ინქვიზიცია

შეამოწმე, როგორ იცი ქართული ჟარგონი

შეამოწმე, როგორ იცი ქართული ჟარგონი

ჟარგონი ენის ბუნებრივი ნაწილია, მაგრამ ქართული ენა ამ მხრივ მაინცდამაინც მრავალფეროვანი არაა. მაგალითად, სასკოლო ჟარგონი საერთოდ არ გვაქვს, პროფესიული ჟარგონებიც ძირითადად რუსულის ასლია (2000-მდელი ჟარგონი), ან ანგლიციზმია (2000-ების შემდგომი), ანუ აქ ხშირად ბარბარიზმთან გვაქვს საქმე. ქართული ჟარგონი მეტწილად სუბკულტურების „იმედად არის“, ამიტომაც ხშირად რადიკალური და არანორმატიული კონტექსტიც ახლავს.

{{quiz.Result.NextQuestion.Title}}

{{quiz.Result.AnsweredQuestionsCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.CorrectAnswersCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.QuizResult.Title}}

{{quiz.Result.QuizResult.Description}}

სხვა ქვიზები