imedi /  29 იანვარი 2019, 16:45 / სანდო წყარო

საქართველოში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ოფისი თამბაქოს რეგულაციებზე განცხადებას ავრცელებს

საქართველოში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ოფისი (WHO) ქვეყანაში თამბაქოს ახალი პროდუქტების რეგულირებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ორგანიზაცია საქართველოს ხელისუფლებისგან თამბაქოს ახალი პროდუქტებისა და ელექტრონული სიგარეტების მიმართ რეგულაციების შენარჩუნებას ითხოვს.

ქვეყანაში თამბაქოს ახალი პროდუქტების რეგულირებასთან დაკავშირებით WHO-ს საქართველოს ოფისი განცხადებას ავრცელებს.

„ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია საქართველოს თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობის და ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის თამბაქოს ინდუსტრიის ინტერესების ზეგავლენისგან დაცვას ურჩევს. უმნიშვნელოვანესია მოქმედი კანონმდებლობის და სახელმწიფო პოლიტიკის სათანადოდ დაცვა, მათ შორის, თამბაქოს ახალი პროდუქტებისა და ელ-სიგარეტების მიმართ რეგულაციების შენარჩუნება.

მსოფლიო ბაზარზე ელექტრონული სიგარეტები და გასახურებელი თამბაქოს ნაწარმი დაახლოებით 15 წლის წინ გამოჩნდა, საქართველოში კი, უფრო გვიან, თუმცა, სწრაფადვე მასშტაბური მოხმარების პროდუქტი გახდა. 2016 წელს, საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა, აშშ დაავადებათა კონტროლის და პრევენციის ცენტრის და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კვლევის ფარგლებში, 13-15 წლის ბავშვებში თამბაქოს მოხმარება შეისწავლა. დადგინდა, რომ ამ ასაკის ბავშვების 12,6% ჩვეულებრივ სიგარეტს, ხოლო 13,2% ელ-სიგარეტს რეგულარულად მოიხმარს. აღსანიშნავია, რომ ელ-სიგარეტების მოხმარებელ ბავშვთა 40%-ს არასოდეს გაუსინჯავს თამბაქოს სხვა ნაწარმი, ხოლო 39% მასთან ერთად რეგულარულად მოიხმარს სხვა თამბაქოსაც. ეს ციფრები პრობლემის ხასიათსა და მასშტაბზე მიგვანიშნებს, - ე.წ. ახალი თამბაქოს ნაწარმი და ელ-სიგარეტები სავარაუდოდ, მომხმარებელთა ახალ სეგმენტებს იზიდავს და ხშირად მოწევის დაწყების საშუალებაა, რაც საბოლოო ჯამში კიდევ უფრო ზრდის ნიკოტინდამოკიდებულების მასშტაბებს.

2017 წლის მაისში საქართველოს პარლამენტმა თამბაქოს კონტროლის ახალი კანონმდებლობა მიიღო. მასში ასახული თანამედროვე მიდგომების გამო, მას ხშირად „ახალი თაობის“ თამბაქოს კონტროლის კანონმდებლობას უწოდებენ და მრავალი ქვეყნისთვის სამაგალითოა. ასეთ შეფასებას ე.წ. ელ-სიგარეტების და გასახურებელი თამბაქოს ნაწარმის რეგულაციაც განაპირობებს. საქართველოს კანონმდებლობით, ნიკოტინის მიწოდების ელექტრონული სისტემები და გასახურებელი თამბაქოს პროდუქტები თამბაქოს ყველა სხვა ნაწარმის მსგავსად რეგულირდება. აკრძალულია მისი მოხმარება დახურულ საზოგადოებრივ სივრცეში, რეკლამა, პოპულარიზაცია და სპონსორობა, მათ შორის, დახლებზე გამოფენა, რეგულირდება მათი რეალიზაციის წესები და სხვა. რეგულაციების მიზანია საქართველოში, განსაკუთრებით ბავშვებსა და ახალგაზრდებში, თამბაქოს პროდუქტების მოხმარების შემცირება და აღმოფხვრა.

