IMEDI /  18 სექტემბერი 2020, 21:22 / სანდო წყარო

გაეროს მდგრადი თანამშრომლობის​ ჩარჩო-დოკუმენტი დამტკიცდა

გაეროს მდგრადი თანამშრომლობის​ ჩარჩო-დოკუმენტი დამტკიცდა. გაეროს მდგრადი თანამშრომლობის ახალი ჩარჩო-დოკუმენტი ​ერთობლივი თანამშრომლობის სტრატეგიულ სფეროებს განსაზღვრავს.

2020 წლის 18 სექტემბერის შეხვედრაზე ერთხმად იქნა მიღებული 2021-2025 წწ. გაეროს მდგრადი განვითარების თანამშრომლობის ჩარჩო-დოკუმენტი (UNSDCF) და მისი შესაბამისობა მთავრობის პრიორიტეტებთან და 2030 წლის მდგრადი განვითარების დღის წესრიგთან.

ონლაინ განხილვა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისა და საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ერთობლივი ძალისხმევით შედგა. შეხვედრას საქართველოს მთავრობის, პარლამენტის, საერთაშორისო ორგანიზაციების, სამოქალაქო საზოგადოებისა და სამეცნიერო წრეების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

ღონისძიების გახსნისას, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ნათია მეზვრიშვილმა მადლობა გადაუხადა ყველა პარტნიორს, განსაკუთრებით გაეროს სააგენტოებს, რომელთა უშუალო მონაწილეობით შეიქმნა ეს ჩარჩო-დოკუმენტი. მან აღნიშნა, რომ COVID-19-მა, როგორც მთელ მსოფლიოში, საქართველოშიც გამოავლინა გამოწვევები სოციალური და ეკონომიკური ბალანსის თვალსაზრისით. ამიტომ მიესალმება დოკუმენტში გაცხადებულ სურვილს, ხელი შეუწყოს წარმოქმნილი სოციალურ-ეკონომიკური შედეგების აღმოსაფხვრას და ქვეყნის სამომავლო განვითარებას.

საქართველოში გაეროს მუდმივმა კოორდინატორმა საბინე მახლმა მადლობა გადაუხადა საქართველოს მთავრობას და ყველა პარტნიორს გაეროს მუშაობის მუდმივი მხარდაჭერისთვის და ამ სტრატეგიული დოკუმენტის შემუშავებაში თანამონაწილეობისთვის.

„ეს ჩარჩო-დოკუმენტი შრომატევადი და ხანგრძლივი მუშაობის შედეგია, რომელიც ასახავს უკვე მიღწეულ წარმატებებს, და ასევე განსაზღვრავს სფეროებს, სადაც გვინდა გავაგრძელოთ ჩვენი ერთობლივი მუშაობა გრძელვადიანი უკეთესი შედეგების მისაღწევად. გაეროს ახალი ჩარჩო-დოკუმენტი გამსჭვალულია მდგრადი განვითარების მიზნების სულისკვეთებით და მიზნად ისახავს თითოეული ადამიანის, განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველი და მოწყვლადი ადამიანების დახმარებას, რათა "არავინ არ დარჩეს განვითარების მიღმა“, - აღნიშნა საბინე მახლმა.

გაეროს მუდმივი კოორდინატორის ოფისის ხელმძღვანელმა, მარინე ჩიტაშვილმა ისაუბრა სტრატეგიული მიმართულებების შესახებ, რომელიც ხუთ ძირითად პრიორიტეტს მოიცავს. მან აღნიშნა, რომ თანამშრომლობის ჩარჩოს გამორჩეული მახასიათებელია - მისი მიზანი, ხელი შეუწყოს ყოვლისმომცველი პარტნიორობის განვითარებას. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმობა სამოქალაქო საზოგადოებასთან და კერძო სექტორთან პარტნიორობის ჩამოყალიბებას, რომელთა ინოვაციური პოტენციალი სასარგებლო იქნება მიზნების მისაღწევად.

