08 თებერვალი 2021, 17:32 / სანდო წყარო

როგორ მიაღწია საქართველოს მთავრობამ სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას. იუსტიციის მინისტრის განმარტება

იუსტიციის მინისტრმა, გოჩა ლორთქიფანიძემ 2008 წლის აგვისტოს ომის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში სახელმწიფოს ინტერესების დასაცავად საქართველოს მთავრობის მიერ გაწეული მუშაობის შესახებ დღეს, პარლამენტში მოხსენების წარდგენისას ისაუბრა.

მისი თქმით, უპრეცედენტოა სტრასბურგის სასამართლოში 2008 წლის ომის საქმეზე ჩვენი მხრიდან წარმართული პროცესის მნიშვნელობა და 2021 წლის იანვრის გადაწყვეტილების სამართლებრივი და პოლიტიკური შედეგები.

მისივე განცხადებით, ამის შემდეგ ფუნდამენტურად შეიცვალა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში კონფლიქტის მოწესრიგების სამართლებრივი და პოლიტიკური ლანდშაფტი.

„ევროკავშირი, აშშ და საერთაშორისო თანამეგობრობა რუსეთს, პოლიტიკურთან ერთად, ახლა უკვე მკაფიოდ აკისრებს სამართლებრივ პასუხისმგებლობას, სასამართლოს 21 იანვრის გადაწყვეტილებიდან გამომდინარე“, - განაცხადა გოჩა ლორთქიფანიძემ.

მან მოხსენებაში ყურადღება გაამახვილა ორ ძირითად კითხვაზე: რას და როგორ მიაღწია საქართველოს მთავრობამ სტრასბურგის სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებას.

მისი განცხადებით, სტრასბურგის სასამართლომ, 17 მოსამართლისგან შემდგარი დიდი პალატის გადაწყვეტილებით, რომელიც საბოლოოა და არ ექვემდებარება გასაჩივრებას, დაადასტურა, რომ:

1. ცხინვალის რეგიონი და აფხაზეთი საქართველოს ტერიტორიის განუყოფელი ნაწილია;

2. საომარი მოქმედებების შედეგად რუსეთმა განახორციელა ცხინვალის რეგიონისა და აფხაზეთის ოკუპაცია - საქართველოს რეგიონების. მაშასადამე, რუსეთის მიერ დღემდე ხორციელდება ამ ტერიტორიების ეფექტური კონტროლი;

3. 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს რუსეთმა განახორციელა ქართველების ეთნიკური წმენდა, რაც დღემდე გრძელდება. სასამართლო თავის გადაწყვეტილებაში იყენებს ტერმინს „ეთნიკური წმენდა“;

4. რუსეთს, როგორც ეფექტური კონტროლისა და ოკუპაციის განმახორციელებელ სახელმწიფოს ეკისრება სამართლებრივი პასუხისმგებლობა მცოცავი ოკუპაციის შედეგებისთვის დე ფაქტო ორგანოების ქმედებების ჩათვლით. ანუ ნებისმიერი ინციდენტისათვის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ თუ ოკუპირებულ რეგიონებში მას შეერაცხება პასუხისმგებლობა. აღსანიშნავია, რომ სასამართლომ განავითარა დამკვიდრებული პრაქტიკა და ეფექტურ კონტროლს პირდაპირ უწოდა „ოკუპაცია“;

5. სასამართლოს სეპარატისტების რუსეთზე დაქვემდებარება ანუ რუსეთის კონტროლი დაადგინა განგრძობადად 2008 წლის ომამდე, ომის განმავლობაში და ომის შემდეგ;

6. ჩვენ მიერ მოთხოვნილი კონვენციის 8 მუხლიდან სასამართლომ ერთადერთი - განათლების უფლების დარღვევა არ დაადგინა, რომელიც საქართველოს მიერ სტრასბურგის სასამართლოში 2018 წელს შეტანილი ახალი, სახელმწიფოთა შორის დავის საგანია. გარდა ამისა, სტრასბურგის სასამართლომ საკუთარი ინიციატივით, დამატებით დაადგინა რუსეთის მიერ კონვენციის 38-ე მუხლის დარღვევა, რომელიც გულისხმობს სასამართლოსთან თანამშრომლობის ვალდებულებას.

