IMEDI /  06 ოქტომბერი 2020, 11:54 / სანდო წყარო

brusselsmorning: მშვიდობა სამხრეთ კავკასიაში ერთადერთი საერთო და გამაერთიანებელი მიზანია

მშვიდობა სამხრეთ კავკასიაში ერთადერთი საერთო და გამაერთიანებელი მიზანია, - ამ თემაზე სტატიას გამოცემა brusselsmorning აქვეყნებს. სტატიის ავტორი ანალიტიკური ორგანიზაცია „ჯეოქეისის“ თავმჯდომარე, ვიქტორ ყიფიანია.

„სამხრეთ კავკასია ისტორიულად და კულტურულად მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მრავალფეროვანი რეგიონია, რომელიც კვლავ მოექცა მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში. ამჯერად, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ახალი ბრძოლა გაჩაღდა მთიანი ყარაბახის სადავო რეგიონთან დაკავშირებით. ამ ახალი ცხელი ფაზის მასშტაბი ნიშანდობლივია: სხვადასხვა სცენარის თანახმად, დიდია დაღუპულთა რაოდენობა და მატერიალური ზიანის ოდენობა. 1990-იანი წლებიდან ამხელა მასშტაბი არ ჰქონია ბრძოლას და მას ბოლოც არ უჩანს.
სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებს შორის ურთიერთობის თანამედროვე სტრუქტურა ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში განვითარდა და უბრალო ორმხრივი ურთიერთობიდან უფრო რთულ, მრავალშრიან სისტემაში გადაიზარდა. ამ მრავალფეროვნებაში ბევრი მკვლევარი და პოლიტიკოსი ხედავს გარკვეულ ისტორიულ პარალელს და პოსტ-პანდემიური საერთაშორისო წესრიგის ახალ კონტურებს.

გაყინული კონფლიქტების“ დაძრა

მიგვაჩნია, რომ კავკასიური გამოცანა უფრო მეტ კითხვას ბადებს, ვიდრე პასუხს იძლევა. მსოფლიოს მრავალი დედაქალაქის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებშია საქართველოს ტერიტორიაზე ე. წ. „გაყინული კონფლიქტები“, მთიანი ყარაბახის კონფლიქტი, სამხრეთ კავკასიის ძალაუფლების მოდელის გადაწყობის შესახებ მეზობლების დაპირისპირება და მასში ინტერესების სწორი გადანაწილება. ამ ისედაც რთულ რეგიონალურ წესრიგს ისიც ამძიმებს, რომ სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტის მოგვარება მხარეებს თანაბრად არ აინტერესებთ. ინტერესი არც საკმარისია და არც ადეკვატურად გამოხატული, ხოლო ზოგიერთ შემთხვევაში - სრულიად გამქრალია. ბრძოლის ეს უახლესი ეპიზოდი უკვე რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს და მაჩვენებლებიც იზრდება.
სამართლიანობა მოითხოვს ითქვას, რომ ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ზოგიერთი ლიდერი აკეთებდა განცხადებას ცეცხლის შეწყვეტის საჭიროების შესახებ და მხარეებს მედიაციას სთავაზობდა. ფორმალურად რუსეთის ფედერაციამაც შესთავაზა მოდავე ქვეყნებს შუამავლობა. ამ ფონზე სავსებით ბუნებრივი იყო და არის, რომ მეზობელი ქვეყანა - საქართველო - აცხადებს მზაობას მშვიდობიანი პროცესის ხელშეწყობისა და თბილისში ორივე მხარის მონაწილეობით დიალოგის მასპინძლობაზე. დამთხვევა არ არის ის ფაქტი, რომ შეთავაზების გაკეთებისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა იმ ფაქტს, რომ თბილისს ისტორიულად კარგი ურთიერთობები ჰქონდა როგორც სომხეთთან, ასევე აზერბაიჯანთან და რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე - ეთნიკური წარმომავლობის მიუხედავად - მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ქვეყნისა და მთელი რეგიონის განვითარებაში.
საქართველოს შეთავაზებაში მთავრობის მეთაურს არც საერთო რეგიონალური სურათი გამორჩენია, რადგან მან რეგიონის უსაფრთხოებაში საერთაშორისო აქტორების როლზე ისაუბრა და მათ კონკრეტულად მოუწოდა „ყველა შესაძლებლობა იქნეს გამოყენებული ესკალაციის დასასრულებლად და დიალოგის გასაახლებლად“. ამგვარ ფორმულირებაში უპირობოდ არის ხაზგასმული ის ფაქტი, რომ თბილისის ან ნებისმიერი სხვა დედაქალაქის მიერ გაწეული ძალისხმევა უნდა ითვალისწინებდეს არსებული რეგიონალური ინტერესების მახასიათებლებს, თუ სასურველი მიზნის მიღწევა გვსურს.
მიგვაჩნია, რომ სამხრეთ კავკასიაში წესრიგისა და სტაბილურობის მნიშვნელობა თავად რეგიონის მასშტაბებს სცდება: კავკასიის მრავალფეროვნება ნამდვილად სისტემის შემქმნელად გვევლინება ევრაზიული უსაფრთხოების დიდ სურათში.