გაეროს მდგრადი განვითარების თანამშრომლობის ჩარჩო-დოკუმენტი განსაზღვრავს გაეროს ხედვას 2021-2025 წლებისთვის ისეთ საკვანძო საკითხებში, როგორიცაა მდგრადი განვითარების ხელშეწყობა, დემოკრატიის, ანგარიშვალდებულების და კარგი მმართველობის გაძლიერება, ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ხელშეწყობა, ბუნებრივი რესურსების მდგრადი გამოყენება, და განვითარების პროცესში მოქალაქეთა, განსაკუთრებით სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის, ჩართულობა.

ჩარჩო-დოკუმენტის ემუშავება იყო კომპლექსური და თანამონაწილეობითი პროცესი, რომელშიც ჩართულები იყვნენ სამინისტროები, სახელმწიფო დაწესებულებები და საერთაშორისო ორგანიზაციები. განხილვაში აქტიურად მონაწილეობდა სამოქალაქო საზოგადოება.

ღონისძიების მსვლელობისას გაეროს სამმა სააგენტომ - გაეროს ბავშვთა ფონდმა, გაეროს მოსახლეობის ფონდმა და გაეროს განვითარების პროგრამამ - წარადგინეს ქვეყნის პროგრამის დოკუმენტები (CPD), რომლებიც პირდაპირ გამომდინარეობს ამ ჩარჩო-დოკუმენტიდან.

თავის გამოსვლაში UNICEF- ის წარმომადგენლის მოადგილემ ემი კლენსმა განაცხადა, რომ გაეროს ბავშვთა ფონდის 2021-2025 წწ. ქვეყნის პროგრამის დოკუმენტი მიზნად ისახავს მთავრობის მხარდაჭერას, რათა შეძლონ დამატებითი ღონისძიებების განხორციელება ბავშვებისა და ახალგაზრდების დასახმარებლად, განსაკუთრებით ყველაზე ღარიბი ბავშვებისა და ოჯახების, როგორც ამას ითვალისწინებს ბავშვის უფლებების კონვენცია და მდგრადი განვითარების მიზნები. მან ასევე აღნიშნა, რომ მიუხედავად მიღწეული ბევრი დადებითი შედეგისა, ქვეყანაში ბავშვთა კეთილდღეობის კუთხით არსებული პრობლემები ყურადსაღებია. ამიტომ მომავალი ხუთი წლის განმავლობაში ყურადღება მიმართული იქნება სირთულეებისა და ბარიერების გადასალახად, რათა უზრუნველყოფილ იქნეს ბავშვების, განსაკუთრებით ყველაზე მოწყვლადი და დაუცველი ბავშვების, უფლებების დაცვა და მათი პოტენციალის სრული განვითარება.

2021–2025 წწ. ქვეყნის პროგრამის დოკუმენტის წარდგენისას, გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) ხელმძღვანელმა ლელა ბაქრაძემ გამოყო საქართველოს მთავრობასთან და სამოქალაქო სექტორთან ერთობლივი მუშაობის შემდეგი ძირითადი მიმართულებები: სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესება დედათა სიკვდილიანობის შესამცირებლად; გენდერული ნიშნით დისკრიმინაციის, გენდერული ძალადობის და სხვა დისკრიმინაციული ნორმებისა და მავნე პრაქტიკის აღმოფხვრა; ახალგაზრდების ჩართულობისა და ინოვაციური გადაწყვეტილებების ხელშეწყობა ინფორმირებულობის გაზრდისა და ინფორმაციაზე და სერვისებზე უკეთესი წვდომისთვის, განსაკუთრებით მოწყვლადი და დაუცველი ჯგუფებისათვის, და მოსახლეობის სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და ანალიზი, რომლის საშუალებითაც უკეთესად შევძლებთ უთანასწორობის აღმოფხვრას და მდგრადი განვითარების მიზნების ეროვნული ინდიკატორების მონიტორინგს.

