავალდებულო მექანიზმებით საჯარო სამართლის სუბიექტების მსგავსად კერძო პირებზეც გავრცელდა. ასეთი ცვლილება სახალხო დამცველს უფრო ეფექტიანი მუშაობის საშუალებას მაძლევს. ასევე მისასალმებელია, რომ სექსუალური შევიწროება ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევად განისაზღვრა, რის შედეგადაც კანონმდებლობაში ახალი სამართლებრივი დაცვის მექანიზმი გაჩნდა; ასევე „დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ“ საქართველოს კანონით შევიწროება და სექსუალური შევიწროება დისკრიმინაციის ფორმებად განისაზღვრა.

გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით საგანგაშოა გენდერული ნიშნით მოტივირებული ქალთა მკვლელობები (ფემიციდი). საქართველოს გენერალური პროკურატურის მონაცემებით, 2019 წელს ქალის მკვლელობის 19 ფაქტი გამოვლინდა, საიდანაც, ოჯახური დანაშაულის ნიშნით ჩადენილი იყო 10, ხოლო ქალთა მკვლელობის მცდელობის 22 ფაქტიდან 18 ოჯახური დანაშაულის ნიშნით იქნა განხორციელებული. პრობლემად რჩება ოჯახში ძალადობის პირობებში ჩადენილი მკვლელობის/მკვლელობის მცდელობისა და ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანების პრევენცია. კვლავ დაბალია ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის მაჩვენებელი. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და უფლებების ეფექტიანი განხორციელების კუთხით არსებული გამოწვევები, ასევე უარყოფითად აისახება ქალთა უფლებრივი მდგომარეობასა და გენდერული თანასწორობის მაჩვენებელზე.

კვლავ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან გამოწვევად რჩება ადრეულ ასაკში ქორწინებისა და ნიშნობის პრაქტიკა. წინა წლების მსგავსად, პრობლემურია საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, საგანმანათლებლო დაწესებულებასა და სოციალურ სამსახურს შორის კოორდინირებული მუშაობა და რეფერირების მექანიზმის გამართული მუშაობა, ადრეული ქორწინებისა და ნიშნობის შემთხვევების გამოვლენისა და პრევენციის მიზნით. მისასალმებელია შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებულ მასშტაბურ კამპანიას ადრეულ ასაკში ქორწინების პრევენციის საკითხზე.

არ გაუმჯობესებულა ლგბტ+ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა. კვლავ მაღალია გენდერული იდენტობისა და სექსუალური ორიენტაციის ნიშნით ძალადობის ფაქტები. მაშინ, როდესაც უფლებების შეზღუდვის ფაქტები კერძო პირებიდან მომდინარეობს, უმეტეს შემთხვევაში, სახელმწიფოს პასუხი არ არის ქმედითი და ეფექტური.

ბავშვის უფლებრივი მდგომარეობის დაცვის კუთხით, მისასალმებელია 2019 წელს პარლამენტის მიერ „ბავშვის უფლებათა კოდექსის“ მიღება. ამის მიუხედავად, ბავშვის უფლებების სრული და ეფექტიანი განხორციელების თვალსაზრისით, ქვეყანაში კვლავ არაერთი გადაუჭრელი პრობლემაა.

გასულ წლებთან შედარებით, საქართველოში გაზრდილია არასრულწლოვანთა სუიციდისა და სუიციდის მცდელობის შემთხვევები; კრიტიკულია მცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მცხოვრებ ბენეფიციართა სექსუალური ძალადობისგან დაცვის საკითხი. მაღალია სკოლის მიტოვების მაჩვენებელი, განსაკუთრებით მოწყვლადი ჯგუფია ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე, ადრეულ ასაკში დაქორწინებული და შრომაში ჩართული ბავშვები. პრობლემად რჩება რელიგიური კონფესიების დაქვემდებარებაში არსებულ პანსიონებში მყოფ ბავშვებზე სახელმწიფოს მხრიდან ზრუნვა. ბავშვთა სიღარიბის კვლავაც მაღალი სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ სახელმწიფოს პოლიტიკა არ არის ორიენტირებული სიღარიბის აღმოფხვრაზე; ვერც მუნიციპალური პროგრამები უზრუნველყოფს სიღარიბეში მცხოვრები ბავშვიანი ოჯახების საჭიროებების სრულ დაკმაყოფილებას. 2019 წელს საარსებო დახმარების მიმღებ 70 792 ოჯახში 150 065 არასრულწლოვანი აღირიცხა.