7. სასამართლო ფაქტობრივად ამბობს: გადაადგილების თავისუფლების (რაც განსაზღვრულია მე-4 ოქმის მე-2 მუხლით) დარღვევა დღემდე გრძელდება. რუსეთს სასამართლომ პირდაპირ დააკისრა დევნილების უკან დაბრუნების ვალდებულება, რასაც აუცილებლად გამოვიყენებთ აღსრულების ეტაპზე;

8. სასამართლომ ყველა ზემოაღნიშნულ შემთხვევაში, რუსეთის მხრიდან დარღვევა დააგინა ადმინისტრაციული პრაქტიკის სახით, რაც მნიშვნელოვნად აძლიერებს 2018 წელს ჩვენ მიერ შეტანილ სახელმწიფოთაშორის საჩივარს, რომელიც საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ და ოკუპირებულ რეგიონებში განგრძობადი ოკუპაციის შედეგებს და რუსეთის ფედერაციის ადმინისტრაციულ პრაქტიკას ეხება;

9. სასამართლომ, ასევე, ფაქტობრივად თქვა, რომ რუსეთის მხრიდან, სავარაუდოდ, დანაშაულები იქნა ჩადენილი საბრძოლო მოქმედებების აქტიურ ეტაპზე 8-დან 12 აგვისტომდე, რისი გამოძიების ვალდებულება მას ჰქონდა საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის ნორმების შესაბამისად. უფრო მეტიც - სასამართლომ განაცხადა, რომ რუსეთი საქართველოს 2008 წლის მოვლენების და ამ პერიოდში ჩადენილი შესაძლო დანაშაულების ადეკვატურად და ეფექტურად გამოძიების საშუალებას არ აძლევს, რაც ჰააგის სასამართლოს მიერ, მისი იურისდიქციის ფარგლებში, ამ დანაშაულების გამოძიებას და ჩვენს თანამშრომლობას ჰააგის სასამართლოსთან აუცილებლობად აქცევს.

იუსტიციის მინისტრმა განმარტა, თუ როგორ მიაღწია საქართველომ სტრასბურგის სასამართლოში მოპოვებულ ისტორიულ გამარჯვებას.

„სამართლებრივი სტრატეგია ეფუძნებოდა იურისდიქციისა და, შესაბამისად, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის ფარგლებში სტრასბურგის სასამართლოს პრეცედენტული სასამართლო პრაქტიკის ახლებურად გააზრებას და, რაც მთავარია, რუსეთის მხრიდან ადამიანის უფლებების დარღვევების განგრძობადობის დასაბუთებას. შედეგად მივიღეთ ის, რომ სტრასბურგის სასამართლომ გაიზიარა ჩვენი არგუმენტაცია და რუსეთის მხრიდან დარღვევები დაადგინა ადმინისტრაციული პრაქტიკის სახით. ამასთან, სასამართლომ ხაზი გაუსვა, რომ „ადმინისტრაციული პრაქტიკის“ მისეული დეფინიცია არ ეყრდნობა მაინცდამაინც აქტების რაოდენობრივ მახასიათებელს; ჩვენ ვაცნობიერებდით, რომ სტრასბურგის სასამართლო პირველად დადგა დიდი გამოწვევის წინაშე, რასაც წარმოადგენდა ევროპის საბჭოს ორ სახელმწიფოს შორის სამხედრო კონფლიქტისას მომხდარი დარღვევების განსჯა ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის თვალსაზრისით. შესაბამისად, სამართლებრივი სტრატეგია აგებული იყო იმგვარად, რომ გარკვეული გაგებით სასამართლო მაქსიმალურად შეგვებოჭა განხილვის პროცესში ისე, რომ მას ემსჯელა ომის საქმეზე. ამას ემსახურებოდა ის გარემოებაც, რომ 2018 წლის 23 მაისს, სტრასბურგის სასამართლოში ომის საქმეზე გამართული საბოლოო მოსმენიდან 3 თვეში, ახალი სახელმწიფოთაშორისი დავა დავიწყეთ რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ, რომელიც შეეხებოდა 2008 წლის ომის შედეგებს – განგრძობად ადმინისტრაციულ პრაქტიკას საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ და ოკუპირებულ რეგიონებში“, - აღნიშნა იუსტიციის მინისტრმა.

