imedi /  12 მაისი 2020, 16:18 / სანდო წყარო

სს „ონი კასკადი“ ონის ჰესების კასკადის მშენებლობის პროექტთან დაკავშირებით ოფიციალურ განცხადებას ავრცელებს

რაჭა

ონის ჰესების კასკადთან დაკავშირებით მედიაში გასულ ინფორმაციას სს „ონი კასკადი“ განცხადებით პასუხობს.

სააქციო საზოგადოებაში აცხადებენ, რომ არც მათ და არც პროექტის ინვესტორ კომპანიებს ინფორმაციის გადასამოწმებლად და პოზიციის დასაფიქსირებლად არავინ დაკავშირებია.

„გვსურს, გამოვეხმაუროთ ტელეკომპანია „მთავარი არხის“ მიერ 2020 წლის 10 მაისს, გადაცემა „Post Factum”-სა და „მთავარ აქცენტებში“ გასულ სიუჟეტს, „ონის ჰესების კასკადის“ პროექტთან დაკავშირებით: პირველ რიგში, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ, სამწუხაროდ, სიუჟეტის ეთერში გასვლამდე ტელეკომპანია „მთავარი არხი“ არ დაკავშირებია არც პროექტის განმახორციელებელ კომპანია სს „ონი კასკადს“ და არც პროექტის ინვესტორ კომპანიებს ინფორმაციის გადასამოწმებლად და პოზიციის დასაფიქსირებლად. შესაბამისად, სიუჟეტი მოიცავს ძალიან ბევრ უზუსტობას და ხშირ შემთხვევაში, არაერთ სიცრუეს პროექტის გარემოზე ზემოქმედებისა თუ საფრთხეების შესახებ. ასევე, სიუჟეტში არ იქნა აღნიშნული პროექტის ძალიან მნიშვნელოვანი დადებითი მხარეები და ის სარგებელი, რასაც პროექტი სთავაზობს ადგილობრივ მოსახლეობას და სრულიად საქართველოს.
ქვემოთ მოკლედ არის ჩამოთვლილი ის ძირითადი არაზუსტი და ცრუ ინფორმაცია, რაც გავრცელდა ტელეკომპანია „მთავარი არხის“ მეშვეობით „ონის ჰესების კასკადის“ პროექტთან დაკავშირებით:

სიცრუეა, რომ პანდემიის დროს გაიცა მშენებლობის ნებართვა. პროექტზე მშენებლობის ნებართვა ჯერ გაცემული არ არის. 2020 წლის 17 მარტს, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ გამოსცა გარემოსდაცვითი გადაწყვეტილება, რაც არის მშენებლობის ნებართვის პროცედურის ერთ-ერთი ნაწილი. მშენებლობის ნებართვის მიღებამდე დარჩენილია კიდევ რიგი პროცესების გავლა, მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

სიცრუეა, რომ პროექტზე არ ყოფილა ჩატარებული საჯარო განხილვა. გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტაცია პირველად სამინისტროს წარედგინა 2017 წლის დეკემბერში, ხოლო ოფიციალური საჯარო განხილვა ჩატარდა 2018 წლის 19 თებერვალს, რასაც დაესწრო 200-ზე მეტი ადგილობრივი მოსახლე და მედიის წარმომადგენელი. აქედან დაწყებული 2 წელზე მეტი პერიოდის განმავლობაში, აქტიურად მიმდინარეობდა კომუნიკაცია, როგორც სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ასევე პროექტში ჩართულ სხვადასხვა მხარესთან. ამ ხნის განმავლობაში დამუშავდა ასეულობით დოკუმენტი, გათვალისწინებულ იქნა უამრავი შენიშვნა და არაერთი შეხვედრა წარიმართა პროექტში ჩართულ ექსპერტებთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გადაწყვეტილების მიღების ვადა, კანონის მიხედვით, იწურებოდა 2020 წლის 18 მარტს. სახელმწიფოსა და კომპანიის მხრიდან მოხდა კანონით მინიჭებული ვადის მაქსიმალურად გამოყენება, იმისთვის, რომ სრულფასოვნად შესწავლილიყო პროექტი და ყველა შენიშვნის გათვალისწინება მაქსიმალურად მომხდარიყო. შესაბამისად, მიუღებელია ის მოსაზრება, რომ თითქოს პროექტი ამ ხნის მანძილზე თაროზე იყო შემოდებული და პანდემიის დადგომას ველოდებოდით ამდენი ხანი.