რთული საბჭოთა მემკვიდრეობა

საბჭოთა კავშირის დაშლამ რთული მემკვიდრეობა დაუტოვა რეგიონის სამ ქვეყანას, რაც სრულად კვლავ არ არის დაძლეული. სახელმწიფო დაწესებულებები კვლავ დამკვიდრების პროცესში არიან, თუმცა მათი არასაკმარისი სიმყარე სხვადასხვა პოლიტიკურ სისტემას კიდევ უფრო მოწყვლადს ხდის და კავკასიას გლობალური ინტერესების რუკაზე ახვედრებს, ხოლო ძლიერი რეგიონალური აქტორების გააქტიურებამ სტაბილურობისა და მშვიდობის ამოცანა კიდევ უფრო რთული და ინტენსიური გახადა. გარკვეული გადაუწყვეტელობაც დაემატა დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის არსებულ საკითხებს, განსაკუთრებით და კონკრეტულად პოსტ-საბჭოთა ქვეყნებთან მიმართებით. ამჟამად თანამედროვე წყაროებში ასეთ ქვეყნებს „ბუფერულ სახელმწიფოებად“ „არავის სამფლობელოდ“ ან სხვა ამორფულ ფრაზებად მოიხსენიებენ.
რეგიონალური თემები უდავოდ საინტერესო მასალაა კვლევებისთვის, თუმცა ამჯერად ადამიანთა სიცოცხლე ეწირება გარკვეულ პოლიტიკურ ქმედებებს, ხოლო რეგიონალური მშვიდობა გადანახულია სამომავლოდ. ასევე უნდა ითქვას, რომ საერთო რეგიონალური მექანიზმების გარდა მნიშვნელოვანია, რომ კონკრეტული პასუხები ინახოს ე. წ. „ეთნიკური კონფლიქტების“ საკითხთან მიმართებით. დამთხვევას არ წარმოადგენს, რომ ისინი „ეგრეთ წოდებულად“ მოვიხსენიეთ, რადგან რეგიონის მახასიათებლები და მიმდინარე პროცესში ჩართული ქვეყნების ინტერესები უპირობოდ მიუთითებს, რომ ეს კონფლიქტები მნიშვნელოვანი გეო-პოლიტიკური კონფლიქტების ყველა ნიშანს ატარებს და არ წარმოადგენს უბრალოდ „ეთნიკურს“. ამდენად, მათი დაყვანა „ეთნიკურ“ კატეგორიამდე ამ კონფლიქტების შესახებ ცოდნის არქონის ბრალია ან მათი არსის დაკნინებაა განზრახული. ასე მაგალითად, ე. წ. „ქართულ-აფხაზური“ და „ქართულ-ოსური“ კონფლიქტების საწყისი მომდინარეობს საქართველოს საგარეო და გეო-პოლიტიკურ არჩევანზე დესტრუქციული რეაგირებიდან.