გოჩა ლორთქიფანიძის თქმით, სამართლებრივი სტრატეგიის ნაწილში, განსაკუთრებული აქცენტი გამახვილდა ოკუპაციაზე, ეთნიკურ წმენდასა და დევნილების დაბრუნებაზე.

„სტრასბურგის სასამართლოს მიერ „ოკუპაციის“ ცნების დამკვიდრების თვალსაზრისით, ხელშესახებ შედეგს მივაღწიეთ – სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის პრაქტიკაში პირველად მოხდა, როცა პოლიტიკური და სამართლებრივი გაგება ერთმანეთს შეერწყა და სასამართლომ საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის საფუძველზე მყარად იმსჯელა ოკუპაციის, როგორც სამართლებრივი კატეგორიის, შესახებ. „ოკუპაცია“ გახდა „ეფექტური კონტროლის“ ტოლფარდი და, შესაბამისად, იურისდიქციისა და შემდგომ მხარე-სახელმწიფოსთვის პასუხისმგებლობის შერაცხვის საფუძველი; ეთნიკური წმენდის თვალსაზრისით, შევისწავლეთ და პოზიციებში გავითვალისწინეთ 1994 წლის ეუთო-ს ბუდაპეშტის სამიტის დასკვნები, აფხაზეთში საქართველოს კონფლიქტის თაობაზე გაერო-ს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციები ეთნიკურად მოტივირებული მკვლელობების შესახებ და, რაც მთავარია, აფხაზეთში საქართველოს ეთნიკური წმენდის შესახებ 1996 წელს გაერო-ს ოფიციალურ დოკუმენტად გავრცელებული ანგარიში. სტრასბურგის სასამართლოს მიერ 21 იანვრის გადაწყვეტილებაში კონვენციის ცალკეული მუხლის დარღვევების ქართველების ეთნიკურ წმენდად კვალიფიკაციამ შედეგად მოიტანა ის, რომ ვამტკიცოთ შემდეგი – საერთაშორისო თანამეგობრობის ყველა წევრ-სახელმწიფოს გაუჩნდა სამართლებრივი ვალდებულება, არ აღიაროს საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეში დარღვევით შექმნილი ვითარება აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში. იგივე ეხება დევნილების დაბრუნების უფლებასაც. სტრასბურგის სასამართლო მკაფიოდ აკისრებს დევნილების დაბრუნების ვალდებულებას რუსეთის ფედერაციას და საინტერესოა ის, რომ ამ საკითხის კონტექსტში ახსენებს ჟენევის მოლაპარაკებებს, როგორც პოლიტიკურ ფორუმს, რაც ადასტურებს ჩვენი მიდგომის სისწორეს, როდესაც თავიდანვე ვცდილობდით პოლიტიკურ და სამართლებრივ ფორმატებში პროცესების სინქრონიზება-კოორდინირებას. ამ სამართლებრივ სტრატეგიას ამყარებდა მტკიცებულებათა ერთობლიობა, რომლებიც ჩვენ, კოლეგა უწყებებთან ერთად, მოვიძიეთ და სტრასბურგში წარვადგინეთ“, - აღნიშნა იუსტიციის მინისტრმა.

მოხსენების შემდეგ, გოჩა ლორთქიფანიძემ პარლამენტის წევრების კითხვებს უპასუხა.

ყველა სიახლე

28 თებერვალი 2021, 09:46

COVID19

რომელი შეზღუდვები იხსნება ხვალიდან. დეტალურად

1-ელ მარტს, საქართველოში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით დაწესებული შეზღუდვები კიდევ უფრო შემსუბუქდება. შესაბამისი გადაწყვეტილება უწყებათაშორისმა საკოორდინაციო საბჭომ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ხელმძღვანელობით მიიღო.