იმის გამო, რომ აღნიშნული პროდუქტები შედარებით ახალია, ჯანმრთელობაზე მათი უარყოფითი ეფექტები ჯერ კიდევ შესწავლის საგანია. უკვე ცნობილია, რომ ისინი შეიცავენ და/ან მოხმარებისას გამოყოფენ ჯანმრთელობაზე მავნე ზეგავლენის მქონე ნივთიერებებს. ამასთან, თამბაქოს ინდუსტრიის განცხადებების მიუხედავად, არ არსებობს საკმარისი მტკიცებულებები, რომ ეს პროდუქტები მოწევაზე თავის დანებების საშუალებაა. მათ შემადგენლობაში არსებული ნიკოტინი დამოკიდებულებას იწვევს. ამასთან, შეიცავენ სხვა ისეთ ნივთიერებებსაც (მ.შ. კანცეროგენები), რომელთაც უარყოფითი გავლენა აქვთ ჯანმრთელობაზე და შესაბამისად, დამოუკიდებელ კვლევებს საჭიროებენ. ამ პროდუქტების შემადგენელი ნივთიერებებისგან მოსალოდნელის გარდა, სხვა ტიპის რისკებიც არსებობს. აღსანიშნავია, რომ ელ-სიგარეტებს და გასახურებელ თამბაქოს მრავალ პროდუქტს ფლობს ის კომპანიები, რომლებიც წარსულში უპირატესად სიგარეტს აწარმოებდნენ. უკვე არსებული მონაცემების თანახმად, ეს ახალი პროდუქტები თამბაქოს კონტროლის რეგულაციების გვერდით ავლის და თამბაქოს მოხმარების რენორმალიზაციისთვის გამოიყენება, რაც საზოგადოების ჯანმრთელობის ინტერესებს ეწინააღმდეგება.

ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაცია ქვეყნებს ურჩევს გასახურებელი თამბაქო თამბაქოს სხვა პროდუქტების მსგავსად დაარეგულირონ, რაც საქართველოს კანონმდებლობაში უკვე ასახულია. ეს არ გამორიცხავს ქვეყნების მიერ, ეროვნული ინტერესების შესაბამისად მათ სრულ აკრძალვასაც. საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობა თანხვდება და პასუხობს გლობალურ ტენდენციებს და ასახავს დღეს არსებული ცოდნის დონეს ელექტრონული სიგარეტების და მსგავსი პროდუქტების პოტენციური რისკების შესახებ. ეს ეფექტური გზაა ახალგაზრდების და ბავშვების, არამწველების და სხვათა მიერ თამბაქოს ნებისმიერი პროდუქტის დაწყების პრევენციისათვის. ამ პროდუქტების მიმართ მსოფლიოს მრავალ ქვეყანას უფრო მკაცრი რეგულაციებიც აქვს, 32 ქვეყანაში ისინი აკრძალულია.

საგულისხმოა, რომ საქართველოს მოსახლეობა დადებითად შეხვდა თამბაქოს კონტროლის ახალ რეგულაციებს და ბოლო მონაცემებით, დახურულ სივრცეში მოწევის აკრძალვის ნაწილში 85%-იანი, ხოლო რეკლამის აკრძალვის ნაწილში კიდევ უფრო მაღალი მხარდაჭერით სარგებლობს. კანონის აღსრულების მაჩვენებელი მაღალია ყველა ძირითადი მიმართულებით: დახურულ სივრცეში მოწევის აკრძალვის, რეკლამის და პოპულარიზაციის აკრძალვის, ვაჭრობის რეგულირების ნაწილებში.