სამხრეთ კავკასიაზე მორგებული მიდგომა

სამწუხაროდ, ამჟამად ეთნო-გეო-პოლიტიკური კონფლიქტების გადაჭრის მზა რეცეპტი არ არსებობს. გარემოებებიც გაუარესებულია იმ ფაქტით, რომ გლობალურ წესრიგში ცივი ომის შემდგომი ბევრი სტანდარტი მოძველდა და ჯერ არ მომხდარა მათი ჩანაცვლება ახალი და უფრო ეფექტური სისტემებით. კონფლიქტური სიტუაციების რეგულირების მცდელობებიც გართულებულია იმ ფაქტით, რომ ყველა რეგიონი გამოირჩევა თავისი საკუთარი ეთნო-ფსიქოლოგიური წარმომავლობით, ისტორიული და კულტურული ხელწერით. სამხრეთ კავკასია ამ ფენომენის ერთერთი საუკეთესო მაგალითია, რომელიც მასზე მორგებულ მიდგომას საჭიროებს. როდესაც სწორ ინდივიდუალურ მიდგომას ვარჩევთ, აუცილებელია, რომ ის მოვარგოთ ყველა ცალკეულ მონაწილეს და უზრუნველვყოთ მათი სწორი კოორდინაცია. სწორედ კოორდინაციას სთავაზობს მხარეებს საქართველო, როდესაც მედიაციის სურვილს გამოთქვამს. ეს მომდინარეობს სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობისა და შერიგების სფეროში საქართვლოს ტრადიციული და ისტორიული ხელშეწყობის უნარიდან, ასევე მოვლენების ამჟამინდელი განვითრებით გამოწვეული კონსტრუქციულობიდან და ბარიერების გადალახვის სურვილიდან.
ამასობაში, ომი გრძელდება და ყველა საათს მეტი ამბავი მოაქვს მეტი ადამიანური ტრაგედიის შესახებ. დროა, განსაკუთრებით სამხრეთ კავკასიაში, უფრო მეტი პასუხისმგებლობა ვიკისროთ რეგიონის შიგნით დავების გადაჭრაზე. ასევე აუცილებელია კავკასიით დაინტერესებულმა მხარეებმა მეტი ძალისხმევა დაუთმონ იმას, რომ რეგიონი ომთან, კონფლიქტთან და არასტაბილურობასთან აღარ ასოცირდებოდეს და ამის ნაცვლად სამხრეთ კავკასიაში მშვიდობამ, ურთიერთგაგებამ და განვითარებამ დაისადგუროს“, - წერია სტატიაში.

ყველა სიახლე

მელანია ტრამპი

28 ოქტომბერი 2020, 01:48

მსოფლიო

მელანია ტრამპი: ჩემი მეუღლე მებრძოლია, მას ეს ქვეყანა უყვარს და თქვენთვის იბრძვის

წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში სიტყვით გამოსვლისას აშშ-ის პირველმა ლედიმ, მელანია ტრამპმა განაცხადა, რომ მისი მეუღლე მებრძოლია და იგი თეთრ სახლში კიდევ ოთხი წლით უნდა დარჩეს.

28 ოქტომბერი 2020, 01:29

COVID19

ჯანმო: მსოფლიოში ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კორონავირუსის 2.8 მილიონზე მეტი შემთხვევა გამოვლინდა

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიოში ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში კორონავირუსის 2.8 მილიონზე მეტი შემთხვევა გამოვლინდა.

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი

28 ოქტომბერი 2020, 00:58

მსოფლიო

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი: ჩვენ განვაგრძობთ ბელარუსი ხალხის კანონიერი მისწრაფებების მხარდაჭერას

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალური წარმომადგენლის, მორგან ორტაგუსის განცხადებით, აშშ განაგრძობს ბელარუსი ხალხის მისწრაფებების მხარდაჭერას.

