15 აგვისტო 2022, 14:34 / სანდო წყარო

ზურაბ ქადაგიძე: იმედი მაქვს, ქალბატონი ბაქაქური პასუხს გასცემს ლეგიტიმურ კითხვებს, თუ რატომ ელოდებიან ადამიანები წლობით თავიანთი საქმეების განხილვასა და ვერდიქტს

ზურაბ ქადაგიძე

ზურაბ ქადაგიძე

ანალიტიკოსი ზურაბ ქადაგიძე, Facebook-ის საკუთარ გვერდზე, მოსამართლე ნინო ბაქაქურის შესახებ პოსტს აქვეყნებს, რომელსაც „იმედინიუსი“ უცვლელად გთავაზობთ.

„ეს განცხადება მომაწოდეს ჩემმა ახლობლებმა და მთხოვეს, რომ საზოგადოებისთვის ცნობილი ყოფილიყო იმ დარღვევების თაობაზე, რომელთაც ადგილი აქვს უზენაესი სასამართლოს კონკრეტული მოსამართლის - ნინო ბაქაქურის მხრიდან. ვინმეს რაიმე კითხვის ნიშანი რომ არ დარჩეს, განცხადებას თან ერთვის ის დაუჯერებლად ცუდი სტატისტიკა, რომელიც ფიქსირდება აღნიშნული მოსამართლის საქმიანობაში. იმედი მაქვს, თავად ქალბატონი ბაქაქური პასუხს გასცემს ლეგიტიმურ კითხვებს, თუ რატომ ელოდებიან წლობით ადამიანები თავიანთი საქმეების განხილვასა და ვერდიქტს!

განცხადება

დღეს ჩვენ გვინდა საზოგადოების ყურადღება გავამახვილოთ ერთ-ერთ მოსამართლეზე, რომელმაც ჩვენი ახლობლების (რომლებიც თავიანთ ვინაობას შეგნებულად ვერ ასახელებენ, რომ კიდევ უფრო მეტად არ დაზიანდეს მათი სხვა საქმეები სასამართლოში, რომელთა ნაწილი ამჟამადაც იხილება იმავე მოსამართლესთან) მიმართ რამდენიმე საქმეზე უპრეცედენტო გულგრილობა თუ აგდებული დამოკიდებულება გამოავლინა. უფრო კონკრეტულად კი, 2 დავას იგი წლების განმავლობაში არ იხილავდა, მიუხედავად იმისა, რომ შემდგომში უკვე ამ მხარეს რომც მოეგო ეს დავა, უკვე მისთვის ინტერესს კარგავდა ეს შედეგი. უფრო მეტიც, რამდენიმე საქმე კი ფორმალურად დაასრულა, თუმცა აქაც უპრეცედენტო ვითარებაა: წლებია, დასაბუთებულ გადაწყვეტილებებს არ წერს ეს მოსამართლე (3 საქმეზე 2 წელს აჭარბებს უკვე ეს ვადა, როცა ამისთვის მხოლოდ 1-თვიანი ვადა აქვს) და ასე აბუჩად იგდებს მხარესა და მის წარმომადგენელს. რა არ ვცადეთ: თანაშემწესთან არაერთხელ დარეკვა, რომელიც ყოველთვის ცივად და უხეში ტონით გვიშორებს: რომ ჯერ არ არის გადაწყვეტილება მზად და როცა იქნება, თვითონ გამოგზავნიან. არაერთხელ მიმართეს საჩივრით იუსტიციის საბჭოს ინსპექტორს ზურაბ აზნაურაშვილს, ამ წლების განმავლობაში, თუმცა რეაგირება საერთოდ არ ყოფილა მისი მხრიდან და მეტი, უბრალოდ, რაღა უნდა დააშავოს მოსამართლემ, რომ მას პასუხი მოეთხოვოს, თუმცა არც ინსპეტორმა და არც საბჭომ საერთოდ ყურიც კი არ შეიბერტყეს ამდენ საჩივარ-განცხადებაზე და ერთხელაც კი არ უპასუხიათ ზრდილობის გულისთვის. ცხადია, რომ სავარაუდოდ კოლეგიურ სოლიდარობას იჩენენ მის მიმართ და რეაგირების გარეშე ტოვებენ ჩვენს საჩივრებს.