ამ კანონმდებლობის და სახელმწიფოს მიერ გატარებული პოლიტიკის პირველი შედეგები უკვე გამოჩნდა. კერძოდ, წინასწარი მონაცემებით, მწეველთა და მოხმარებული თამბაქოს რაოდენობა კლებულობს, ხოლო არამწეველთა ექსპოზიცია თამბაქოს მეორადი კვამლისადმი მკვეთრად შემცირდა. ახლო მომავალში უნდა ველოდოთ ამ ცვლილებების ეფექტს უკვე მოსახლეობის ჯანმრთელობის ისეთ პარამეტრებზე, როგორიცაა დაავადების და სიკვდილობის შემცირება. ამისთვის უმნიშვნელოვანესია თამბაქოს კონტროლის პოლიტიკის მდგრადობა, რათა ტენდენციები შენარჩუნდეს და კიდევ უფრო გაღრმავდეს.

აღსანიშნავია, რომ თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის საინვესტიციო შემთხვევის ანალიზის შესაბამისად, აღნიშნული ღონისძიებებით და რეგულაციებით ათობით ათასი საქართველოს მოქალაქე გადარჩება და 15 წლიან პერსპექტივაში 3,6 მილიარდი ლარი დაიზოგება.

თამბაქოს ინდუსტრია და მასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებული ჯგუფები ცდილობენ კანონი შეასუსტონ, ან მისი ეფექტური დანერგვა ჩაშალონ. ასეთი მცდელობები წარსულშიც ყოფილა და უამრავ ქვეყანას მსგავსი გამოცდილება აქვს. ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით ხშირად, ამ მხრივ, სწორედ გასახურებელი თამბაქოს და ელ-სიგარეტების საკითხები გამოიყენება.

აღსანიშნავია, რომ თამბაქოს კონტროლის სახელმწიფო პოლიტიკის თამბაქოს ინდუსტრიის ინტერესებისაგან დაცვა თამბაქოს კონტროლის ჩარჩო კონვენციის 5.3 მუხლის მოთხოვნაა, რომლის სრულად დანერგვის პასუხისმგებლობა საქართველომ აიღო. ამ საკითხთან დაკავშირებით, კანონი კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტის გამოცემის ვალდებულებასაც ითვალისწინებს. შესაბამისი დოკუმენტი უკვე შემუშავებულია. ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებას უახლოეს პერიოდში მისი ოფიციალურად დამტკიცებისა და რეალიზაციისკენ მოვუწოდებთ“, - წერია განცხადებაში.

ყველა სიახლე

21 ივნისი 2021, 17:31

სამართალი

დამამძიმებელ გარემოებაში განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით, თბილისში ერთი პირი დააკავეს

დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით, თბილისში, 2001 წელს დაბადებული თ.მ დააკავეს. შსს-სუწყების ცნობით, არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფმა ბრალდებულმა, დღეს, თბილისში, კოტე მესხის ქუჩაზე, ურთიერთშელაპარაკების ნიადაგზე, ასევე არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი ნაცნობები - 2001 წელს დაბადებული მ.მ. და 2001 წელს დაბადებული გ.ო. ცივი იარაღით დაჭრა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა.

გიორგი ვაშაძე

21 ივნისი 2021, 17:28

პოლიტიკა

გიორგი ვაშაძე: 9 წლის განმავლობაში ყველა არჩევნებში „ნაციონალური მოძრაობა“ დამარცხდა, რადგან ერთი და იგივე სტრატეგიით ურტყამენ კედელს თავს

„სტრატეგია აღმაშენებლის“ ლიდერის, გიორგი ვაშაძის განცხადებით, 9 წლის განმავლობაში ყველა არჩევნებში „ნაციონალური მოძრაობა“ დამარცხდა. მისი თქმით, ამის მიზეზი ის არის, რომ ერთი და იგივე სტრატეგიით ურტყამს კედელს თავს.

სტეფან ლევენი

21 ივნისი 2021, 17:23

მსოფლიო

შვედეთის პარლამენტმა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს უნდობლობა გამოუცხადა

შვედეთის პარლამენტმა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს, სტეფან ლევენს უნდობლობა გამოუცხადა. აღნიშნულ გადაწყვეტილებას მხარი 181-მა დეპუტატმა დაუჭირა, ხოლო 168 - წინააღმდეგ წავიდა.

