Imedi /  24 დეკემბერი 2020, 18:26 / სანდო წყარო

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა” პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების საკითხზე საბოლოო ანგარიშს აქვეყნებს

„საერთაშორისო გამშვირვალობა - საქართველო“

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებისთვის ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების საკითხზე საბოლოო ანგარიშს აქვეყნებს.

ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენების შეფასებისას ანგარიშში აღნიშნულია, რომ 2020 წელს არ დაფიქსირებულა ცენტრალური ან ადგილობრივი ბიუჯეტის ისეთი ცვლილება, რომლითაც დაირღვეოდა „საარჩევნო კოდექსი“.

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” მიერ 2020 წლის 1 ივლისიდან 22 ნოემბრამდე საპარლამენტო არჩევნებისთვის განხორციელებულმა დაკვირვებამ აჩვენა, რომ საარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება საქართველოსთვის კვლავ პრობლემურია. ძალადობის შემთხვევების არაეფექტიანი გამოძიება, საჯარო ინსტიტუტების, მათ შორის საარჩევნო კომისიების პოლიტიზება და მმართველი პარტიის მიერ საბიუჯეტო ორგანიზაციების თანამშრომელთა მობილიზება საარჩევნო კამპანიისთვის, საგამოძიებო უწყებების გამოყენება პოლიტიკური ოპონენტების დისკრედიტირებისათვის და სხვა მანკიერი ტენდენციები არჩევნებიდან არჩევნებამდე მოუგვარებელ საკითხებად რჩება:

აღსრულებითი ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენება

აღსრულებითი ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების მხრივ რამდენიმე მნიშვნელოვანი ტენდენცია გამოვლინდა.

ძალადობა: სექტემბრის მეორე ნახევრიდან გახშირდა ძალადობრივი ინციდენტების რაოდენობა, დაფიქსირდა პოლიტიკური პარტიების მხარდამჭერებზე ჯგუფური ძალადობის რამდენიმე ფაქტი. ამ მხრივ განსაკუთრებით აღსანიშნავი იყო მარნეულის, ბოლნისისა და დმანისის მუნიციპალიტეტები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ძალადობის ყველა ფაქტზე დაიწყო გამოძიება და ცალკეულ შემთხვევებში სწრაფადვე დააკავა რამდენიმე პირი. სამინისტროს მიერ მოწოდებული ინფორმაციით, 20 ოქტომბრის მდგომარეობით, დაწყებული იყო გამოძიება 59 საქმეზე, რომლებიც არჩევნებთან ამა თუ იმ ფორმით შეიძლება იყოს დაკავშირებული. 6 საქმეზე გამოძიება შეწყდა, ხოლო დანარჩენ 53 შემთხვევის გამოძიება კვლავ მიმდინარეობს. ამ 53 საქმიდან 9 საქმეში გარკვეული პირები მიეცნენ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში. 20 ოქტომბრის შემდეგ განახლებული სტატისტიკა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჯერჯერობით არ გაუსაჯაროებია. გამოძიებულ საქმეთა დაბალი რაოდენობის გამო, სამინისტრო ხშირი კრიტიკის საგნად იქცა.

საკუთრების დაზიანება: სექტემბრის მეორე ნახევრიდან, ასევე, გახშირდა პოლიტიკური პარტიების ოფისების, სატრანსპორტო საშუალებების, სააგიტაციო მასალის და სხვა ტიპის ქონების დაზიანების შემთხვევები. ასეთი ფაქტების გამოძიების მხრივ, შინაგან საქმეთა სამინისტრო კიდევ უფრო ნაკლებად ეფექტიანი იყო, ვიდრე ძალადობის საქმეების გამოძიებისას.

