08 დეკემბერი 2021, 13:28 / სანდო წყარო

მშენებლობა საქართველოში - როცა რაოდენობა გადადის ხარისხში

პანდემიის მიუხედავად, საქართველოში მშენებლობა გრძელდება რეკორდული ტემპით. ყოველწლიურად გაიცემა ქვეყანაში მშენებლობის ნებართვები და ექსპლუატაციაში შედის დიდი რაოდენობის ობიექტი. მაგალითად,მიუხედავად პანდემიის პრობლემისა, 2020 წელს მშენებლობის მოცულობამ შეადგინა 5 მილიონ კვდრატულ მეტრზე მეტი, რაც არის უფრო მაღალი მაჩვენებელი, ვიდრე ზოგიერთ ევროპულ ქვეყანაში. ამას ვერ შეუშალა ხელი პანდემიამაც, რომლის გავლენამ მტკივნეულად იმოქმედა მთელ მსოფლიო სამშენებლო სფეროზე. ასევეა უძრავი ქონების გაყიდვები, რომლებიც მართალია შემცირდა გარკვეულ სეგმენტში, მაგრამ 2021 წელს აჩვენა აქტიური ზრდა, საკარანტინო 2020 წელთან შედარებით. ქვეყნის უდავო ლიდერები თბილისი და ბათუმია, რომლებზეც გადის მშენებლობის მოცულობის ნახევარზე მეტი.

საქართველოში, როგორც ყველა სამხრეთის ქვეყანაში, მშენებლობის არსებითი პრობლემა არის ხარისხის საკითხი. ბევრ ობიექტზე, რომელიც არის გათვლილი დაბალ ფასზე, მშენებლები ცდილობენ მაქსიმალურად შეამცირონ ხარჯები და აკეთებენ ეკონომიას მასალებზე. პრობლემა ცნობილია და ხშირად რეზონანსულია და შუქდება მასმედიაში, ხელისუფლება, თავის მხრივ, ამკაცრებს რეგულაციებს და მშენებლობის უსაფრთხოებას.

უდავოა, პოზიტიურ ტენდენციად რჩება მშენებლობის ხარისხის მომატება, რადგანაც უძრავი ქონების ბაზარზე კონკურენციის გაძლიერებიდან გამომდინარე მშენებლები სთავაზობენ მყიდველს მშენებლობის უფრო მაღალ სტანდარტებს.

ეს გზა გაიარა პრაქტიკულად განვითარებული მსოფლიოს ყველა ქვეყანამ, ახლა კი გადის ქართული ბაზარი.

გავიხსენოთ ფაქტი, 2000-იანი წლების დასაწყისში ნიუ-იორკში დაიწყო ცათამბჯენების ნაწილის დემონტაჟი, რომლებიც აშენდა მე-20 საუკუნის 70 წლებში. მზიდ კონსტრუქციებს მეტალის „დაღლილობის“ შედეგად რიგ შემთხვევებში ექსპლუატაციიდან სულ რაღაც 30 წლის შემდეგ შეექმნა საფრთხე, რამაც გამოიწვია მათი ნგრევა და დემონტაჟი.

დღევანდელი განაშენიანების ფონზე გამოირჩევა ის კომპანიები და პროექტები, რომელთა სამშენებლო სტანდარტები შეესაბამება მაღალ ნორმებს და ითვალისწინებს არა ექსპლუატაციის 30-წლიანი პერიოდს, არამედ 100-200 წელს. ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს სამშენებლო მასალების და ტექნოლოგიების სწორი არჩევა.

ამ ნომინაციაში უდავო ლიდერი არის ბათუმის კომპანია European Village LLC, რომელიც გახდა დაბალსართულიანი მშენებლობის ფლაგმანი მითითებულ დარგში. მის მაგალითზე შეგვიძლია განვიხილოთ სამშენებლო ტექნოლოგიების განვითარება საქართველოში და მათი ადაპტაცია მსოფლიო ხარისხის სტანდარტებთან.

ნესტიან სუბტროპიკულ კლიმატში, სადაც ხშირია ნალექი და გრუნტის წყლის დონის აწევა, საძირკვლის ჰიდროიზოლაციის საკითხი პრინციპულად მნიშვნელოვანია მშენებლობის დროს. გრუნტის წყლებთან შეხების შემთხვევაში გამოთვლილია წყლის გაყვანის სისტემა და გრუნტის დაცვა.