21 ივნისი 2021, 17:19

პოლიტიკა

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე საარჩევნო კოდექსში შესატან ცვლილებებზე მსჯელობენ

„დღეს მოვისმინე კომენტარები ვენეციის კომისიის დასკვნასთან დაკავშირებით. ძალიან მიხარია, რომ დასკვნა პოზიტიურია. არის გარკვეული საკითხები, რომელიც, როგორც აღნიშნეს დეპუტატებმა, პრინციპულ თემებს არ ეხება. ამიტომ, მოდით დაველოდოთ საბოლოო მსჯელობას და ვნახოთ, რა აისახება და რა არა“, - განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ, კახა კუჭავამ.

იოსებ არჩვაძე

21 ივნისი 2021, 16:57

ეკონომიკა

იოსებ არჩვაძე: ექსპორტის ასეთი დინამიკა მიღწეულია ბოლო წლებში ხელისუფლების მიერ გატარებული რეფორმებით, მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშემწყობი პროგრამების რეალიზაციით

არჩვაძის განმარტებით, ეს მაჩვენებლები საქართველოს ეკონომიკის მდგრად და დინამიურ განვითარებაზე მიუთითებს და მაგალითად მოჰყავს 2021 წლის მაისის თვის ექსპორტის მაჩვენებელი, რომელიც ფაქტობრივად გაუტოლდა 2019 წლის დონეს.

დავით ზალკალიანი

21 ივნისი 2021, 16:51

პოლიტიკა

დავით ზალკალიანი სომხეთს წარმატებული არჩევნების ჩატარებას ულოცავს

„სომხეთსა და მის მოსახლეობას წარმატებული არჩევნების ჩატარებას ვულოცავ. დარწმუნებული ვარ, რომ კავშირები საქართველოსა და სომხეთს შორის უფრო გაძლიერდება. მოუთმენლად ველი ახლო თანამშრომლობას“, - წერს ზალკალიანი.

თამარ ჟვანია

21 ივნისი 2021, 16:44

პოლიტიკა

დროებითი საგამოძიებო კომისიის სხდომაზე თამარ ჟვანიამ არჩევნების პირველადი შედეგების გამოქვეყნების საკითხები განმარტა

დროებითი საგამოძიებო კომისიის თავმჯდომარე გივი მიქანაძე ცესკო-ს თავმჯდომარისგან 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პირველადი შედეგების გამოცხადების საკითხით დაინტერესდა და აღნიშნა, რომ არჩევნების დასრულებიდან 7.5 საათის შემდეგ შედეგების გამოცხადება ოპონენტების მხრიდან კრიტიკის საგანს წარმოადგენდა.

ირაკლი ქადაგიშვილი

21 ივნისი 2021, 16:43

პოლიტიკა

ირაკლი ქადაგიშვილი: დღეს შესაძლოა ადამიანი დაბულინგდეს იმისთვის, რომ მისი გვარი თანამდებობის პირის გვარს ემთხვევა, ან ნათესავი ჰყავს, ან სკოლაში ერთად უვლიათ ... რა ვქნათ ამ 3,5 მილიონიან ქვეყანაში?

ჩვენ ბევრ ეთერში გვინახავს სენსაციური, „წყალი რომ არ გაუვა“ ინფორმაცია, რომელიც შემდგომში აღმოჩნდება ხოლმე სრული ფალსიფიკაცია, - ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი ქადაგიშვილმა მედიას მთავრობაში ნეპოტიზმის შესახებ დასმული კითხვის პასუხად განუცხადა.

