12 აპრილი 2021, 14:10 / სანდო წყარო

იყო თუ არა ადრეული Homo-ს ტვინი პრიმიტიული. უახლესი კვლევა, რომლის ფარგლებშიც დმანისში აღმოჩენილი თავის ქალაც შეისწავლეს

მსოფლიოს წამყვან სამეცნიერო ჟურნალ Science-ში გამოქვეყნდა სტატია The Primitive Brain of Early Homo (ადრეული Homo-ს პრიმიტიული ტვინი). სტატიაში, რომლის ავტორებიც შვეიცარიის, საფრანგეთის, ისრაელის, აშშ-ის, ისრაელის, ინდონეზიისა და საქართველოს სამეცნიერო ცენტრებს წარმოადგენენ, გაანალიზებულია აფრიკაში, აზიასა (იავა, ჩინეთი) და დმანისში ნაპოვნი ადრეული Homo-ს ტვინის აგებულება.

სტატიაში წარმოდგენილი შედეგები მიღებულია გამოსახულებების აღდგენის თანამედროვე საშუალებებით. ძირითადი კვლევები ციურიხის უნივერსიტეტში, უახლესი მეთოდით, კომპიუტერული ტომოგრაფიის საშუალებებით ჩატარდა, ევროპის სინქროტონული რადიაციის დაწესებულებაში (გრენობლი, საფრანგეთი) შეიქმნა სინქონტრონული რადიაციის მაღალი რეზოლუციის გამოსახულებები, ტვინის სამგანზომილებიანი მოდელირება კი სხვადასხვა ტექნიკის გამოყენებით შეძლეს.

როგორც ცნობილია, თანამედროვე ადამიანების ტვინი განსხვავდება ადამიანის მსგავსი მაიმუნების ტვინებისგან ზომით, ფორმითა თუ ქერქის აგებულებით. ის, თუ ადამიანის ევოლუციის რომელ საფეხურზე გაჩნდა ეს განსხვავებები, მეცნიერებისთვის ათწლეულების კამათის საგანია. აქამდე ითვლებოდა, რომ თანამედროვე ადამიანის ტვინის ჩამოყალიბება დაკავშირებული იყო Homo-ს გაჩენასთან.

იმდენად, რამდენადაც ადრეული Homo-ს ტვინი ნაშთების სახით არ არის შემორჩენილი, მისი სტრუქტურის აღდგენა მხოლოდ იმ ანაბეჭდების საშუალებით არის შესაძლებელი, რომლებიც თავის ქალის შიდა ზედაპირზეა შემორჩენილი ხვეულების და ღარების სახით. სპეციალისტები შემორჩენილ თავის ქალაში სპეციალურ მასალას ათავსებენ, რომელიც ზუსტად იმეორებს ზემოხსენებულ ხვეულებს და ღარებს და გამყარების შემდეგ ტვინის მოდელად იქცევა. ამ მოდელს ენდოკასტი ეწოდება და სწორედ ის იძლევა შესასწავლი სახეობის ტვინის სტრუქტურის შესახებ ინფორმაციას.

კვლევამ აჩვენა, რომ ადრეული Homo-ს ტვინები აფრიკიდან და დმანისიდან ინარჩუნებენ პრიმიტიულ, ადამიანის მსგავსი მაიმუნების შუბლის წილს, ხოლო აფრიკელ Homo-ს, რომელიც 1.5 მილიონ წელზე ახალგაზრდაა, ისევე როგორც სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიელ Homo erectus-ს ბევრად უფრო განვითრებული, თანამედროვე ადამიანის მსგავსი ტვინის აგებულება აქვს.

განსხვავებები თვალსაჩინოა შუბლის წილში. ზოგადად, ტვინის ეს უბანი პასუხისმგებელია ისეთ კოგნიტურ ფუნქციებზე, როგორიცაა სოციალური ცნობიერება, მეტყველების უნარი, დაგეგმვა, თვითკონტროლი, ყურადღება, აბსტრაქტული აზროვნება, ზნეობრივი გადაწყვეტილებების მიღება და სხვა ფსიქიკური პროცესები, რომლებიც ფუნდამენტურად განასხვავებენ ადამიანს სხვა ცხოველებისგან.

