imedi /  24 თებერვალი 2021, 12:59 / სანდო წყარო

მსოფლიო ბანკის კვლევა: პროგრესის მიუხედავად, კანონები კვლავ ზღუდავენ ქალთა ეკონომიკურ შესაძლებლობებს

მსოფლიო ბანკის ახალი ანგარიშის თანახმად, ქვეყნები გენდერული თანასწორობის ზრდისკენ ისწრაფვიან, მაგრამ ქალები მსოფლიოს მასშტაბით კვლავ აწყდებიან კანონებით და რეგულაციებით განსაზღვრულ წესებს, რომლებიც ზღუდავენ მათ ეკონომიკურ შესაძლებლობებს. COVID-19-ის პანდემიაც ახალ გამოწვევას უქმნის ქალთა ჯანმრთელობას, უსაფრთხოებას და ეკონომიკურ კეთილდღეობას.

როგორც მსოფლიო ბანკის ანგარიში - „ქალები, ბიზნესი და კანონი 2021“ მიუთითებს, ქალთა ეკონომიკური ჩართულობის წინაშე არსებული დაბრკოლებების აღმოსაფხვრელად გატარებული რეფორმები ნელი და არათანაბარი აღმოჩნდა ბევრ რეგიონში. საშუალოდ, ქალებს ეკუთვნით მამაკაცებისთვის ხელმისაწვდომი სამართლებრივი უფლებების მხოლოდ სამი მეოთხედი. ქალები პანდემიამდეც არახელსაყრელ მდგომარეობაში იმყოფებოდნენ და სახელმწიფოების ინიციატივები COVID-19-ის ზოგიერთი ზემოქმედების მიმართ ბუფერის შექმნის თვალსაზრისით, ინოვაციურობის მიუხედავად, ბევრ ქვეყანაში შეზღუდული იყო.

„ქალები სრულად უნდა იყვნენ ჩართულნი ეკონომიკაში იმისათვის, რომ უკეთესი შედეგები იქნეს მიღწეული განვითარების მიმართულებით. ბევრ ქვეყანაში მიღწეული პროგრესის მიუხედავად, ზოგიერთ სახელმწიფოში აღინიშნება პრობლემური უკუსვლა, მათ შორისაა ქალებისთვის მგზავრობის შეზღუდვა მამაკაცი მეურვის ნებართვის გარეშე. ამ პანდემიამ გაამწვავა არსებული უთანასწორობა, რომელიც არახელსაყრელ მდგომარეობაში აყენებს გოგონებსა და ქალებს სკოლასთან წვდომისა და სამუშაო ადგილების შენარჩუნების ჩათვლით. ქალები ასევე დგანან გაზრდილი ოჯახური ძალადობის და ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების პრობლემების წინაშე. ქალებს უნდა ჰქონდეთ იგივე წვდომა ფინანსებზე და მემკვიდრეობის უფლებებზე, როგორც მამაკაცებს და უნდა იყვნენ ჩვენი ყურადღების ცენტრში COVID-19 -ის პანდემიისგან ინკლუზიური და მდგრადი აღდგენის პროცესში“, - აღნიშნა მსოფლიო ბანკის ჯგუფის პრეზიდენტმა დევიდ მალპასმა.

„ქალები, ბიზნესი და კანონი 2021“ აფასებს კანონებს და რეგულაციებს 8 სფეროში, რომლებიც გავლენას ახდენს ქალთა ეკონომიკურ შესაძლებლობებზე 190 ქვეყანაში და მოიცავს 2019 წლის სექტემბრიდან 2020 წლის ოქტომბრამდე პერიოდს. მონაცემები გვთავაზობს გენდერული თანასწორობის მიმართულებით გლობალური პროგრესის ობიექტურ და გაზომვად საბაზისო მაჩვენებლებს, დაწყებული საზოგადოებრივი მოძრაობის საფუძვლებიდან მუშაობის, ბავშვის მოვლის და პენსიაზე გასვლის გამოწვევებამდე. ანგარიში ასევე განიხილავს პანდემიის დაწყების შემდეგ მთავრობების საპასუხო ღონისძიებებს COVID-19-ის კრიზისის მიმართ და თუ რა გავლენა იქონია მან ქალებზე სამსახურში და სახლში, ბავშვის მოვლის, მართლმსაჯულებასთან წვდომის, ჯანდაცვისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით.