დავით სონღულაშვილი

21 ივნისი 2021, 16:40

ეკონომიკა

დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტი ახალ თემატურ მოკვლევებს იწყებს

„საქართველოს ბევრ ქვეყანასთან აქვს გაფორმებული თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება. მნიშვნელოვანია გარკვევა, როგორ შეიძლება ამის კაპიტალიზაცია მოახდინოს ქვეყანამ და შესაბამისად როგორ გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა, რომ ამით შექმნას კონკურენტული უპირატესობა სხვა ქვეყნებთან მიმართებით“, - განცხადა დავით სონღულაშვილმა კომიტეტის სხდომაზე.

ქეთი კოვზიაშვილი

21 ივნისი 2021, 16:37

პოლიტიკა

ქეთი კოვზიაშვილი: ვახტანგ გომელაურის შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია არის „ფეიკ ნიუსის“ კლასიკური მაგალითი და სრული სიცრუე

„სამწუხაროა, რომ არარსებულ ამბავზე, აბსოლუტურ დეზინფორმაციაზე, სრულ ტყუილზე გიწევს იმის თქმა რომ ტყუილია, რომ ფაქტი არ მომხდარა. როგორც ჩანს შაბათის ეთერში გასული ამბავი იმდენად არარეზონანსული და დაუჯერებელი აღმოჩნდა, რომ დღეს უკვე ხელოვნურად ცდილობენ ამ თემის ხელახალ წამოწევას“, - წერს კოვზიაშვილი.

ირაკლი ღარიბაშვილი

21 ივნისი 2021, 16:37

პოლიტიკა

ირაკლი ღარიბაშვილი ნიკოლ ფაშინიანს ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი ნიკოლ ფაშინიანს ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებას ულოცავს.

თენგიზ ცერცვაძე

21 ივნისი 2021, 16:32

COVID19

თენგიზ ცერცვაძე: რომ არა შეზღუდვები, მილიონი ავადმყოფი გვეყოლებოდა და ეს ეკონომიკას უფრო მეტად ჩამოშლიდა

„რომ არა შეზღუდვები, 300 ათასის მაგივრად, მილიონი ავადმყოფი გვეყოლებოდა და ეს მილიონი ავადმყოფი ეკონომიკას უფრო მეტად ჩამოშლიდა. ისინი ვერ ივლიდნენ სამსახურში, ვერ გააკეთებდნენ ბიზნესს“, - განაცხადა ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორმა, თენგიზ ცერცვაძემ „დღის კურიერში“ სტუმრობისას.

სერგეი ლავროვი

21 ივნისი 2021, 16:29

მსოფლიო

სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი თურქეთთან უკრაინის ნატოში ჩათრევის საკითხს განიხილავს

რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი თურქეთთან უკრაინის ნატოში ჩათრევის საკითხს განიხილავს.

ირაკლი ზარქუა

21 ივნისი 2021, 16:27

პოლიტიკა

ირაკლი ზარქუა: ბატონი ვაშაძის ინიციატივა რეალობას აცდენილია და პოპულიზმით არის გაჟღენთილი

თუ პოპულიზმი არ არის, ბატონმა ვაშაძემ წარმოადგინოს ერთი ბანკი მაინც, სადაც თანახმა არიან, 15% -ში პენსიონერს 2 000 ლარამდე მისცენ, დღესვე მასთან ერთად ხელს ჩავკიდებ, წავალ, ხელშეკრულებას გავწყვეტ და იქ მივიტან, - განაცხადა უმრავლესობის წევრმა ირაკლი ზარქუამ გიორგი ვაშაძის ინიციატივის კომენტირებისას, რომლის თანახმად, პენსიონერს საშუალება უნდა მიეცეს, თანხის სხვა ბანკში ჩარიცხვა მოითხოვოს. მისი თქმით, ვაშაძის ინიციატივა საერთოდ აცდენილია რეალობას და პოპულიზმით არის გაჟღენთილი.