კონსტრუქტივის პროექტირების დროს რკინა-ბეტონის კონსტრუქტივი ითვალისწინებს კოეფიციენტით 1,5-2 აუცილებლისგან, რაც ახანგრძლივებს კონსტრუქტივის ექსპლუატაციას და მის სეისმურ სიმყარეს. მზიდი რკინა-ბეტონის კონსტრუქციების პროექტირება და მშენებლობა აუცილებლად ითვალისწინებს სეისმური აქტივობის რისკებს.

როგორც სავალდებულო კომპონენტი - პენეტრონი - გამოიყენება არა მხოლოდ საძირკვლის ბეტონში, არამედ სახლის სრულ კონსტრუქციაში. ეს წყალგაუმტარებლობის კლასს ზრდის w20-მდე, რაც შეესაბამება ბეტონის მარკას - M600, რაც თავის მხრივ რკინა-ბეტონის ექსპლუატაციის ვადას ზრდის 100 წლამდე და იცავს სახლს ნესტისაგან. ეს კი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სუბტროპიკული კლიმატის დროს.

კომპანია European Village უარს ამბობს კედლების აშენებაზე 20 სმ სისქით, როგორც არის მიღებული ზოგადად საქართველოში. ამის ნაცვლად კომპანია აშენებს სახლებს, რომლების კედლების სისქე არის 40 სმ და ამით მაღლდება მათი სიმკრივე და ნესტგამძლეობა, ახანგრძლივებს სახლის ექსპლუატაციის პერიოდს და ინახავს სითბოს.

მშენებლობაში არ გამოიყენება ცემენტის და პემზას ბლოკი. მათ ნაცვლად შენდება აგურის კედლები ორმაგი კერამობლოკით. მშენებლობის ეს სტანდარტი მიღებულია ჩრდილოეთ ქვეყნებში, საქართველოში კი მხოლოდ ორი კომპანია იყენებს ამ მეთოდს ელიტარულ ობიექტებზე. კერამობლოკის თბოშემნახველი თვისებები ორჯერ უფრო მაღალია ცემენტის ბლოკზე. ორმაგი კერამობლოკის გამოყენების შედეგად სითბოს შენახვა იზრდება 3-ჯერ (თუ არ ჩავთვლით დამატებით თბოიზოლაციას). კედლების სიმყარე ზრდის შენობის ექსპლუატაციის ხანგრძლივობას 30- 50 წლის ნაცვლად 150-200 წლამდე. მაღალი ხარისხის კერამობლოკი უკვე ორ წელზე მეტია, რაც ესპანური ტექნოლოგიით მზადდება საქართველოში.

სამწუხაროდ, სამხრეთის ქვეყანებში ხშირად ითვლება, რომ ფასადისა და სახურავის თბოიზოლაცია თბილი კლიმატის გამო არ წარმოადგენს საჭიროებას. თბოიზოლაცია არა მხოლოდ ინახავს სითბოს ზამთარში, არამედ ინარჩუნებს სიგრილეს ზაფხულშიც. იცავს სახლს კონდენსატისაგან, სინესტისაგან, ხავსისგან. მფლობელი დაზღვეულია გათბობისა და კონდიცირების ზედმეტი ხარჯებისაგან. კომპანია ვიყენებს ფასადის თბოიზოლაციისათვის მაღალი სიმკრივის EPS და სახურავისათვის XPS (შესაბამისად 16 და 32 კგ). ზოგიერთი კომპანია იყენებს 5 სმ.EPS ფასადის თბოიზოლაციისთვის, მაგრამ European Village LLC ერთადერთი კომპანიაა, რომელიც იყენებს 7-10 სანტიმეტრიანი სისქის EPS, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის თბოიზოლაციის ეფექტს.