გარდა ამისა, სხვა რამდენიმე დავა ჰქონდათ ჩემს ახლობლებს, რომლებიც განიხილა საქართველოს უზენაესი სასამართლოს სამოქალაქო პალატის სხვა მოსამართლემ, კერძოდ ზურაბ ძლიერიშვილმა, რომელმაც ბაქაქურის საპირისპიროდ, აჩვენა თუ როგორ სანიმუშოდ და პუნქტუალურად ასრულებს თავის სამოსამართლეო მოვალეობას და ასევე როგორი პატივისცემით და კორექტულად გამოირჩევიან ისიც და მისი თანაშემწე მხარეების მიმართ.

ჩვენ დავინტერესდით, ამგვარი უდიერი დამოკიდებულება მხოლოდ ჩვენს მიმართ ჰქონდა ქალბატონ ბაქაქურს, თუ ზოგადად, ყველასადმი. ოფიციალურად გამოვითხოვეთ მისი და ბატონ ძლიერიშვილის ბოლო წლების სტატისტიკური მონაცემები საჯარო ინფორმაციის სახით და მივიღეთ გამაოგნებელი სურათი. აქ არ არის საუბარი უკვე მოსამართლის მხრიდან კეთილსინდიერად მოვალეობის შესრულებაზე, ეს არის უკვე, პრაქტიკულად, უარის თქმა მართლმსაჯულების განხორციელებაზე და მხარეებისადმი დაცინვა.

1 თვეზე მეტია, რაც გამოთხოვილ იქნა შესაბამისი საჯარო ინფორმაცია, საიდანაც გამომდინარე (რომელიც შეეხება 2017 წლის იანვრიდან 2022 წლის ივნისის თითქმის ბოლომდე პერიოდს), მნიშვნელოვანია, გამოვყოთ რამდენიმე ძირითადი საკითხი, რომელიც ნათლად ასახავს მოსამართლე ნინო ბაქაქურის მიერ განხორციელებულ სამოსამართლო საქმიანობას და იმ გარემოებას, თუ რამდენად შეესაბამება მის მიერ განხორციელებული საქმიანობა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-6 მუხლით გათვალისწინებულ - მართლმსაჯულების გონივრულ ვადაში განხორციელების პრინციპს.

მაგალითად, მოსამართლე ნინო ბაქაქურს, 2022 წლის 28 ივნისს მდგომარეობით (2017 წლის იანვრიდან), კანონით განსაზღვრული 6 თვის ვადის პირობებში, 2 წლამდე ვადის დარღვევით, განხილული აქვს - 200 საქმე, 3 წლამდე ვადის დარღვევით 20 საქმე, ერთ წელზე მეტი ვადის დარღვევით კი - 308 საქმე. ჯამში, მან (2017 წლის იანვრიდან 2022 წლის ივნისამდე) ვადის დარღვევით განიხილა - 560 საქმე, სადაც 45 პროცენტზე მეტ საქმეზე საქმის განხილვის ვადის დარღვევამ შეადგენდა - 2 წელი ან მეტი. ამდენად, 252 საქმეზე მხარეები საქმის განხილვის მოლოდინში იყვნენ - 2 წელზე მეტი ვადის განმავლობაში, ხოლო 308 საქმეზე - 1 წელზე მეტი ვადის განმავლობაში.

ამასთან, 2017 წლის იანვრიდან 2022 წლის ივნისამდე ნინო ბაქაქურის მიერ უკვე განხილულ საქმეებზე დასაბუთებული გადაწყვეტილების მომზადებისათვის კანონით დადგენილი ერთთვიანი ვადა დარღვეულია 626 საკასაციო საჩივარზე, 135 კერძო საჩივარსა და 39 შუამდგომლობაზე.

განსაკუთრებით საყურადღებოა ის გარემოება, რომ დასრულებული 626 საქმიდან (2017 წლის იანვრიდან 2022 წლის 28 ივნისამდე) დასაბუთებული გადაწყვეტილება ამ დრომდე არ არის მომზადებული 271 საქმეზე, რომლიდანაც - 86 საქმე დასრულებულია - 2020 წელს, 127 საქმე - 2021 წელს, ხოლო 58 საქმე - 2022 წელს.

