imedi /  16 ივნისი 2020, 13:59 / სანდო წყარო

კომიტეტმა არაგვის და თრუსოს დაცული ლანდშაფტის შექმნის თაობაზე შეთანხმებულ საკანონმდებლო ინიციატივას, პრინციპების დონეზე, მხარი დაუჭირა

ნინო თანდილაშვილი

ნინო თანდილაშვილი

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტმა სხდომაზე, რომელსაც ამავე კომიტეტის თავმჯდომარე ნინო წილოსანი უძღვებოდა, რამდენიმე მნიშვნელოვან კანონპროექტზე იმსჯელა და 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, 2020 წლის პირველი კვარტალის მონაცემები და 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტი განიხილა.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, ნინო თანდილაშვილმა კანონმდებლებს ორი ახალი დაცული ტერიტორიის - არაგვის და თრუსოს დაცული ლანდშაფტის შექმნის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა და პირველი მოსმენით განსახილველი საკანონმდებლო პაკეტი - კანონპროექტები: „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე“, „არაგვის დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ“, „თრუსოს დაცული ლანდშაფტის შექმნისა და მართვის შესახებ“, „საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“ წარუდგინა.

როგორც ნინო თანდილაშვილმა განაცხადა, შეკითხვები იყო ამ დაცულ ტერიტორიებზე დასაშვები სამუშაოების თაობაზე და ფართო კონსულტაციების შედეგად მოხერხდა ის, რომ დღეს წარმოდგენილი კანონპროექტი ერთობლივი შეთანხმების შედეგს წარმოადგენს.

ამგვარად, ახალი საკანონმდებლო ინიციატივა ორი ახალი დაცული ტერიტორიის შექმნის საკითხს ითვალისწინებს - ესაა არაგვის და თრუსოს დაცული ტერიტორიები, რაც ჯამში წარმოადგენს 106 ათასი ჰექტარ ახალ დაცულ ტერიტორიას, რომელსაც კანონების მიღების შემდეგ დაცული ლანდშაფტის სტატუსი მიენიჭება.

ნინო თანდილაშვილის ინფორმაციით, მნიშვნელოვანია, რომ საკითხის შესწავლის პროცესში პირველი დღიდანვე ჩართული იყვნენ ჩეხეთის საელჩოს წარმომადგენლები და ჩეხეთის საელჩო აპირებს, რომ სწორედ ამ დაცული ტერიტორიების შექმნის პროცესში მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა გაუწიონ აქ მცხოვრებ ადგილობრივ მოსახლეობას, თვითმმართველობას, რომელიც იქნება ფაქტობრივად მმართველი ამ ახალშექმნილი დაცული ლანდშაფტებისა, დაეხმარება მათ შესაძლებლობების გაძლიერებაში და ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახდება მცირე საგრანტო პროგრამები, რასაც ქვეყანა ჩეხეთის საელჩოსა და ჩეხეთის განვითარების სააგენტოსგან მიიღებს.

მომხსენებელმა ყურადღება გაამახვილა ასევე ხეობების ეკოსისტემის ღირებულებებზე და განაცხადა, რომ პარლამენტის კომიტეტთან თანამშრომლობით, დაზუსტდა ჩანაწერი აღნიშნულ ტერიტორიებზე დაშვებული საქმიანობის შესახებ და გაიწერა კონკრეტული კრიტერიუმები, გაჩნდა პირდაპირი მითითება, რომ დაცულ ტერიტორიებზე შესაძლებელია მხოლოდ მცირე ელექტროსადგურების მშენებლობა, რომლებიც უპირველეს ყოვლისა, მიმართული იქნება ადგილობრივთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ, ამ რეგიონში ტურიზმის ხელშეწყობისკენ. მათი დაპროექტება კი ისე მოხდება, რომ იერსახე არ შეუცვალოს ლანდშაფტურ ღირებულებას, რაც ამ დაცულ ტერიტორიებს გააჩნიათ.

ნინო წილოსანის განცხადებით, კომიტეტს ჰქონდა შენიშვნები ამ კანონპროექტთან დაკავშირებით და მომხსენებელმა გარკვეულწილად ისაუბრა კიდეც ამ საკითხებზე, რომლებიც კომიტეტისთვის ძალიან პრინციპული იყო.

გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარემ კიდევ ერთხელ მიაპყრო დამსწრეთა ყურადღება იმ საკითხებზე, რომლებზეც კომიტეტს არასამთავრობო სექტორთან ერთად მომზადებული ჰქონდა შენიშნები, ასევე ისიც აღნიშნა, რომ სამინისტროს მხრიდან მიღებულია თანხმობა, რაც ერთობ მნიშვნელოვანია. კომიტეტში პრინციპულად მიაჩნიათ, რომ დაცულ ტერიტორიებზე დაიშვას მხოლო და მხოლოდ მცირე ელექტროსადგურების, არაუმეტეს 6 მეგავატისა და ამასთან დაკავშირებული ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, ისიც მხოლოდ მენეჯმენტით განსაზღვრულ საგამონაკლისო შემთხვევებში, ასევე მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესების, ტურიზმის ხელშეწყობის და რეგიონის განვითარების მიზნებისთვის, ამასთანავე მხოლოდ დაცული ლანდშაფტის ვიზუალური მხარის დაურღვევლად.

„ეს არის კომიტეტში არასამთავრობო სექტორთან თანამშრომლობის შედეგად ჩამოყალიბებული ფორმულირება, მათ შორის თქვენთან ერთად შემუშავებული, რომელიც იმედია, ეს ჩასწორებული ვარიანტი, მეორე მოსმენისას აისახება კანონპროექტში. ამასთანავე „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ კანონიდან ამოღებულ უნდა იქნეს ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის საკითხი, რომელიც აისახა არაგვის და თრუსოს დაცული ლანდშაფტების კანონპროექტებში“, - განაცხადა ნინო წილოსანმა.

როგორც მანვე აღნიშნა, პრინციპული საკითხი არის ის, რომ „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ კანონპროექტიდან ამოღებულ უნდა იყოს საქართველოს მთავრობის უფლებამოსილება მიიღოს გადაწყვეტილება ენერგეტიკული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობის თაობაზე, ასევე ცვლილებები უნდა განხორციელდეს არაგვისა და თრუსოს დაცული ლანდშაფტის მმართველობის ფორმაში. მან სხვა საკითხებზეც ისაუბრა, რომელთა დროული გადაწყვეტა აუცილებელია იმისათვის, რომ კანონპროექტების მიღების და ამოქმედების შეფერხება არ მოხდეს.

ინიცირებულ კანონპროექტთან დაკავშირებით შენიშვნები ჰქონდა სახალხო დამცველსაც, რის შესახებაც სხდომაზე მისმა წარმომადგენელმა ისაუბრა. განსაკუთრებული შენიშვნა „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ კანონში წარმოდგენილ ცვლილებებთან დაკავშირებით დაფიქსირდა, რომელიც დაცულ ტერიტორიებზე მასშტაბური ენერგეტიკული ობიექტების მშენებლობას ითვალისწინებდა. ამასთან დაკავშირებით, მინისტრის მოადგილემ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით აღნიშნა, რომ მსგავსი შენიშვნა კომიტეტის მხრიდანაც მომდინარეობდა და კანონპროექტის ავტორებმა ეს საკითხები გაიზიარეს. ნინო თანდილაშვილის თქმით, ყველა შენიშვნა, ფაქტობრივად, გაზიარებულია და ფორმულირებებზეც ერთობლივად იმუშავეს, დაზუსტდა ყველა საკითხი, რომელზეც კომიტეტს ჰქონდა შენიშნები.

აღნიშნული საკითხების განხილვას კომიტეტის სხდომაზე ესწრებოდა ჩეხეთის საელჩოს წარმომადგენელი იან ჩერნიკი - კოოპერაციული განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი, რომელიც აქტიურადაა ჩართული საქართველოში გარემოსდაცვითი მიმართულებებით დაცული ტერიტორიების შექმნის მხარდაჭერის პროგრამებში და განსაკუთრებით აქტიური მხარდამჭერია, ამ შემთხვევაში, არაგვის დაცული ლანდშაფტის შექმნის კანონთან მიმართებით.