მნიშვნელოვანი ნაბიჯები არ გადადგმულა შშმ პირთა უფლებების შესახებ გაეროს კონვენციის განსახორციელებლად. არც ამ პროცესის კოორდინაციაზე პასუხისმგებელი სახელმწიფო უწყება განსაზღვრულა და არც კონვენციის ფაკულტატური ოქმის რატიფიცირება მომხდარა.

სახელმწიფო ვერ უზრუნველყოფს ზრდასრულ შშმ პირთა წვდომას რეაბილიტაციაზე, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროში გატარებული ღონისძიებები ფსიქიკური პრობლემების მქონე პირების უფლებების დასაცავად საკმარისი არ არის. ასევე მცირეა სათემო სერვისები.

კვლავ არ ხდება ხანდაზმულ პირთა მიმართ ჩადენილი ძალადობის ფაქტების იდენტიფიცირება და არ არსებობს შესაბამისი სტატისტიკა. პრობლემურია ხანდაზმულთა სოციალურ კეთილდღეობაზე ზრუნვა ადგილობრივ თვითმმართველობებში. სახალხო დამცველის შეფასებით საბანკო დაწესებულებების მიერ ხანდაზმულ პირთა თვიური პენსიის 50%-ზე მეტის დაკავების შემთხვევები კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს პენსიონერთა სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას. დადგინდა, რომ ამ მხრივ პენსიის დაკავების რაიმე რეგულაცია/შეზღუდვა არ მოქმედებს.

ეროვნული უმცირესობების დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის მიმართულებით გამოვლინდა გამოწვევები განათლების უფლებაზე ხელმისაწვდომობის, კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვისა ასევე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობის მხრივ. განსაკუთრებული სიმწვავით ხასიათდება სახელმწიფო ენის სწავლების საკითხი; მიუხედავად იმისა, რომ წლებია მოქმედებს ენის შემსწავლელი პროგრამა, შედეგობრივი თვალსაზრისით, მოსახლეობის საერთო რაოდენობის ფონზე კვლავ მცირეა იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც ფლობენ და იყენებენ სახელმწიფო ენას.

არსებითად არ გაუმჯობესებულა რელიგიის თავისუფლების დაცვასთან დაკავშირებული მდგომარეობაც. კვლავ გადაუჭრელია რელიგიური ორგანიზაციების საგადასახადო და ქონებრივი საკითხები. პროგრესი გვაქვს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გატარებულ ღონისძიებებში რელიგიური მოტივით ჩადენილ სავარაუდო სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებთან მიმართებით. უკვე 30 წელია, ქართული რელიგიურ-ეთნიკური მრავალფეროვნების ძეგლები, რესტიტუციის საკითხის გადაუჭრელობის გამო, ნადგურდება.

თავდაცვის სფეროში ადამიანის უფლებების დაცვა - საქართველოს მთავრობამ გაითვალისწინა სახალხო დამცველის მიერ არაერთი წლის განმავლობაში გაცემული რეკომენდაცია და გათანაბრდა საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით მოსარგებლეთა მდგომარეობა და საყოფაცხოვრებო სუბსიდიით სარგებლობის შესაძლებლობა ვეტერანის სტატუსის მქონე ყველა პირს მიეცა.

გასატარებელ ღონისძიებებად რჩება შსს-ს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტის დიპლომატიური წარმომადგენლობების დაცვის სამსახურის თანამშრომელთათვის ადეკვატური ზომის ჯიხურების დადგმა. ასევე თავდაცვის სამინისტროს რიგ სამხედრო ნაწილებში სავალდებულო სამხედრო მოსამსახურეების მიმართ, დისციპლინური გადაცდომის ჩადენის შემთხვევაში, პასუხისმგებლობის ზომად არასაწესდებო სასჯელის გამოყენება. გარდა ამისა, სახალხო დამცველის ანგარიშში წარმოდგენილია რეკომენდაცია ვეტერანთა უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი საგადასახადო შეღავათების გაზრდის აუცილებლობის თაობაზე.