ცესკოსთან შეკრებილი დემონსტრანტების წინააღმდეგ წყლის ჭავლის გამოყენება: პრობლემური იყო 8 ნოემბერს ცესკოს შენობასთან საპროტესტო აქციაზე შეკრებილი დემონსტრანტების წინააღმდეგ სამართალდამცველების მიერ სათანადო საფუძვლისა და გაფრთხილების გარეშე წყლის ჭავლის თავდაპირველი გამოყენების ფაქტი, რომლის დროსაც რამდენიმე პირი დაზიანდა. ცესკოს შენობასთან განვითარებული საპროტესტო აქციის დროს ადგილი ჰქონდა ასევე მედიის წარმომადგენლებისათვის პროფესიული საქმიანობის უკანონოდ ხელის შეშლის, ფიზიკური დაზიანების მიყენების და მათი კუთვნილი ტექნიკური საშუალებების დაზიანების ფაქტებს.

არჩევნების დღეს და მის შემდეგ შედგენილი საჩივრების განხილვა: საყურადღებო იყო არჩევნების დღეს და მის შემდეგ მიმდინარე მოვლენები, გამოვლენილი დარღვევები და სამართლებრივი დავების პროცესი. არჩევნების მეორე დღიდანვე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მხრიდან დაიწყო საუბარი არჩევნების შედეგების გაყალბების შესახებ. ასეთ ბრალდებებს ძირითადად საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ შედგენილ შედეგების შემაჯამებელ ოქმებში არსებული დისბალანსის ბევრი შემთხვევის არსებობამ შეუწყო ხელი. ეჭვები კიდევ უფრო გაღრმავდა ამ ფაქტებზე ზემდგომი საარჩევნო კომისიების (საოლქო და ცენტრალური საარჩევნო კომისიები) და სასამართლოების მხრიდან საჩივრებისა და სარჩელების თაობაზე დაუსაბუთებელმა და ხშირ შემთხვევაში არაადეკვატურმა გადაწყვეტილებებმა. საბოლოო ჯამში, სხვადასხვა სუბიექტის მიერ წარდგენილი საჩივრებისა და სარჩელების აბსოლუტური უმრავლესობა ან განუხილველი დარჩა და არ იქნა დაკმაყოფილებული. შედეგად, ყველა ოპოზიციურმა პარტიამ, რომლის კანდიდატებსაც მეორე ტურში უნდა მიეღოთ მონაწილეობა, არჩევნების შედეგების აღიარებასა და პარლამენტში შესვლაზე უარი განაცხადა.

სამსახურიდან გათავისუფლება: საანგარიშო პერიოდში, ასევე, გავრცელდა რამდენიმე ინფორმაცია საბიუჯეტო ორგანიზაციებიდან სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ.

პრობლემები საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების დროს: წინა არჩევნების მსგავსად, წელსაც მნიშვნელოვან პრობლემად წარმოჩინდა საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების პროფესიული ნიშნით დასანიშნი წევრების შერჩევის პროცესი. განსაკუთრებით აღსანიშნავია #67 ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია, რომელმაც დაქვემდებარებულ საუბნო კომისიებში 642 წევრიდან 102 კანონის მოთხოვნის უგელებელყოფით დანიშნა, კერძოდ, პროფესიული ნიშნით დანიშნა ისეთი წევრები, რომლებიც წინა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს პარტიების მიერ იყვნენ დანიშნული, ეს კი წელს ამოქმედებული ახალი რეგულაციით, უკანონოა. გარდა ამისა, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიები საუბრობდნენ იმაზე, რომ ცალკეულ საოლქო და საუბნო კომისიებში პროფესიული ნიშნით ახალდანიშნული წევრები ხშირ შემთხვევაში ამა თუ იმ ფორმით დაკავშირებული არიან მოქმედ ხელისუფლებასთან, მუშაობენ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში, ან აქვთ ახლო ნათესაური კავშირი მმართველი პარტიის წარმომადგენლებთან. „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო” პერიოდულად ამოწმებდა მსგავს ინფორმაციას და მათი უმრავლესობა დასტურდებოდა.