ფასადის თბოიზოლაციას, როგორც მრავალ სამშენებლო სამუშაოს, აქვს გარკვეული რისკები, კერძოდ, თბოიზოლაციისათვის ისეთი მასალის გამოყენება, რომელსაც არ გააჩნია ხანძარსაწინააღმდეგო თვისებები, ქმნის ხანძრის დროს აალებული სანთლის ეფექტს. ამიტომ კომპანია იყენებს მხოლოდ და მხოლოდ ხანძარსაწინააღმდეგო თვისებების მქონეს EPS-სა და XPS-ს. ანალოგიურად, ხანძარსაწინააღმდეგო და ეკოლოგიური უსაფრთხოების გათვალისწინებით შერჩეულია სხვა სამშენებლო მასალასაც. სახლის ჰიდროიზალაცია მნიშვნელოვანია ნებისმიერ კლიმატში, მაგრამ სუბტროპიკულ ზონაში ეს საკითხი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. European Village LLC იყენებს ერთდროულად რამდენიმე ჰიდროიზალაციურ ტექნოლოგიას - როგორც ტრადიციულს, ასევე წამყვანი ევროპული კომპანია Terraco-ს (შვედეთი) მასალებს. მაგალითად, სახურავი, აივნები, პარაპეტები და სხვა რისკის მქონე ზედაპირები ნესტისაგან არის დაცული ჰიდროიზალაციის სამი ფენით, არმირების გამოყენებით. ფასადი, გარდა EPS-ისა, არის დაცული ნესტგამძლე შპატლის ორი ფენით და Terraco-ს აკრილის საღებავის სილიკონის კომპონენტის სამი ფენით.

კომპანია ფანჯრებსა და აივნის კარებს ამონტაჟებს Rehau -ს (გერმანია) ორმაგი მინაპაკატით, რაც მნიშვნელოვანია მომავალი მესაკუთრისათვის, რადგანაც შიდა ბაზარზე ჯერჯერობით დომინირებს დაბალი ხარისხის თურქული წარმოების მასალა.

ხარისხიანი ევროპული მასალების ანალოგიური სტანდარტები გამოყენება ასევე შიდა მოპირკეთებისას, მაგალითად: ესპანური კერამოგრანიტი, ნატურალური ხე, მარმარილო და ა.შ.

მშენებლობისადმი მსგავსი მიდგომა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია თანამედროვე ქართული უძრავი ქონების ბაზრისათვის. პანდემიის პირობებში იმისათვის, რომ შეინარჩუნო მიმზიდველობა უცხოელი ინვესტორისათვისბაზარმა უნდა აამაღლოს თავისი კონკურეტუნარიანობა. სწორედ ხარისხის სტანდარტის ამაღლება მოგვცემს უპირატესობას თურქეთის, ბულგარეთის და სხვა სამხრეთის ქვეყნების ბაზართან, რომლებსაც ასევე არაერთი პრობლემა აქვთ მშენებლობის ხარისხთან. საკურორტო უძრავი ქონების საკუთრების უმთავრესი ასპექტი საინვესტიციო პოტენციალის საკითხი და მისი რენტაბელობაა. ინვესტორისთვის მნიშვნელოვანია, ყიდულობს ობიექტს, რომელიც იარსებებს 30-50 წელი თუ ობიექტს 200-წლიანი გამძლეობით. ეს მას არ შეუქმნის კაპიტალური რემონტისა და რენოვაციის პრობლემებს და უზრუნველყოფს შემოსავლით მას და მის შთამომავლებს. სწორედ ასეთი ობიექტები, თუ მათ აქვთ მომგებიანი ლოკაცია, უზრუნველყოფენ ღირებულების კაპიტალიიზაციას, ანუ მათი ფასი ყოველწლიურად მზარდია.

უკვე დღეს, European Village LLC-ის გარდა, სხვა კომპანიებიც უფრო და უფრო აქტიურად იწყებენ მსგავსი ტექნოლოგიების ცალკეული კომპონენტების გამოყენებას. უფრო ხშირად გამოიყენება ჰიდრო და თბოიზოლაციები, უკვე რამდენიმე ათეული კომპანია მშენებლობაში იყენებს კერამო ბლოკს (თუმცა European Village LLC -გან განსხვავებით არა ორმაგ კედელს). ტექნოლოგიების განვითარებას ჯერჯერობით აქვს არა კომპლექსური, არამედ სეგმენტური ხასიათი, მაგრამ ტენდენცია ძალიან აქტიურად ვითარდება - ქართული უძრავი ქონება ხდება უფრო და უფრო ხარისხიანი.

გარდაუვალია, დაბალსართულიანი მშენებლობის სფეროში ლიდერების კვალდაკვალ საკუთარი ხარისხის სტანდარტებს განავითარებენ კონკურენტები, მათ მიჰყვებიან სხვა მშენებლები, რომლებსაც სურთ მოიპოვონ თავიანთი ადგილი უძრავის ქონების ბაზარზე.