სიცრუეა ის, რომ თითქოს იჩეხება 25 ჰა ტყე და ნადგურდება ადგილობრივი ეკოსისტემა. პროექტის ფარგლებში იჭრება მხოლოდ 1,064 მ³ მერქნული რესურსი, რომელიც ძირითადად მოიცავს მდინარე რიონის ხეობაში და ჭალებში არსებულ მცენარეებს (მაგ. თხმელა), რასაც მდ. რიონი ადიდების დროს ისედაც აზიანებს. ასევე, ცნობისთვის, ონის რაიონში წელიწადში იჭრება დაახლოებით 5,000-მდე მ³ ხე გათბობის მიზნით.

სიცრუეა, რომ თითქოს გვირაბები გადის სოფლების თავზე და ხდება მთების აფეთქება. ხაზგასმით აღვნიშნავთ, რომ პროექტის ფარგლებში იგეგმება გვირაბების 97%-ის გაყვანა მსოფლიოში აპრობირებული და საქართველოში არაერთხელ გამოცდილი გვირაბგამყვანი მანქანით (TBM) დასახლებული პუნქტებიდან საშუალოდ 2 კმ-ის მოშორებით, რომელიც არ გულისხმობს აფეთქებას და ვიბრაციას.

სიცრუეა, რომ თითქოს პროექტი არ ითვალისწინებს რეგიონის მაღალ სეისმურობას და მიწისძვრის შემთხვევაში საფრთხე ემუქრება ადგილობრივ მოსახლეობას. პროექტი ცალსახად გათვლილია მაღალ სეისმურობაზე. გაკეთებულია დეტალური სეისმური კვლევა წამყვანი ევროპული კომპანიის Studer Engineering GmbH მიერ და ამ კვლევაზე დაყრდნობით მომზადებულია დადებითი დასკვნა საქართველოში აკრედიტებული გეოფიზიკის ასოციაციის მიერ, სადაც ჩართულები იყვნენ წამყვანი პროფესორები. კვლევა თავისი დასკვნით ხელმისაწვდომი იყო და არის საჯაროდ, გზშ დოკუმენტის დანართის სახით. ეს დოკუმენტაცია ასევე შესწავლილია სახელმწიფოს მიერ. ასევე, სათავე ნაგებობასთან, 8 მეტრი სიმაღლის კაშხალში დაგროვილი წყალი ძალიან მცირეა (35,600 მ³) და ონს საფრთხეს საერთოდ არ უქმნის. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მაღალი სეისმურობის ზონაში საქართველოში აშენებულია მრავალი მნიშვნელოვანი ჰესი (მაგალითად შაორი და ლაჯანური, თავიანთი წყალსაცავებით), თუმცა არცერთ ჰესს ზარალი არ მოუტანია, არც გარემოსთვის და არც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის 1991 წელს მომხდარი მძლავრი მიწისძვრის დროს.

სიცრუეა, რომ რიონი დაშრება და ონი გადაიქცევა უდაბნოდ. საერთაშორისო და ადგილობრივი საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით მოხდება ორივე ჰესის სათავე ნაგებობასთან მდინარე რიონიდან წყლის ნაწილის აღება. დარჩენილ წყალს ასევე ემატება რიონის უამრავი შენაკადის ჰიდრო რესურსი, რაც საერთო ჯამში საკმარისზე მეტია წყალმცირობის პერიოდში (ზამთარი) ადგილობრივი ფლორის და ფაუნის შეუფერხებელი ფუნქციონირებისთვის. ხოლო, წყალუხვობის პერიოდში (გაზაფხული-შემოდგომა), ჰესის მიერ აღებული წყალი თითქმის შეუმჩნეველიც კი იქნება იმდენად ბევრი წყალი მოდის ბუნებრივად მდინარეში.

სიცრუეა, რომ პროექტის გეოლოგია მხოლოდ აეროფოტოს გადაღების საშუალებით გაკეთდა და პროექტი უარყოფითად იმოქმედებს აქტიურ მეწყრულ უბნებზე. პროექტის დამუშავების დროს სამჯერ ჩატარდა დეტალური გეოლოგიური კვლევები, გაიბურღა ყველა მნიშვნელოვანი ადგილი და გაკეთდა ყველა საჭირო ლაბორატორიული კვლევა. შესწავლილი იქნა პროექტის გავლენის ზონაში არსებული ყველა მეწყრული უბანი და დადგენილ იქნა, რომ პროექტის განხორციელება გამორიცხავს რაიმე სახის უარყოფით გავლენას გეოლოგიურ პროცესებზე. არსებული პროექტის დამუშავება მინდინარეობდა თითქმის 5 წლის განმავლობაში. აღნიშნული კვლევები მუდმივად საჯაროდ ხელმისაწვდომი იყო საჯარო განხილვის პერიოდში. თუმცა, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეგვიძლია დამატებით მივაწოდოთ ამომწურავი ინფორმაცია.