ჩეხეთის საელჩოს წარმომადგენელმა თავის მხრივ აღნიშნა დაცული ტერიტორიების დაფუძნების თაობაზე კანონპროექტების მნიშვნელობა და ყველა მხარის ჩართულობა იმისათვის, რომ ქვეყნისათვის სასარგებლო გადაწყვეტილება იყოს მიღებული. მისი თქმით, დაიგეგმა სამომავლოდ სხვადასხვა მიმართულებით მხარდამჭერი ღონისძიებები, რაც ეხება მუნიციპალიტეტების შესაძლებლობების გაძლიერებას, აგრობიზნესის მხარდაჭერას და გაძლიერებას, ასევე ადგილობრივ დონეზე მოსახლეობის მხარდაჭერას.

ნინო წილოსანმა, თავის მხრივ, ჩეხეთის საელჩოს, ყველა დონორ ორგანიზაციას მადლობა გადაუხადა, რომლებიც ჩვენი სახელმწიფოს ეკოლოგიის, ბუნების და გარემოს დაცვის მიმართულებით არა ერთ მნიშვნელოვან დონაციას აკეთებენ და საინტერესო პროექტებს ახორციელებენ.

კომიტეტმა წარმოდგენილ საკანონმდებლო პაკეტს პრინციპების დონეზე მხარი დაუჭირა.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, ნინო თანდილაშვილმა კომიტეტის დღევანდელ სხდომაზე განსახილველად კიდევ რამდენიმე საკითხი გამოიტანა.

მათ შორის:

მესამე - საბოლოო მოსმენით წარადგინა კანონპროექტი „იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე, რომლითაც განსაზღვრულია პრომეთეს მღვიმის ბუნების ძეგლის ახალი ფართობი და კოორდინატები.

რედაქციული ხასიათის ცვლილებები, მომხსენებლის ინფორმაციით კანონპროექტს არ განუცდია და წარმოდგენილია იგივე რედაქცია, რაც მეორე მოსმენისას იყო.

ამგვარად, კანონპროექტის მიღების შედეგად, „იმერეთის მღვიმეების დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში აისახება პრომეთეს მღვიმის ბუნების ძეგლის დემარკაციის შედეგები (ახალი ფართობი და კოორდინატები). თუ კი დემარკაციამდე პრომეთეს მღვიმის ბუნების ძეგლის ფართობი შეადგენდა 46,6 ჰა-ს, დემარკაციის შედეგად ბუნების ძეგლის ფართობი შემცირდა 5,6 ჰა-ით და შეადგინა 41 ჰა.

მეორე მოსმენით - კანონპროექტი „ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების შექმნისა და მართვის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე". ეს კანონპროექტი ბორჯომ-ხარაგაულის დაცული ტერიტორიების გაფართოებას ითვალისწინებს. მან კანონმდებლებს შეახსენა, რომ კანონპროექტის ძირითადი მიზანია დიდი ზომის ძუძუმწოვრების და უპირველესად, „საქართველოს წითელი ნუსხით“ დაცული ორი სახეობის - კავკასიური კეთილშობილი ირმის (Cervus elaphus maral) და კავკასიური არჩვისთვის (Rupicapra rupicapra caucasica) დასავლეთ მცირე კავკასიონზე ეკოლოგიური დერეფნების შექმნა. შესაბამისად, ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის ფართობი გაიზრდება 4179,6 ჰექტარით და ადიგენის მუნიციპალიეტეტში მდებარე ტერიტორიის ნაწილს მიენიჭება „დაცული ტერიტორიების სისტემის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლით განსაზღვრული ეროვნული პარკის სტატუსი.

კომიტეტის წევრებს კითხვები და შენიშვნები კანონპროექტის ცალკეული მუხლების მიმართ არ ჰქონდათ.

შემდეგ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ გიორგი კაკაურიძემ წარმოადგინა სამი საკითხი: მთავრობის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია „ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზებისა და საქართველოს სამინისტროების ძირითადი მიმართულებების შესახებ“, მთავრობის მიერ წარმოდგენილი „საქართველოს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიში“ და მთავრობის მიერ საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარმოდგენილი კანონპროექტი „საქართველოს 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე“.

ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ კომიტეტის წევრებს 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში, 2020 წლის პირველი კვარტალის მონაცემები და 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ცვლილებების პროექტი გააცნო, ძირითად მაჩვენებლებზე გააკეთა აქცენტები და შემდეგ უპასუხა კომიტეტის წევრთა კითხვებს.

მან ისაუბრა 2019 წლის შესრულების ანალიზზე, 2020 წლის და შემდგომი წლების მიმართულებით მოსალოდნელ პროგნოზებზე. მისი თქმით ბოლო წლების განმავლობაში ქვეყნის ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრები მუდმივად გაუმჯობესების ტენდენციით ხასიათდებოდა და ეს განსაკუთრებით 2019 წელს გამოჩნდა. უწყებების მხრიდანაც საკმაოდ კარგი იყო ბიუჯეტის შესრულების მაჩვენებლები, მაგალითად, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს კუთხით102,9% იყო შესრულება.

გიორგი კაკაურიძის ინფორმაციით, წინა წლების ტენდენციები 2020 წლის დასაწყისშიც შენარჩუნდა, კარგი იყო ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი იანვარშიც, თუმცა პანდემიამ თავისი გავლენა ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკაზეც იმოქმედა და უკვე მარტიდან ეკონომიკურმა ზრდამ შემცირება დაიწყო. შესაბამისად, დღის წესრიგში დადგა 2020 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტში ცვლილებების განხორციელების აუცილებლობა. მისი თქმით, ამგვარად ბიუჯეტში ასახულია ის ანტიკრიზისული გეგმა სრულად, რაც ერთიანად არის ხელისუფლების მიერ ჩამოყალიბებული. ეკონომიკური აქტივობის შემცირება იწვევს ბიუჯეტში შემოსავლების შემცირებას, თუმცა მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ამის მიუხედავად, არც ერთი პროგრამა და პროექტი არ გაუქმდება და ხდება მათი გადავადება. მისივე თქმით, სახელმწიფოს მიერ აღებული ვალდებულებები ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილში სრულად არის გათვალისწინებული. ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ მომდევნო წლების პროგნოზებზეც გაამახვილა ყურადღება.

კომიტეტმა ასევე განიხილა პარლამენტის წევრების: სულხან მახათაძის და გოგა გულორდავას მიერ წარმოდგენილი კანონპროექტი „ნარჩენების მართვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ“, რომელიც სულხან მახათაძემ მეორე მოსმენით წარმოადგინა. მან კიდევ ერთხელ განმარტა, თუ რას ისახავს მიზნად წარმოდგენილი ცვლილებები და აღნიშნა, რომ კანონპროექტის მიღება განპირობებულია ნარჩენების მართვის კოდექსის პრაქტიკული გამოყენების პროცესში გამოვლენილი ხარვეზების აღმოფხვრის, ცალკეული რეგულირებების დახვეწის აუცილებლობით, ასევე, კოდექსის მთელი რიგი ნორმების სრულყოფილი და ეფექტური აღსრულების უზრუნველსაყოფად. კომიტეტის წევრებს ცალკეული მუხლების მიმართ შენიშვნები არ ჰქონდათ.

დასასრულს, კომიტეტმა განხილულ საკითხებს კენჭისყრით მხარდაჭერა გამოუცხადა.

ყველა სიახლე

ირაკლი კობახიძე

03 ივლისი 2020, 16:43

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: პოლიტიკურ პარტიებს მემორანდუმის გაფორმებას ვთავაზობთ, რომ ყველამ დავიცვათ 25 მეტრიანი რადიუსი

პოლიტიკურ პარტიებს მემორანდუმის გაფორმებას ვთავაზობთ, რომ ყველამ დავიცვათ 25 მეტრიანი რადიუსი, - ამის შესახებ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ირაკლი კობახიძემ ელჩებთან დაკავშირებით განაცხადა. „საუბარია 25 მეტრიან რადიუსზე. სხვა საკითხებში რაიმე არსებითი კითხვები განხილვებისას არ ყოფილა.