უახლეს კვლევამდე, შუბლის წილის რეორგანიზაცია ყველაზე ადრეული აფრიკელი Homo-ს ნიშნად იყო მიჩნეული, თუმცა ირკვევა, რომ ეს ცვლილება შედარებით გვიან, მაგრამ აფრიკიდან პირველი Homo-ს გავრცელებიდან ძალიან დიდი ხნის შემდეგ მოხდა. უფრო მოკლედ, რომ ვთქვათ: ადრეულ Homo-ს თანამედროვე ადამიანის მსგავსი ტვინის აგებულება აფრიკიდან პირველი გავრცელების შემდეგ განუვითარდა – დმანისელი ჰომინიდების ქალიდან აღებული ტვინის ანაბეჭდები სწორედ ამას ადასტურებს.

დმანისის ნამარხებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, როგორც ამ, ისე მრავალ სხვა საერთაშორისო მულტიდისციპლინარულ კვლევაში მათი განსაკუთრებული მდებარეობისა (ევროპა) და ქრონოლოგიის (1,85-დან 1,77 მილიონი წლები) გამო. დმანისი წარმოადგენს ადგილს, სადაც აფრიკიდან Homo-ს პირველი გავრცელება მოხდა. სწორედ დმანისში აღმოჩენილი თავის ქალას ენდოკასტის შესწავლამ აჩვენა, რომ 1,8 მილიონი წლის წინ Homo erectus-ს ჯერ კიდევ პრიმიტიულად მოწყობილი ტვინი ჰქონდა, მაშინ, როდესაც სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიისა და აფრიკის შედარებით გვიანდელ Homo erectus-ებს ტვინი ბევრად უფრო განვითარებული იყო. შესაბამისად, ადამიანის მსგავსი შუბლის წილი Homo-ს გვარში აფრიკიდან პირველი გამოსვლის შემდეგ განვითარდა.

საინტერესოა, რომ მიუხედავად იმისა რომ „დმანისელებს“ ჰქონდათ მცირე ზომისა და პრიმიტიული ტვინი, მათ შეეძლოთ ქვის იარაღის დამზადება, ევრაზიის ახალ გარემო პირობებთან შეგუება, თავის ცხოველური საკვებით უზრუნველყოფა და ჯგუფის იმ წევრებზე ზრუნვა, ვისაც დახმარება სჭირდებოდა.

ჟურნალ Science-ში გამოქვეყნებულმა სტატიამ დიდი ინტერესი გამოიწვია სამეცნიერო სამყაროში, სამეცნიერო საზოგადოება ერთხმად აღნიშნავს, რომ „ახალი მონაცემების თანახმად ადამიანის ტვინის ევოლუციური ისტორია ბევრად უფრო რთული პროცესი აღმოჩნდა, ვიდრე აქამდე წარმოედგინათ“.

„იმის დადგენა, თუ ევოლუციურად როგორ ჩამოყალიბდა და განვითარდა ტვინი, ნეირომეცნიერებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს გვეხმარება, უკეთ გავიგოთ როგორ ვითარდება და ფუნქციონირებს ადამიანის ეს უმნიშვნელოვანესი ორგანო, რომელიც განგვასხვავებს ჩვენ ცხოველთა სამყაროს ყველა სხვა წარმომადგენლისაგან. მოცემული ნაშრომი წარმოადგენს არა მარტო უაღრესად მნიშვნელოვან სამეცნიერო და ტექნოლოგიურ გარღვევას, ეს კვლევა ასევე ადასტურებს, რომ სწორი მიდგომების და სწორი მეცნიერული ხედვის პირობებში, ქართველ მეცნიერებს აქვთ ინტელექტუალური და სამეცნიერო რესურსი, გახდნენ მსოფლიო დონის თანამედროვე კვლევების მნიშვნელოვანი მონაწილენი, რაც მეცნიერთა ამ ჯგუფს ადრეც ბევრჯერ დაუმტკიცებია. მიხარია და მეამაყება მათი მორიგი წარმატება”, - ამბობს ნეირომეცნიერი, ლუნდის უნივერსიტეტის პროფესორი ზაალ კოკაია.