(R)

ყველა სიახლე

ირაკლი ღარიბაშვილი

18 მაისი 2022, 21:22

პოლიტიკა

ირაკლი ღარიბაშვილი ბრიუსელში ვიზიტზე: შეხვედრებზე კიდევ ერთხელ აღვნიშნეთ, რომ ევროპა არა მხოლოდ საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის, არამედ ქართველი ხალხის არჩევანია. მადლობა ევროპელ პარტნიორებს ამ გზაზე მხარდაჭერისთვის

მთავრობის მეთაური აღნიშნავს, რომ ევროპა არა მხოლოდ საქართველოს პოლიტიკური ხელმძღვანელობის, არამედ ქართველი ხალხის არჩევანია და ევროპელ პარტნიორებს ამ გზაზე საქართველოს მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდის.

ჟოზეფ ბორელი

18 მაისი 2022, 21:21

პოლიტიკა

ბორელი: საქართველო ევროპულ ოჯახს მიეკუთვნება

ევროპის საგარეო ქმედებათა სამსახური (EEAS) ჟოზეფ ბორელსა და ირაკლი ღარიბაშვილს შორის გამართულ შეხვედრაზე განცხადებას ავრცელებს.

ჟოზეფ ბორელი

18 მაისი 2022, 20:46

პოლიტიკა

ბორელი: ვიზიარებთ საქართველოს პრემიერის შეშფოთებას ცხინვალის რეგიონში დაგეგმილ რეფერენდუმთან დაკავშირებით - ამ რეფერენდუმს არაკანონიერად მივიჩნევთ და მას არ ვაღიარებთ

საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა, ჟოზეფ ბორელმა განაცხადა, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრაზე საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება განიხილეს.

18 მაისი 2022, 20:27

პოლიტიკა

ნიკა გვარამიას მხარდამჭერებმა თბილისში მსვლელობა გამართეს

„მთავარი არხის“ დამფუძნებლის, ნიკა გვარამიას მხარდამჭერებმა რესპუბლიკის მოედნიდან პარლამენტის შენობამდე მსვლელობა გამართეს. შეკრებილები გვარამიას პატიმრობას აპროტესტებდნე. აცხადებდნენ, რომ ეს მედიის სოლიდარობის აქციაა და კრიტიკულ მედიაზე ზეწოლაზე საუბრობენ. მედიის წარმომადგენლების გარდა აქციაზე პოლიტიკოსებიც იმყოფებოდნენ.

ჯანეტ იელენი

18 მაისი 2022, 20:20

მსოფლიო

აშშ-ის ხაზინის მდივანი: აშშ-ს რუსეთის ცენტრალური ბანკის გაყინული აქტივების ჩამორთმევის კანონიერი უფლებამოსილება არ აქვს

აშშ-ის ხაზინის მდივანი, ჯანეტ იელენი აცხადებს, რომ აშშ-ს რუსეთის ცენტრალური ბანკის გაყინული აქტივების ჩამორთმევის კანონიერი უფლებამოსილება არ აქვს.

18 მაისი 2022, 20:14

პოლიტიკა

ირაკლი ღარიბაშვილი: ნაყოფიერი შეხვედრა შედგა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტ ჟოზეფ ბორელთან

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტ ჟოზეფ ბორელთან შეხვედრას სოციალურ ქსელ „ტვიტერში“ ეხმაურება. მთავრობის მეთაური ჟოზეფ ბორელს ევროინტეგრაციისკენ მიმავალ გზაზე უწყვეტი მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდის.

ირაკლი ღარიბაშვილი და ჟოზეფ ბორელი

18 მაისი 2022, 20:06

პოლიტიკა

ირაკლი ღარიბაშვილი ბრიუსელში ჟოზეფ ბორელს შეხვდა

მთავრობის მეთაურმა შეხვედრაზე ხაზი გაუსვა საქართველოს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრობის მნიშვნელობას. მხარეებმა ასევე მიმოიხილეს ბოლო წლებში საქართველო-ევროკავშირს შორის არსებული ინტენსიური თანამშრომლობის დინამიკა.

18 მაისი 2022, 20:05

თავდაცვა

თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს ტერიტორიაზე მფრინავი ვერტმფრენების შესახებ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება

თავდაცვის სამინისტრო საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე მფრინავი ვერტმფრენების შესახებ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას ეხმაურება.