გაეროს განვითარების პროგრამის ხელმძღვანელმა ლუიზა ვინტონმა განაცხადა, რომ გაეროს განვითარების პროგრამის ახალ პროგრამას ოთხი პრიორიტეტული მიმართულება აქვს, რომელიც პანდემიის ფონზე შექმნილ საჭიროებებს მოერგო და მიზნად ისახავს ქვეყნის პოსტ-კრიზისული განვითარების ხელშეწყობას:
• კარგი მმართველობისა და “სოციალური კონტრაქტის” იდეის ხელშეწყობა;
• მდგრადი ეკონომიკური ზრდის და სოციალური დაცვის მიღწევა, რომელიც აღმოფხვრის უთანასწორობას;
• გარემოს დაცვა და ბუნების, კლიმატისა და ეკონომიკის დაბალანსება;
• კრიზისის პრევენცია და კრიზისის შემდგომი რეაბილიტაცია, ადამიანის უსაფრთხოებისა და კონფლიქტის მხარეებს შორის ნდობის აღდგენა. გარდა ამისა, გაეროს განვითარების პროგრამის ხელშეწყობით მომდევნო თვეში საქართველოში გაიხსნება სწრაფი განვითარების ლაბორატორია - ერთ-ერთი მსოფლიოში არსებული 90 ლაბორატორიათაგან, რომელიც ხელს შეუწყობს განვითარების გამოწვევების ციფრული გადაწყვეტას.

მონაწილეებმა მოიწონეს საკონსულტაციო პროცესი, რომელიც წინ უძღოდა ჩარჩო-დოკუმენტის შემუშავებას. ასევე აღინიშნა, რომ გაეროს მდგრადი განვითარების თანამშრომლობის ჩარჩო-დოკუმენტი სრულ თანხმობაშია ეროვნული განვითარების მიზნებთან.

ყველა სიახლე

დონალდ ტრამპი

27 ოქტომბერი 2020, 22:38

მსოფლიო

დონალდ ტრამპი: ყარაბაღში საომარი მოქმედებების განახლება იმედგაცრუებას იწვევს

აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ მთიან ყარაბაღში საომარი მოქმედებების განახლება მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონის შუამავლობით მიღწეული ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი დაირღვა, იმედგაცრუებას იწვევს.

გივი მიქანაძე

27 ოქტომბერი 2020, 22:36

პოლიტიკა

გივი მიქანაძე: მაქსიმალურად ვცდილობთ, ეს ინფორმაცია ხალხისთვისაც იყოს ხელმისაწვდომი, რათა მათ იცოდნენ, ვინ აკვირდება ამ არჩევნებს

ჩვენთვისაც კი ძალიან უცნაური იყო ასეთი რაოდენობის სადამკვირვებლო ორგანიზაციების გამოვლენა, რომელთა მმართველ რგოლშიც პოლიტიკური სუბიექტების წარმომადგენლები, პარტიული სიების წევრები ან მაჟორიტარობის კანდიდატები არიან წარმოდგენილები, - ამის შესახებ ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემაში „არენა“ „ქართული ოცნების“ პარტიული სიის წევრმა, გივი მიქანაძემ განაცხადა.

27 ოქტომბერი 2020, 22:12

პოლიტიკა

ცესკო: საარჩევნო ადმინისტრაციის დისკრედიტაციისა და საარჩევნო გარემოს დაზიანების მიზნით, კამპანიური ხასიათის მცდელობები გამოიკვეთა

ბოლო დღეების განმავლობაში გამოიკვეთა კამპანიური ხასიათის მქონე მცდელობები საარჩევნო ადმინისტრაციის დისკრედიტაციისა და საარჩევნო გარემოს დაზიანების მიზნით. კერძოდ, დაუზუსტებელი და არასწორი ინფორმაციის გავრცელებით და საარჩევნო ადმინისტრაციაზე ზეწოლით, ზოგიერთი პოლიტიკურად დაინტერესებული მხარე ცდილობს საარჩევნო ადმინისტრაციის საქმიანობის ხელშეშლას და დისკრედიტაციას, - აღნიშნული ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში.