სტატიის თანაავტორის, დმანისის საერთაშორისო პროექტის ხელმძღვანელის, აკადემიკოს დავით ლორთქიფანიძის აზრით: „ეს კვლევა, ისევე როგორც 2019-2020 წელს ჟურნალ Nature-ში გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც დმანისის ნამარხებიდან უძველესი ცილების გამოყოფის შედეგებს ეხებოდა, ადასტურებს, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, დმანისის ნამარხები ახალი, დიდი სამეცნიერო აღმოჩენების შესაძლებლობებს იძლევა და რომ ის კვლავ წარმოადგენს მსოფლიოს წამყვანი სამეცნიერო ცენტრების გაუნელებელი ინტერესის საგანს“.

ყველა სიახლე

თამარ გაბუნია

07 მაისი 2021, 15:21

საზოგადოება

თამარ გაბუნია: წამლის ხარისხის ლაბორატორია სახელმწიფო ხარჯებით შეიქმნება

„ვფიქრობ, ამას არ დასჭირდება დიდი დრო და მომავალი წლისთვის უკვე გვექნება გამართული. საწყისი მინიმალური ინვესტიცია, რომელიც ბაზისური ლაბორატორიისთვის არის საჭირო, შეფასებულია 3 მილიონი დოლარით - ეს არის ბაზისური აღჭურვილობის ჩათვლით, ინფრასტრუქტურული საჭიროებისთვის მისი ნაწილი, რა თქმა უნდა, უფრო ნაკლებია”, - განაცხადა თამარ გაბუნიამ.

თამარ გაბუნია

07 მაისი 2021, 15:13

COVID19

თამარ გაბუნიას განცხადებით, სააღდგომო დღესასწაულებზე მომატებული სოციალური აქტივობებიდან გამომდინარე, ინფიცირების შემთხვევების მატებაა მოსალოდნელი

სააღდგომო დღესასწაულების გამო მომატებული სოციალური აქტივობებიდან გამომდინარე, ამ ორკვირიან პერიოდში ინფიცირების გარკვეული მატება შესაძლოა იყოს და დაემთხვევა მაისის შუა რიცხვებს, - განაცხადა ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ, თამარ გაბუნიამ ჟურნალისტებთან საუბრისას.

07 მაისი 2021, 15:11

ეკონომიკა

თიბისი ლიზინგის მხარდაჭერით „ბასკინ რობინსი“ გაიხსნა

დღეს კომპანიაში უკვე 1300-მდე სახეობის ნაყინი იწარმოება, მათ შორის ვეგანური. აღსანიშნავია, რომ „ბასკინ რობინსის“ ნაყინები არ შეიცავს გლუტენს, პროდუქცია მზადდება ნამდვილი ნაღებისგან და არის პრემიუმ ხარისხის ნაწარმი.

გურამ მაჭარაშვილი

07 მაისი 2021, 15:10

პოლიტიკა

გურამ მაჭარაშვილი: როგორც ჩანს, ოპოზიციას გადაწყვეტილი აქვს, რომ წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ძალადობა განახორციელონ პოლიციელებზე

„აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ თუ ოპოზიცია აპირებს ასე სისტემატურად ხულიგნობას, ძალადობას პოლიციელებზე არაერთგზის, ამ შემთხვევაში შეიძლება გავამართლოთ მათი ასეთი აღშფოთება იმაზე, რომ პოლიციელებზე ძალადობასა და ხულიგნობაზე განმეორებითი შემთხვევებისთვის მკაცრდება სანქციები,“ - განაცხადა გურამ მაჭარაშვილმა.

07 მაისი 2021, 15:01

პოლიტიკა

სალომე ზურაბიშვილი „ქართული ოცნების“ წევრებს ხვდება

საქართველოს პრეზიდენტი, სალომე ზურაბიშვილი „ქართული ოცნების“ წევრებს ხვდება. საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერებთან ერთად, პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში შინაგან საქმეთა მინისტრი, ვახტანგ გომელაური იმყოფება. ის პირველი მივიდა სალომე ზურაბიშვილთან აუდიენციაზე.

ეკატერინე ტიკარაძე

07 მაისი 2021, 14:58

COVID19

ეკატერინე ტიკარაძე: ეპიდვითარება არის რთული და საყურადღებო

ვაქცინაციის პროცესის გააქტიურებასთან ერთად, მთავრობა მასობრივ ადგილებში ვაქცინაციის პროცესის დაწყებას შეძლებს, - ამის შესახებ ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. მისივე თქმით, ამ პროცესისთვის არჩეული იქნება 4 დიდი პუნქტი, სადაც მოეწყობა სივრცეები და დაიწყება მასობრივი ვაქცინაცია.

ანრი ოხანაშვილი

07 მაისი 2021, 14:54

პოლიტიკა

ანრი ოხანაშვილი: თუკი ვეტოსთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ის უნდა იყოს თითოეულ პუნქტში დასაბუთებული

ასეთი გადაწყვეტილების მიღების დროს აუცილებელია დასაბუთება, ეს იმას ნიშნავს, რომ თუკი ვეტოსთან დაკავშირებულ გადაწყვეტილებას მიიღებენ, ის უნდა იყოს თითოეულ პუნქტში დასაბუთებული, - ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, ანრი ოხანაშვილმა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსზე საუბრისას „ქრონიკასთან“ განაცხადა.

ბუბა ხოტივარი

07 მაისი 2021, 14:53

კულტურა

კინორეჟისორი ბუბა ხოტივარი გარდაიცვალა

ბუბა ხოტივარმა დაამთავრა საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო თეატრალური ინსტიტუტის თეატრმცოდნეობის ფაკულტეტი; მოსკოვის კინემატოგრაფიის საკავშირო ინსტიტუტის კინოსარეჟისორო ფაკულტეტი.

თამარ გაბუნია

07 მაისი 2021, 14:52

COVID19

თამარ გაბუნია: საქართველოში „ასტრაზენეკას“ პირველად შემოტანილი მარაგი თითქმის ამოწურულია

„ასტრაზენეკას“ 43 ათასი დოზა ამ კვირაში დაგვემატა. იქამდე, ქვეყანაში ამ ვაქცინის 43 200 დოზა იყო. პირველად შემოტანილი მარაგი თითქმის ამოწურულია. მეორე დოზებით აცრას დავიწყებთ იმ მარაგიდან, რომელიც დამატებით შემოვიდა. ნამდვილად არაა იმის რისკი, რომ „ასტრაზენეკას“ დოზებს ათვისების რისკი და პრობლემა ჰქონდეს. პირიქით, აქტიურად ვმუშაობთ დამატებითი დოზების მოპოვებაზე, რადგან ეს ვაქცინა მაღალეფექტიანია - განსაკუთრებით, ხანდაზმულ პოპულაციაში“, - აღნიშნა თამარ გაბუნიამ.

ეკატერინე ტიკარაძე

07 მაისი 2021, 14:41

COVID19

ეკატერინე ტიკარაძე თემქის ხანდაზმულთა პანსიონატში ბენეფიციარების ვაქცინაციას დაესწრო

დღეს ჯანდაცვის მინისტრი თემქის ხანდაზმულთა პანსიონატში ბენეფიციარების ვაქცინაციას დაესწრო. როგორც ეკატერინე ტიკარაძემ ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, მოხუცებულთა ვაქცინაცია საქართველოს მასშტაბით გაგრძელდება.

ირაკლი კობახიძე

07 მაისი 2021, 14:36

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: გერმანია ჩვენი ძალიან მყარი და საიმედო მხარდამჭერია - ამის შესახებ, კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ ძალიან საინტერესო გზავნილები

გერმანელ პარტნიორებთან შეხვედრისას, ვისაუბრეთ როგორც შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე, ისე - ჩვენს საგარეო პოლიტიკურ ამოცანებზე. გავცვალეთ მოსაზრებები. გერმანია ჩვენი ძალიან მყარი და საიმედო მხარდამჭერია. ამის შესახებ, კიდევ ერთხელ მოვისმინეთ ძალიან საინტერესო გზავნილები, - ამის შესახებ გერმანიაში ვიზიტით მყოფმა პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარემ, ირაკლი კობახიძემ „ქრონიკას“ განუცხადა.