ამდენად, 213 საქმეზე მხარეები დასაბუთებული გადაწყვეტილების მოლოდინში არიან უკვე 2 წელია, მაშინ როდესაც მხარისთვის მხოლოდ გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის ჩაბარება ვერ უზრუნველყოფს მისი უფლების რეალიზებას და მხოლოდ გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილის გამოცხადება/ჩაბარება დასაბუთებული გადაწყვეტილების მომზადების გარეშე ვერ ჩაითვლება მართლმსაჯულების განხორციელებად, შესაბამისად, ამ დრომდე, 213 საქმეზე მხარეები სამართლიანი სასამართლოს უფლების მოსამართლის მხრიდან სათანადოდ რეალიზების მოლოდინში არიან.

ამასთან, უკვე მომზადებულ დასაბუთებულ გადაწყვეტილებებზე - ერთი თვიდან ერთ წლამდე ვადა დარღვეულია - 371 საქმეზე; 2 წლამდე ვადა - 209 საქმეზე, ხოლო 2-დან 3 წლამდე ვადა - 3 საქმეზე.

ზემოაღნიშნული სტატისტიკური მონაცემების პარალელურად, ძალიან საინტერესოა სამოქალაქო პალატაში იმავე დატვირთვის მქონე სხვა მოსამართლის, მაგალითად მოსამართლე ზურაბ ძლიერიშვილის სტატისტიკა.

მაგალითად, 2017 წლის იანვრიდან 2022 წლის 28 ივნისამდე, მოსამართლე ზურაბ ძლიერიშვილმა ვადის დარღვევით განიხილა სულ 1 საქმე (ვადის დარღვევა - 9 თვე).

ამასთან, უკვე განხილულ საქმეებზე დასაბუთებული გადაწყვეტილების მომზადების ვადა დაირღვა მხოლოდ 14 საქმეზე (ერთი თვიდან ერთ წლამდე).

ამდენად, მოსამართლე ზურაბ ძლიერიშვილის სტატისტიკური მონაცემებიდან გამომდინარე და მის მიერ საქმეთა განხილვისა და გადაწყვეტილების მომზადების ვადის დარღვევის ფაქტობრივად არარსებობის პირობებში, ნათელია ის ფაქტი, რომ ნინო ბაქაქურის მიერ საქმეთა განხილვისა თუ დასაბუთებული გადაწყვეტილებების 2-დან 3 წლამდე ვადის დარღვევა განპირობებულია არა ობიექტური რეალობით, არამედ სხვა სუბიექტური ფაქტორებით, რაც პირდაპირ აზარალებს მხარეთა სამართლიანი სასამართლოს უფლებას და ფაქტობრივად უტოლდება მოსამართლის მიერ მართლმსაჯულების განხორციელებაზე უარის თქმას.

ეს ყველაფერი ხდება იმ დროს, როდესაც საქართველოს უზენაესი სასამართლო დაკომპლექტებულია სრულად 28 მოსამართლით და მოსამართლეების ნაკლებობა ნამდვილად არ არის.

და ამ ყველაფერის მიუხედავად, კიდევ უფრო ცინიკურია ჩვენს არაერთ წერილსა თუ საჩივარზე, იუსტიციის საბჭოს და მისი ინპექტორის რეაგირების არქონა და ელემენტარულად პასუხის არგაცემა. ასეთი სისტემური დარღვევების პირობებში (რაც ბაქაქურს გააჩნია), თუ არ ხდება ელემენტარული რეაგირება, მაშინ უკვე მოსამართლეების თავგასულობას ზღვარი არ ექნება და, საბოლოოდ, გადაიქცევა მათი თვითნებობისა და მხარეებისადმი აგდებულად დამოკიდებულების ასპარეზად სასამართლო სისტემა, რაშიც ხელშემწყობი ცხადია დისციპლინური ინპექტორი და იუსტიციის საბჭო იქნებიან.

ჩვენ კიდევ ვამუშავებთ დამატებით ინფორმაციას ამ მიმართულებით, არ დაგვისრულებია გარკვეული გარემოებების შესწავლა და მოგვიანებით ვაპირებდით საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდებას, თუმცა, ჩვენი აღშფოთება და დროზე ადრე რეაქცია გამოწვია ტელესივრცეში გასულმა სიუჟეტმა, სადაც ნინო ბაქაქური წარმოჩენილია, როგორც სანიმუშო და მაღაკვალიფიციური მოსამართლე. ის მოსამართლე, რომელიც, საქმეების განხილვისა და შემდეგ მათზე გადაწყვეტილებების დაწერის ვადების კატასტროფული დარღვევებით, პრაქტიკულად, მართლმსაჯულების ინტერესს უკარგავს მხარეებს, ვერანაირად ვერ შეფასდება დადებითად და სხვა ქვეყნებში ადექვატური შეფასებაც მალევე ექნებოდა მის ამ ქმედებას მიცემული, თუმცა ჩვენთან პასუხის გაცემასაც კი არ კადრულობენ წლების განმავლობაში შესაბამისი ორგანოები მის ამ დარღვევებზე. ამ საკითხებზე მოგვიანებით კვლავ ვგეგმავთ მოგაწოდოთ დამატებითი ინფორმაცია, მას შემდეგ, რაც საბოლოოდ, შესაბამის მასალას დავამუშავებთ.