28 თებერვალი 2021, 09:37

COVID19

დღე-ღამეში ბრაზილიაში კორონავირუსის 61 602 შემთხვევა დადასტურდა

ბრაზილიის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, გასული დღე-ღამის განმავლობაში, ქვეყანაში კორონავირუსის 61 602 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, 1 386 ადამიანი კი გარდაიცვალა. პანდემიის დაწყებიდან დღემდე, ბრაზილიაში კორონავირუსის 10 517 232 შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 254 221 ადამიანი გარდაიცვალა.

თინა ხიდაშელი

28 თებერვალი 2021, 09:25

COVID19

კორონავირუსით ინფიცირებული თინა ხიდაშელი: ჯოჯოხეთის პირზე ვარ, ყოველი დღე წინაზე მძიმეა

„ყოველ დილით იმედით ვახელ თვალს, რომ მოვიწერო - გადავიარე, მაგრამ ჯერ არ გამოდის. ისევ ჯოჯოხეთის პირზე ვარ რაღაც ძალა ჩასაჩეხად დამდევს, თმაში ჩაჭიდებული. ყოველი ძვალი, კუნთი წაიღო. ყოველი ღამე წინაზე საშინელია, ყოველი დღე - წინაზე მძიმე. ესაა... დათო უკეთაა, დედაც, ბიჭებიც. აქ კალენდარი არ მუშაობს, 10, 12, 14 დღეა უკვე და ჯანგბადი უბრალოდ არ არის. არ ვიცი, საიდან მოვა“ - წერს თინა ხიდაშელი.

28 თებერვალი 2021, 09:13

საზოგადოება

როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოში

სინოპტიკოსები 28 თებერვალს ქუთაისში წვიმას პროგნოზირებენ. დღისით +15 გრადუსია ნავარაუდევი, ღამით კი +3 გრადუსი იქნება. ასევე წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი ოზურგეთში, სადაც დღისით +13 გრადუსია მოსალოდნელი, ღამით კი 0 გრადუსი. ბათუმში დღისით სინოპტიკოსები +13 გრადუსს და წვიმას პროგნოზირებენ, ღამით კი +3 გრადუსი დაფიქსირდება და მოსალოდნელია წვიმა.

28 თებერვალი 2021, 08:59

სპორტი

კალათბურთის ფედერაცია გულშემატკივრებს სანდრო მამუკელაშვილის მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს. ხმის მიცემის ინსტრუქცია

ამერიკის სტუდენტური ლიგის უმაღლეს დივიზიონში, სადაც 32 კონფერენცია და 484 საუნივერსიტეტო გუნდია, საუკეთესო ფორვარდის პოზიციაზე წარდგენილია სანდრო მამუკელაშვილი, სეტონ ჰოლისა და საქართველოს ეროვნული ნაკრების წევრი, რომელიც 21 წლისაა და NCAA-ში თავის ბოლო სეზონს ატარებს. მამუკელაშვილი საშუალოდ 17.8 ქულას, 7.1 მოხსნასა და 3.1 პასს აკეთებს. Big East-ის კონფერენციის მოთამაშეთა რეიტინგში სანდრო პირველ ადგილზეა 81.32 ქულით.

28 თებერვალი 2021, 08:46

COVID19

ბელგია კორონავირუსის მესამე ტალღის ზღვარზეა

ბელგიაში კორონავირუსის ყოველდღიური ახალი შემთხვევებმაც იმატა და იმ პაციენტთა რიცხვიც გაიზარდა, რომელთა საავადყოფოში გადაყვანაც აუცილებელია. საკოორდინაციო საბჭოს ცნობით, ბოლო ერთ კვირაში კორონავირუსის ახალი შემთხვევების 53 % ე.წ. ბრიტანული შტამია. რეპროდუქციული მაჩვენებელი 1 დან 1.12 - მდე გაიზარდა.