03 ივლისი 2020, 16:41

საზოგადოება

ერთიან ეროვნულ გამოცდაზე დამსწრე აბიტურიენტთა ქცევის წესები განისაზღვრა

დღეს ოფიციალურად გვაქვს დაზუსტებული რეკომენდაციები და ეს ეხება ორ მთავარ საკითხს: ერთი არის პირბადის გამოყენება უშუალოდ მუშაობის პროცესში. როდესაც აბიტურიენტი დაიწყებს მუშაობას ტესტზე, მას უფლება ექნება პირბადე არ გამოიყენოს, - ამის შესახებ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორმა, სოფო გორგოძემ „POSTV“-ის ეთერში განაცხადა.

03 ივლისი 2020, 16:40

ეკონომიკა

ევროკავშირის ქვეყნებში ერთიანი გადახდის სისტემა 2022 წლიდან ამოქმედდება

უახლოეს ორ წელიწადი ევროზონაში გადახდის ერთიანი სისტემა European payments initiative (EPI) ამოქმედდება. Euronews-ის ცნობით, ახალი გადახდის სისტემის მომზადების შესახებ საფრანგეთის, გერმანიის, ბელგიის, ესპანეთის და ნიდერლანდების წამყვანმა 16-მა ბანკმა განაცხადა.

03 ივლისი 2020, 16:38

ეკონომიკა

53 900 ფერმერს აგროქულები უკვე დაერიცხა

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ანტიკრიზისული გეგმის „ზრუნვა სოფელზე და ფერმერებზე“ ფარგლებში, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობაში ჩართულ ფერმერები და მეწარმეები სახელმწიფოსგან მნიშვნელოვან მხარდაჭერას იღებენ.

ალექს ძანარდი

03 ივლისი 2020, 16:36

სპორტი

ფორმულა 1-ის ყოფილი პილოტი, რომელსაც ორივე კიდური ამპუტირებული აქვს, ხელის ველოსიპედით გადაადგილების დროს სატვირთო მანქანას შეეჯახა

ფორმულა 1-ის ყოფილი პილოტი ალექს ძანარდი უმძიმეს მდგომარეობაშია. The Sentinel-ის ინფორმაციით, 53 წლის ექს-მრბოლელი, რომელსაც ორივე ფეხი ამპუტირებული აქვს, ხელის ველოსიპედით გადაადგილების დროს, სატვირთო მანქანას შეეჯახა. თავის ტრავმის მრავლობითი დაზიანებით ძანარდი მაშინვე სიენას კლინიკაში გადაიყვანეს და მართალია ოპერაცია ჩაუტარდა, თუმცა მისი მდგომარეობა მაინც სტაბილურად მძიმეა.

დავით ზალკალიანი

03 ივლისი 2020, 16:34

პოლიტიკა

ცნობილია პირველი მაღალი რანგის სტუმარი, რომელსაც პანდემიის შემდეგ, საქართველო 6 ივლისს უმასპინძლებს

პანდემიის შემდგომ პირველი ოფიცილური, მაღალი რანგის სტუმარი რომელიც ორშაბათს საქართველოში ჩამოვა, უნგრეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი იქნება. ამის შესახებ ქრონიკას საგარეო საქმეთა მინისტრმა, დავით ზალკალიანმა განუცხადა.

03 ივლისი 2020, 16:27

პოლიტიკა

გერმანული მედია: საერთაშორისო თანამეგობრობა ამერიკასა და ევროპაში მიესალმება „ქართული ოცნების“ მიერ გაწეულ ძალისხმევას საარჩევნო სისტემის რეფორმირებისათვის

როგორც გამოცემებში Sueddeutsche Zeitung-ში, Tagesspiegel-სა და Focus-ში გამოქვეყნებულ სტატიაშია ნათქვამი, საერთაშორისო თანამეგობრობა ამერიკაში და ევროპაში მიესალმება „ქართული ოცნების“ მიერ გაწეულ ძალისხმევას საარჩევნო სისტემის რეფორმირებისათვის.

ვიდეოშეხვედრა

03 ივლისი 2020, 16:24

პოლიტიკა

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა გამართა შეხვედრა თემაზე „დემოკრატიული არჩევნების გამართვა პანდემიის ფონზე“

იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა, ვიდეოკონფერენციის ფორმატში, გამართა შეხვედრა თემაზე „დემოკრატიული არჩევნების გამართვა პანდემიის ფონზე“, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტმა რიკ დემსმა, ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა ირაკლი კობახიძემ, საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ არჩილ თალაკვაძემ, ცესკოს თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივმა ექსპერტებმა.