დასკვნები საზოგადოებისთვის მიგვინდია. ყველას გთხოვთ გაითვალისწინოთ და თვალი გადაავლოთ ზემოთ მოყვანილ სტატისტიკას, რამდენი მხარეა კიდევ გამწარებული ჩვენსავით ამ მოსამართლის საქმისადმი უდიერი და აგდებული დამოკიდებულებით. მათი ნაწილი ჯერ წლობით ელოდება მათი საქმის ჩანიშვნას და განხილვას, ხოლო მეორე ნაწილი კი საქმეზე გადაწყვეტილებების გამოტანის შემდეგ, ასევე წლობით ელოდება მათ დაწერას და გაგზავნას. თუმცა საბედნიეროდ არსებობენ ბატონი ზურაბ ძლიერიშვილის მსგავსი მოსამართლეები, რომლებიც თავიანთ სამოსამართლეო მოვალეობებისადმი სანიმუშო მიდგომით, პუნქტუალობით და კორექტულობით გამოირჩევიან“, - აღნიშნულია განცხადებაში.

ყველა სიახლე

ვლადიმირ პუტინი

30 სექტემბერი 2022, 01:51

მსოფლიო

პუტინმა უკრაინის ოკუპირებული ოლქების, ხერსონისა და ზაპოროჟიეს ე.წ. „დამოუკიდებლობა“ აღიარა

რუსეთის პრეზიდენტმა, ვლადიმირ პუტინმა უკრაინის ოკუპირებული ოლქების, ხერსონისა და ზაპოროჟიეს ე.წ. „დამოუკიდებლობა“ აღიარა. ინფორმაციას ამის შესახებ რუსული მედია ავრცელებს.

30 სექტემბერი 2022, 01:08

მსოფლიო

აშშ-ის სენატმა მხარი დაუჭირა უკრაინისთვის 12.3 მილიარდი დოლარის ფინანსური დახმარების გამოყოფას

აშშ-ის სენატმა მხარი დაუჭირა უკრაინისთვის 12.3 მილიარდი დოლარის ფინანსური დახმარების გამოყოფას. ინფორმაციას ამის შესახებ სააგენტო Reuters-ი ავრცელებს.

30 სექტემბერი 2022, 00:59

პოლიტიკა

მიხეილ ყაველაშვილი: საკმაოდ ბეწვის ხიდზე გაიარა ჩვენმა ხელისუფლებამ და ჩვენმა ქვეყანამ და საქართველოს მოქალაქეებმა ეს ძალიან კარგად აღიქვეს

საკმაოდ ბეწვის ხიდზე გაიარა ჩვენმა ხელისუფლებამ და ჩვენმა ქვეყანამ, თუმცა საქართველოს მოქალაქეებმა ეს ძალიან კარგად აღიქვეს, - ამის შესახებ „ხალხის ძალის“ ერთ-ერთმა ლიდერმა, მიხეილ ყაველაშვილმა გადაცემა „იმედი LIVE“-ში განაცხადა.

რამაზ საყვარელიძე

30 სექტემბერი 2022, 00:55

პოლიტიკა

რამაზ საყვარელიძე: ის ხალხი, რომელიც „ნაციონალურ მოძრაობას“ ჰყავს, რეალურად მიშას ხალხია

ის ხალხი, რომელიც „ნაციონალურ მოძრაობას“ ჰყავს, რეალურად მიშას ხალხია. სახელი „ნაციონალური მოძრაობა“ როგორც არ უნდა ატრიალო, რომელ პარტიაზეც მიშა იტყვის ჩემიაო, ეს ხალხიც იქ წავა, - ამის შესახებ პოლიტოლოგმა, რამაზ საყვარელიძემ გადაცემაში „იმედი LIVE“ განაცხადა.