სიცრუეა, რომ პროექტის განხორციელების შემთხვევაში, განადგურდება უწერის მინიერალური წყალი. ჩატარებული ჰიდროგეოლოგიური კვლევების საფუძველზე და ასევე იმის გათვალისწინებით, რომ ონი 1 ჰესის გვირაბი სოფ. უწერიდან დაშორებულია 2.4 კმ-ით, მინიმუმამდეა დაყვანილი მინერალურ წყლებზე პროექტის უარყოფითი ზემოქმედება. შესწავლილია და აღრიცხულია ყველა მინერალური თუ სასმელი წყლის გამოვლინება. მშენებლობის და ოპერირების დროს მოხდება მინერალური და სასმელი წყლების დეტალური მონიტორინგი, რომელსაც ასევე მკაცრად გააკონტროლებს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო. შესაბამისად, მინერალური წყლების დაკარგვის საფრთხე პრაქტიკულად გამორიცხულია.

სიცრუეა, რომ პროექტის გამო მოხდა ონის დაცული ტერიტორიების საზღვრების კორექტირება. ონის ჰესების კასკადის პროექტის გავლენის ზონაში არასდროს ყოფილა დაცული ტერიტორიები. უახლოესი დაცული ტერიტორია (ე.წ. ზურმუხტის ქსელი) პროექტიდან დაშორებულია რამდენიმე კილომეტრით.
ზემოთ მოყვანილი არგუმენტების და მხილებების დასამტკიცებლად ნებისმიერ დაინტერესებულ მხარეს შეგვიძლია წარვუდგინოთ შესაბამისი დოკუმენტაცია.

გარდა ზემოთ აღნიშნულისა, ასევე გვსურს გამოვეხმაუროთ „მთავარი არხის“ მიერ გაჟღერებულ სხვა მცდარ ინფორმაციას და მათ მიკერძოებულ დამოკიდებულებას ონის კასკადის პროექტთან და ზოგადად ქვეყანაში ჰესების მშენებლობასთან დაკავშირებით:

ერთი მხრივ „მთავარი არხის“ მეშვეობით, ვხედავთ, არაერთ სიუჟეტს, სადაც აღწერილია თუ როგორი დამოკიდებულები ვართ ელექტროენერგიის იმპორტზე რუსეთიდან და მეორე მხრივ, ისინი ცილისმწამებლური და გადაუმოწმებელი ინფორმაციით, ცდილობენ ჩირქი მოცხონ ჰესების მშენებელ კომპანიებს და ხალხი შეიყვანონ შეცდომაში, როგორც ეს ამ ბოლო დღეების მანძილზე დავინახეთ და ადრეც არაერთხელ გვინახავს.
ყველაზე სამწუხარო და გასაკვირი ის არის, რომ ვითომ „ექსპერტები“, ვინც მუდმივად უსაფუძვლოდ აკრიტიკებენ ჰესების მშენებლობას, ზუსტად ის ხალხია, ვინც რუსეთის ენერგოდამოკიდებულებაზე ხელებს ითბობენ და მათი პირდაპირი ინტერესია მაქსიმაურად შეჩერდეს ქვეყანაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ენერგერესურსის გამოყენება. სხვანაირად აბა როგორ უნდა ავხსნათ ის ფაქტი, რომ ისინი ეწინააღმდეგებიან ყველა ჰესის პროექტს, უკლებლივ, განურჩევლად სიმძლავრისა, გარემოზე ზემოქმედებისა და სარგებელისა. ეს ის „ექსპერტები“ არიან, ვისი აზრიც მხოლოდ ახლა გახდა მნიშვნელოვანი და ანგარიშგასაწევი „მთავარი არხისთვის“, მაშინ როდესაც 2010-2011 წლებში მიუხედავად ამ „ექსპერტების“ არანაკლები გაშმაგებული პროტესტისა, მათი შეხედულება ყოველთვის უგულვებელყოფილი იყო. ეს ის „ექსპერტები“ არიან, რომლებსაც 2 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში არცერთხელ ოფიციალურად არ მოუმართავთ ჩვენთვის, არც შენიშვნით და არც თუნდაც კითხვით. უსამართლო იქნება, რომ ესენიც ექსპერტებდად მივიჩნიოთ და ის ათეულობით ნამდვილად გამოცდილი პროფესიონალი, რომლებიც ონის ჰესების კასკადის პროექტის დამუშავებაში და შესწავლაში იღებდა ამ ხნის მანძილზე აქტიურ მონაწილეობას.