საგამოძიებო უწყებების გამოყენება პოლიტიკური ოპონენტების დისკრედიტაციისთვის: წინა არჩევნების მსგავსად, აღსანიშნავია საქართველოს პროკურატურის მიერ ყოფილი მმართველი პარტიის „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის” საარჩევნოდ დისკრედიტაციის მცდელობა კონკრეტული გამოძიების გამოყენების გზით. კერძოდ, 7 ოქტომბერს საქართველოს გენერალურმა პროკურატურამ დელიმიტაციისა და დემარკაციის სამთავრობო კომისიის ყოფილი წევრები დააკავა, რომლებსაც ბრალად საქართველოს ტერიტორიული ხელშეუხებლობის დარღვევისკენ მიმართული ქმედების განხორციელება დასდო. გამოძიების დაწყების დრო, წინასაარჩევნო კონტექსტი, გამოძიების პროცესში შერჩევითი მიდგომის ნიშნები და მმართველი პარტიის ლიდერების მხრიდან უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევით გაკეთებული პოპულისტური განცხადებები აჩენს ეჭვს, რომ გამოძიება საარჩევნო მიზნებს ემსახურება და მიმართულია საქართველოს მოქალაქეებისთვის მცდარი წარმოდგენების შექმნისა და პოლიტიკური ოპონენტების დისკრედიტაციისაკენ. ასევე წინა არჩევნების მსგავსად, კვლავ გავრცელდა ფარული აუდიო ჩანაწერები ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერების მონაწილეობით. ჩანაწერების გავრცელების მიზანი, როგორც ჩანს, აღნიშნული პირების დისკრედიტაცია იყო. ამჯერადაც გაჩნდა ლეგიტიმური ეჭვი, რომ აღნიშნული ჩანაწერები ქართულმა სპეციალურმა სამსახურებმა შექმნეს და უცხოური ვებგვერდების მეშვეობით გაავრცელეს.

სამართლებრივი ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენება

2020 წელს შეიცვალა პარლამენტის საარჩევნო სისტემა, საკანონმდებლო რეფორმა, ასევე, შეეხო სხვა საკითხებსაც, რომლებიც „საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველომ” ძირითადად დადებითად შეაფასა. თუმცა, საარჩევნო კანონმდებლობაში კვლავ დარჩა რამდენიმე ისეთი ძირითადი პრობლემა, რომელიც მმართველი პარტიის სასარგებლოდ მუშაობს და რომელთა გამოსწორების პოლიტიკური ნება ხელისუფლებამ არ აჩვენა. ასეთ საკითხებს მიუკუთვნება:

საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების არასამართლიანი წესი და პროფესიული ნიშნით კომისიის წევრების შერჩევის არასათანადო პროცედურა.

გარდა ამისა, გარკვეული კითხვები გააჩინა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ „კორონავირუსით” ინფიცირებული პირების, ასევე, კარანტინში და იზოლაციაში მყოფი პირების არჩევნებში მონაწილეობის საკითხის რეგულირებამ.

ინსტიტუციური ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენება

საანგარიშო პერიოდში ინსტიტუციური ადმინისტრაციული რესურსის რამდენიმე სახეობის გამოყენების ტენდენცია დაფიქსირდა:

სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული პროექტების აგიტაციაში გამოყენება: ტენდენციის სახე ჰქონდა მმართველი პარტიის საარჩევნო კანდიდატების მხრიდან სახელმწიფო ან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაფინანსებული სხვადასხვა საჯარო თუ კერძო პროექტის მონახულების პრაქტიკას. ასეთი შემთხვევები მთელი ქვეყნის მასშტაბით ფიქსირდებოდა და წინასაარჩევნოდ ხელს არ უწყობდა სახელმწიფოსა და მმართველ პარტიას შორის მკაფიო ზღვრის არსებობას.

საჯარო მოსამსახურეთა მობილიზება: წინა არჩევნების მსგავსად, აღსანიშნავი იყო საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებულთა წინასაარჩევნო შეხვედრებზე მობილიზება,

უკანონო აგიტაცია: ასევე, ადგილი ჰქონდა სავარაუდოდ უკანონო აგიტაციის რამდენიმე შემთხვევას. ამ არჩევნებზეც საარჩევნო კომისიები სოციალური ქსელების პირადი გვერდებით აშკარა აგიტაციის შემთხვევებს არ აღიარებდნენ საარჩევნო აგიტაციად, რაც პრობლემად რჩება.