რამაზ საყვარელიძე

30 სექტემბერი 2022, 00:46

პოლიტიკა

რამაზ საყვარელიძე: კეზერაშვილი აფინანსებს ადამიანს, რომელსაც ასევე რუსეთი აფინანსებს და ახლა იბრძვის, რომ საქართველომ რუსებს შემოშვებაზე უარი უთხრას

„ახლა გახსნილი საზღვრით შენ უკრაინას ეხმარები, თან ისე, რომ შენი სისხლი არ იღვრება. რუსეთს სჭირდება ის, რომ შენ ჩაკეტო [საზღვარი]“, - განაცხადა რამაზ საყვარელიძემ.

მიხეილ ყაველაშვილი

30 სექტემბერი 2022, 00:21

პოლიტიკა

მიხეილ ყველაშვილი: ყოველ ჯერზე, ჩვენი თანმიმდევრული ინფორმაციის მიწოდებით ბევრი რამ გამართლდა

„ანალოგიური იყო გიორგი ვაშაძის გუშინდელი, თითქოს საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნება, რომ ომის დაწყების პირველ დღეებში საქართველოს შესთავაზეს მრავალმილიარდიანი პროექტი იარაღის მიწოდებასთან დაკავშირებით. დღეს საუბრობს ეს ბატონი (გიორგი ვაშაძე) ამ საკითხებზე და რომ როგორ აზარალა „ქართულმა ოცნებამ“ სახელმწიფო და როგორ არ მიიღო მრავალმილიარდიანი პროექტის განხორციელება საქართველოსთვის. წერილში ჩვენ აღვწერეთ, რატომ არის ეს სახიფათო“.

არჩილ თალაკვაძე

30 სექტემბერი 2022, 00:17

პოლიტიკა

არჩილ თალაკვაძე: ხალხი არ უნდა მოვატყუოთ, რომ საქართველო ორ თვეში მიიღებს სტატუსს, ცრუ მოლოდინები არ უნდა შევუქმნათ - ევროკავშირმა თქვა, რომ 2023 წლის ბოლოს დაუბრუნდება ამ საკითხს

ის ხალხი, რომლებსაც არ უნდოდათ, რომ საქართველოს მიეღო კანდიდატის სტატუსი თავს წარმოაჩენს ისე თავის ტელევიზიებში თითქოს ძალიან უნდოდა ამ სტატუსის მიღება, - ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა არჩილ თალაკვაძემ გადაცემაში „იმედი LIVE“ განაცხადა. მისი თქმით, საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ არის პუნქტები, რომელშიც ოპოზიციის მონაწილეობა არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანია.

ჯო ბაიდენი

30 სექტემბერი 2022, 00:13

მსოფლიო

ჯო ბაიდენი: აშშ არასდროს აღიარებს რუსეთის პრეტენზიებს უკრაინის სუვერენულ ტერიტორიაზე

აშშ-ის პრეზიდენტმა, ჯო ბაიდენმა პირობა დადო, რომ აშშ არასდროს აღიარებს რუსეთის პრეტენზიებს უკრაინის სუვერენულ ტერიტორიაზე.

30 სექტემბერი 2022, 00:05

პოლიტიკა

არჩილ თალაკვაძე: როდესაც დაინახა კეზერაშვილმა, რომ შეიძლება კანონი მიიღონ, ის შეიძლება ოფიციალურად გახდეს ოლიგარქი და დაექვემდებაროს რეგულირებას, გამოვიდა და ახლა ცდილობს პოლიტიკას შეაფაროს თავი

„ქართული ოცნება“ გამოვიდა და თქვა, რომ მზად ვართ მივიღოთ კანონი, თუნდაც ისეთი, როგორიც აქვს უკრაინას, მაგრამ იქ კანონში რა კრიტერიუმებიც არის ჩამოთვლილი, კეზერაშვილი პირდაპირი აკმაყოფილებს იმ კრიტერიუმებს - ერთ-ერთი პირველი, თუ ვინმე დააკმაყოფილებს, უდავოდ იქნება კეზერაშვილი - ამის შესახებ პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა არჩილ თალაკვაძემ გადაცემაში „იმედი LIVE“ განაცხადა.