03 ივლისი 2020, 16:14

COVID19

ბოლო 24 საათში ირანში კორონავირუსით 2 500-ზე მეტი ადამიანი დაინფიცირდა

ბოლო 24 საათში ირანში კორონავირუსით კიდევ 2 566 ადამიანი დაინფიცირდა, დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა კი 235 429-მდე გაიზარდა. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე ქვეყანაში 11 260 პაციენტი გარდაიცვალა, 196 446 კი გამოჯანმრთელდა.

არჩილ თალაკვაძე

03 ივლისი 2020, 16:12

პოლიტიკა

არჩილ თალაკვაძე: გოცირიძე პირველ რიგში საკუთარ თავსა და პარტიაზე უნდა იყოს გაბრაზებული, რომ ვერაფრით მოახერხეს დაპირებული გადაწყვეტილებებისთვის მხარი დაეჭირათ

„საზოგადოების დიდი ნაწილი გაბრაზებულია იმის გამო, რომ ძველი ოპოზიცია - „ევროპული საქართველო" და „ნაციონალური მოძრაობა" ორი თვის განმავლობაში საჯაროდ ატყუებდნენ საზოგადოებას. ისინი ხალხს საჯარო განცხადებებით ხალხს ეუბნებოდნენ, რომ მხარს უჭერდნენ საარჩევნო სისტემის შეცვლას და საღამოს ეუბნებოდნენ, რომ ხმა არ მივეცით საარჩევნო სისტემის ცვლილებასო“.

ეგვიპტე ექიმები

03 ივლისი 2020, 16:07

COVID19

ეგვიპტეში დააკავეს ექიმები, რომლებიც კორონავირუსთან ბრძოლის სტრატეგიას აკრიტიკებდნენ

ეგვიპტეში დააკავეს ექიმები, რომლებიც კორონავირუსთან ბრძოლის შესახებ ინფორმაციას ავრცელებენ და ამ მიმართულებით არსებულ პრობლემებზე საუბრობენ. ინფორმაციას ამის შესახებ გამოცენა The Wall Street Journal-ი ავრცელებს. მისი ცნობით, ბოლო 3 თვის განმავლობაში ქვეყანაში სულ მცირე 9 ექიმი დააკავეს. ისინი კორონავირუსთან ბრძოლის კუთხით სახელმწიფოს მიერ არჩეულ სტრატეგიას აკრიტიკებდნენ, საუბრობდნენ საავადმყოფოებში ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების დეფიციტზე, მასობრივი ტესტირების ჩატარების აუცილებლობასა და კორონავირუსით ექიმების გარდაცვალების შემთხვევებზე.

არჩილ თალაკვაძე

03 ივლისი 2020, 16:01

პოლიტიკა

არჩილ თალაკვაძე: ოპოზიციის პოლიტიკურ თვალთმაქცობას საქმით ვპასუხობთ

სიმართლე არის ის, რომ საქართველო აგრძელებს დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერებას, ქვეყნას აქვს ხელშესახები პროგრესი, როგორც საგარეო პოლიტიკის, ასევე ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით, ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ ჟურნალისტებს განუცხადა და მაიკ პომპეოს განცხადებაზე მიუთითა, რომელშიც აშშ ამ პროგრესს უწოდებს ხელშესახებს და საქართველოს ულოცავს მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარებას.

ირაკლი კობახიძე

03 ივლისი 2020, 15:57

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: „ნაცმოძრაობას" კრიმინალებს იმიტომ ვუწოდებთ, რომ კრიმინალები არიან

საარჩევნო გარემოს ის აზიანებს, რომ „ნაციონალური მოძრაობა", ანუ, ჭაკუას პარტია კვლავ არის ამ პოლიტიკური სისტემის შემადგენელი ნაწილი, - ამის შესახებ საპარლამენტო ოპოზიციის წევრმა, ირაკლი კობახიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა. კობახიძე ამ განცხადებით რომან გოცირიძეს გამოეხმაურა.

