ინქვიზიცია

რა ვიცით აღდგომის შესახებ?

რა ვიცით აღდგომის შესახებ?

- ქრისტე აღდგა!
- ჭეშმარიტად აღდგა!

უდიდესი დღესასწაული სულ მალე დადგება. სინტერესოა, რამდენად ვიცით ქრისტეს აღდგომის ისტორია.

{{quiz.Result.NextQuestion.Title}}

{{quiz.Result.AnsweredQuestionsCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.CorrectAnswersCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.QuizResult.Title}}

{{quiz.Result.QuizResult.Description}}

სხვა ქვიზები