უმძიმესი მდგომარეობა გვაქვს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დაცვის მიმართულებით. დღემდე არ დამდგარა წინა წლებში მომხდარ მკვლელობებში უშუალო მონაწილე საოკუპაციო რეჟიმების წარმომადგენლების პასუხისმგებლობის საკითხი. 2019 წელს საგანგაშო იყო ე.წ. გამშვები პუნქტების ხანგრძლივი დროით ჩაკეტვა, რამაც ახალგორის რაიონში ჰუმანიტარული კრიზისი და სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის პრობლემები გამოიწვია. რამდენიმე ადამიანი დაიღუპა იმის გამო, რომ ვერ მიიღეს სათანადო სამედიცინო მომსახურება. ასევე, სხვადასხვა მიზეზით რამდენიმეჯერ შეიზღუდა გადაადგილება ენგურის ხიდზე. მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენდა საოკუპაციო რეჟიმის მიერ საქართველოს მოქალაქეების (მათ შორის ექიმ ვაჟა გაფრინდაშვილის) ე.წ. საზღვრის კვეთისთვის უკანონო დაკავების/პატიმრობის ფაქტები და „ბორდერიზაციის“ პროცესის განახლება.

სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ დე ფაქტო ხელისუფლებების მიერ, გადაადგილების თავისუფლებაზე დაწესებული თვითნებური შეზღუდვები უარყოფით გავლენას ახდენს ადგილობრივების მიერ სხვადასხვა უფლებით სარგებლობაზეც, მათ შორის ჯანდაცვის, განათლების უფლებით სარგებლობაზე, უსაფრთხოების, ცხოვრების სათანადო დონის, ოჯახური ცხოვრების უფლებასა და რელიგიის თავისუფლებაზე. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გამოწვევას წარმოადგენს პატიმართა ცემა, არასათანადო მოპყრობა და წამება დროებით იზოლატორებსა თუ საპყრობილეებში, ასევე სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლების რეალიზება. მშობლიურ ენაზე განათლების მიღების უფლება იზღუდება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, გალისა და ახალგორის ყველა სკოლაში დაწყებით კლასებში სრულად არის აკრძალული ქართულ ენაზე სწავლება, ხოლო ქართული ენა, როგორც უცხო ენა, მხოლოდ სკოლების ნაწილში ისწავლება.

დევნილთა უფლებრივ მდგომარეობისთვის ერთ-ერთ მთავად გამოწვევად განსახლების საკითხი რჩება. დევნილთა ნაწილი კვლავ სიცოცხლისთვის საშიშ შენობა-ნაგებობაში განაგრძობს ცხოვრებას. განსახლების პრობლემა უდგათ ასევე ეკომიგრანტებს. სახალხო დამცველის შეფასებით მათი განსახლებისთვის გამოყოფილი თანხების მცირეა; არ ტარდება ეკომიგრაციის გამომწვევი მიზეზების თავიდან ასაცილებელი ღონისძიებები.

სახალხო დამცველმა შეისწავლა უცხოელთა სამართლებრივი მდგომარეობა საქართველოში და მათთვის ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭების მაჩვენებელი. გამოიკვეთა თავშესაფრის მაძიებელთათვის უსაფრთხოების საფუძვლით ლტოლვილის ან ჰუმანიტარული სტატუსის მინიჭებაზე უარის თქმის დასაბუთებულობის საკითხი და ინტეგრაციასთან დაკავშირებული პრობლემები.

კვლავ არ არსებობს კერძო საკუთრებაში არსებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისთვის სათანადო მექანიზმები, პრობლემურია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლზე უკანონო სამუშაოებისას ადმინისტრაციულ ორგანოებს შორის კომპეტენციებისა და ვალდებულებების მკაფიოდ გამიჯვნის საკითხი, არ სრულდება კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა-პატრონობის ვალდებულებები და უშედეგოდ მიმდინარეობს მნიშვნელოვანი სისხლის სამართლის საქმეების გამოძიება.