შარლ მიშელი

28 თებერვალი 2021, 08:25

პოლიტიკა

დღეს საქართველოს ევროსაბჭოს პრეზიდენტი ეწვევა

ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტი, შარლ მიშელი დღეს საქართველოს ეწვევა. ევროკავშირის საბჭოს განცხადების მიხედვით, ის ოფიციალურ შეხვედრებს ხვალ გამართავს, ხოლო ქვეყანას ორ მარტს დატოვებს. საქართველოში ის პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს და საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს არჩილ თალაკვაძეს შეხვდება. ის ასევე ეწვევა ადმინისტრაციულ სასაზღვრო ხაზს და ოპოზიციის წარმომადგენლებს შეხვდება.

28 თებერვალი 2021, 08:05

სპორტი

კიევის ტურნირის პირველ საფინალო დღეს ქართველმა მოჭიდავეებმა 6 მედალი მოიპოვეს

ტურნირის ჩემპიონები ნუგზარ წურწუმია (55 კგ), ლერი აბულაძე (63 კგ) და აივენგო რიკაძე (82 კგ) გახდნენ, ვერცხლის მედლები შმაგი ბოლქვაძეს (72 კგ) და გიორგი მელიას (97 კგ) ხვდად წილად, ბრინჯაოს მედალს კი რამაზ სილაგავა (55 კგ) დაეუფლა.

28 თებერვალი 2021, 00:55

კულტურა

„სუპერმენის“ ახალ ფილმში მთავარ როლს ფერადკანიანი მსახიობი შეასრულებს

„სუპერმენის“ ახალ ფილმში მთავარ როლს ფერადკანიანი მსახიობი შეასრულებს. ამის შესახებ ინფორმაციას UniLad-ი ავრცელებს. ფილმს Warner Bros. Pictures-ი გადაიღებს, სცენარზე ნოველისტი ტა-ნეჰისი იმუშავებს, ხოლო პროდუსერი კი სავარაუდოდ ჯ.ჯ. აბრამსი იქნება.

ლექსო თამაზაშვილი

28 თებერვალი 2021, 00:49

საზოგადოება

ლექსო თამაზაშვილი ირაკლი ღარიბაშვილის წინააღმდეგ დაწყებულ ცილისმწამებლურ კამპანიაზე საუბრობს

Facebook პოსტში ის წერ, რომ პირი, რომელიც რუს ოლიგარქად მოიხსენიეს, მისი უახლოესი მეგობრის ბიძაა ( მამის ძმა), დაბადებული და გაზრდილი გურჯაანში, საქართველოს მოქალაქე და ჩვენი ქვეყნის ათასობით სხვა მოქალაქის მსგავსად აქვს რუსეთის მოქალაქეობაც.

ირაკლი ღარიბაშვილი

28 თებერვალი 2021, 00:42

პოლიტიკა

ირაკლი ღარიბაშვილი: საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა საქართველოსა და აშშ-ს შორის მტკიცე თანამშრომლობას წარმოადგენს

პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-11 ქვეითი ბატალიონის მიერ სწავლების ჩატარებას პრემიერ-მინისტრი, ირაკლი ღარიბაშვილი Twitter-ზე ეხმაურება.

28 თებერვალი 2021, 00:40

ტაბლოიდი

8 წლის განმავლობაში ერთად მომუშავე დაქალები დები აღმოჩნდნენ

აშშ-ში, 8 წლის განმავლობაში ერთ ბარში მომუშავე დაქალები დები აღმოჩნდნენ. ამის შესახებ გამოცემა The Sun-ი წერს.

საგარეო საქმეთა სამინისტრო

28 თებერვალი 2021, 00:21

ეკონომიკა

„ქართული დიასპორის ეკონომიკური ფორუმი“ ონლაინ ფორმატში გაიმართა

„ქართული დიასპორის ეკონომიკური ფორუმი“ ონლაინ ფორმატში გაიმართა. ღონისძიება საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს, საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, გაეროს მიგრაციის სააგენტოს (IOM) ორგანიზებით და ევროკავშირის მხარდაჭერით ჩატარდა.