ნათია თურნავა

27 ოქტომბერი 2020, 22:07

ეკონომიკა

ნათია თურნავა: თევზჭერის დარგის აღსადგენად ყველაფერი გაკეთდა და ვიმედოვნებთ, ჩვენი დახმარებით, მალე თევზჭერის ფლოტილია აღდგება

„საქართველოსთვის, მათ შორის რა თქმა უნდა, ფოთისთვისაც თევზჭერის დარგი ერთ-ერთი სტრატეგიული დარგია, რომლის აღსადგენად ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ყველაფერი გავაკეთეთ, - ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ ფოთში, „აწარმოე საქართველოში“ პროგრამის ფარგლებში პირველი თევზსაჭერი გემის მშენებლობა დაფინანსების სამმხრივი მემორანდუმის გაფორმების შემდეგ განაცხადა.

27 ოქტომბერი 2020, 21:52

COVID19

ბოლო 24 საათში ესპანეთში კორონავირუსის 18 418 ახალი შემთხვევა დადასტურდა

ესპანეთის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქვეყანაში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 18 418 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 267 ადამიანი გარდაიცვალა.

ვიტალი შკლიაროვი

27 ოქტომბერი 2020, 21:37

მსოფლიო

მედია: ვიტალი შკლიაროვმა ბელარუსის ტერიტორია დატოვა

ბელარუსში დაკავებულმა პოლიტტექნოლოგმა, ვიტალი შკლიაროვმა, რომელიც 19 ოქტომბერს შინაპატიმრობაში გადაიყვანეს, ქვეყნის ტერიტორია დატოვა.

ნიკა ლალიაშვილი

27 ოქტომბერი 2020, 21:33

პოლიტიკა

ნიკა ლალიაშვილი: შევარჩიეთ Public Opinion Strategies - კომპანია, რომელსაც აქვს აბსოლუტურად უმწიკვლო ბიოგრაფია, კვალიფიკაცია, გამოცდილება და ისტორია

ძალიან დიდი ხანი ვარჩევდით პარტნიორს, თითქმის ზაფხულიდან მოყოლებული, რომელსაც უნდა ჩაეტარებინა ეგზიტპოლი ტელეკომპანია „იმედის“ დაკვეთით, - ამის შესახებ „იმედის“ გენერალურმა დირექტორმა ნიკა ლალიაშვილმა განაცხადა.

ეკა კვიტაშვილი და მიხეილ სააკაშვილი

27 ოქტომბერი 2020, 21:32

საზოგადოება

ეკა კვიტაშვილი სააკაშვილზე: პირველი ნოემბრიდან თავად უმუშევარი დარჩება და არ მგონია, სხვების დასაქმება-არდასაქმებაზე საზრუნავად ჰქონდეს საქმე

„შეცდი მიშა, ეს არ უნდა მოგეწერა, კიდევ ერთხელ შეგვახსენე, რომ არასდროს უნდა დაბრუნდეს დრო, როცა შენ ნიშნავდი ან ხსნიდი ადამიანებს“ - ასე ეხმიანება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ეკა კვიტაშვილი მიხეილ სააკაშვილის სმს შეტყობინებას, რომელიც მან საჯარო მოხელეებს გაუგზავნა.

ნილ ნიუჰაუსი

27 ოქტომბერი 2020, 21:22

პოლიტიკა

Public Opinion Strategies-ის პარტნიორი ნილ ნიუჰაუსი: 2020 წლის ამერიკის საარჩევნო კამპანიის თითქმის ყველა დონეზე ვმუშაობთ და კომუნიკაციის ექსპერტები ვართ

2020 წლის ამერიკის საარჩევნო კამპანიის თითქმის ყველა დონეზე ვმუშაობთ და კომუნიკაციის ექსპერტები ვართ, - ამის შესახებ „ქრონიკას“ Public Opinion Strategies-ის პარტნიორმა ნილ ნიუჰაუსმა განუცხადა. კომპანიის ანგარიშზე 10 მლნ იტერვიუ და 24 ათასზე მეტი წარმატებით განხორციელებული კვლევითი პროექტია. იგი მონაცემთ სიზუსტითა და გამოკითხვებისადმი ეფექტური მიდგომით გამოირჩევა. სწორედ ამიტომ, ტელეკომპანია „იმედმა“ საპარლამენტო არჩევნების ეგზითპოლების ჩასატარებლად Public Opinion Strategies აირჩია.