ფინანსური ადმინისტრაციული რესურსების საარჩევნო მიზნით გამოყენება

2020 წელს არ დაფიქსირებულა ცენტრალური ან ადგილობრივი ბიუჯეტის ისეთი ცვლილება, რომლითაც დაირღვეოდა „საარჩევნო კოდექსი“. რაც შეეხება საარჩევნოდ მოტივირებულ ხარჯებს, ამ მხრივ განსაკუთრებით აღსანიშნავია „კორონავირუსის” გავრცელების გამო ქვეყანაში შექმნილი ეკონომიკური კრიზისის საპასუხოდ ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი 20-მდე სოციალურ-ეკონომიკური ინიციატივა, რომლებსაც საარჩევნო გარემოზეც ექნებოდა დიდი გავლენა. ამ ინიციატივებს შორის იყო რამდენიმე პროექტი, რომელიც, ცალსახად საარჩევნოდ მოტივირებული ხარჯების კატეგორიაში შეგვიძლია გავიყვანოთ.

რეკომენდაციები

„საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველოს” მიერ საარჩევნოდ ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების მონიტორინგმა გამოავლინა შემდეგი რეკომენდაციის გათვალისწინების აუცილებლობა:

საგამოძიებო ორგანოებმა მაქსიმალურად სწრაფად და მიუკერძოებლად უნდა გამოძიონ არჩევნებში ჩართული მხარეების წინააღმდეგ მიმართული სავარაუდო ძალადობის, ზეწოლის, ამომრჩევლის მოსყიდვის და სხვა დანაშაულის ნიშნების შემცველი საქმეები;

შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პროაქტიულად და ოპერატიულად უნდა აქვეყნებდეს ინფორმაციას, არჩევნებთან დაკავშირებულ საქმეებზე გამოძიების მიმდინარეობისა და შედეგების შესახებ;

საჭიროა, საარჩევნო კომისიების პროფესიული ნიშნით დასანიშნი თანამდებობების შევსების პროცესის მეტი რეგლამენტაცია და მკაფიო საკვალიფიკაციო მოთხოვნების ჩამოყალიბება. უნდა შემუშავდეს კანდიდატთა შერჩევის ისეთი პროცედურები, რომლებიც მინიმუმამდე დაიყვანს იმის შანსებს, რომ პოლიტიკური პარტიების აქტივისტები დაინიშნონ ამ თანამდებობებზე;

საქართველოს პროკურატურა და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მაქსიმალურად დისტანცირებული უნდა იყვნენ პოლიტიკური პროცესებიდან და ისინი არ უნდა იქნენ გამოყენებული საარჩევნო მიზნით რომელიმე პოლიტიკური ძალის დისკრედიტაციისთვის;

თბილისის მერიამ პოლიტიკურ პარტიებს შეკრებისა და მანიფესტაციების უფლება არ უნდა შეუზღუდოს და „გიორგი ვაშაძე - სტრატეგია აღმაშენებელს“ უნდა გააუქმოს უკვე შედგენილი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმები;

საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესი უნდა შეიცვალოს ორ ეტაპად:

პირველ ეტაპზე შეიძლება, შენარჩუნდეს შერეული შემადგენლობა და კომისიების ნაწილი დაკომპლექტდეს პროფესიული ნიშნით, მეორე ნაწილი კი პარტიების მიერ საპარლამენტო არჩევნების შედეგების საფუძველზე, მაგრამ არა დღეს მოქმედი გაუმართლებელი ფორმით: ერთ პარტიას საარჩევნო ადმინისტრაციაში მხოლოდ ერთი წევრის დანიშვნის უფლება უნდა ჰქონდეს და არა რამდენიმე წევრის, როგორც ეს ამჟამად არის;

მეორე ეტაპზე საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების წესი საჭიროებს საფუძვლიან რეფორმირებას. ამ პროცესში მაქსიმალურად უნდა იყვნენ ჩართული ძირითადი პოლიტიკური პარტიები და სხვა დაინტერესებული მხარეები.