სხვათაშორის, უნდა აღინიშნოს, რომ შპს „ფერი“ (სს „ონის კასკადის“ ერთ-ერთი დამფუძნებელი კომპანია) 2012 წელს, წინა მთვრობის პერიოდში, დაჯილდოვდა საუკეთესო კომპანიის ტიტულით ქვეყანაში ჰესების მშენებლობაში გაწეული მნიშვნელოვანი წვლილისთვის. ასევე, დარიალი ჰესისთვის მაშინდელმა მთავრობამ 300 ჰა მიწის ნაკვეთი დაცული ტერიტორიებიდან ამოიღო და 1 ლარად გადასცა კომპანიას ჰესის მშენებლობისთვის, რაც ძალიან სწორი პრეცედენტია. იმ დროს ტელეკომპანია „რუსთავი 2“ (ეხლანდელი „მთავარი არხი“) ტაშით ხვდებოდა ასეთ ახალ ამბებს და მათ პოზიტიურ სიუჟეტებს უძღვნიდა. ეს მხოლოდ ეხლა გახდა ჰესები ქვეყნის დამაქცევარი და დამანგრეველი. ინფორმაციისთვის, დარიალი ჰესი სწორედ ის პროექტია, სადაც ამ პანდემიის დროს მსოფლიოში უმსხვილესმა, ენერგოგიგანტმა, იაპონურმა კომპანია TEPCO-მ იყიდა წილი და ასეთ დროს, საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანეს საზღვარზე, ქვეყანაში განახორციელა პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია. „დარიალი ჰესის“ მშენებლობაში კომპანია Robbins-ის მიერ, ამერიკის საელჩოს აქტიური ჩართულობით, თავის დროზე ჩაიდო ყველაზე დიდი მოცულობის ამერიკული ინვესტიცია საქართველოში.
„მთავარი არხის“ სიუჟეტში გავრცელდა არასწორი ინფორამცია, რომ თითქოს შპს „ფერი“ ჰესებს ასევე აშენებს აჭარაში და სვანეთში. გვინდა ხაზგასმით აღვნიშნოთ, რომ შპს „ფერის“ დღემდე არანაირი კავშირი არ აქვს არცერთი ჰესის პროექტთან ხსენებულ რეგიონებში.

ასევე, გვინდა ყველას მოვუწოდოთ თავი შეიკავონ ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვის ტარიფის თემით სპეკულირებისგან. ამ საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მოლაპარაკებები საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროსთან და ონის ჰესების კასკადის პროექტის საბოლოო ტარიფი, უახლოეს მომავალში, მშენებლობის ნებართვის პირობებთან ერთად გასაჯაროვდება.
განცხადების ბოლოს, გვსურს, აღვნიშნოთ თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია ონის ჰესების პროექტი ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის განვითარებისთვის და ასევე ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობის გაუმჯობესებისთვის:

„ონის ჰესების კასკადის პროექტი“ მოიცავს ორ ჰესს: ონი 1 ჰესი და ონი 2 ჰესი. პროექტის ჯამური დადგმული სიმძლავრეა 206.1 მგვტ, ხოლო ელექტროენერგიის დაგეგმილი საშუალო წლიური გამომუშავებაა 780 მლნ კვტ.სთ, რაც საქართველოს ელექტროენერგიის წლიური მოხმარების 6%-ზე მეტია. პროექტის ჯამური ინვესტიციის მოცულობაა $330 მილიონი აშშ დოლარი, რაც განსაკუთრებით დღევანდელ სიტუაციაში სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკისთვის.