მოქალაქეობის არმქონე პირთა უფლებრივი მდგომარეობის თვალსაზრისით კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა საქართველოდან გაძევების თაობაზე გადაწყვეტილების გამოტანის შემთხვევაში სტატუსის დადგენის მოთხოვნის უფლების აკრძალვა; მოქალაქეობასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების გასაჩივრების შეზღუდვა; სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის შეზღუდვა; აგრეთვე უსახლკარო მოქალაქეობის არმქონე პირების იმ მუნიციპალური პროგრამებიდან გამორიცხვა, რომლებიც მიზნად ისახავენ უსახლკაროთა თავშესაფრით უზრუნველყოფას.

სახალხო დამცველის საპარლამენტო ანგარიშში ასევე მიმოხილულია ქვეყანაში ადამიანის უფლებების სწავლების საკითხი, გაანალიზებულია სახელმწიფო პოლიტიკა და სტრატეგიული დოკუმენტები.

ანგარიშში იხილავთ საქმიანობის ამოკლე აღწერას, სადაც აღნიშნულია, რომ 2019 წლის განმავლობაში საქართველოსსახალხო დამცველის აპარატში ადამიანის უფლებათა დარღვევის ფაქტების შესახებ შემოვიდა 6737 განცხადება. ცხელმა ხაზმა მიიღო 9438 შეტყობინება. აპარატის თბილისის ოფისმა 2399 ვიზიტორს გაუწია იურიდიული კონსულტაცია. რეგიონულმა ოფისებმა კი 4448 დაინტერესებულ პირს გაუწია სატელეფონო და პირადი კონსულტაცია. ჩატარდა 990 შეხვედრა, რომელსაც დაესწრნენ მოსახლეობა და სხვადასხვა ადგილობრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლები.

ინდივიდუალური განცხადებების განხილვის შედეგად, მომზადდა და გაიგზავნა 75 რეკომენდაცია/წინადადება; 5 კონსტიტუციური სარჩელი; ასევე 14 სასამართლოს მეგობრის მოსაზრება. საანგარიშო პერიოდში სახალხო დამცველმა ასევე მიმართა ევროპულ სასამართლოს და ერთ-ერთ საქმეში მესამე მხარედ ჩაერთო.

განხორციელდა 405 ვიზიტი პენიტენციურ დაწესებულებებში, ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში, დროებითი მოთავსების იზოლატორებსა და პოლიციის სამმართველოებში. შევხვდით 1728 დაკავებულ/დაპატიმრებულ პირს. მოვინახულეთ 35 სამხედრო ნაწილი.

მონიტორინგი ჩატარდა 200-მდე ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებაში, საბავშვო ბაღების გაერთიანებებში, მინდობით აღზრდის ოჯახებში, სკოლებში, სოციალური მომსახურების ცენტრებში. შევისწავლეთ თბილისისა და ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატებსა და 70-ზე მეტი სოფლის ამბულატორიაში არსებული მდგომარეობა.

სახალხო დამცველი იმედოვნებს, რომ შექმნილი საგანგებო მდგომარეობა მშვიდობიანად დასრულდება, სახელმწიფო ხელისუფლების ინსტიტუტები დაუბრუნდებიან ნორმალურ ფუნქციონირებას და ერთად ვიმუშავებთ ადამიანის უფლებების მდგომარეობის და სტანდარტების გაუმჯობესებაზე.

ყველა სიახლე

დერეკ შოვინი

21 აპრილი 2021, 01:08

მსოფლიო

ნაფიცმა მსაჯულებმა ჯორჯ ფლოიდის მკვლელობის საქმეზე განაჩენი გამოიტანეს

ნაფიცმა მსაჯულებმა ჯორჯ ფლოიდის მკვლელობაში ბრალდებული ყოფილი პოლიციელის, დერეკ შოვინის მიმართ გამამტყუნებელი ვერდიქტი გამოიტანეს.

21 აპრილი 2021, 00:55

COVID19

ბოლო 24 საათში საფრანგეთში კორონავირუსის 43 098 ახალი შემთხვევა დადასტურდა

საფრანგეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ქვეყანაში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 43 098 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 375 ადამიანი ვირუსს ემსხვერპლა.

