imedi /  15 ნოემბერი 2017, 17:55 / სანდო წყარო

დეკანოზის საქმის პროკურორი ნანუაშვილს ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაში ადანაშაულებს

ჯარჯი წიკლაური

ჯარჯი წიკლაური

ე.წ. დეკანოზის საქმის პროკურორი, ჯარჯი წილკაური სახალხო დამცველის მიერ დღეს წარმოდგენილ მონიტორინგის ანგარიშს ეხმაურება და მას არაკომპეტენტურს უწოდებს. პროკურორი უჩა ნანუაშვილს ცრუ ინფორმაციის გავრცელებაშიც ადანაშაულებს.

“აღნიშნული საქმისადმი სახალხო დამცველს თავიდანვე ჰქონდა მიკერძოებული დამოკიდებულება. 
2017 წლის 15 თებერვლიდან 02 მარტამდე პერიოდში იგი შეგნებულად ავრცელებდა ცრუ ინფორმაციას, რომ თითქოს გამოთხოვილი ჰქონდა საქმის მასალები მთავარი პროკურატურიდან და პასუხს ვერ იღებდა, ამავე დროს საჯაროდ აცხადებდა, რომ სახეზე იყო მნიშვნელოვანი დარღვევები, თუმცა მისი მომართვა სისხლის სამართლის საქმეზე ინფორმაციის მოთხოვნის შესახებ საქართველოს პროკურატურაში მხოლოდ 2 მარტს შემოვიდა.

სახალხო დამცველის ღრმა არაკომპეტენტურობაზე მიუთითებს მისი უსაფუძვლო კრიტიკა, რომ ბრალდების მხარემ არ ჩაატარა რიგი საგამოძიებო მოქმედებები და არ მოიპოვა დამატებითი მტკიცებულებები, რასაც თურმე საჭიროდ მიიჩნევდნენ ადვოკატები. სახალხო დამცველს შევახსენებ, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით და ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრაქტიკით გარანტირებულია მხარეთა შეჯიბრებითობის პრინციპი, რაც გულისხმობს დაცვის მხარის სრულ თავისუფლებას, ბრალდების მხარისგან დამოუკიდებლად ჩაატაროს ნებისმიერი საგამოძიებო მოქმედება, ექსპერტიზა და გამოითხოვოს ინფორმაცია. გიორგი მამალაძის ინტერესებს იცავდა 6 ადვოკატი და არცერთ მათგანს არასდროს მოუმართავს პროკურატურისთვის რომელიმე საგამოძიებო მოქმედების ან/და ექსპერტიზის ჩატარების შუამდგომლობით.

აღვნიშნავ, რომ არავის, მათ შორის არც სახალხო დამცველს არ აქვს უფლება ჩაერიოს პროკურორის საქმიანობაში და მიუთითოს მას, თუ რომელი საგამოძიებო მოქმედება უნდა ჩატარდეს და რომელი არა.

უჩა ნანუაშვილმა ბრალდებულის უფლების დარღვევად შეაფასა ის ფაქტი, რომ ადვოკატებს არ მიეცათ შესაძლებლობა მოეპოვებინათ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტის ვიდეოკამერების ჩანაწერები, თუმცა აღნიშნული ინფორმაცია სახალხო დამცველმა მონიტორინგის შედეგებში შეგნებულად წარმოაჩინა დამახინჯებული ფორმით, რადგან სასამართლოს მიერ ადვოკატების შუამდგომლობის არდაკმაყოფილების მიზეზი, პროცესუალური ნორმების დაუცველობასთან ერთად გახდა ის გარემოება, რომ დაცვის მხარემ შუამდგომლობას არ დაურთო მოთხოვნის დასაბუთებისთვის აუცილებელი მტკიცებულებები. 