კანონით უნდა გაიწეროს ის კონკრეტული შემთხვევები, როდესაც საოლქო საარჩევნო კომისიები ვალდებულები იქნებიან, ხელახლა გადათვალონ საუბნო საარჩევნო კომისიებიდან მიღებული ბიულეტენები;

საოლქო საარჩევნო კომისიებმა საჩივრების მიღებისა და განხილვის ერთგვაროვანი პრაქტიკა უნდა შეიმუშაონ;

საარჩევნო პროცესის მიმართ სანდოობის ასამაღლებლად საქართველოს აღმასრულებელმა და საკანონმდებლო ხელისუფლებამ უნდა დაიწყოს მუშაობა არჩევნების დღის პროცედურებში ელექტრონული საშუალებების დანერგვაზე;

აუცილებელია, რომ საარჩევნო კომისიებმა სოციალური ქსელების მეშვეობით საარჩევნო აგიტაცია აღიქვან კანონის დარღვევად და მიიღონ შესაბამისი გადაწყვეტილებები:

ამ პრაქტიკის შესაცვლელად, ასევე, შესაძლებელია, „საარჩევნო კოდექსში” წინასაარჩევნო აგიტაციის ცნების განმარტებაში პირდაპირ ჩაიწეროს, რომ იგი სოციალური ქსელების პირადი გვერდის მეშვეობით აგიტაციასაც გულისხმობს;

ხელისუფლებამ თავი უნდა შეიკავოს არჩევნებამდე მცირე ხნით ადრე მასშტაბური სოციალური პროგრამების ინიცირებისგან, რათა ზიანი არ მიადგეს საარჩევნო სუბიექტებს შორის ჯანსაღ კონკურენციას“, - ნათქვამია ანგარიშში.

ყველა სიახლე

შარლ მიშელი

28 თებერვალი 2021, 20:31

პოლიტიკა

ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი საქართველოშია

მიშელი საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და პარლამენტის თავმჯდომარეს არჩილ თალაკვაძეს შეხვდება. ის ასევე ეწვევა ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზს და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდება.

28 თებერვალი 2021, 20:17

რეგიონი

ნაქერალას უღელტეხილზე მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია

ინტენსიური თოვის გამო, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ქუთაისი (მოწამეთა)-ტყიბული- ამბროლაურის საავტომობილო გზის კმ39-კმ62 (ნაქერალას უღელტეხილი) მონაკვეთზე, აკრძალულია მისაბმელიანი და ნახევრად მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, ხოლო დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია.

28 თებერვალი 2021, 19:56

საზოგადოება

სოფიო გორგოძემ ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე რეგისტრაციის წესი განმარტა

„ხვალ დილის 10 საათიდან იწყება რეგისტრაცია ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის, სტუდენტთა საგრანტო კონკურსისთვის,საერთო სამაგისტრო გამოცდისთვის, ასევე მასწავლებლის და სპეციალური მასწავლებლის გამოცდისთვის“, - ამის შესახებ „ქრონიკას“ გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა სოფო გორგოძემ განუცხადა.

საფრანგეთი გერმანია საზღვარი

28 თებერვალი 2021, 19:56

COVID19

კორონავირუსის მუტირებული შტამების გამო გერმანია საფრანგეთთან საზღვარზე კონტროლს ამკაცრებს

ამის მიზეზი მოზელში კორონავირუსის მუტირებული ვარიანტების გავრცელება გახდა. ახალი რეგულაციების მიხედვით, საზღვრის გადაკვეთა პრაქტიკულად ყველას ეკრძალება სატვირთო მანქანების მძღოლებისა და მედიკოსებს გარდა. ყველას, ვინც მოზელიდან გერმანიაში შევა საზღვარზე COVID-19-ზე უარყოფითი ტესტის წარდგენა ევალება.