„საქართველოს თანაინვესტირების ფონდი“ პროექტის 10%-იანი წილის მფლობელია, ხოლო 90%-იანი წილი კომპანიას, შპს „ფერის“ ეკუთვნის. პროექტის პოზიტიური გავლენა და სოციალ-ეკონომიკური სარგებელი:

• ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობის მნიშვნელოვნად გაძლიერება;
• ზამთრის პერიოდში რამდენიმე ასეული მილიონი კვტ.სთ-ით შემცირებული ელექტროენერგიის იმპორტი;
• ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში ყოველწლიურად გადახდილი ქონების გადასახადი, რაც შეადგენს განხორციელებული ინვესტიციის ჯამური მოცულობის 1%-ს. აღნიშნული გადასახადი მშენებლობის პერიოდში ყოველწლიურად გაიზრდება და ონის ჰესების კასკადის ექსპლუატაციაში გაშვებისას ყოველწლიური გადასახადი გაუტოლდება მინიმუმ 8 მილიონ ლარს (რაც 2-ჯერ მეტია მუნიციპალიტეტის დღევანდელ წლიურ ბიუჯეტზე);

• მშენებლობის სხვადასხვა ეტაპზე, ჯამურად, დასაქმებული 300-400 ადგილობრივი მოსახლე;
• ჰესების ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ მუდმივად დასაქმებული 100-150 ადგილობრივი მოსახლე;
• გაზრდილი მოთხოვნა ადგილობრივ საოჯახო ტიპის სასტუმროებზე;
• გაზრდილი მოთხოვნა ადგილობრივ საკვებ და სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციაზე;
• ონის მუნიციპალიტეტის გაუმჯობესებული ინფრასტრუქტურა;
• მნიშვნელოვანი სოციალური პროექტები ადგილობრივი მოსახლეობისთვის. კომპანიის მიერ ონში უკვე განხორციელდა 300,000 ლარამდე ღირებულების რამდენიმე სოციალური პროექტი (აშენდა 2 სპორტული მოედანი, მოწესრიგდა სოფლების სანიაღვრე არხები და ა.შ.). მშენებლობის პერიოდში, დაგეგმილია, ბევრად მეტი სოციალური პროექტის განხორციელება, რაც პირდაპირ აისახება ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობაზე.
გისურვებთ ყველას ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას“, - ნათქვამია განცხადბაში.

ყველა სიახლე

17 სექტემბერი 2021, 14:50

პოლიტიკა

განათლების კომიტეტმა სახელმწიფო ენისა და ავტონომიური რესპუბლიკების პროფესიული განათლების შესახებ კანონებში ცვლილებების შეტანას მხარი მეორე მოსმენით დაუჭირა

განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის სხდომაზე მეორე მოსმენით იმსჯელეს „სახელმწიფო ენის შესახებ“ ორგანულ კანონში შესატან ცვლილებაზე, რომელიც მას საქართველოს ახალ კონსტიტუციასთან შესაბამისობაში მოიყვანს. კერძოდ, კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში, გასწორდება „სახელმწიფო ენის შესახებ“ საქართველოს ორგანულ კანონში არსებული ხარვეზი, რომელიც მუხლის ნუმერაციას უკავშირდება.

ოთარ ანგურიძე

17 სექტემბერი 2021, 14:40

ეკონომიკა

ოთარ ანგურიძე: მშპ მაჩვენებელი ცალსახად გვიჩვენებს, რომ ეკონომიკა კრიზისიდან სწრაფად გამოვიდა და განვითარება სწრაფი ტემპებით დაიწყო

მისი თქმით, 2021 წლის მეორე კვარტალში ეკონომიკის გაჯანსაღებაზე მიუთითებს ისეთი დარგების ზრდა, როგორიცაა: ვაჭრობა (15,9%), დამამუშავებელი მრეწველობა (11.6%), უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები (9.6%), მშენებლობა (8.6%), სოფლის მეურნეობა (7.8%) და სხვა.

თამთა მეგრელიშვილი

17 სექტემბერი 2021, 14:37

პოლიტიკა

თამთა მეგრელიშვილი გიორგი ბურჯანაძეს: ოპერატორის დაშავების ფაქტის შეფასებას სჭირდება ფაქტის ამსახველი კადრები, რომელიც „მთავარმა არხმა“ გააქრო, მესმის დაგავალეს, მაგრამ სახალხო დამცველის მოადგილე ხარ და უხერხულია ასეთი უმეცრება

მაგრამ სახალხო დამცველის მოადგილე ხარ და უხერხულია ასეთი უმეცრება. უცოდინარობის შესაფასებლად ჩემ დროს სკოლაში როგორც მასწავლებელი იტყოდა დაჯექი ორიანი! საჯარო ორიანი შენ!’’ - წერს Facebook-ზე.