სახალხო დამცველმა სრულიად დაუსაბუთებლად ეჭვქვეშ დააყენა სასამართლოს განაჩენით დადგენილი ფაქტობრივი გარემოება - გიორგი მამალაძის მხრიდან ციანიდის ფლობის ფაქტი, რადგან საგამოძიებო უწყებამ ამ დრომდე ვერ დაადგინა პირი, ვისგანაც მსჯავრდებულმა ეს ნივთიერება შეიძინა. სავარაუდოდ, სახალხო დამცველი ასევე უწევს მონიტორინგს სხვა სისხლის სამართლის საქმეებს, შესაბამისად მან უნდა იცოდეს, რომ მაგალითად, ადამიანის ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართულ ძალადობრივ დანაშაულებზე, დანაშაულის იარაღის (ცეცხლსასროლი/ცივი იარაღი) წარმომავლობის დადგენის მიუხედავად, გამამტყუნებელი განაჩენი ვერ დადგება ეჭვქვეშ, როდესაც სახეზეა სხვა უტყუარი მტკიცებულებები. სახალხო დამცველის ორმაგ სტანდარტზე მიუთითებს ის ფაქტი, რომ გამოძიებით და სასამართლოს განაჩენით არ არის დადგენილი თუ როდის, სად, ვისგან და რა ვითარებაში შეიძინა გიორგი მამალაძემ ცეცხლსასროლი იარაღი (მსჯავრდებული აღიარებს სსკ-ის 236-ე მუხლით წარდგენილ ბრალდებას), თუმცა სახალხო დამცველი ამ დანაშაულის ჩადენის ფაქტს ეჭვქვეშ არ აყენებს.

სახალხო დამცველის მიკერძოებულობაზე ასევე მეტყველებს 2017 წლის 05 სექტემბერს მის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომ „ციანიდის საქმეზე გამოტანილი გამამტყუნებელი განაჩენით მართლმსაჯულება არ აღსრულდა“. შეგახსენებთ, რომ 05 სექტემბერს გამოქვეყნდა განაჩენის მხოლოდ სარეზოლუციო ნაწილი, რომელიც შეიცავდა გადაწყვეტილებას ბრალდებულის დამნაშავედ ცნობის თაობაზე. მიუხედავად იმისა, რომ განაჩენის სამოტივაციო ნაწილი არ იყო გამოქვეყნებული, უჩა ნანუაშვილმა შეითავსა ზემდგომი სასამართლოს ფუნქცია და წინმსწრებად, სრულიად არაკომპეტენტური შეფასება მისცა ისეთ საკითხებს, რომელიც მხოლოდ სასამართლოს უფლებამოსილებაა.

აღსანიშნავია, რომ გიორგი მამალაძის საქმის განხილვისას უჩა ნანუაშვილი პირადად არ ესწრებოდა სასამართლო სხდომებს, იგი მხოლოდ ორჯერ დაესწრო სასამართლო პროცესს. 

ასევე მსურს ყურადღება გავამახვილოთ სახალხო დამცველის არაკომპეტენტურ შეფასებაზე, რომლის თანახმად მიზანშეუწონელი იყო სასამართლო პროცესების სრულად დახურვა. გაუგებარია სახალხო დამცველის ასეთი პოზიცია, როდესაც საუბარია მესამე პირთა პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის დაცვაზე, რომელთა გასაჯაროვებაც შელახავდა ამ პირთა უფლებებს. სახალხო დამცველის „მონიტორინგის შედეგებში“ აღნიშნულია, რომ თითქოს საქმეში არსებული კონფიდენციალური ინფორმაცია მხოლოდ ერთი სხდომის ფარგლებში იქნა გამოკვლეული, რაც არის სიცრუე, ვინაიდან პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაცია არაერთ სასამართლო სხდომაზე იქნა გაჟღერებული, რასაც ესწრებოდა სახალხო დამცველის წარმომადგენელი და უჩა ნანუაშვილს უნდა ჰქონოდა ამის შესახებ ინფორმაცია. ამავე დროს, სახალხო დამცველს რატომღაც მხედველობიდან გამორჩა სასამართლო პროცესის დახურვის ისეთი საფუძველი, როგორიც არის პროცესის მონაწილეთა უსაფრთხოების დაცვა.

ცალსახად შეიძლება ითქვას, რომ პროცესის დახურვას არ გამოუწვევია ბრალდებულის უფლებების რაიმე ფორმით შეზღუდვა, მას იცავდა ექვსი ადვოკატი, ხოლო შეჯიბრებითობისა და თანასწორობის პრინციპი სრულად იყო რეალიზებული სასამართლოს მიერ. აღნიშნულს ადასტურებს ის უპრეცედენტო ფაქტიც, რომ დახურულ სასამართლო სხდომებს ესწრებოდა სახალხო დამცველის წარმომადგენელი.
სახალხო დამცველი ასევე აცხადებს, რომ „იმ მასალებით, რაც დეკანოზ გიორგი მამალაძის გამამტყუნებელ განაჩენშია მიმოხილული, არ მტკიცდება, რომ რეალურად დანაშაულს ჰქონდა ადგილი.“ აშკარაა, რომ უჩა ნანუაშვილი სცილდება საკუთარი კომპეტენციის ფარგლებს და ღიად იჭრება სასამართლოს უფლებამოსილებაში.