28 ოქტომბერი 2020, 00:45

რეგიონი

ირაკლი ჩიქოვანი: ჩვენ შევძლებთ კიდევ უფრო მეტი სიკეთე მოვუტანოთ ადგილობრივებს და უფრო კომფორტული გავხადოთ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი

„ძალიან ემოციური შეხვედრა გვქონდა სოფელ ტყაიაში, ეს სოფელი არის ძირძველი ზუგდიდური სოფელი, სადაც ჩემი ოჯახის ძირია. შეხვედრაზე ძალიან ბევრმა ადამიანმა გამოხატა სითბო, მხარდაჭერა და, რა თქმა უნდა, ჩვენ გავაგრძელებთ მუშაობას მომავალშიც, რომ ყველა ის საჭიროება და ყველა ის გეგმა, რომელიც გვაქვს და რომელზეც ერთობლივად შევთანხმდით, შესრულდეს შემდეგი წლების განმავლობაში“.

ჯონდი ბაღათურია

28 ოქტომბერი 2020, 00:42

პოლიტიკა

ჯონდი ბაღათურია ოპოზიციაზე: ესენი არჩევნებში ვერ გაიმარჯვებენ და შესაძლოა, დესტაბილიზაციაც ავიცდინოთ, მაგრამ სანამ უნდა იყოს დესტაბილიზაციის საფრთხე?!

თუ ამათ ისევ მთავარი ოპოზიციური პარტიის სტატუსი შეინარჩუნეს და არჩევნებში მეორე ადგილზე გავიდნენ, იქნება არნახული ზეწოლა დასავლეთისგან და ესენი დავით გარეჯის საქმეს ჩაფარცხავენ. რუკას ისევ გადამალავენ, - ამის შესახებ „იმედის“ გადაცემაში „არენა“ ჯონდი ბაღათურიამ განაცხადა.

ვასილ მაღლაფერიძე

28 ოქტომბერი 2020, 00:42

პოლიტიკა

ვასილ მაღლაფერიძე: არჩევნები ჩაივლის მშვიდად, იმიტომ რომ მთავარი დამკვირვებელი მოსახლეობა და მისი განწყობაა

ვფიქრობ, რომ არჩევნები მშვიდ და ნორმალურ ვითარებაში ჩაივლის. საბოლოო ჯამში, ამ თვალსაზრისით კლიმატს არა პარტიები, არამედ ადამიანების განწყობა ქმნის, - ამის შესახებ ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემაში „არენა“ ​ფილოლოგმა, ვასილ მაღლაფერიძემ განაცხადა.

გია აბაშიძე

28 ოქტომბერი 2020, 00:39

საზოგადოება

გია აბაშიძე „საქართველოს ბანკზე“ თავდასხმის პირდაპირ ეთერში გაშუქებაზე: აშშ-ში ეს რომ რომელიმე სოფლის რადიომ გააკეთოს, წაართმევენ ლიცენზიას და იქნება ხისტი პასუხი

მესმის, რომ წინასაარჩევნო პერიოდია, მაგრამ ასეთ შემთხვევაში, სახელმწიფო გაცილებით ხისტი უნდა იყოს, ჩაახშოს სიგნალი, უფრო შორს გააძევოს ჟურნალისტი, - განაცხადა ანალიტიკოსმა გია აბაშიძემ გადაცემაში „არენა“, ზუგდიდში, „საქართველოს ბაკის“ ფილიალზე თავდასხმის საქმეზე საუბრისას.

ადამ კინზინგერი

28 ოქტომბერი 2020, 00:27

პოლიტიკა

ადამ კინზინგერი: საქართველოში არჩევნებმა ჩარევისა და ინციდენტების გარეშე უნდა ჩაიაროს

აშშ-ის კონგრესში საქართველოს მეგობართა ჯგუფის თანათავმჯდომარე, ადამ კინზინგერი საქართველოში არჩევნების დღის მოახლოებასა და მის მნიშვნელობას „ამერიკის ხმის“ ქართულ რედაქციასთან საუბარში გამოეხმაურა.

