ინქვიზიცია

დაასრულე ქართული ანდაზა

დაასრულე ქართული ანდაზა

ანდაზები ზეპირსიტყვიერების ჟანრს მიეკუთვნება. ბასრი და ლაკონიური ფრთიანი ფრაზები დროში ნაცად სიბრძნეს ეყრდნობა და გარკვეული თვალსაზრისით, გამოსავალსაც გვთავაზობს. შეამოწმე, როგორ გახსოვს ქართული ანდაზები.

{{quiz.Result.NextQuestion.Title}}

{{quiz.Result.AnsweredQuestionsCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.CorrectAnswersCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.QuizResult.Title}}

{{quiz.Result.QuizResult.Description}}

სხვა ქვიზები