იმედს გამოვთქვამ, რომ მომავალში, უჩა ნანუაშვილი ობიექტურად შეასრულებს კანონით მასზე დაკისრებულ მოთხოვნებს, სრულყოფილად მოისმენს ორივე მხარის პოზიციას, არ შეითავსებს სასამართლოს ფუნქციას და მისი არაკომპეტენტური შეფასებებით, უსაფუძვლო ეჭვს არ შეიტანს სასამართლოს გადაწყვეტილებაში.“, - ნათქვამია პროკურორის განცხადებაში.

ომბუდსმენმა დღეს დეკანოზ გიორგი მამალაძის საქმის მონიტორინგის ანგარიში გამოაქვეყნა. ომბუდსმენის შეფასებით, მიუხედავად საქმის მიმართ მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესისა, გამოძიება და სასამართლო პროცესები საზოგადოებრივი კონტროლის გარეშე წარიმართა.

5 სექტემბერს მოსამართლე ბესიკ ბუგიანაშვილმა დეკანოზ გიორგი მამალაძეს 9 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა. 

გიორგი მამალაძე მკვლელობის მომზადების ბრალდებით თბილისის აეროპორტში 10 თებერვალს დააკავეს. ის ბერლინში მიფრინავდა, სადაც საქართველოს პატრიარქს ოპერაციისთვის ამზადებდნენ. ჟურნალისტმა ირაკლი მამალაძემ პროკურატურას აცნობა, რომ მამა გიორგიმ ციანიდის მოძიებაში დახმარება სთხოვა, რითაც მაღალი იერარქიის სასულიერო პირი უნდა მოეწამლა.

ყველა სიახლე

28 ნოემბერი 2021, 21:40

რეგიონი

თორნიკე რიჟვაძე: მინდა თითოეულ ბათუმელს მივულოცო ჩემპიონობა. დაახლოებით ერთი საუკუნე ელოდებოდა ჩვენი ქალაქი, ჩვენი რეგიონი გამარჯვებას

„ვულოცავ თითოეულ ფეხბურთელს, ეს არის მათი დიდი შრომის შედეგი და ბათუმმა ეს გამარჯვება დაიმსახურა. ვულოცავ „შავი ზღვის პირატებს“ და ყველა გულშემატკივარს. ახალ სტადიონთან, ეს არის ახალი გამარჯვებების დასაწყისი. დარწმუნებული ვარ, როგორც ეროვნული ლიგის ჩემპიონატში, ასევე, საერთაშორისო სარბიელზეც ბათუმის „დინამო“ არაერთხელ გაგვახარებს“, - აღნიშნა რიჟვაძემ.

ტიტე აროშიძე

28 ნოემბერი 2021, 21:20

რეგიონი

ტიტე აროშიძე ოპოზიციას თორნიკე რიჟვაძესა და მისი ოჯახის ბინძური მეთოდებით დისკრედიტაციაში ადანაშაულებს

„ჩანაწერში სახელიც კი არ არის ნახსენები, რომ ვინმემ გამომგზავნა. პირობითად, თორნიკე რიჟვაძის დავალებით ვართ მოსული ან პირობითად - დავით რიჟვაძის დავალებით. სახელიც კი არ ფიგურირებს! რა თქმა უნდა, ეს კიდევ ერთი სპეკულაციაა. დისკრედიტაცია მთავრობის თავმჯდომარისა და მისი ოჯახის, მხოლოდ ძალიან ბინძური მეთოდებით“, - განაცხადა აროშიძემ.