03 ივლისი 2020, 15:50

COVID19

აზერბაიჯანში დღე-ღამეში 8 კოვიდინფიცირებული გარდაიცვალა

აზერბაიჯანში დღე-ღამეში ვირუსს 8 ადამიანი ემსხვერპლა და გარდაცვლილთა რაოდენობამ უკვე 228 შეადგინა. ინფიცირებულთა რაოდენობა 18 684-ს გაუტოლდა. მხოლოდ ბოლო 24 საათში აქ ინფიცირების 572 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა.

აბდულმანაპ ნურმაგომედოვი

03 ივლისი 2020, 15:38

მსოფლიო

ხაბიბ ნურმაგომედოვის მამა გარდაიცვალა

შერეული საბრძოლო ხელოვნების (MMA) რუსი მებრძოლის, ჰაბიბ ნურმაგომედოვის მამა და მწვრთნელი გარდაიცალა. ის 57 წლის იყო. რუსული მედიის ცნობით, ამის შესახებ რამზან კადიროვმა განაცხადა. 14 მაისს ცნობილი გახდა, რომ აბდულმანაპ ნურმაგომედოვი პნევმონიით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მოგვიანებით მისი მდგომარეობა გაუარესდა და მას გულზე ოპერაცია ჩაუტარდა.

ოლივერ კასკი

03 ივლისი 2020, 15:29

პოლიტიკა

ოლივერ კასკი: მედია უნდა ებრძოლოს სიძულვილის ენის გამოვლინებას

სიძულვილის ენასთან დაკავშირებით საუკეთესო პრაქტიკა არის თვითონ მასმედიის როლი, არა მხოლოდ საზოგადოებრივი, არამედ კერძო მასმედიის, - ამის შესახებ ვენეციის კომისიის ესტონელმა წევრმა, ოლივერ კასკმა საქართველოს პარლამენტში ონლაინ შეხვედრაზე „დემოკრატიული არჩევნების გამართვა პანდემიის ფონზე“ განაცხადა.

03 ივლისი 2020, 15:20

სპორტი

დევისისა და ფედერაციის თასის გათამაშება მიმდინარე წელს აღარ გაიმართება

დევისისა და ფედერაციის თასის გათამაშება მიმდინარე წელს აღარ გაიმართება. ჩოგბურთის საერთაშორისო ფედერაციამ კორონავირუსის გავრცელების რისკის თავიდან არიდების მიზნით, ორივე ტურნირი 2021 წლისთვის გადაიტანა.

რიჩარდ ბარეტი

03 ივლისი 2020, 15:11

პოლიტიკა

რიჩარდ ბარეტი: ყალბმა ახალმა ამბებმა შეიძლება ძალიან დიდი ზიანი მიაყენოს საზოგადოებას

ყალბი ახალი ამბები ძალიან დიდი პრობლემაა მთელ მსოფლიოში, ეს არის დინამიკური პრობლემა და ძალიან რთულია მაშინვე დასჯა ამ ტიპის გამოვლინებებისა, რადგან ტექნიკური საშუალებები თითქმის ყოველდღიურად იცვლება და ვითარდება, - ამის შესახებ ვენეციის კომისიის წევრმა, რიჩარდ ბარეტმა პარლამენტში, ონლაინ შეხვედრაზე „დემოკრატიული არჩევნების გამართვა პანდემიის ფონზე“ განაცხადა.

ჟან კასტექსი

03 ივლისი 2020, 15:09

მსოფლიო

ჟან კასტექსი საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრად დაინიშნა

საფრანგეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით, ქვეყნის პრეზიდენტმა, ემანუელ მაკრონმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე ჟან კასტექსი დანიშნა.

ნათია თურნავა

03 ივლისი 2020, 15:03

COVID19

ბიზნესვიზიტორებისთვის საკარანტინო სივრცე ფასიანი იქნება

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის, ნათია თურნავას განცხადებით, ბიზნესვიზიტორებისთვის საკარანტინო სივრცე ფასიანი იქნება. „მათ შეუძლიათ აირჩიონ ტესტირების რეჟიმი, თავად უნდა შეიძინონ ტესტი და 14 დღის განმავლობაში, ყოველ 3 დღეში უნდა ჩაიტარონ ტესტირება“ - განაცხადა მინისტრმა.