28 თებერვალი 2021, 00:11

ტაბლოიდი

კატა რომელიც პატრონმა მარტო დატოვა „ატირდა“. ვიდეო

ვიდეო უსაფრთხოების კამერამ საოცარი მომენტი დააფიქსირდა, „სევდიანი კატა“, რომელიც პატრონმა სახლში მარტო დატოვა კამერაში თვალცრემილიანი იყურება. ამის შესახებ ინფორმაციას UniLad-ი ავრცელებს. ბრიტანული ჯიშის კატის ვიდეომ სოციალური ქსელები დაიპყრო და მილიონობით მოწონება დაიმსახურა.

ბრიტანული შტამი

27 თებერვალი 2021, 23:58

COVID19

ცნობილია, სულ რამდენ ადამიანს დაუდასტურდა საქართველოში კორონავირუსის ბრიტანული შტამი

საქართველოში ე.წ. ბრიტანული შტამი სულ 31 ადამიანს დაუდასტურდა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის, ამირან გამყრელიძის განცხადებით, ქვეყანაში ამ შტამის გავრცელების რისკი არსებობს, თუმცა მას ახალი, განსაკუთრებული გართულებები არ ახასიათებს. გამყრელიძის თქმით, ბაზარზე არსებული ვაქცინები ე.წ. ბრიტანულ შტამზეც მოქმედებენ.

27 თებერვალი 2021, 23:48

ტექნოლოგიები

Toyota იაპონიაში მომავლის ქალაქს აშენებს

​​​​​​​კომოანია Toyota-მ იაპონიაში ჭკვიანი ქალაქის მშენებლობა დაიწყო. ქალაქი ხელოვნური ინტელექტისა და რობოტექნიკის დარგში მოწინავე ტექნოლოგიების გამოსაცდელი პოლიგონი იქნება, - ამის შესახებ Independent წერს.

ნიკოლ ფაშინიანი

27 თებერვალი 2021, 23:18

მსოფლიო

სომხეთის პრემიერმა პრეზიდენტს გენშტაბის მეთაურის გათავისუფლება კიდევ ერთხელ მოსთხოვა

სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა პრეზიდენტ არმენ სარქისიანს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის მეთაურის, ონიკ გასპარიანის გათავისუფლების მოთხოვნით კიდევ ერთხელ მიმართა.

27 თებერვალი 2021, 22:55

მსოფლიო

შავ ზღვაში ნატოს სწავლება დაიწყო

შავი ზღვის პორტ კონსტანცაში ნატოს ეგიდით საერთაშორისო წვრთნა „პოსეიდონ 21“ დაიწყო. ინფორმაციას რუმინეთის სამხედრო-საზღვაო ძალები ავრცელებს. სამხედრო-საზღვაო წვრთნა 6 მარტს დასრულდება.

ამირან გამყრელიძე

27 თებერვალი 2021, 22:43

COVID19

ამირან გამყრელიძე: ძალიან დიდი უსამართლობაა ვაქცინების განაწილებაში, ვაქცინების მესამე მსოფლიო ომია

„ძალიან დიდი კონკურენციაა და პირდაპირ გეტყვით, ძალიან დიდი ბრძოლაა, ვაქცინების მესამე მსოფლიო ომია. დღეს დილით აცრილი იყო მსოფლიოში 227 მილიონი ადამიანი და აქედან ძირითადი ნაწილი, ალბათ 70 პროცენტი მოდის ათ დიდ ქვეყანაზე, დანარჩენ ქვეყნებში ეს გახლავთ მცირე დოზები“, - ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა, ამირან გამყრელიძემ კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინასთან დაკავშირებით განაცხადა.

პეტერ არტურ გოტი

27 თებერვალი 2021, 22:22

მსოფლიო

ნიუ-იორკის მაფიის ბოსი გარდაიცვალა

ჩრდილოეთ კაროლინის ფედერალურ ციხეში ნიუ იორკის მაფიის ბოსად წოდებული პეტერ არტურ გოტი გარდაიცვალა. ამის შესახებ CBS News იტყობინება. 81 წლის განგსტერის გარდაცვალების მიზეზი მძიმე ავადმყოფობა გახდა. პეტერ გოტი გამბინოს მაფიოზურ კლანს სათავეში 2002 წელს, ძმის, ჯონ გოტის გარდაცვალების შემდეგ ჩაუდგა.