სერგო ჩიხლაძე

07 მაისი 2021, 14:35

პოლიტიკა

სერგო ჩიხლაძე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსზე: პრეზიდენტმა თქვა, რომ ვეტოს შესაძლებლობას არ გამორიცხავს

„ვეტოსთან დაკავშირებით პრეზიდენტმა თქვა, რომ არ გამორიცხავს ამ შესაძლებლობას. მას არ უთქვამს, რომ ამას არ გააკეთებს, უფრო მეტიც მან თქვა, რომ შესაძლებელია თავისი წინადადებებით და შესწორებებით დააბრუნოს პარლამენტში. აქედან გამომდინარე, არ გამოვრიცხავთ, რომ პრეზიდენტმა ეს გამოიყენოს. ამ მოლოდინს ზურგს უმაგრებს დასავლელი პარტნიორების მკაფიო და ნეგატიური განცხადება ამ კანონთან მიმართებაში და მოწოდება „ქართული ოცნებისადმი“, რომ ეს არ არის დემოკრატიული გზა. სავარაუდოდ, ამანაც აფიქრებინა პრეზიდენტს, რომ ეს გადაწყვეტილება მიიღოს“, - განაცხადა სერგო ჩიხლაძემ.

ნიკოლოზ სამხარაძე

07 მაისი 2021, 14:28

პოლიტიკა

ნიკოლოზ სამხარაძე: ყველაზე რთული იმ დირექტივების განხორციელება იქნება, რომელსაც ევროპული სტანდარტები აწესებს

„ამას ფორმალურად ხელს არაფერი უშლის, მაგრამ ჩვენ გვინდა, რომ წელგამართულება შევიტანოთ, თუმცა ეს ძალიან გრძელი გზაა და არ გვინდა ფუჭი მოლოდინები გავაჩინოთ, რომ 2024 წელს, განაცხადის გაკეთების შემდეგ, 2025 წელს ჩვენ წევრები გავხდებით. ეს ასე არ იქნება, თუმცა მთავარია, რომ სწორ გზაზე ვდგავართ“, - განაცხადა ნიკოლოზ სამხარაძემ.

ლევან იოსელიანი

07 მაისი 2021, 14:24

პოლიტიკა

ლევან იოსელიანი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსზე: არ გამოვრიცხავ, რომ პრეზიდენტმა ვეტოს უფლება გამოიყენოს

არ გამოვრიცხავ, რომ პრეზიდენტმა ვეტოს უფლება გამოიყენოს, - ამის შესახებ „მოქალაქეების“ წევრმა, ლევან იოსელიანმა „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ ცვლილებებთან დაკავშირებით განაცხადა. „მან მოისმინა ყველას აზრი და ალბათ ფიქრობს ვეტოზე, რადგან ამ საკითხით დაინტერესდა“, - განაცხადა ლევან იოსელიანმა.

ანრი ოხანაშვილი

07 მაისი 2021, 14:16

პოლიტიკა

ანრი ოხანაშვილი: ჩვენი საერთშორისო პარტნიორები პოზიტიურად აფასებენ მმართველი პარტიის როლსა და მაღალი პოლიტიკური კულტურის დემონსტრირებას

ჩვენი საერთშორისო პარტნიორები, მათ შორის, ჩვენი გერმანელი კოლეგები, პოზიტიურად აფასებენ მმართველი პარტიის როლსა და მაღალი პოლიტიკური კულტურის დემონსტრირებას, რაც ჩვენ მიერ, შარლ მიშელის დოკუმენტის ხელმოწერაში გამოიხატა. ეს პოზიტიურად აისახება შემდგომ ურთიერთობებში, - ამის შესახებ პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ, ანრი ოხანაშვილმა „ქრონიკასთან“ საუბრისას, გერმანელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა.