27 ოქტომბერი 2020, 21:19

თავდაცვა

თავდაცვის მინისტრმა სენაკის სამხედრო ბაზაზე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები მოინახულა

თავდაცვის მინისტრი დასავლეთ საქართველოში მდებარე სამხედრო ბაზებზე ინფრასტრუქტურულ პროექტებს ადგილზე ეცნობა. დღეს ირაკლი ღარიბაშვილმა სენაკში, მეორე ქვეით ბრიგადაში მიმდინარე და დასრულებული სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოები დაათვალიერა.

27 ოქტომბერი 2020, 21:09

რეგიონი

თამარ იოსელიანი: ისტორიული დღის მომსწრენი ვართ - ფოთში საზღვაო განათლება ოფიციალურად დაბრუნდა

ფოთის საზღვაო სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრის გახსნის ცერემონიაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელმა თამარ იოსელიანმა სიტყვით გამოსვლისას სასწავლებლის შესაძლებლობებზე და პერსპექტივებზე ისაუბრა. მისი თქმით, სასწავლებელი პირველ ეტაპზე მსურველებს მაღალი ხარისხის გადამზადებისა და მოკლევადიან სასერტიფიკაციო კურსებს შესთავაზებს.

ნათია თურნავა

27 ოქტომბერი 2020, 21:07

რეგიონი

ნათია თურნავა: ჩვენ შევუსრულეთ დანაპირები საქართველოს 384 დასახლებულ პუნქტს, სადაც 2021 წლის ბოლომდე ბუნებრივი აირი შევა

საქართველოს გაზიფიცირების გაწეული სამუშაოების ანგარიშისა და სამომავლო გეგმების შესახებ წალენჯიხაში გამართული პრეზენტაციის შემდეგ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა ადგილობრივ ოჯახებს ეწვია და გაზიფიცირების ქსელთან მიერთება პირადად მიულოცა. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ ორ ოჯახს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიამ საჩუქრად გაზქურებიც გადასცა.

27 ოქტომბერი 2020, 21:03

რეგიონი

ზუგდიდში დასაქმების ფესტივალი გაიმართება

28 ოქტომბერს ზუგდიდში, ბოტანიკური ბაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე დასაქმების ფესტივალი გაიმართება. ღონისძიების ორგანიზატორია საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“ (CHCA) და ASB საქართველო (ASB Georgia) და მისი მიზანი დასაქმების ხელშეწყობა და საარსებო წყაროების გაძლიერებაა.

გიორგი ვოლსკი

27 ოქტომბერი 2020, 20:58

პოლიტიკა

გიორგი ვოლსკი: ვანო მერაბიშვილი შემოიჭრა ამ თითქოსდა გაერთიანებულ ოპოზიციაში და აშკარაა, რომ „ნაციონალურ მოძრაობას“ არც ფერი უცვლია, არც ზნე უცვლია

„ეს რეალობა, რაც დღეს შეიქმნა ზუსტად აჩვენებს იმ გეგმას, რაც „ნაციონალურ მოძრაობას“ გააჩნია და შორს ვერც წავიდოდა 2004-2012 წლის სადისტური მმართველობის ფორმიდან. ვანო მერაბიშვილი შემოიჭრა ამ თითქოსდა გაერთიანებულ ოპოზიციაში და აშკარაა, რომ „ნაციონალურ მოძრაობას“ არც ფერი უცვლია, არც ზნე უცვლია და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ საზოგადოება გაცილებით უფრო მკაცრს პასუხს გასცემს“, - განაცხადა ვოლსკიმ.

ირაკლი კობახიძე

27 ოქტომბერი 2020, 20:50

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: „ნაცმოძრაობას“ არავითარი ფორმით არ აქვს წარმატების მიღწევის საშუალება

„რა თქმა უნდა, „ნაცმოძრაობას“ ესმის, რომ მისი გამოჩენა არ არის მომგებიანი, თუმცა კულუარულად ის აქტიურად მუშაობს და საკმაოდ მძიმე ზრახვები აქვს არჩევნებთან მიმართებით, რაზეც ჩვენ ალბათ მოგვიანებითაც გვექნება საუბარი. რაც შეეხება ვანო მერაბიშვილის ჩართულობას, ეს არის აბსოლუტურად ბუნებრივი მოვლენა, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ. თუმცა ასევე ისიც უნდა გავიმეოროთ, რომ „ნაცმოძრაობას“ არავითარი ფორმით არ აქვს არავითარი წარმატების მიღწევის საშუალება“, - განაცხადა კობახიძემ.

კახა კალაძე

27 ოქტომბერი 2020, 20:43

რეგიონი

კახა კალაძე: ვპირდები გულშემატკივრებს - როგორც კი ეპიდვითარება დასტაბილურდება, ბათუმში მსოფლიო ვარსკვლავებს ჩამოვიყვანთ

საქართველოში ვერავინ და ვერაფერი შეაჩერებს ქვეყნის განვითარებას, წინსვლას და აღმშენებლობას. ის ყველაფერი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, კეთდება ჩვენი შვილებისთვის, მომავალი თაობებისთვის, - ამის შესახებ ბათუმის ახალი საფეხბურთო სტადიონის გახსნაზე სიტყვით გამოსვლისას თბილისის მერმა, „ქართული ოცნების“ აღმასრულებელმა მდივანმა, კახა კალაძემ განაცხადა.

27 ოქტომბერი 2020, 20:39

საზოგადოება

მთავრობის მეთაური მეთევზეებს შეხვდა

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ფოთის საზღვაო სასწავლო-საწვრთნელი ცენტრის გახსნის შემდეგ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრ ნათია თურნავასთან, სააგენტოს „აწარმოე საქართველოში“ ხელმძღვანელ მიხეილ ხიდურელთან და საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტოს ხელმძღვანელ თამარ იოსელიანთან ერთად მეთევზეებს შეხვდა.

27 ოქტომბერი 2020, 20:36

COVID19

ბოლო 24 საათში იტალიაში კორონავირუსის 21 994 ახალი შემთხვევა დადასტურდა

იტალიის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ქვეყანაში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 21 994 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 221 ადამიანი გარდაიცვალა.

27 ოქტომბერი 2020, 20:34

საზოგადოება

აფხაზური ენის დღესთან დაკავშირებით, თეა ახვლედიანი ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევით ცენტრს ესტუმრა

შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი თეა ახვლედიანი, 27 ოქტომბერს, აფხაზური ენის დღესთან დაკავშირებული ღონისძიებების ფარგლებში, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტს, სოხუმის უნივერსიტეტსა და თსუ-ს ბაზაზე არსებულ ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა სამეცნიერო-კვლევით ცენტრს ესტუმრა.

27 ოქტომბერი 2020, 20:32

მსოფლიო

საფრანგეთი ევროკავშირის ლიდერებს მოუწოდებს, თურქეთის წინააღმდეგ ზომები მიიღონ

საფრანგეთი ევროკავშირის ლიდერებს მოუწოდებს, თურქეთის წინააღმდეგ ზომები მიიღონ მას შემდეგ, რაც თურქეთის პრეზიდენტმა ეჭვქვეშ დააყენა საფრანგეთის პრეზიდენტის, ემანუელ მაკრონის ფსიქიკური ჯანმრთელობა და ფრანგული ნაწარმის ბოიკოტი მოითხოვა.