არჩილ თალაკვაძე

18 მაისი 2022, 20:01

პოლიტიკა

არჩილ თალაკვაძე: ვინც დღეს ნიშნის მოგებით გამოეხმაურა პრემიერის და ნატოს გენმდივნის შეხვედრის გადადებას - კარგად დაიმახსოვრეთ, ეს ის ხალხია, რომელსაც საქართველოში ომი ურჩევნია მშვიდობას

ვინც დღეს ჟრიამულით და ნიშნის მოგებით გამოეხმაურა საქართველოს პრემიერ მინისტრის და ნატოს გენერალური მდივნის შეხვედრის გადადებას - კარგად დაიმახსოვრეთ, ეს ის ხალხია, რომელსაც საკუთარი გაფუჭებული ურჩევნია სხვის გაკეთებულს, - ასე ეხმიანება საქართველოს პარლამენტის ვიცი-სპიკერი არჩილ თალაკვაძე პრემიერ-მინისტრის და ნატოს გენერალური მდივნის შეხვედრას.

ლევან ნიკოლეიშვილი

18 მაისი 2022, 19:56

პოლიტიკა

ლევან ნიკოლეიშვილი: იმედია, ნიკა გვარამია ახლა ტელევიზორს არ უყურებს, რომ მისი გათავისუფლების მოთხოვნით, დაპატიმრებიდან მეორე დღეს, ქუჩაც კი ვერ გადაკეტეს

ექსპერტი ლევან ნიკოლეიშვილი სოციალურ ქსელში მიმდინარე მცირერიცხოვან აქციას ეხმიანება, რომელიც გუშინ, ნიკა გვარამიას გათავისუფლების მოთხოვნით დაიგეგმა. ,,იმედია, ნიკა გვარამია ახლა ტელევიზორს არ უყურებს და არ ხედავს პირდაპირ ეთერში, რომ მისი გათავისუფლების მოთხოვნით, დაპატიმრებიდან მეორე დღეს, ქუჩაც კი ვერ გადაკეტეს“, - წერს ნიკოლეიშვილი.

რეჯეფ თაიფ ერდოღანი

18 მაისი 2022, 19:47

მსოფლიო

ერდოღანი მოელის, რომ ფინეთისა და შვედეთის ალიანსში გაწევრიანების განაცხადთან დაკავშირებით ნატოს წევრი ქვეყნები უსაფრთხოების სფეროში თურქეთის პრობლემებს გაიაზრებენ

თურქეთის პრეზიდენტი, რეჯეფ თაიფ ერდოღანი მოელის, რომ ფინეთისა და შვედეთის ალიანსში გაწევრიანების განაცხადთან დაკავშირებით ნატოს წევრი ქვეყნები უსაფრთხოების სფეროში თურქეთის პრობლემებს გაიაზრებენ.

მაია სანდუ

18 მაისი 2022, 19:38

მსოფლიო

მაია სანდუ: არ გვსურს ომი ან დესტაბილიზაცია, გვაქვს მოლდოვის მშვიდობიანი რეინტეგრაციის ხედვა

ჩვენ არ გვსურს ომი ან დესტაბილიზაცია, ვინაიდან გვაქვს ჩვენი ქვეყნის მშვიდობიანი რეინტეგრაციის ხედვა, - ამის შესახებ ევროპარლამენტში სიტყვით გამოსვლისას მოლდოვის პრეზიდენტმა, მაია სანდუმ განაცხადა.

18 მაისი 2022, 19:37

სამართალი

სპეციალური საგამოძიებო სამსახური მარნეულში მოქალაქის თვითმკვლელობამდე მიყვანისა და სამართალდამცავების მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე გამოძიებას აწარმოებს

სპეციალური საგამოძიებო სამსახური მარნეულში მოქალაქე რ.ბ.-ის თვითმკვლელობამდე მიყვანის და სამართალდამცავების მხრიდან სამსახურებრივი უფლებამოსილების შესაძლო გადამეტების ფაქტზე, გამოძიებას საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 115-ე და 333-ე მუხლის მე-3 ნაწილის ,,ბ“ ქვეპუნქტით აქტიურ რეჟიმში აწარმოებს.