21 აპრილი 2021, 00:54

საზოგადოება

თბილისის რომელ ქუჩებს შეეზღუდება 21 აპრილს ელექტრომომარაგება

სხვადასხვა სამუშაოს გამო, 21 აპრილს ელექტრომომარაგება დროებით შეიზღუდება, - ინფორმაციას „თელასი“ ავრცელებს. საბურთალოს რაიონი: 10:00 საათიდან 18:00 საათამდე შეზღუდვა შეეხება: ვაშლიჯვრის დასახლების, პეტრიწის, კვანტალიანის, გოძიაშვილის და სარაჯიშვილის ქუჩების მოსახლეობას.

მაკა ბოჭორიშვილი

21 აპრილი 2021, 00:39

პოლიტიკა

მაკა ბოჭორიშვილი: აღმოსავლეთ პარტნიორობამ სტრატეგიული ხედვა უნდა შეიმუშაოს და ამბიციურ პარტნიორებს მეტის გაკეთების შესაძლებლობა მისცეს

​​​​​​​​ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის მეცხრე ყოველწლიური სესიის დასრულების შემდეგ გამართულ ონლაინპრესკონფერენციაზე, ასამბლეის თანათავმჯდომარემ, მაკა ბოჭორიშვილმა რეგიონში უსაფრთხოების და ჰიბრიდული საფრთხეების კუთხით არსებულ გამოწვევებზე ისაუბრა.

შალვა პაპუაშვილი

21 აპრილი 2021, 00:38

პოლიტიკა

შალვა პაპუაშვილი: ნიკა მელია თუ ფიქრობს, რომ მისი ღირსება უფრო მაღლა დგას, ვიდრე საქართველო, კი ბატონო, ამნისტიით ეპატიება სავარაუდო დანაშაული

ნიკა მელია თუ ფიქრობს, რომ მისი ღირსება უფრო მაღლა დგას, ვიდრე საქართველო და სტაბილურობა, კი ბატონო, ცოტა ხანი იქნება, ამნისტიის კანონი დამტკიცდება და შემდეგ უკვე ამნისტიით ეპატიება ის სავარაუდო დანაშაული, რომელიც მან ჩაიდინა, – ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა, შალვა პაპუაშვილმა ორბელიანების სასახლეში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის, შარლ მიშელის პატივსაცემად გამართული ვახშმის შემდეგ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისი თქმით, ორბელიანის სასახლეში ცალსახად ითქვა, რომ ამნისტიის კანონის ერთობლივად ინიცირება მოხდება.

ანდრიუს კუბილიუსი

21 აპრილი 2021, 00:32

პოლიტიკა

ანდრიუს კუბილიუსი: მსურს, შევაქო საქართველოს მმართველი პარტია, ისევე, როგორც ოპოზიცია

„მსურს, გულწრფელად მივულოცო საქართველოს პოლიტიკურ საზოგადოებას. როგორც ჩანს, პოლიტიკური კრიზისი სრულდება. მსურს შევაქო საქართველოს მმართველი პარტია, ისევე როგორც ოპოზიცია. რა თქმა უნდა, მსურს შევაქო შარლ მიშელი მისი ძლიერი მმართველობის სტილისთვის, რაც ევროპაში არც ისე ხშირია“.

გიორგი ვაშაძე

21 აპრილი 2021, 00:25

პოლიტიკა

გიორგი ვაშაძემ განმარტა როდის დაარეგისტრირებს ოპოზიცია ამნისტიის შესახებ კანონპროექტს პარლამენტში