ნათია თურნავა

21 ივნისი 2021, 16:23

საზოგადოება

ნათია თურნავა: „რიონის ხეობის მცველებთან“ აუცილებლად გამოვნახავთ საერთო ენას და შევთანხმდებით, კომპრომისი მოიძებნება

მე მაინც ვიმედოვნებ, რომ საბოლოო ჯამში „რიონის ხეობის მცველებთან“ ჩვენ აუცილებლად გამოვნახავთ საერთო ენას და შევთანხმდებით, კომპრომისი მოიძებნება, - ნამახვანჰესის გარშემო არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გადაცემა „ქალების ნარატივში“ ისაუბრა.

21 ივნისი 2021, 16:21

პოლიტიკა

„გირჩის“ საპარლამენტო პოლიტიკური ჯგუფად დარეგისტრირების შესახებ დამატებით კონსულტაციები გაიმართება

„პარლამენტში განსხვავებული პოლიტიკური ფორმატია, გვინდა საპარლამენტო ოპოზიციას ჰქონდეს მაქსიმალურად საპარლამენტო ბერკეტების ათვისების საშუალება. ისიც, რომ ოთხის ნაცვლად ორ და მეტ წევრს შეუძლია საპარლამენტო ჯგუფის შექმნა, ნიშნავს, რომ ჩვენი ნება იყო „გირჩს“ და „მოქალაქეებს“ მისცემოდათ ამის უფლება,ამ შემთხვევაში შეიძლება ვერ მოერგოს ზურა გირჩი ჯაფარიძის შემთხვევას, ამიტომ მეც იმის მომხრე ვარ, რომ თუ რამე ტექნიკური ხარვეზია, ამაზე ვიმუშაოთ“,- განაცხადა გურამ მაჭარაშვილმა.

21 ივნისი 2021, 16:18

საზოგადოება

საკანონმდებლო ცვლილებით, სანებართვო პირობების დარღვევით ნაწარმოები მშენებლობის ექსპლუატაციაში მიღების დროებითი წესი დგინდება

აქამდე არსებული კანონმდებლობით შეუძლებელი იყო მშენებლობის შემდეგ, დასრულებული შენობის ექსპლოატაციაში მიღება, თუ სამშენებლო საქმიანობის განხორციელებისას გამოვლინდებოდა გარკვეული დარღვევები.

პაატა მანჯგალაძე

21 ივნისი 2021, 16:11

პოლიტიკა

საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილედ პაატა მანჯგალაძე აირჩიეს

საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილედ ოპოზიციის კვოტით პაატა მანჯგალაძე აირჩია. აღნიშნულ თანამდებობაზე ოპოზიციის მხრიდან ორი კანდიდატურა იყო წარმოდგენილი, ნიკა მაჭუტაძე - ფრაქცია „ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა“ - გაერთიანებული ოპოზიცია „ძალა ერთობაშია“ და პაატა მანჯგალაძე - ფრაქცია „შარლ მიშელის რეფორმების ჯგუფი“.

რობერტ ქოჩარიანი

21 ივნისი 2021, 16:09

მსოფლიო

რობერტ ქოჩარიანის საარჩევნო ბლოკი „სომხეთი“ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს

სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტის, რობერტ ქოჩარიანის საარჩევნო ბლოკი „სომხეთი“ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს არ აღიარებს და არჩევნების შედეგებს საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივრებს. ამის შესახებ საარჩევნო ბლოკის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ვაგე აკოპიანმა განაცხადა.

ნათია თურნავა

21 ივნისი 2021, 16:09

ეკონომიკა

ნათია თურნავა: ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტმა, იანვარ-მაისის მონაცემებით, 16%-ით მეტი მგზავრი მიიღო

„ნიშანდობლივია, რომ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში დღესდღეობით კვირაში 100 – 105 ფრენა სრულდება, რაც დაახლოებით იმდენივეა, რაც 2019 წლის ანალოგიურ პერიოდში სრულდებოდა. ეს ძალიან კარგი ნიშანია. ველოდებით, რომ თბილისისა და ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტებიც მალე გავლენ იგივე ნიშნულზე, რაც პანდემიამდე ჰქონდათ,“ - განაცხადა ნათია თურნავამ.