ინქვიზიცია

რამდენად კარგად იცნობ საქართველოს ძველ, ისტორიულ ქალაქებს?

რამდენად კარგად იცნობ საქართველოს ძველ, ისტორიულ ქალაქებს?

საქართველოს ისტორიაში არაერთი ძველი ქალაქის შესახებ არსებობს ცნობები, რომლებიც ან სახეცვლილი სახელწოდებითაა ან დროთა განმავლობაში ფუნქცია დაკარგა და დღეს სოფლის დასახლებაა, ან კიდევ ზოგიერთი, სადაც ასე ჩქეფდა ცხოვრება, საერთოდ უკვალოდ გაქრა. მოდი, ვახოთ, რამდენად იცი მათ შესახებ. რამდენიმე მათგანი გავიხსენოთ.

{{quiz.Result.NextQuestion.Title}}

{{quiz.Result.AnsweredQuestionsCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.CorrectAnswersCount}}/{{quiz.Result.QuestionsCount}}

{{quiz.Result.QuizResult.Title}}

{{quiz.Result.QuizResult.Description}}

სხვა ქვიზები