28 თებერვალი 2021, 19:47

საზოგადოება

ხვალიდან ეროვნული გამოცდებისათვის აბიტურიენტთა რეგისტრაცია იწყება

ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის, სტუდენტთა საგრანტო კონკურსისათვის, საერთო სამაგისტრო გამოცდისათვის, უფროსი სპეციალური მასწავლებლის გამოცდისათვის, აგრეთვე მასწავლებელთა საგნის გამოცდისა და საგნობრივი და პროფესიული კომპეტენციების დასადასტურებლად რეგისტრაცია პირველი მარტის 10:00 საათიდან დაიწყება და 31 მარტის 18:00 საათზე დასრულდება.

28 თებერვალი 2021, 19:20

კულტურა

ეროვნული კინოცენტრი მაყურებელს ბერლინის კინოფესტივალში მონაწილე ქართული ფილმების რეტროსპექტივას სთავაზობს

ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალის საზეიმოდ გახსნის პარალელურად, ეროვნული კინოცენტრი მაყურებელს შესთავაზებს ბერლინალეს მონაწილე ქართული ფილმების ონლაინ რეტროსპექტივას. კინოფესტივალის მსგავსად, რესტოსპექტივაც ორ ნაწილად, მარტისა და ივნისის თვეებში გაიმართება.

28 თებერვალი 2021, 19:17

მსოფლიო

​მიანმარში პოლიციის მიერ საპროტესტო აქციის დაშლის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვი გაიზარდა

„დღის განმავლობაში პოლიცია და სამხედროები სხვადასხვა ლოკაციაზე მშვიდობიან დემონსტრანტებს უპირისპირდებოდნენ და ძალას იყენებდნენ, რის შედეგადაც 18 ადამიანი გარდაიცვალა, 30 კი დაიჭრა. ვგმობთ მიანმარში დემონსტრანტების წინააღმდეგ ძალის გამოყენებას და სამხედროებს ამის დაუყოვნებლივი შეწყვეტისკენ მოვუწოდებთ, - ნათქვამია გაეროს განცხადებაში.

ენდრიუ კუომო

28 თებერვალი 2021, 19:05

მსოფლიო

ნიუ-იორკის გუბერნატორი აცხადებს, რომ სექსუალური შევიწროების ბრალდების საქმეს დამოუკიდებლად გამოიძიებს

ნიუ-იორკის გუბერნატორი ენდრიუ კუომო აცხადებს, რომ სექსუალური შევიწროების ბრალდების საქმეს დამოუკიდებლად გამოიძიებს. ამის შესახებ The New York Times წერს. ნიუ იორკის გუბერტანტორს, ენდრიუ კუომოს ყოფილი მრჩეველი სექსუალურ შევიწროებაში სდებს ბრალს. ლინდსი ბოილანის მტკიცებით, 2017 წელს კუომომ მას გაშიშვლებაზე ბანქოს თამაში შესთავაზა.

სოსო არჩვაძე

28 თებერვალი 2021, 18:22

პოლიტიკა

სოსო არჩვაძე: ძნელი ასახსნელია, როდესაც ოდესღაც ქვეყნის პირველი პირი გადადგომის შემდეგ მსხვილი ჰესების მშენებლობაზე დიამეტრალურად საპირისპირო პოზიციას იკავებს

„ერთ გულბოროტა, თავკერძა კაცზეა ანდაზა: „ჩემი ურგები ქოთანი ქვას და ლობიო - ძაღლს“. ესაა, რომ არც საქართველოა ვინმეს ქოთანი და არც მისი ინტერესების „მსხვრევის“ უფლება აქვს ვინმეს, მიუხედავად ადრინდელი თანამდებობისა და ნამდვილი თუ მოჩვენებითი დამსახურებისა“, - წერს არჩვაძე.

შარლ მიშელი

28 თებერვალი 2021, 18:13

მსოფლიო

შარლ მიშელი მოლდოვის პრეზიდენტს შეხვდა

ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი შარლ მიშელი მოლდოვის პრეზიდენტს, მაია სანდუს შეხვდა. ამის შესახებ მან Twitter-ზე დაწერა.