17 სექტემბერი 2021, 14:31

საზოგადოება

ხატია წილოსანი დასუფთავების აქციაში ჩაერთო

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ ხატია წილოსანმა შვედეთის განვითარების სააგენტოს და არასამთავრობო ორგანიზაციის „მწვანეთა მოძრაობის/დედამიწის მეგობრების“ მიერ ორგანიზებულ დასუფთავების აქციაში მიიღო მონაწილეობა.

ირაკლი ქადაგიშვილი

17 სექტემბერი 2021, 14:30

პოლიტიკა

ირაკლი ქადაგიშვილი: ომბუდსმენის ინსტიტუტი და არასამთავრობოების ძალიან დიდი ნაწილი პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტები გახდნენ

ეს განცხადება, რომელიც არ ეფუძნება არცერთ მტკიცებულებას, არცერთ ფაქტს და მხოლოდ და მხოლოდ დაინტერესებული მხარის მიერ გაკეთებული პროვოკაციული განცხადების გამეორებაა, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს რომ ეს ინსტიტუცია კარგავს ობიექტურად აღქმის საფუძველს ჩვენს მოქალაქეებში“, - განაცხადა ირაკლი ქადაგიშვილმა.

17 სექტემბერი 2021, 14:27

პოლიტიკა

ელისო ბოლქვაძე ლატვიის რესპუბლიკაში შეხვედრებს მართავს

ვიზიტის ფარგლებში, ელისო ბოლქვაძე ლატვიის სამხატვრო აკადემიის რექტორს, ლატვიის მუსიკალური აკადემიის რექტორს, ძინტარის საკონცერტო დარბაზის მმართველი საბჭოს წარმომადგენლებს, ასევე, დეკორატიული მხატვრობის და დიზაინის მუზეუმის წარმომადგენლებს შეხვდა.

გუკა რჩეულიშვილი

17 სექტემბერი 2021, 14:14

სამართალი

გუკა რჩეულიშვილი „ცენტრ პოინტის“ საქმის დასრულებაზე: მერიამ დიდი სამუშაო შეასრულა

„დავის დასრულების მზაობა ჩვენგან სულ იყო, საკმაოდ რთული ბიუროკრატიული პროცესი იყო. საბოლოოდ, მერიამ დიდი სამუშაო შეასრულა”, - ამის შესახებ „ცენტრ პოინტის“ ერთ-ერთმა დამფუძნებელმა, გუკა რჩეულიშვილმა ჟურნალისტებს ქალთა მე-5 პენიტენციურ დაწესებულებასთან განუცხადა.

17 სექტემბერი 2021, 14:08

ეკონომიკა

,,უფასო ვებგვერდი ბიზნესს’’ - სავაჭრო პალატა მეწარმეებისთვის ახალ პროექტს იწყებს

პალატოს ცნობით, კონკურში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოში რეგისტრირებულ ყველა მეწარმეს, რომელსაც სურს გაყიდოს საკუთარი პროდუქცია ინტერნეტით. კონკურსში გამარჯვებულ 100 მეწარმეს უფასო ვებ-გვერდი გადაეცემა.

17 სექტემბერი 2021, 14:04

მსოფლიო

რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტები აცხადებენ, რომ Google-ი და Apple-ი კრემლის მხრიდან ზეწოლას დაემორჩილნენ

რუსი ოპოზიციონერი აქტივისტები აცხადებენ, რომ Google-ი და Apple-ი კრემლის მხრიდან ზეწოლას დაემორჩილნენ. ინფორმაციას ამის შესახებ სააგენტო Reuters-ი ავრცელებს.

გიორგი ცუცქირიძე

17 სექტემბერი 2021, 13:57

ეკონომიკა

გიორგი ცუცქირიძე: მთავრობის მიერ მხარდაჭერილ პროექტებს პოზიტიური გავლენა აქვს ეკონომიკური აქტივობის ზრდასა და სამუშაო ადგილების შენარჩუნებაზე

მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში, 2020 წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემთან შედარებით რეალური მშპ 12.7 პროცენტით არის გაზრდილი, ხოლო ეკონომიკურმა ზრდამ 2021 წლის მეორე კვარტალში 29.9 პროცენტი შეადგინა. 2021 წლის მეორე კვარტლის ეკონომიკური ზრდა მხოლოდ 0.1 პროცენტული პუნქტით ზრდის მიმართულებით დაზუსტდა ყოველთვიური შეფასებების საფუძველზე დაანგარიშებულ აღნიშნული პერიოდის ეკონომიკურ ზრდასთან შედარებით, რაც ყოველთვიური დაანგარიშების მეთოდოლოგიის მაღალ სიზუსტეზე მიუთითებს,” – განაცხადა ეკონომიკის ექსპერტმა გიორგი ცუცქირიძემ.