ნიკოლოზ მჭედლიშვილი

28 ოქტომბერი 2020, 00:25

პოლიტიკა

ნიკოლოზ მჭედლიშვილი: ყოველთვის ასეთი არაადეკვატური რეაქცია აქვს ყველაფერზე ჩვენს ოპოზიციას

„ჯერ ერთი რა სტრატეგიულ სიმაღლეებზე შეიძლება ვილაპარაკოთ მეგობარ ან არამეგობარ ქვეყანას, როგორ უნდა დაუთმო საერთოდ სხვას? მეორე, როგორც შეიძლება დავით გარეჯზე გაგეცინოს, მაგრამ სტრატეგიული სიმაღლე კი არა, სტრატეგიული სიმდაბლე გამოიჩინა აბსოლუტურად მაშინდელმა ხელისუფლებამ და ახლაც იჩენს სტრატეგიული სიმდაბლეს ეს ხალხი. თანაც არჩევნების წინ, როცა პირიქით, უნდა ამჟღავნებდნენ კონსტრუქციულობას“, - განაცხადა მჭედლიშვილმა.

გია  აბაშიძე

28 ოქტომბერი 2020, 00:14

საზოგადოება

გია აბაშიძე დავით გარეჯის საქმეზე: თუ იქ რაღაც დიდი, ჯაჭვური დანაშაული არაა ჩადენილი, ეს რაციონალურად ვერ აიხსნება

„თუ საერთაშორისო ურთიერთობებში ასეთი „გათვითცნობიერებულები“ არიან ამ ორი პარტიის, „ნაციონალური მოძრაობისა“ და „ევროპული საქართველოს“ ლიდერები, როდესაც ოფიციალური აზერბაიჯანული მხარე მოლაპარაკებისთვის მზადაა, მათ შორის, იყო უპრეცედენტო ფაქტი, როდესაც ახლადდანიშნული საგარეო საქმეთა მინისტრი აზერბაიჯანიდან ჩამოვიდა, ჩვენმა მინისტრმა თქვა ის, რაც თქვა და ღია იყოდიალოგისთვის“.

ნიკოლოზ მეტრეველი

28 ოქტომბერი 2020, 00:12

საზოგადოება

ნიკოლოზ მეტრეველი: როგორ შეიძლება, ქვეყნის მოყვარული ადამიანი აპრიორი ამბობდეს, რომ გარეჯი საქართველოს არ ეკუთვნის

წარმოუდგენელია, როდესაც ჩვენი კონსტრუქციულ რეჟიმში მხარე პოულობს ისეთ დოკუმენტს, რომელმაც შეიძლება ტერიტორიები დაგვიბრუნოს, როგორ შეიძლება, ქვეყნის მოყვარული ადამიანი, ნებისმიერი პარტიის წევრი, აპრიორი ამბობდეს, რომ ეს ტერიტორია საქართველოს არ ეკუთვნის, - ამის შესახებ ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემაში „არენა“ ექსპერტმა ნიკოლოზ მეტრეველმა განაცხადა.

დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა

28 ოქტომბერი 2020, 00:11

პოლიტიკა

დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა: დავით გარეჯი მარტო ისტორიული და კულტურული ძეგლი არ არის, ცოცხალი ორგანიზმია, რომელშიც ადამიანები მოღვაწეობენ

თუ რელიგიური შეგრძნება არ გაქვს, ისტოირული, კულტურული შეგრძნება ხომ უნდა გქონდეს?! ეს ხომ შენი მიწა-წყალია, ეს ხომ შენი სამშობლოა. ვინც გინდა ის იყავი! - ამის შესახებ მიქაელ მთავარანგელოზის ტაძრის წინამძღოლმა, დეკანოზმა ალექსანდრე გალდავამ „იმედის“ გადაცემაში „არენა“ განაცხადა, რომელიც დავით გარეჯის შესახებ საუბრობდა.