„ჩვენ აქ შევიკრიბეთ, რათა საბოლოო პროცედურა შეგვეთანხმებინა. პროცედურა იქნება შემდეგი – სამშაბათს ჩვენ ყველანი ერთად ვარეგისტრირებთ ამნისტიის კანონს პარლამენტში. ქალბატონმა სალომე ზურაბიშვილმა გვითხრა, რომ ამის შემდეგ მიიღებს შეწყალების აქტს. ანუ, ეს ნიშნავს, რომ შეწყალების აქტით რურუა გათავისუფლდება სამშაბათს და ჩვენ პარლამენტში ვიწყებთ ამნისტიის კანონის განხილვას, რომელიც შეეხება იმ მუხლებს, რომლითაც პასუხისგებაში მიცემული არიან დღეს ადამიანები 20 ივნისს ჩადენილ დანაშაულზე, მათ შორის მელია, თამლიანი და ა.შ. ასევე, ყველა მხარემ გამოთქვა მზაობა, რომ პროცედურული საკითხებიდან გამომდინარე, რაც შეიძლება სწრაფად მოხდება ამ კანონის მიღება, რომ გათავისუფლდეს მელია საპატიმროდან. ხოლო რურუას გათავისუფლებას სამშაბათს ველოდები, ქალბატონმა ზურაბიშვილმა შარლ მიშელის თანდასწრებით თქვა, რომ სწორედ სამშაბათს მოხდება ამ პროცედურის რეალიზება. ვწერთ კანონს სამშაბათამდე და ყველამ რომ იცოდეს, ამას უნდა რეალური მუშაობა და დრო“, - განაცხადა ვაშაძემ

ანდრიუს კუბილიუსი

21 აპრილი 2021, 00:22

პოლიტიკა

ანდრიუს კუბილიუსი: კვლევა აჩვენებს, რომ მიღწევების კუთხით, აღმოსავლეთ პარტნიორობისა და დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნები არ განსხვავდებიან - ბევრ შემთხვევაში, საქართველო ლიდერობს კიდეც

გვსურს ევროკავშირი უფრო ღია იყოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ამბიციების მიმართ, - ამის შესახებ ევროპარლამენტარმა ანდრიუს კუბილიუსმა, ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის მეცხრე ყოველწლიური სესიის დასრულების შემდეგ, ონლაინპრესკონფერენციაზე განაცხადა.

ლევან ნიკოლეიშვილი

21 აპრილი 2021, 00:10

პოლიტიკა

ლევან ნიკოლეიშვილი: სააკაშვილი მშვენივრად მიხვდა, რომ თუკი მისი პარტია ხელს არ მოაწერს შეთანხმებას, აბსოლუტურად გაკოტრებულია

სააკაშვილი არც ისეთი სულელია და დღეს მშვენივრად მიხვდა, რომ თუკი ის და მისი პარტია ხელს არ მოაწერს შეთანხმებას, ის და მისი პარტია აბსოლუტურად გაკოტრებულია, - ამის შესახებ ექსპერტმა ლევან ნიკოლეიშვილმა „იმედის ფაქტორში“ განაცხადა. მისი თქმით, სააკაშვილს დასავლეთისგან თავის დროზე კარბლანში ჰქონდა, თუმცა მან ეს ვერ გამოიყენა და დღეს პარტია დაშლის პირასაა.

21 აპრილი 2021, 00:09

სპორტი

„მანჩესტერ სიტი“ სუპერლიგას გამოეთიშა

„სიტი“ ერთ-ერთი იყო იმ 6 ინგლისური კლუბიდან, რომლებმაც ახალი საერთაშორისო ტურნირის დაფუძნების შესახებ 2 დღის წინ განაცხადეს.

თინა ხიდაშელი

21 აპრილი 2021, 00:06

საზოგადოება

თინა ხიდაშელი: მდგომარეობა გაუარესდა - საავადმყოფოში მომიწია დაბრუნება

„საავადმყოფოში მომიწია დაბრუნება, ვინაიდან, სახლში ყოფნის დროს, მდგომარეობა გაუარესდა, მაგრამ სწორედ იმიტომ, რომ ორივე ჯერზე საიმედო ხალხის ხელში დროულად აღმოვჩნდი, ყველაფერი კარგად იქნება. უბრალოდ, ძალიან გაიწელა ეს ყველაფერი“.