17 სექტემბერი 2021, 13:52

პოლიტიკა

„ქართული ოცნება“: „საერთაშორისო გამჭვირვალობა“, უმეტეს შემთხვევაში, ფაქტებს ზედაპირულად, მშრალად აფასებს და ვერ პასუხობს დასაბუთებულობის სტანდარტს

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს“ მიერ გამოქვეყნებული ცნობები, რომლებიც 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე გამოვლენილ სავარაუდო დარღვევებს აღწერს, ხასიათდება გარკვეული ტენდენციურობით და ატარებს მიკერძოებულ ხასიათს“, - ამის შესახებ „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ ანალიტიკური ჯგუფის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში ვკითხულობთ.

17 სექტემბერი 2021, 13:52

სამართალი

ზუგდიდიდან თბილისისკენ მოძრავი მიკროავტობუსი გადაბრუნდა. არიან დაშავებულები

როგორც imedinews-ს შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამუცხადეს, ავარიის შედეგად 4 მგზავრია დაშავებული. ადგილზე სასწრაფო დახმარების ჯგუფები, საპატრულო პოლიცია და მაშველები იმყოფებიან.

17 სექტემბერი 2021, 13:46

პოლიტიკა

„ქართული ოცნება“: ISFED-ის ანგარიშში აღწერილი შემთხვევები მოკლებულია მტკიცებულებით გამყარებულ დასაბუთებას

ISFED-ის მიერ გამოქვეყნებული 2021 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების I შუალედური ანგარიშის ანალიზის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ეს ანგარიში შეიცავს მთელ რიგ სახეცვლილ და მტკიცებულებების გარეშე არსებულ ინფორმაციას, ამასთანავე, ანგარიშში აღწერილი შემთხვევები მოკლებულია მტკიცებულებით გამყარებულ დასაბუთებას, - ამის შესახებ „ქართული ოცნება - დემოკრატიული საქართველოს“ ანალიტიკური ჯგუფის მიერ მომზადებულ დოკუმენტში ვკითხულობთ.

17 სექტემბერი 2021, 13:44

ეკონომიკა

იოსებ არჩვაძე: ბოლო თვეებში ეკონომიკის ზრდის პოზიტიური ტრენდის შენარჩუნების პირობას წარმოადგენს ხელისუფლების ცალსახა მხარდაჭერა ბიზნესისადმი

საქსტატის დაზუსტებული მონაცემებით, ეკონომიკურმა ზრდამ 2021 წლის მეორე კვარტალში, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით, 29.9 პროცენტი შეადგინა. ქვეყნის ეროვნული პროდუქტი, რეალურ ფასებში, ორნიშნა მაჩვენებლით აღემატება არა მხოლოდ წინა წლის მაჩვენებელს, არამედ პანდემიამდელი 2019 წლის აბსოლუტურ მოცულობასაც (+13.9%). ორნიშნა ზრდა წინა წლის შესაბამის პერიოდთან ფიქსირდება 2021 წლის პირველ ნახევარშიც (+12.5%) და იანვარ-ივლისშიც (+12.2%).

17 სექტემბერი 2021, 13:37

პოლიტიკა

პარლამენტის საპროცედურო კომიტეტი ნიკა მელიასთვის დეპუტატის უფლებამოსილების ვადაზე ადრე შეწყვეტას მხარს უჭერს

პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტმა სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტაზე ნიკა მელიას წერილობითი განცხადება განიხილა, მისი ნამდვილობა დაადგინა და მიიჩნია, რომ მელიას ვადამდე პარლამენტის წევრის უფლებამოსილება უნდა შეუწყდეს.