ვოლოდიმირ ზელენსკი

30 სექტემბერი 2022, 00:01

მსოფლიო

ზელენსკი: უკრაინა მოიგებს ომს, რადგან ჩვენს მიწაზე ვართ, ჩვენს მხარეზე სიმართლეა

უკრაინა მოიგებს ომს, რადგან ჩვენს მიწაზე ვართ, ჩვენს მხარეზე სიმართლეა, - განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ.

არჩილ თალაკვაძე

29 სექტემბერი 2022, 23:54

პოლიტიკა

არჩილ თალაკვაძე: იკვეთება, რომ კეზერაშვილს ურთიერთობა ჰქონდა არა მხოლოდ მელიასთან ან ხაბეიშვილთან, არამედ „ნაციონალურ მოძრაობაში“ ძალიან ბევრთან და ცდილობდა, რამდენიმე ხელით ემართა სიტუაცია

„ნაციონალურ მოძრაობაში“ მიმდინარე პროცესს გნებავთ დაარქვით დაშლა, გნებავთ დადნობა, მაგრამ ეს არის კანონზომიერი და რატომ?! - პარტიას არ ჰყავს მომავალზე ორიენტირებული ლიდერი, არ ჰყავს მომავლის ლიდერები და არ აქვს მომავლის დღის წესრიგი, - ამის შესახებ პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა არჩილ თალაკვაძემ გადაცემა „იმედი LIVE“-ში განაცხადა.

არჩილ თალაკვაძე

29 სექტემბერი 2022, 23:38

პოლიტიკა

არჩილ თალაკვაძე: საზღვარზე ყველას დოკუმენტაცია მოწმდება, ზედმიწევნით ხდება ყველაფრის აღრიცხვა, ვინ და როდის შემოდის და ამ ინფორმაციის ანალიზი უწყვეტ რეჟიმში მიმდინარეობს

საზღვარზე რიგი შექმნილია იმისთვის, რომ რაღაც კონტროლდება, უკონტროლო რომ იყოს და ყველა გადიოდეს როგორც უნდა, მაშინ არც რიგი იქნება და არც ის პროცედურა, რაც საზღვარზეა, - ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის ვიცე-სპიკერმა, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა არჩილ თალაკვაძემ გადაცემაში „იმედი LIVE“ განაცხადა.

არჩილ თალაკვაძე

29 სექტემბერი 2022, 23:24

პოლიტიკა

არჩილ თალაკვაძე: ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, ბელარუსმა არაღიარების პოლიტიკა განაგრძოს აფხაზეთთან მიმართებაში და არა ის, რომ ემოციური ფონი შევქმნათ

მისივე თქმით, ბელარუსის პრეზიდენტის აფხაზეთში „ვიზიტზე“ საქართველოს მთავრობას ადეკვატური რეაქცია ჰქონდა, როგორც დიპლომატიური თვალსაზრისით, ასევე სამართლებრივ ჭრილში.

არჩილ თალაკვაძე

29 სექტემბერი 2022, 23:22

პოლიტიკა

არჩილ თალაკვაძე: დღეს საქართველო რეგიონში მშვიდობისა და უსაფრთხოების კუნძულია

„როდესაც რეგიონში არის რეცესია, ჩვენ გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, გვაქვს მშვიდობა, როცა რეგიონში ყველგან ცეცხლი ანთია და ომი მიმდინარეობს და გაქვს წინსვლა ინსტიტუციური რეფორმებისა და ევროინტეგრაციის გზაზე მაშინ, როდესაც ჩვენს სამეზობლოში ამისთვის პრაქტიკულად არავის სცალია. ლარსზე, სარფში რიგი ეს კიდევ ერთი მაჩვენებელია იმისა, რომ საქართველო რეგიონში არის მშვიდობისა და უსაფრთხოების თვალსაზრისით ყველაზე სტაბილური კუნძული“, - განაცხადა არჩილ თალაკვაძემ.

29 სექტემბერი 2022, 23:10

პოლიტიკა

რატი ბრეგაძე ევროსაბჭოს წევრი ქვეყნების მინისტერიალზე სიტყვით წარდგა

დუბლინში ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნების მინისტერიალი მიმდინარეობს, რომელიც ოჯახში და გენდერული ნიშნით ძალადობის პრევენციის საკითხებს ეხება. კონფერენციას ევროპის ქვეყნების იუსტიციის სამინისტროების ხელმძღვანელები ესწრებიან. საქართველოს დელეგაციას რატი ბრეგაძე ხელმძღვანელობს, - ამის შესახებ ინფორმაციას იუსტიციის სამინისტრო ავრცელებს.