ვლადიმერ ბოჟაძე

20 აპრილი 2021, 23:52

პოლიტიკა

ვლადიმერ ბოჟაძე: შარლ მიშელის დოკუმენტმა ოპოზიციის ნაწილი „ნაცმოძრაობის“ ექვსთვიანი ტყვეობიდან იხსნა

ოპოზიციის ნაწილი „ნაცმოძრაობის“ ექვსთვიანი ტყვეობიდან იხსნა შარლ მიშელის დოკუმენტმა. ოთხი რაუნდი ჩატარდა ელჩების მონაწილეობით, იყო არაერთი ღია თუ დახურული შეხვედრა, ისმოდა ღია მოწოდებები პარლამენტში შესვლისკენ, იყო IRI-ისა და NDI-ის დასკვნები, თუმცა ისინი ვერ უძლებდნენ იმ წნეხს, ახლა კი გაუძლეს იმიტომ, რომ ამ პროცესის მიღმა იდგა შარლ მიშელი, - ამის შესახებ ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემაში „იმედის ფაქტორი“ ანალიტიკოსმა, ვლადიმერ ბოჟაძემ განაცხადა.

ნიკა ჩიტაძე

20 აპრილი 2021, 23:48

პოლიტიკა

ნიკა ჩიტაძე: დიდი იმედი მაქვს, შეიქმნება საფუძველი იმისთვის, რომ „ნაცმოძრაობაც“ ასევე ვიხილოთ პარლამენტში

„რა თქმა უნდა, „ნაცმოძრაობის“ სახელით ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ საბოლოო ჯამში, შეიქმნება საფუძველი იმისთვის, რომ „ნაცმოძრაობაც“ ასევე ვიხილოთ პარლამენტში და ჩვენ გვყავდეს პლურალისტური პარლამენტი. ჯანსაღი კონკურენციის ფარგლებში ჩატარდეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები. ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა პირველ რიგში, მმართველ ძალას ეკისრება. არ მისცეს საერთაშორისო საზოგადოებას საფუძველი, გაგვაკრიტიკონ. შემდეგ ხალხის არჩევანზეა დამოკიდებული „ქართული ოცნება“ მიიღებს 43%-ზე ნაკლებს თუ მეტს. თავისთავად, რაც შეეხება მიღწეულ შეთანხმებას მისასალმებელია“, - განაცხადა ნიკა ჩიტაძემ.

ირაკლი კობახიძე

20 აპრილი 2021, 23:40

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: „ქართული ოცნება“ დამაჯერებლად მოიგებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს

„არა თუ 43%-იანი, ბევრად უფრო მაღალი ზღვრის გადალახვა შეუძლია ძალიან მარტივად „ქართულ ოცნებას“. აქედან გამომდინარე, ვადამდელი არჩევნები არის გამორიცხული. „ქართული ოცნება“ რა თქმა უნდა დამაჯერებლად მოიგებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს და ამის საფუძველზე სათანადოდ გაგრძელდება პოლიტიკური პროცესი. ამაში შეგვიძლია მთელი საზოგადოება დავარწმუნოთ“,- განაცხადა კობახიძემ.

ვლადიმერ ბოჟაძე

20 აპრილი 2021, 23:39

პოლიტიკა

ვახტანგ ძაბირაძე: დარწმუნებული ვარ, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ „ნაცმოძრაობა“ შევა პარლამენტში

დარწმუნებული ვარ, რომ გარკვეული პერიოდის შემდეგ „ნაცმოძრაობა“ შევა პარლამენტში, - ამის შესახებ ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემაში „იმედის ფაქტორი“ ანალიტიკოსმა, ვახტანგ ძაბირაძემ განაცხადა.

ვოლოდიმირ ზელენსკი

20 აპრილი 2021, 23:37

მსოფლიო

ზელენსკიმ პუტინს დონბასში შეხვედრის გამართვა შესთავაზა

უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ რუსეთის პრეზიდენტს, ვლადიმერ პუტინს დონბასში შეხვედრის გამართვა შესთავაზა.

ირაკლი კობახიძე

20 აპრილი 2021, 23:35

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: შეთანხმება უზრუნველყოფს, რომ რადიკალების ადგილი ქართული პოლიტიკაში აღარ იქნება

„თუ ვინმეს აქვს გარკვეული შფოთვა იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ შეთანხმებამ შეიძლება ხელი შეუწყოს რადიკალების ხელახლა აღზევებას, ეს შფოთვა არ არის რაიმე საყრდენზე დაფუძნებული და ამაში შემიძლია საზოგადოება დავარწმუნო. რადიკალების ადგილი ქართულ პოლიტიკაში აღარ იქნება და ამის გარანტი იქნება სწორედ ის შეთანხმება, რომელიც გაფორმდა ოპოზიციასთან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ძალისხმევით. რადიკალიზმი საქართველოში დასრულდება და ერთხელ და სამუდამოდ, ამ შეთანხმების საფუძველზე ქართულ პოლიტიკაში უნდა დამკვიდრდეს სიმშვიდე და სტაბილურობა, რაზეც პასუხისმგებელი არის „ქართლი ოცნება“, როგორც მმართველი პოლიტიკური პარტია და ამ პირობას საზოგადოების წინაშე, რა თქმა უნდა, დავდებთ“, - განაცხადა კობახიძემ.