მთლიანობაში ანგარიში ხაზს უსვამს, რომ ბევრმა სახელმწიფომ გამოიყენა საპასუხო ღონისძიებები დასაქმებულ ქალებზე პანდემიის ზოგიერთი ზემოქმედების მიმართ. მაგალითად, ანგარიშში გამოკვლეული ქვეყნების მეოთხედზე ნაკლებში პანდემიამდე სამართლებრივად უზრუნველყოფილი იყო დასაქმებული მშობლებისთვის ბავშვის მოსავლელად თავისუფალი დროის გამოყოფა. მას შემდეგ სკოლების დახურვის ფონზე მსოფლიოს დაახლოებით 40 ქვეყანაში შემოღებულ იქნა შვებულების ან სარგებლის პოლიტიკა ბავშვის მოვლაში მშობლების დასახმარებლად. მაგრამ, აღნიშნულის მიუხედავად, ეს ღონისძიებები არასაკმარისია იმ გამოწვევებზე ან ბავშვის მოვლასთან დაკავშირებულ კრიზისზე რეაგირებისთვის, რომლის წინაშეც ბევრი დასაქმებული დედა უკვე დგას.

პანდემიამ ასევე შეუწყო ხელი გენდერული ძალადობის სიმწვავის და სიხშირის ზრდას. წინასწარი კვლევა მიუთითებს, რომ გასული ერთი წლის განმავლობაში მთავრობებმა დაახლოებით 120 ახალი ღონისძიება დანერგეს ცხელი ხაზების, ფსიქოლოგიური დახმარების და თავშესაფრის სახით ძალადობისგან ქალთა დასაცავად. ზოგიერთმა სახელმწიფომ ასევე გადადგა ნაბიჯები მართლმსაჯულებასთან წვდომის უზრუნველსაყოფად სხვადასხვა ფორმით, მათ შორის, ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებული საქმეების გადაუდებლად მიჩნევით „ლოკდაუნის“ დროს და დისტანციური სასამართლო პროცესის დაშვებით. თუმცა, სახელმწიფოებს კვლავაც შეუძლიათ გარკვეული მექანიზმების და პოლიტიკის ამოქმედება ასეთი ძალადობის გამომწვევ მიზეზებზე რეაგირებისთვის.

„მიუხედავად იმისა, რომ აღსანიშნავია ბევრი ქვეყნის პროაქტიური მოქმედება პანდემიის პირობებში ქალთა მხარდასაჭერად, ცხადია, რომ უფრო მეტი ძალისხმევაა საჭირო ბავშვთა მოვლის მიზნით შვებულების და თანასწორი ანაზღაურების უზრუნველყოფის მიმართულებით. ქვეყნებმა უნდა შექმნან სამართლებრივი გარემო, რომელიც აამაღლებს ქალთა ეკონომიკურ ჩართულობას, რომ მათ შეძლონ საუკეთესო არჩევანის გაკეთება თავისთვის და თავიანთი ოჯახებისთვის“, - განაცხადა მსოფლიო ბანკის განვითარების პოლიტიკის და პარტნიორობის მიმართულების მმართველმა დირექტორმა მარი პანგესტუმ.

ანგარიშის თანახმად, 27 -მა ქვეყანამ პანდემიის მიუხედავად, ყველა რეგიონსა და შემოსავლის ჯგუფში აამოქმედა რეფორმები ყველა სფეროში და გაზარდა სანიმუშო პრაქტიკის გამოყენება კანონმდებლობაში წლის განმავლობაში 45 შემთხვევაში. რეფორმების უდიდესი რაოდენობა უკავშირდება ანაზღაურების და ბავშვის მოვლის შესახებ კანონების შემოღებას ან ცვლილებას.