ზურაბ ქადაგიძე

18 მაისი 2022, 19:32

პოლიტიკა

ზურაბ ქადაგიძე: ვიზიარებთ „ნაცების“ მწუხარებას ღარიბაშვილის სტოლტერბერგთან შეხვედრის გამო

„ელვა დეპეშა: ვიზიარებთ „ნაცების“ მწუხარებას ღარიბაშვილის სტოლტერბერგთან შეხვედრის გამო!”- წერს ქადაგიძე.

18 მაისი 2022, 19:19

პოლიტიკა

ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტმა კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს წლიური ანგარიში მოისმინა

კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარემ, ირაკლი ლექვინაძემ იმ სიახლეებზე გაამახვილა ყურადღება, რომელიც აღნიშნულმა უწყებამ განახორციელა. მისი თქმით, დასრულდა ფარმაციის ბაზრის მონიტორინგი და 13 რეკომენდაცია გაიცა, რომელთა დანერგვამ მომხმარებლებს უფრო ნაკლები დანახარჯების პირობებში მეტი არჩევანის საშუალება უნდა მისცეს.

შარლ მიშელი

18 მაისი 2022, 19:17

მსოფლიო

შარლ მიშელი: პუტინი ამ ომში უკვე დამარცხებულია

პუტინი ამ ომში უკვე დამარცხებულია, - განაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა, შარლ მიშელმა.

ურსულა ფონ დერ ლაიენი

18 მაისი 2022, 19:09

მსოფლიო

ევროკომისიის პრეზიდენტი უკრაინისთვის 9 მილიარდი ევროს ოდენობის ახალი მაკროფინანსური დახმარების გამოყოფის ინიციატივით გამოვიდა

ევროკომისიის პრეზიდენტი, ურსულა ფონ დერ ლაიენი უკრაინისთვის 9 მილიარდი ევროს ოდენობის ახალი მაკროფინანსური დახმარების გამოყოფის ინიციატივით გამოვიდა.

მარიამ ქვრივიშვილი

18 მაისი 2022, 19:05

ეკონომიკა

მარიამ ქვრივიშვილი: ბათუმის აეროპორტიდან უზბეკეთის მიმართულებით პირველი რეისები შესრულდება

„საქართველოს საავიაციო სექტორის განვითარება, ახალი რეისების, ახალი ავიაკომპანიების ოპერირება და ავიამიმოსვლების ზრდა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებთან არის ის მნიშვნელოვანი მიმართულება, რაზეც დიდად არის დამოკიდებული ეკონომიკის ერთ-ერთი პრიორიტეტული სექტორის - ტურიზმის სწრაფი აღდგენა და გაუმჯობესება. ვიცით, რომ ტურიზმში ძალიან მზარდი დინამიკა გვაქვს და სასიხარულოა, რომ ამ პოზიტიურ სტატისტიკაში უზბეკეთიდან შემოსული ვიზიტორების რაოდენობასაც მნიშვნელოვანი წილი ექნება“, - განაცხადა ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ, მარიამ ქვრივიშვილმა.

დერეკ შოლე

18 მაისი 2022, 18:53

პოლიტიკა

აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის უფროსი მრჩეველი თბილისში ოფიციალური ვიზიტით ჩამოვიდა

ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში შოლე შეხვედრებს გამართავს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებთან, ოპოზიციური პარტიების წევრებსა და სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერებთან. სახელმწიფო მდივნის მრჩეველი შეხვედრებისას განიხილავს ორმხრივი თანამშრომლობის გზებს საქართველოს დასახმარებლად, შექმნას ძლიერი, უსაფრთხო და წარმატებული დემოკრატია.

ნინო ნადირაძე

18 მაისი 2022, 18:52

საზოგადოება

„ვივამედის“ დირექტორი მიხეილ სააკაშვილზე: პაციენტი სრულ ნდობას გვიცხადებს და არც ჩვენი მკურნალობისა და არც ჩვენი კვლევების ტაქტიკაზე უკმაყოფილებას არ გამოთქვამს - ლაბორატორიული მონაცემები გაუარესებული ნამდვილად არ არის

„ვივამედის“ დირექტორის ნინო ნადირაძის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილს კვლევები უტარდება და ლაბორატორიული მონაცემები გაუარესებული არ არის. მისივე თქმით, უკვე ჩატარებული კვლევის შედეგები სახალხო დამცველს გაეგზავნა.