ირაკლი კობახიძე

20 აპრილი 2021, 23:30

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: ჩვენ ხელი მოვაწერეთ შეთანხმებას, რომელიც ევროპული სტანდარტების კულტურის ჩამოყალიბებას ითვალისწინებს

„ის, რომ გარკვეული კომიტეტების თავმჯდომარეები არიან ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები, ის, რომ მეტი თანამდებობა აქვთ სახელმწიფო სტრუქტურებში ოპოზიციის წარმომადგენლებს, ეს არის საუკეთესო ევროპული პრაქტიკა და სწორედ ეს იყო ჩვენი ევროპელი და ამერიკელი მეგობრების ამოცანა, რომ საუკეთესო დასავლური პრაქტიკა შემოეტანათ საქართველოში. სწორედ აქედან გამომდინარე, ამ პრაქტიკის გათვალისწინებით, მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეული უხერხულობები უკავშირდებოდა ამ საკითხის აღსრულებას, ჩვენ შეთანხმების ამ პუნქტს დავეთანხმეთ. ესაა მნიშვნელოვანი, რომ ერთხელ და სამუდამოდ, ჩვენთან პოლიტიკური კულტურა ქვეყანაში შეიცვალოს და ჯანსაღი პოლიტიკური პროცესი ჩამოყალიბდეს. ეს იყო ჩვენი ამოცანა და აქედან გამომდინარე, ჩვენ ხელი მოვაწერეთ შეთანხმებას, რომელიც ევროპული სტანდარტების კულტურის ჩამოყალიბებას ითვალისწინებს“, - განაცხადა კობახიძემ.

ირაკლი კობახიძე

20 აპრილი 2021, 23:25

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: ნიკა მელია არის მიხეილ სააკაშვილის მძევალი

არამარტო დღეს, არამედ ზოგადად ასეა, რომ ნიკა მელია არის მიხეილ სააკაშვილის მძევალი. მელიას არ ეყო ინტელექტუალური რესურსი იმისათვის, რომ არ ემოქმედა სააკაშვილის მარტივი თამაშის შესაბამისად. თავის დროზეც, როდესაც მელიამ საკუთარი თავი ჩაისვა ციხეში, ეს იყო სააკაშვილის მარტივი თამაში, რომელიც არ შედიოდა მელიას ინტერესებში, - ამის შესახებ ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემაში „იმედის ფაქტორი“ პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ განაცხადა.

ირაკლი კობახიძე

20 აპრილი 2021, 23:23

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: პოლიტიკური პროცესი გადაინაცვლებს საქართველოს პარლამენტში, რაც პირველ რიგში ჩვენი ქვეყნისა და სახელმწიფოს ინტერესებშია

„ეს არის არასწორი ქმედება, თუმცა, ბუნებრივია, ეს ჩრდილს ვერ მიაყენებს იმ შედეგს, რომელიც შარლ მიშელის, ევროკავშირისა და ჩვენი ამერიკელი მეგობრების ძალისხმევით დადგა. მთავარია, რომ შეთანხმება შედგა. მთავარია, რომ ოპოზიციური პარტიებისა და დეპუტატების კრიტიკული რაოდენობა იქნება წარმოდგენილი პარლამენტში. დანარჩენი არის სააკაშვილისა და სხვა რადიკალი პოლიტიკოსების თამაშები, რომლებსაც უკვე არავითარი წარმატების პერსპექტივა არ აქვთ. მთავარია, რომ შეთანხმება შედგა და ამ შეთანხმებით ისარგებლებს სახელმწიფო და ჩვენი ქვეყანა“, - განაცხადა კობახიძემ.