კახა კუკავა

28 ოქტომბერი 2020, 00:05

პოლიტიკა

კახა კუკავა მიიჩნევს, რომ დავით გარეჯის საქმე საპარლამენტო კომისიამ უნდა გამოიძიოს

„გია ბარამიძე გამოდიოდა რომელიღაც არხზე და საუბრობდა, რომ ზუგდიდში სპეცოპერაცია არაკვალიფიციურად მიმდინარეობსო. რა უნდა თქვა ამაზე? ადამიანი, რომელმაც სოფელი ამოხოცა მთლიანად და ბორკილდადებულ ხალხს გვახსოვს რაც უქნა 2004 წლის სპეცოპერაციის დროს, ახლა საუბრობს ზუგდიდის სპეცოპერაციაზე. და გნებავთ „ევროპული საქართველოს“ ლიდერების სულის ამოხდით რომ ემუქრებოდნენ რუსთაველის გამზირზე შეკრებილ 200 000 ადამიანს. რატომ არ არის ეს ხალხი პასუხისგებაში მიცემული?“ - განაცხადა კუკავამ.

ირაკლი გოგავა

27 ოქტომბერი 2020, 23:54

საზოგადოება

ირაკლი გოგავა: ვინც იცნობს სააკაშვილს, ყველა გრძნობს, რომ ამაზე წამსვლელი იყო, მაგრამ ხალხს გარეჯის საქმეზე მეტი პასუხი სჭირდება

ვინც იცნობს სააკაშვილს, ყველა გრძნობს, რომ ამაზე წამსვლელი იყო, მაგრამ საზოგადოებას დავით გარეჯის საქმეზე მეტი პასუხი სჭირდება, ამიტომ ეს თემა არ უნდა გაიწელოს, - ამის შესახებ ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემაში „არენა“ ანალიტიკოსმა, ირაკლი გოგავამ განაცხადა.

რეზო ამაშუკელი

27 ოქტომბერი 2020, 23:53

საზოგადოება

რეზო ამაშუკელი დავით გარეჯის საქმეზე: ამდენი მოთმენა აღარ შეიძლება, დაისაჯოს ყველა

„აქამდე არ ჰქონდა ქართველ ხალხს უფლება, ვიდრე ეს ზღვარი არ გადაკვეთეს სამუდამოდ, რომ ესენი („ნაციონალური მოძრაობა“) გაესამართლებინათ? ესაა უბედურება, რომ ჩვენ ყოველთვის ენის მოჩლექვით ვლაპარაკობთ. მათ შეეძლოთ, გაეყიდათ მთელი საქართველო, როგორც გაყიდეს. მე მათ პირველი დღიდან ვებრძოდი. ნოღაიდელი რომ გამოდის და თვალებს აფახულებს... პრემიერ-მინისტრი იყო. რაზე აწერ შენ ხელს?!“.

ჯონდი ბაღათურია

27 ოქტომბერი 2020, 23:46

პოლიტიკა

ჯონდი ბაღათურია: უმაღლესი თანამდებობის პირებმა სამშობლოს დიდი ნაწილი გაყიდეს და გაყიდეს არა მარტო კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობა

„სამშობლოს გაყიდვა და სამშობლოს ღალატი არც ხარს ეპატიება და არც იუპიტერს. აქ პირდაპირი გაგებით, უმაღლესი თანამდებობის პირებმა სამშობლოს დიდი ნაწილი გაყიდეს და გაყიდეს არა მარტო კულტურული და ისტორიული მემკვიდრეობა. მათ გაყიდეს სტრატეგიული სიმაღლე. აზერბაიჯანი მართლაც არის ჩვენი სტრატეგიული მოკავშირე და პარტნიორი ქვეყანა, მაგრამ როცა ეს მოკავშირე ქვეყანა დაჟინებით ითხოვს არა მარტო შენს ისტორიას, შენს გულს და სისხლს, არამედ ითხოვს გაბატონებულ სიმაღლეს, სტრატეგიულ სიმაღლეს, რომელიც ღმერთმა ნუ ქნას და რაღაც კონფლიქტის დროს მას სამხედრო უპირატესობას მიანიჭებს“, - განაცხადა ბაღათურიამ.