გიორგი ცუცქირიძე

28 თებერვალი 2021, 18:12

პოლიტიკა

გიორგი ცუცქირიძე სააკაშვილზე: მისი პრეზიდენტობის პირობებში ქვეყნის მთელი ენერგეტიკა რომ ოკუპანტ რუსეთს მიჰყიდა, ეგ რომელ პატრიოტულ ნარატივში იჯდა?!

„ერთიც უნდა ითქვას, მის ბუნებისადმი გაღვიძებულ სიყვარულს თავი რომც დავანებოთ, მისი პრეზიდენტობის პირობებში ქვეყნის მთელი ენერგეტიკა, რომ ოკუპანტ რუსეთს მიჰყიდა, ეგ რომელ პატრიოტულ ნარატივში იჯდა?!, ან თუნდაც დღეს მის მიერვე მართული ნაცმო, რუსეთთან ღია ფლირტში არაერთგზის შემჩნეულ პოლიტსუბიექტებთან ერთად, რადიკალიზაციით და დესტაბილიზაციით, რომ ცდილობს ქვეყნის არევას?“ - წერს ანალიტიკოსი.

Covax

28 თებერვალი 2021, 17:44

COVID19

Covax-ი საქართველოზე: ვაკეთებთ ყველაფერს, რომ ვაქცინაცია 2-3 კვირაში ყველგან დაიწყოს

COVAX-ი კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინების გადანაწილების გეგმის წარდგენას მომავალ კვირას გეგმავს. პირველ რიგში, ვაქცინის დისტრიბუციის გეგმას COVAX-ში გაერთიანებული ქვეყნები მიიღებენ. ქვეყანაში ოფიციალურ შეტყობინების გაგზავნის შემდეგ ინფორმაცია COVAX-ის ვებგვერდზე განთავსდება და ყველასთვის იქნება ხელმისაწვდომი.

28 თებერვალი 2021, 17:44

COVID19

აზერბაიჯანში კორონავირუსის 270 შემთხვევა გამოვლინდა

გასული დღე-ღამის განმავლობაში აზერბაიჯანში კორონავირუსი კიდევ 270 ადამიანს გამოუვლინდა, 2 ადამიანი კი გარდაცვლილა. ამის შესახებ ინფორმაციას ადგილობრივი მედია, ჯანდაცვის სამინისტროზე დაყრდნობით ავრცელებს. ქვეყანაში კორონავირუსის დადასტურებულმა შემთხვევებმა 234,537 შეადგინა. ჯამში გარდაიცვალა 3,220 ადამიანი. ვირუსისგან 228,768 პაციენტი განიკურნა.

დავით ქართველიშვილი

28 თებერვალი 2021, 17:41

პოლიტიკა

დავით ქართველიშვილი: ნამახვანჰესის მშენებლობაზე საუბარი სწორედ სააკაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდში, 2009 წლის ნოემბერში განახლდა

„როდესაც რიონის ხეობის მოსახლეობის (და არა მარტო) გულის მოგება სჭირდებოდა ექს-პრეზიდენტ სააკაშვილს - ის მაღალი ტრიბუნით დიდი სიამაყით აანონსებდა: „მომავალი წელი იქნება საქართველოში დიდი ჰესების მშენებლობის დაწყების წელი: ნენსკრა, ხუდონი, ნამახვანი“, - წერს ექსპერტი დავით ქართველიშვილი სოციალურ ქსელში.

28 თებერვალი 2021, 17:40

ტექნოლოგიები

მეცნიერები: Bitcoin-ის მოპოვება დედამიწაზე კლიმატს საფრთხეს შეუქმნის

კრიპტოვალუტის მაინინგს (მოპოვება) სულ უფრო მეტი ელექტროენერგია სჭირდება, რაც ატმოსფეროში მავნე გამონაბოლქვის მოცულობას გაზრდის. ამის შესახებ Guardian მეცნიერების კვლევაზე დაყრდნობით წერს.