მაია რჩეულიშვილი

17 სექტემბერი 2021, 13:29

სამართალი

მაია რჩეულიშვილი საპატიმროს დატოვების შემდეგ: ყველას ვუხდი ბოდიშს, რომ ამდენი ხანი დაგვიანდა - უდიდესი მადლობა მერიას, რომელიც გვერდით დაგვიდგა და დიდება უფალს, რომ დამთავრდა

„პირველ რიგში, ყველას ვუხდი ბოდიშს, რომ ამდენი ხანი დაგვიანდა. მეორე - უდიდესი მადლობა მერიას, რომელიც გვერდით დაგვიდგა და დიდება უფალს, რომ დამთავრდა“, - განაცხადა მაია რჩეულიშვილმა საპატიმროს დატოვების შემდეგ.

შალვა პაპუაშვილი

17 სექტემბერი 2021, 13:29

პოლიტიკა

შალვა პაპუაშვილი: ნიკა მელიასთვის დეპუტატის უფლებამოსილების შეჩერების საკითხზე გადაწყვეტილებას პარლამენტი არჩევნების შემდეგ მიიღებს

„დღეს კომიტეტი განიხილავს ნიკა მელიას სადეპუტატო უფლებამოსილების შეწყვეტის საკითხს. იცით, რომ ეს ფორმალური ნაწილია, რომელიც ავალდებულებს კომიტეტს, რომ განიხილოს ეს საკითხი. საბოლოო ჯამში ეს გახლავთ პარლამენტის გადასაწყვეტი და ვნახოთ. იცით, რომ არჩევნებამდე არ ვაპირებთ შეკრებას, იქნება შემდეგ სხდომა და პარლამენტი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას“,- აღნიშნა შალვა პაპუაშვილმა.

17 სექტემბერი 2021, 13:27

სპორტი

თეა წულუკიანი: ჩვენი სურვილია, აღვადგინოთ ქართული სპორტის მუზეუმი

ვინაიდან სპორტის მუზეუმს აღარ გააჩნია საკუთარი ფართი, ფონდები დროებით ეროვნული მუზეუმის ერთ-ერთ დარბაზშია განთავსებული. მინისტრის განცხადებით, ყველა ექსპონატი სათანადოდ მოვლილი და შენახულია, რაც ყოფილი სპორტის მუზეუმის თანამშრომლების დამსახურებაა, მაგრამ ქართული სპორტი იმსახურებს იმას, რომ მუზეუმის ექსპონატები ფონდებში კი არ ინახებოდეს, არამედ იყოს გამოფენილი და ხელმისაწვდომი ახალგაზრდა თაობისათვის. ამიტომაც, სამინისტრო გეგმავს სამუშაო პროცესის წამოწყებას, რომლის მიზანიც სპორტის მუზეუმის აღდგენა და მისთვის შესაბამისი ფართის გამონახვაა.

17 სექტემბერი 2021, 13:26

COVID19

ისრაელში ჩატარებული კვლევა: ის პირები, რომლებმაც ვაქცინის მესამე დოზა მიიღეს, თითქმის 20-ჯერ მეტად არიან დაცულნი სერიოზული დაავადებებისგან და 10-ჯერ მეტად - ინფიცირებისგან

ისრაელში ჩატარებული ახალი კვლევა აჩვენებს, რომ ის პირები, რომლებმაც ვაქცინის მესამე დოზა მიიღეს, თითქმის 20-ჯერ მეტად არიან დაცულნი სერიოზული დაავადებებისგან და 10-ჯერ მეტად - ინფიცირებისგან იმ ადამიანებთან შედარებით, რომლებმაც მეორე დოზა, სულ მცირე, ხუთი თვის წინ მიიღეს.

მაია რჩეულიშვილი

17 სექტემბერი 2021, 13:17

სამართალი

მაია რჩეულიშვილმა პენიტენციური დაწესებულება დატოვა

მოსამართლის საბოლოო გადაწყვეტილების მე-5 პენიტენციურ დაწესებულებაში გადაგზავნის შემდეგ, „ცენტრ პოინტის“ საქმეზე დაკავებულმა მაია რჩეულიშვილმა საპატიმრო დატოვა. ის, დაახლოებით, 5 წლის განმავლობაში იხდიდა სასჯელს. მაია რჩეულიშვილი 2016 წლის ივლისში, „მაგნოლიას“ საქმის ეპიზოდზე დააკავეს. ამის შემდეგ, რამდენჯერმე იყო საპროცესო შეთანხმების გაფორმების მცდელობა, თუმცა, დოკუმენტს არც ერთი მხარე არ აწერდა ხელს.