ვასილ მაღლაფერიძე

27 ოქტომბერი 2020, 23:24

საზოგადოება

ვასილ მაღლაფერიძე: საბჭოთა კავშირის დროსაც ყველამ იცოდა, რომ დავით გარეჯთან საზღვარი ქედს ქვემოთ გადიოდა

დიდ ტკივილს იწვევდა ის, როდესაც ჩვენ ვხედავდით, რომ საქართველო ნაბიჯ-ნაბიჯ დავით გარეჯს კარგავდა. ბევრმა ეს გამოძიება არჩევნებს დაუკავშირა, მაგრამ არჩევნები სამ დღეში ჩატარდება, გადაივლის და ის ყველას დაავიწყდება, მაგრამ ეს თემა უნდა გაგრძელდეს და ისე დასრულდეს, როგორც ამას ისტორიული სამართლიანობა მოითხოვს, - ამის შესახებ ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემაში „არენა“ ​ფილოლოგმა, ვასილ მაღლაფერიძემ განაცხადა.

27 ოქტომბერი 2020, 23:15

პოლიტიკა

პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებული პირების სადამკვირვებლო მისია - მმართველი პარტიის მიერ გაშიფრული სქემა და სკანდალური დოკუმენტები

თითქმის ყველა არჩევნებზე, სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიები და მათთან დაკავშირებული ადგილობრივი, ე.წ. სადამკვირვებლო ორგანიზაციები ცდილობენ შექმნან განცდა, რომ საარჩევნო პროცესი არასამართლიან, არაკონკურენტულ და ძალადობრივ გარემოში მიმდინარეობს.

გია ცაგარეიშვილი

27 ოქტომბერი 2020, 23:09

პოლიტიკა

გია ცაგარეიშვილი: არჩევნები ჩატარდება გამჭვირვალედ, მოქალაქეებს ექნებათ თავისი ნების თავისუფლად გამომჟღავნების აბსოლუტური შესაძლებლობა და „ქართული ოცნება“ გაიმარჯვებს

არჩევნები ჩატარდება გამჭვირვალედ. მოქალაქეებს ექნებათ თავისი ნების თავისუფლად გამომჟღავნების აბსოლუტური შესაძლებლობა და რა თქმა უნდა, ქართული ოცნება“ გაიმარჯვებს, - ამის შესახებ პარლამენტის ყოფილმა წევრმა, გია ცაგარეიშვილმა „იმედის“ გადაცემაში „არენა“ განაცხადა. მან წინასაარჩევნო პერიოდში ხელისუფლების მიერ გამოთქმულ ინიციატივაზე ისაუბრა, რათა რაც შეიძლება მეტი საერთაშორისო დამკვირვებლები დასწრებოდნენ საპარლამენტო არჩევნებს.

დავით მაღრაძე

27 ოქტომბერი 2020, 23:09

პოლიტიკა

დავით მაღრაძე „ნაცმოძრაობაზე“: ეს ის ძალაა, რომელმაც ომი წააგო და იზეიმა მოგება და გამარჯვება და ხალხი აზეიმა

„მათთვის ძეგლი არის ერთი ადამიანი, რომელსაც მთელი ცხოვრება ელიან. ეს ადამიანია მათთვის ძეგლიც, გარეჯიც, სვეტიცხოველიც, ალავერდიც და გელათიც. დანარჩენ ძეგლებს ისინი არ ცნობენ. ისინი საქართველოს სულიერ საყრდენებს არ აღიარებენ“, - განაცხადა მაღრაძემ.