თუმცა, ბავშვის მოვლა ასევე ის სფეროა, სადაც გლობალურად კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. ეს გულისხმობს ბავშვის მოვლის მიზნით აღებულ ანაზღაურებად შვებულებას, იმის მიუხედავად მთავრობას დაწესებული აქვს თუ არა სარგებელი ამ მიმართულებით და აკრძალულია თუ არა ფეხმძიმე ქალის სამსახურიდან გათავისუფლება. რეფორმები ასევე საჭიროა ქალებისთვის დაწესებულ შეზღუდვებთან დაკავშირებით სამუშაო ადგილების, დავალებების და სამუშაო საათების თვალსაზრისით, რის გამოც ქალებს დაბალანაზღაურებადი სამუშაო ადგილები უკავიათ. და 100 ქვეყნის კანონმდებლობით სავალდებულო არ არის, რომ ქალები და მამაკაცები იგივე ანაზღაურებას იღებდნენ ერთნაირი ღირებულების მქონე სამუშაოსთვის.

გენდერული თანასწორობის სამართლებრივი მიღწევა სხვა ღონისძიებებთან ერთად მოითხოვს მთავრობის, სამოქალაქო საზოგადოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების შეთანხმებულ მოქმედებას. მაგრამ სამართლებრივი და მარეგულირებელი რეფორმები შეიძლება ასრულებდეს მნიშვნელოვანი კატალიზატორის როლს ქალთა, ისევე როგორც მათი ოჯახების და საზოგადოების ცხოვრების გასაუმჯობესებლად. ანგარიშის - „ქალები, ბიზნესი და კანონი 2021“ მიერ შეფასებულ სფეროებში ეფექტიანობის ამაღლება უკავშირდება გენდერული უთანასწორობის შემცირებას განვითარების შედეგების მიმართულებით, ქალების ჩართულობის ზრდას შრომით რესურსებში, ნაკლებად მოწყვლად დასაქმებას და ქალთა გაცილებით ფართო მონაწილეობას ეროვნულ პარლამენტებში.

ყველა სიახლე

11 აპრილი 2021, 10:20

COVID19

გერმანიაში კორონავირუსის 17,855 ახალი შემთხვევა დაფიქსირდა

გერმანიაში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 17,855 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 104 ადამიანი ვირუსს ემსხვერპლა. ამის შესახებ ინფორმაციას რობერტ კოხის ინსტიტუტი ავრცელებს. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე, გერმანიაში კორონავირუსის 2,887,268 შემთხვევა გამოვლინდა, ხოლო 78,353 ადამიანი გარდაიცვალა.

11 აპრილი 2021, 10:19

COVID19

სამინისტრო: სკოლებში ინფიცირების მაჩვენებელი მცირედით გაზრდილია

გასულ კვირასთან შედარებით, მიმდინარე კვირაში სკოლებში ინფიცირების მაჩვენებელი მცირედ გაზრდილია, თუმცა შიდა გავრცელება კვლავ არ ფიქსირდება, - ინფორმაციას განათლების სამინისტრო ავრცელებს. 5-დან 10 აპრილის ჩათვლით, მონიტორინგისა და სავალდებულო ტესტირების შედეგად, მთელი ქვეყნის მასშტაბით ვირუსი მასწავლებელთა და სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენელთა 0,2%-ს და მოსწავლეთა 0,4%-ს დაუდასტურდა.

11 აპრილი 2021, 10:16

თავდაცვა

43-ე ბატალიონის „ალფა“ ასეულის საველე სწავლება ვაზიანის პოლიგონზე

საქართველოს თავდაცვის ძალების მე-4 მექანიზებული ბრიგადის 43-ე ქვეითი ბატალიონის „ალფა“ ასეულმა ასეულის დონის სიტუაციური საველე სწავლება დაასრულა. დასკვნითი შემაჯამებელი წვრთნები ვაზიანის პოლიგონზე საბრძოლო სროლებით განხორციელდა.