ღარიბაშვილი ხანუკა

28 ნოემბერი 2021, 21:02

საზოგადოება

ირაკლი ღარიბაშვილი: ხანუკა სამეახ! ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს, ხანუქა რწმენის, განახლებისა და სინათლის სიბნელეზე გამარჯვების დღესასწაულია

თბილისის დიდ სინაგოგაში პრემიერ-მინისტრთან ერთად ასევე იმყოფებოდნენ ისრაელის ელჩი საქართველოში რან გიდორი, ისრაელის ყოფილი ელჩი საქართველოში შაფთაი ცური, რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტოს თავმჯდომარე ზაზა ვაშაყმაძე, მსოფლიოს ქართველ ებრაელთა მთავარი რაბინი იაკობ გაგულაშვილი და თბილისის დიდი სინაგოგის რაბინი რახამინ მორდუხაშვილი.

28 ნოემბერი 2021, 20:52

პოლიტიკა

რას ჰყვებიან პოლიტპატიმრები, რომლებიც სასჯელს „ნაცმოძრაობის“ მმართველობის დროს იხდიდნენ

„იმედის კვირა“ „ნაციონალური მოძრაობის“ მმართველობის დროს პოლიტიკური ნიშნით დაკავებულებს შეხვდა. რატომ ვერ იღებდნენ პატიმრები სამედიცინო მომსახურებას და როგორ და რა ფორმებით სჯიდნენ მათ უმიზეზოდ - დეტალები ნახეთ „იმედის კვირის“ სიუჟეტში.

იური ლუცენკო

28 ნოემბერი 2021, 20:48

პოლიტიკა

იური ლუცენკო: სააკაშვილის ერთადერთი პრინციპულობა ნარცისიზმი გახლავთ

„სააკაშვილის ერთადერთი პრინციპულობა ნარცისიზმი გახლავთ. მას ყველაზე მეტად საკუთარი თავი უყვარს - საქართველოზე, უკრაინაზე, მის ახლობლებსა თუ ნათესავებზე მეტადაც. მისთვის მნიშვნელოვანია მხოლოდ მისი წარმატება. ამ მიზნის მისაღწევად კი ყველაფერზეა წამსვლელი. შეუძლია თანხები აიღოს რუსი ოლიგარქებისგან, რომლებმაც უკრაინა გაძარცვეს. იგი მზად იყო დაერღვია არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ უკრაინის კანონები. მისთვის ყველაზე მაღლა არა საქართველო, უკრაინა ან დემოკრატია დგას, არამედ მხოლოდ საკუთარი თავი“, - განაცხადა იური ლუცენკომ.

ნიკა მელია

28 ნოემბერი 2021, 20:14

პოლიტიკა

„იმედის კვირის“ ცნობით, „ნაცმოძრაობაში“ ახალი თავმჯდომარის შესარჩევად კონსულტაციები დაიწყო

ამავე წყაროს ცნობით, გაიჟღერა ნიკა გვარამიას კანდიდატურამაც, თუმცა სააკაშვილს მისთვის ტელემენეჯერზე და ადვოკატობაზე მეტი უფლებების მიცემა მალევე გადააფიქრებინეს. წყარო იმასაც ამბობს, რომ თავად მელია „ლელოში“ წასვლით იმუქრება.

ზაალ ანჯაფარიძე

28 ნოემბერი 2021, 20:10

პოლიტიკა

ზაალ ანჯაფარიძე: მარიამ ჯიშკარიანი სააკაშვილისა და „ნაცმოძრაობის“ მსახურების დაუოკებელმა სურვილმა დაუკრეფავში გადაიყვანა

ექსპერტი ზაალ ანჯაფარიძე სოციალურ ქსელში ცენტრ „ემპათიას“ პრეზიდენტის, მარიამ ჯიშკარიანის შეფასებას ეხმიანება მიხელ სააკაშვილის შესახებ, რომელიც აცხადებს, რომ პატიმარ სააკაშვილს არ აღენიშნება ისეთი ფსიქიკური აშლილობა, რომ ხვალინდელ სასამართლო პროცესზე ვერ წარდგეს.

28 ნოემბერი 2021, 19:39

COVID19

ჩეხეთის კოვიდინფიცირებულმა პრეზიდენტმა ახალი პრემიერი მინის ყუთიდან დანიშნა

77 წლის პრეზიდენტი მწეველია, წარსულში კი ალკოჰოლის აქტიური მომხმარებელია. მას დიაბეტი აქვს. ზემანი ეტლით გადაადგილდება. კორონავირუსით ის საავადმყოფოში დაინფიცირდა, სადაც ის ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში მკურნალობდა.