28 თებერვალი 2021, 17:37

მსოფლიო

აშშ-ში ქირურგი ოპერაციას ატარებდა და პარალელურად Zoom-ში სასამართლო სხდომას ესწრებოდა

ექიმი სკოტ გრინი სასამართლოში საგზაო მოძრაობის წესების გამო დაიბარეს. პანდემიის გამო სხდომა ონლაინ-რეჟიმში მიმდინარეობდა. თუმცა მოსამართლისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა, რომ ექიმი გრინი Zoom-ში ოპერაციის დროს ჩაერთო.

გიორგი ჩიქოვანი

28 თებერვალი 2021, 17:25

ეკონომიკა

გიორგი ჩიქოვანი: ჩვენი ენერგეტიკული უსაფრთხოებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში დაგეგმილი ჰესების მშენებლობა განხორციელდეს

„ჩვენი მოხმარება 2030 წლისთვის დაახლოებით 20 მილიარდი კილოვატ/საათი იქნება. ანუ ჩვენ დამატებით გვჭირდება 8-9 მილიარდი კილოვატ/საათი 10 წელიწადში. იმისთვის, რომ ჩვენი მოხმარება დავაკმაყოფილოთ, აუცილებელია გვქონდეს ჩვენი საკუთარი საშუალებები და ეს არის რაღაც ახალი იდეა. ყველა ქვეყანა ამის მიმართავს. მსოფლიოში ნებისმიერი ქვეყანა ცდილობს საკუთარი რესურსით დააკმაყოფილოს ელექტროენერგიაზე მოთხოვა“, - განაცხადა ჩიქოვანმა.

მიხეილ სააკაშვილი

28 თებერვალი 2021, 17:24

პოლიტიკა

რას ამბობდა მიხეილ სააკაშვილი ნამახვანჰესზე 2012 წელს და რას ამბობს დღეს. ვიდეო

საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი „ნამახვანჰესის“ მშენებლობის წინააღმდეგ მიმდინარე აქციის მონაწილეებს სოლიდარობას უცხადებს და ამბობს, რომ დღეს საქართველოსთვის ბუნების გადარჩენა, ადამიანის საცხოვრებელი კლიმატის გაუმჯობესება, ტურიზმის განვითარება უფრო პრიორიტეტულია. სააკაშვილის თქმით, „ნამახვანჰესის“ მშენებლობაში ბიძინა ივანიშვილის ინტერესებია ჩადებული.

28 თებერვალი 2021, 17:11

პოლიტიკა

ნამახვანჰესის მშენებლობის მოწინააღმდეგეები, მომხრეები და ყოფილი პრეზიდენტის მოსაზრებების ტრანსფორმაცია 2012 წლიდან დღემდე

ქუთაისში, ნამახვანჰესის კასკადის მშენებლობის მოწინააღმდეგეების აქცია დასრულდა. აქციის მონაწილეები ამბობდნენ, რომ კომპანია „ენკას“ მიერ მშენებლობის ფარგლებში, იგეგმება რიონის ხეობის დატბორვა, რასაც ისინი არ დაუშვებენ. ამიტომ, ისინი მშენებლობისთვის გათვალისწინებული ნებართვის გაუქმებას ითხოვენ. აქციის მონაწილეები ირწმუნებიან, რომ ქუთაისის ცენტრში შეკრება არ არის პოლიტიკური ხასიათის, იმ შემთხვევაში კი, თუ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება, მცირე ჯგუფებად დაიყოფიან და რიონის ხეობაში მორიგეობას გააგრძელებენ.

ლევან ნიკოლეიშვილი

28 თებერვალი 2021, 17:07

პოლიტიკა

ლევან ნიკოლეიშვილი: სააკაშვილის ავანტიურისტული და მავნებლური განცხადებები დიდი ხანია, საქართველოში არავის უკვირს

სააკაშვილის ავანტიურისტული და მავნებლური განცხადებები დიდი ხანია, საქართველოში არავის უკვირს, ოღონდ ხელისუფლებაში მოვიდეს, ოღონდ რაიმე სახის არეულობა მოახდინოს, ყველაფერზეა წამსვლელი, - წერს ანალიტიკოსი ლევან ნიკოლეიშვილი Facebook-ის საკუთარ გვერდზე.