07 მაისი 2021, 14:07

პოლიტიკა

მამუკა მდინარაძე და მიხეილ სარჯველაძე დღეს პრეზიდენტს შეხვდებიან

ფრაქცია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე მამუკა მდინარაძე და პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე მიხეილ სარჯველაძე საქართველოს პრეზიდენტს სალომე ზურაბიშვილს შეხვდებიან. შეხვედრა დღესს, 15:00 საათზე, ორბელიანების სასახლეში გაიმართება. სავარაუდოდ, შეხვედრაზე „ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში“ ცვლილებებთან დაკავშირებით იმსჯელებენ.

ამირან გამყრელიძე

07 მაისი 2021, 14:00

COVID19

რამდენ ადამიანს გამოუვლინდა საქართველოში ვაქცინაციის შემდგომი გართულება და დაფიქსირდა თუ არა ანაფილაქსიური შოკი

„ვაქცინაციის შემდეგ, სულ 120-მდე მსუბუქი და საშუალო სიმძიმის გართულებაა დაფიქსირებული. შემთხვევა, როცა ადამიანს სიცხემ აუწია ან ნანემსარი ეტკინა, არ ფიქსირდება. ამ 120-დან ხდება ზოგიერთის უკუგდება, ზოგიერთის დატოვება... რაც შეეხება ანაფილაქსიურ შოკს; კლინიკამ დააფიქსირა მხოლოდ ერთი შემთხვევა. არ ვიცი, საბჭოს მიერ მისი უკუგდება მოხდა თუ არა“, - განაცხადა ამირან გამყრელიძემ.

ამირან გამყრელიძე

07 მაისი 2021, 13:54

COVID19

ამირან გამყრელიძის თქმით, საქართველოში ვაქცინაციის შემდეგ დაინფიცირების 300 შემთხვევაა დადასტურებული

„არასდროს უარვყოფთ, რომ არცერთ ვაქცინას 100%-იანი დაცვა არ აქვს. მათ შორის „სინოფარმს“ აქვს დაახლოებით 79%-იანი დაცვა, მაგრამ ერთხელ ან ორჯერ აცრილზე ინფექცია წავა ძალიან, ძალიან მსუბუქად. რაც დღეს გამოიყენება, იმ ვაქცინების მთავარი დანიშნულება არის ის, რომ სერიოზულად ამცირებენ ორი აცრის შემდეგ ჰოსპიტალიზაციას და შესაბამისად, სიკვდილიანობას. ჩვენ დაახლოებით 300-მდე შემთხვევა გვაქვს, როდესაც პირველი აცრის შემდეგ ადამიანები დაინფიცირდნენ. ამ ვითარებას სწავლობენ, მაგრამ ერთი აცრის შემდეგ თითქმის ყველასთან ინფექცია საკმაოდ მსუბუქად და ხშირად საერთოდ უსიმპტომოდ წავიდა“,- განაცხადა გამყრელიძემ.

07 მაისი 2021, 13:39

რეგიონი

ევროკავშირის მხარდაჭერით, წალკაში საგრანტო კონკურსი გამოცხადდა

„კონკურსი ადგილობრივი თემების კეთილდღეობასა და სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას იმ პროექტების განხორციელებით გააუმჯობესებს, რომლებიც წალკის ადგილობრივი განვითარების სტრატეგიის (LDS) პრიორიტეტებს შეესაბამება“, - აღნიშნავენ ევროკავშირის წარმომადგენლობაში.

ირაკლი კობახიძე, როდრიხ კიზევეტერი და ნიკოლოზ სამხარაძე

07 მაისი 2021, 13:32

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე და ნიკოლოზ სამხარაძე ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის საგარეო პოლიტიკურ მდივანს შეხვდნენ

საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი, ირაკლი კობახიძე და პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე, ნიკოლოზ სამხარაძე გერმანიაში ვიზიტის ფარგლებში ბუნდესტაგის დეპუტატს, ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის საგარეო პოლიტიკურ მდივანს, როდრიხ კიზევეტერს შეხვდნენ.