28 ნოემბერი 2021, 19:31

რეგიონი

დმანისთან ავტოსაგზაო შემთხვევას ერთი ოჯახის 4 წევრი ემსხვერპლა

არსებული ინფორმაციით, ერთმანეთს სატვირთო და მსუბუქი ავტომანქანა შეეჯახა. 4-ვე გარდაცვლილი ერთი ოჯახის წევრები იყვნენ. ადგილზე პოლიციაა მობილიზებული.

ფრენკ ულიამსი

28 ნოემბერი 2021, 19:07

სპორტი

Williams-ის დამფუძნებელი ფრენკ უილიამსი გარდაიცვალა

„ღრმა მწუხარებით ვართ სავსე სერ ფრენკ უილიამსის გარდაცვალების გამო. მისი ცხოვრება ავტოსპორტისადმი სიყვარულით იყო სავსე, მისი მემკვიდრეობა განუზომელია და სამუდამოდ დარჩება „ფორმულა 1“-ის ნაწილად“, - აღნიშნულია „ფორმულა 1“-ის განცხადებაში.

ხატია წილოსანი

28 ნოემბერი 2021, 18:36

პოლიტიკა

ხატია წილოსანი: საქართველოს პარლამენტი მიესალმება და ხელს შეუწყობს ახალგაზრდების მეტ ჩართულობას საპარლამენტო ცხოვრებაში

საქართველოს პარლამენტი მაქსიმალურად შეუწყობს ხელს როგორც ახალგაზრდა პარლამენტარების საქმიანობას და მათი რესურსების მაქსიმალურ გამოყენებას ქვეყნის ინტერესებისა და საუკეთესო საკანონმდებლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებისთვის, ასევე, ახალი, პოტენციური პარლამენტის წევრების მოზიდვასა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას ახალგაზრდების როლთან დაკავშირებით ქვეყნის როგორც კანონშემოქმედებით, ისე აღმასრულებელი ხელისუფლების ზედამხედველობის კუთხით, - ამის შესახებ საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის წევრმა, ხატია წილოსანმა მადრიდში განაცხადა.

28 ნოემბერი 2021, 18:08

COVID19

ნიდერლანდებში „ომიკრონით“ ინფიცირების 13 შემთხვევა გამოვლინდა

ისინი იმ 61 მგზავრს შორის არიან, ვინც ნიდერლანდებში გუშინ ჩაფრინდა და ვისაც COVID-19 დაუდასტურდათ. ინფიცირებულები კარანტინს აეროპორტის მახლობლად მდებარე სასტუმროში გადიან.

28 ნოემბერი 2021, 17:33

სპორტი

ბათუმის „დინამო“ ისტორიაში პირველად საქართველოს ჩემპიონი გახდა⚽🏆

ჩემპიონის ბედი „სამტრედიისა“ და თბილისის „დინამოს“ შეხვედრისას გადაწყდა, რომელიც ფრედ, ანგარიშთ 0-0 დასრულდა.

ზურაბ ქადაგიძე

28 ნოემბერი 2021, 17:04

პოლიტიკა

ზურაბ ქადაგიძე: ელენე ღირსეულად მოიქცა, იშიმშილა კონკრეტული მოთხოვნით, არ მოუთხოვია ფაფები, წვენები, დეპუტატები, ქმარი, ძმა ფსიქოლოგი, ფსიქიატრი და თბილი საწოლი - აქაც გაჯობეს მიხეილ

მიუხედავად ჩემი სიმპათია-ანტიპათიისა ელენე ღირსეულად მოიქცა. იშიმშილა კონკრეტული მოთხოვნით, ზედმეტი სპეკულაციების გარეშე, - წერს სოციალურ ქსელში ანალიტიკოსი ზურაბ ქადაგიძე ელენე ხოშტარიას შიმშილობის შეწყვეტასთან დაკავშირებით.