11 აპრილი 2021, 10:08

რეგიონი

სოფელ ნამოხვანში, მდინარე რიონში საძიებო სამუშაოებში დამატებითი ძალა ჩაერთო

პროცესში ჩართულია განსაკუთრებულ საგანგებო სიტუაციებზე რეაგირების სამმართველოს ჯგუფი თბილისიდან, 20 მეხანძრე-მაშველის შემადგენლობით. ასევე, ნამოხვანში ჩავიდნენ საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წყალზე რეაგირების სამმართველოს მაშველები სამეგრელოს, გურიის და აჭარის რეგიონებიდან. საძიებო-სამაშველო სამუშაოში მონაწილეობს 6 მყვინთავი - 8 ნავით. წყლის ფსკერს საძიებო სკანერით, ექოლოტით ათვალიერებენ.

11 აპრილი 2021, 09:48

მსოფლიო

თურქეთი უკრაინაში 500 შენობას ააშენებს

თურქეთისა და უკრაინის მაღალი დონის სტრატეგიული თანამშრომლობის საბჭოს მეცხრე შეხვედრის შემდეგ, ორი ქვეყნის წარმომადგენლებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც უკრაინაში ასობით შენობის აშენებას ითვალისწინებს. გამოცემის ცნობით, თურქეთის მთავრობის მიერ მხარდაჭერილი სააგენტო TOKI 500 სახლს ააშენებს ყირიმელი თათრებისთვის.

11 აპრილი 2021, 09:14

საზოგადოება

როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოში

11 აპრილს ქუთაისში წვიმა და +9 გრადუსია ნავარაუდევი, ღამით კი +6 გრადუსი იქნება. ოზურგეთში დღისით +6 გრადუსია მოსალოდნელი და წვიმა, ღამით კი +2 გრადუსი. ბათუმში დღისით სინოპტიკოსები +10 გრადუსსა და წვიმას პროგნოზირებენ, ღამით კი +7 გრადუსი დაფიქსირდება.

11 აპრილი 2021, 09:02

მსოფლიო

ჩინეთში, მაღაროში ჩარჩენილ 20-ზე მეტ მუშას ეძებენ

ჩრდილო-დასავლეთ ჩინეთში, ფენგუანის დასახლებაში, ქვანახშირის მაღარო დაიტბორა. შედეგად, მიწის ქვეშ 30-მდე ადამიანი აღმოჩნდა. მაშველებმა 29 ადამიანიდან 8-ის ზედაპირზე ამოყვანა შეძლეს, თუმცა 21 მუშა კვლავ დატბორილ მაღაროშია. სამაშველო სამსახურის ცნობით, სამუშაოს რთული რელიეფი ართულებს. მაშველები დატბორილი მაღაროდან წყლის ამოტუმბვასა და ჰაერის მილებით მიწოდებას ცდილობენ.

11 აპრილი 2021, 08:44

მსოფლიო

ინდონეზიაში მიწისძვრას 6 ადამიანი ემსხვერპლა

ინდონეზიაში, კუნძულ იავას აღმოსავლეთით მომხდარ ძლიერ მიწისძვრას მსხვერპლი მოჰყვა. დაღუპულია 6 ადამიანი. ინდონეზიის მეტეოროლოგიის, კლიმატოლოგიისა და გეოფიზიკური სააგენტოს ინფორმაციით, ბიძგების სიმძლავრე 6.7 მაგნიტუდას შეადგენდა. ხელისუფლებას ცუნამის საფრთხე არ გამოუცხადებია. ბიძგები 10 აპრილს, 07:00 საათზე დაფიქსირდა.

11 აპრილი 2021, 08:26

მსოფლიო

სენტ-ვინსენტზე ვულკანის ამოფრქვევის შემდეგ, კუნძული ფერფლით დაიფარა. ფოტო - ვიდეო

სენტ-ვინსენტზე ვულკანის ამოფრქვევის შემდეგ, კუნძული ვულკანური ფერფლით დაიფარა. ჰაერის გაუარესების გამო, 4 ათასზე მეტი ადამიანია ევაკუირებული. ვულკანი 1979 წლის შემდეგ პირველად, 2020 წლის დეკემბერში გააქტიურდა. ამ დროის განმავლობაში, ვულკანური ფერფლი შეინიშნებოდა, თუმცა სულ ცოტა ხნის წინ, ამოიფრქვა და მიმდებარე სოფლებში ფერფლიც უფრო აქტიურად გავრცელდა.

11 აპრილი 2021, 08:09

COVID19

დღე-ღამეში თურქეთში კოვიდინფიცირების 52 ათასზე მეტი ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და 248 ადამიანი გარდაიცვალა

თურქეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ქვეყანაში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 52 676 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 248 ადამიანი ვირუსს ემსხვერპლა. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე, თურქეთში კორონავირუსის 3 798 333 შემთხვევა გამოვლინდა, 33 702 ადამიანი გარდაიცვალა, ხოლო 3 301 217 - გამოჯანმრთელდა.

11 აპრილი 2021, 00:55

ტექნოლოგიები

Rolls-Royce მსოფლიოში უდიდესი ავიაძრავის შექმნაზე მუშაობს

კომპანია Rolls-Royce-ის სპეციალისტები, მსოფლიოში ყველაზე დიდი ავიაძრავის შექმნაზე მუშაობენ. ამის შესახებ techcult წერს. ახალი ავიაძრავის სიმძლავრე აქამდე არსებული მოდელებისას 25%-ით გადააჭარბებს. სპეციალისტების პროგნოზით, ეს გამოგონება მსოფლიოში რევოლუციური იქნება და მგზავრთა გადაყვანის მიმართულებაზე სერიოზულ გავლენას მოახდენს.

ანრი ოხანაშვილი

11 აპრილი 2021, 00:30

პოლიტიკა

ანრი ოხანაშვილი „ტვ ფორმულასა“ და „მთავარ არხზე“: მათი მიზანია, ყველა ხერხით სცადონ საზოგადოებაში ჩემი რეპუტაციული დაზიანება, თუმცა, ყოველ ჯერზე ვამხელ სიყალბეში

თუკი ისინი, საჯაროდ, თუნდაც ერთ კანონსაწინააღმდეგო ფაქტს დაამტკიცებენ, დავტოვებ დეპუტატის მანდატს! წინააღმდეგ შემთხვევაში საჯაროდ მოიხადონ ბოდიში ამ ბინძური ცილისწამებისთვის, - იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანრი ოხანაშვილი რამდენიმე არხზე გასულ სიუჟეტს გამოეხმაურა. როგორც უმრავლესობის წევრი სოციალურ ქსელში წერს, პარტიული მედიები მიზანმიმართულად ცდილობენ მისი რეპუტაციის შელახვას.

11 აპრილი 2021, 00:20

მსოფლიო

კალიფორნიის სანაპიროსთან ოთხი მკვდარი ვეშაპი გამოირიყა

კალიფორნიის სანაპიროსთან ბოლო 9 დღეში ოთხი ნაცრისფერი მკვდარი ვეშაპი გამოირიყა. ვეშაპები სავარაუდოდ გემს შეეჯახნენ. ამის შესახებ ადგილობრივი გამოცემა San Francisco Chronicle მეცნიერებზე დაყრდნობით წერს.

11 აპრილი 2021, 00:06

სპორტი

ელ კლასიკო, მადრიდის „რეალის“ გამარჯვებით დასრულდა.

ელ კლასიკო მადრიდის „რეალის“ გამარჯვებით დასრულდა. ესპანეთის „ლა ლიგას“ 30-ე ტურში, სამეფო კლუბმა შინ კატალონიელები, კარიმ ბენზემას და ტონი კროოსის გოლებით, ანგარიშით: 2-1 დაამარცხეს.

ბორის ჯონსონი

10 აპრილი 2021, 23:52

მსოფლიო

ბორის ჯონსონი პრინც ფილიპის დაკრძალვას არ დაესწრება

ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ბორის ჯონსონი პრინც ფილიპის დაკრძალვაზე არ მივა. ამის შესახებ Sky News წერს. გამოცემის ცნობით, კორონავირუსის პანდემიის შედეგად შემოღებული შეზღუდვების გამო პრინცი ფილიპის დაკრძალვას მხოლოდ 30 ადამიანი დაესწრება.

რეჯეფ თაიფ ერდოღანი

10 აპრილი 2021, 23:44

მსოფლიო

რეჯეფ თაიფ ერდოღანი: ჩვენი მთავარი მიზანია, შავი ზღვა იყოს მშვიდობისა და თანამშრომლობის ზღვა

ჩვენი მთავარი მიზანია, შავი ზღვა იყოს მშვიდობისა და თანამშრომლობის ზღვა, - ამის შესახებ თურქეთის პრეზიდენტმა, რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა უკრაინელ კოლეგასთან, ვლადიმირ ზელენსკისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომელიც თურქეთში ვიზიტით იმყოფება.

თენგიზ ცერცვაძე

10 აპრილი 2021, 23:20

COVID19

თენგიზ ცერცვაძე: COVID19-ის მესამე ტალღა არ უნდა დავუშვათ, ახლა საქართველოსთვის ყველაზე კრიტიკული დღეებია

მოჩანს მესამე ტალღის აჩრდილი ევროპის და მეზობელი ქვეყნებიდან, ახლა საქართველოსთვის ყველაზე კრიტიკული დღეებია. თუ ყველანი მივაშურებთ ვაქცინაციას, ამით მესამე ტალღას გადავრჩებით, - ამის შესახებ „რუსთავი2“-ის ეთერში ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორმა თენგიზ ცერცვაძემ განაცხადა.

10 აპრილი 2021, 23:17

რეგიონი

ფოთში, მეტალურგიულ ქარხანაში სამუშაო პროცესის დროს ორი მუშა დაშავდა

ფოთში, ნაბადის უბანში მდებარე მეტალურგიულ ქარხანაში, სამუშაო პროცესის დროს ორი მუშა დაშავდა. გავრცელებული ინფორმაციით, სატვირთო ავტომანქანის საბურავი გასკდა, რის შედეგად ამავე საწარმოში დასაქმებულმა ორმა მამაკაცმა სხეული სხვადასხვა დაზიანებები მიიღო. სასწარაფო-სამედიცინო დახმარების ბრიგადამ დაშავებულები სენაკში, კლინიკა „არქიმედეში“ გადაიყვანა. ექიმების ინფორმაციით, ერთ-ერთის მდგომარეობა მძიმეა. მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით დაწყებულია გამოძიება.

10 აპრილი 2021, 22:56

სამართალი

სოფელ ნამოხვანში მომხდარ ფაქტზე შსს-მ გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით დაიწყო

სოფელ ნამოხვანში, მდინარეში გაუჩინარებულ კაცს მაშველები ამ დრომდე ეძებენ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით მომხდარზე გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით დაიწყო.

10 აპრილი 2021, 22:43

პოლიტიკა

შალვა პაპუაშვილი: ბერა ივანიშვილის სამხრეთ კორეაში წასვლაზე ჯერ ქვეყანა შეყარეს და შემდეგ საკუთარ სიუჟეტშივე დაადასტურეს, რომ ვაქცინა გაკეთებული არ აქვს, კორეაში გამგზავრებაზე რამდენიმე კვირის წინ განაცხადა

აურზაური არაფრის გამო. უფრო სწორად კი, აურზაური აურზაურისთვის. უკვე მერამდენედ, ჩვენი საგამოძიებო ჟურნალისტიკა ამ სამწუხარო კლიშეს ამართლებს. ბერა ივანიშვილის სამხრეთ კორეაში წასვლაზე ჯერ ქვეყანა შეყარეს და შემდეგ საკუთარ სიუჟეტშივე დაადასტურეს, რომ ვაქცინა გაკეთებული არ აქვს, - ამის შესახებ პარლამენტის განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელში წერს.