ენტონი ბლინკენი

29 სექტემბერი 2022, 22:51

მსოფლიო

ბლინკენი: ფიქტიური „რეფერენდუმების“ შედეგები მოსკოვში იყო ჩაწყობილი და უკრაინელი ხალხის ნებას არ ასახავს

ფიქტიური „რეფერენდუმების“ შედეგები მოსკოვში იყო ჩაწყობილი და უკრაინელი ხალხის ნებას არ ასახავს, - განაცხადა აშშ-ის სახელმწიფო მდივანმა, ენტონი ბლინკენმა.

ირაკლი კობახიძე

29 სექტემბერი 2022, 22:37

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: ჩვენ გვაქვს წარმატებული არაღიარების პოლიტიკა, ჩვენი ეროვნული ინტერესია, ეს პოლიტიკა წარმატებით გაგრძელდეს

ჩვენ გვაქვს წარმატებული არაღიარების პოლიტიკა. როდესაც „ქართული ოცნება“ მოვიდა ხელისუფლებაში, ოთხ ქვეყანას ჰქონდა აღიარებული აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის ე.წ. დამოუკიდებლობა და ეს ოთხი დარჩა ოთხად. ათი წლის განმავლობაში „ქართულ ოცნებას“ ჰქონდა ძალიან წარმატებული არაღიარების პოლიტიკა. იმ პერიოდში, როდესაც ჩვენ გვიწოდებდნენ პრორუსებს და ა.შ. მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ წარმატებულ არაღიარების პოლიტიკას ვახორციელებდით - ამის შესახებ „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ „პალიტრანიუსის“ გადაცემაში „თავისუფალი სტუდია“ განაცხადა.

ირაკლი კობახიძე

29 სექტემბერი 2022, 22:36

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია, ბელარუსმა აფხაზეთის ე.წ. დამოუკიდებლობა არ აღიაროს. ამისთვის იდგმება ის ნაბიჯი, რისი საპირისპირო ნაბიჯებისკენაც მოგვიწოდებს ოპოზიცია

ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია აფხაზეთის ე.წ. დამოუკიდებლობა არ იქნეს აღიარებული ბელორუსის სახელმწიფოს მიერ. ამისთვის იდგმება ის ნაბიჯი, რისი საპირისპირო ნაბიჯებისკენაც მოგვიწოდებს რეალურად ოპოზიცია - ამის შესახებ „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ „პალიტრანიუსის“ ეთერში განაცხადა.

ირაკლი კობახიძე

29 სექტემბერი 2022, 22:33

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე „ნაცმოძრაობაზე“: სხვადასხვა ფორმის კრიზისი აქვთ, ერთ-ერთი მთავარი არის - ინტელექტუალური კრიზისი

სხვადასხვა ფორმის კრიზისი აქვთ მათ, ერთ-ერთი მთავარი არის - ინტელექტუალური კრიზისი. მე ჩამოგითვალეთ ადამიანები, ესენი არიან: კეზერაშვილი, მელია, ხაბეიშვილი. პირველი არის, ინტელექტის სერიოზული დეფიციტი. ასეთ პირობებში უფრო მარტივია ინტრიგების ჩახლართვაც. ეს ერთი, - ამის შესახებ ,,ქართული ოცნების’’ თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემ პალიტრანიუსის ეთერში განაცხადა.

ირაკლი კობახიძე

29 სექტემბერი 2022, 22:21

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: გიორგი ვაშაძის განცხადება არის უმძიმესი პროვოკაცია, მან პრაქტიკულად პირდაპირ ბრალდება წაუყენა ამერიკულ მხარეს იმაში, რომ ის ცდილობდა მეორე ფრონტის მომზადებას

პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ ვაშაძის განცხადება არის უმძიმესი პროვოკაცია, პრაქტიკულად პირდაპირ ბრალდება წაუყენა ამერიკულ მხარეს იმაში, რომ ის ცდილობდა მეორე ფრონტის მომზადებას, თან ლენდ-ლიზზეა საუბარი, ეს მართლა საოცრებაა, - ამის შესახებ „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ „პალიტრანიუსის“ ეთერში გადაცემაში „თავისუფალი სტუდია“ განაცხადა.