28 ნოემბერი 2021, 16:59

სპორტი

საქართველოს ქალთა საფეხბურთო ნაკრები მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეოთხე მატჩისთვის ემზადება

საქართველოს ქალთა ეროვნული ნაკრები წლის ბოლო მატჩისთვის ემზადება. გიორგი ჩხაიძის გუნდი 2023 მსოფლიო ჩემპიონატის საკვალიფიკაციო ეტაპის მეოთხე შეხვედრას ირლანდიის წინააღმდეგ სტუმრად გამართავს. ქალთა ეროვნული ნაკრები დუბლინში, დღეს, 20 ფეხბურთელის შემადგენლობით გაემგზავრება.

28 ნოემბერი 2021, 16:51

მსოფლიო

პერუში 7,5 მაგნიტუდის სიმძლავრის მიწისძვრა მოხდა

მიწისძვრის ეპიცენტრი, 112 კილომეტრის სიღრმეზე, ამაზონის რეგიონში დაფიქსირდა, თუმცა ბიძგები დედაქალაქ ლიმასა და მეზობელ ქალაქებშიც იგრძნობოდა. ინფორმაცია ნგრევასა ან დაშავებულების შესახებ ამ ეტაპზე არ გავრცელებულა.

მიგრანტების ბანაკი ჩრდილოეთ ერაყში

28 ნოემბერი 2021, 16:31

მსოფლიო

ბელარუსში ჩასული 1000-ზე მეტი მიგრანტი უკან, ერაყში არსებულ ბანაკში დააბრუნეს

ბელარუსიდან ერაყის მიმართულებით სამი სპეციალური ავიარეისი შესრულდა, რომლებითაც, 1000-ზე მეტი მიგრანტი უკან დააბრუნეს. მათი უმეტესობა ერაყელები, სირიელი ქურთები და იეზიდები არიან, რომელთაც, რეგიონში, ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში მიმდინარე საბრძოლო მოქმედებების გამო დატოვეს საცხოვრებლები.

გია გაბრიჭიძე

28 ნოემბერი 2021, 16:18

პოლიტიკა

გია გაბრიჭიძე ხოშტარიაზე: მისი პროტესტი რადიკალურად განსხვავდება ოდესის ყოფილი გუბერნატორის ე.წ. პროტესტისგან

ელენე ხოშტარიას პროტესტი იყო კონკრეტულად მოტივირებული და თანმიმდევრული. არანაირად არ ჰგავდა ყოფილი გუბერნატორის „პროტესტს“, რომელიც არა ბრძოლა, არამედ ფსიქიური პრობლემების მქონე ადამიანის ჭირვეულობაა, - ასე ეხმიანება ექსპერტი გია გაბრიჭიძე პარტია „დროა“-ს ლიდერის ელენე ხოშტარიას შიმშილობის აქტს და მის შემდგომ პერიოდს.

თამთა მეგრელიშვილი

28 ნოემბერი 2021, 15:57

პოლიტიკა

თამთა მეგრელიშვილი: ელენე ხოშტარიამ მიხეილ სააკაშვილს ყველაფერში აჯობა - როცა მიხეილ სააკაშვილს ნიკანორ მელია, ნიკა გვარამია და მისი გარემოცვა სასიკვდილოდ იმეტებს, ქალის, ელენე ხოშტარიას ქმედება ნამდვილად დასაფასებელია

„ჩემი და ელენე ხოშტარიას პოლიტიკური გემოვნების განსხვავებულობის მიუხედავად, უნდა ვთქვა, რომ მან მიხეილ სააკაშვილს ყველაფერში აჯობა“, - წერს საჯარო მმართველობის დოქტორი თამთა მეგრელიშვილი Facebook-ის საკუთარ გვერდზე.

კახა კუჭავა

28 ნოემბერი 2021, 15:26

პოლიტიკა

კახა კუჭავა: საქართველოს ორი ისტორიული რეგიონი რუსული ოკუპაციის ქვეშაა, ამ რეგიონების მაცხოვრებლები ეთნიკურ ნიადაგზე ძალადობისა და გაუმართლებელი შეზღუდვების მსხვერპლნი არიან

საქართველოს ორი ისტორიული რეგიონი რუსული ოკუპაციის ქვეშაა, ამ რეგიონების მაცხოვრებლებს არ აქვთ წვდომა სათანადო სამედიცინო დახმარებაზე და მათი კანონიერი ინტერესები უხეშად არის იგნორირებული, - ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, კახა კუჭავამ მადრიდში საპარლამენტთაშორისო კავშირის 143-ე ასამბლეაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა.