IMEDI /  31 მარტი 2021, 00:28 / სანდო წყარო

კრისტიან დანიელსონი აქვეყნებს წინადადებებს, რომელიც მან დღეს საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს შესთავაზა

კრისტიან დანიელსონი აქვეყნებს წინადადებებს, რომელიც მან დღეს საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს შესთავაზა, - ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა ავრცელებს.

„პოლიტიკურ დაინტერესებულ მხარეებთან ცხრადღიანი მოლაპარაკებების შემდეგ, საქართველოში ევროკავშირის მედიატორობით გამართულ დიალოგში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის პირადმა წარმომადგენელმა კრისტიან დანიელსონმა საქართველოსთვის სამომავლო გზასთან დაკავშირებით საქართველოს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს დეტალური წინადადება შესთავაზა.

ეს ძალისხმევა მოჰყვა საქართველოში 1 მარტის ვიზიტისას პრეზიდენტ მიშელის მიერ განახლებულ პოლიტიკურ დიალოგს“, - აღნიშნულია განცხადებაში.

 1. პოლიტიზებულ მართლმსაჯულებად აღქმულ საკითხებზე რეაგირება
 • საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობის ინტერესებიდან გამომდინარე და ამ

შეთანხმების შესრულების მიზნით, ხელისმომწერები ვალდებულებას იღებენ,
რეაგირება მოახდინონ პოლიტიზებულ მართლმსაჯულებად აღქმულ ორ საკითხზე.
კერძოდ, ამ შეთანხმების ხელმოწერიდან ერთი კვირის განმავლობაში, პარლამენტში
წარმოდგენილმა პარტიამ უნდა მოახდინოს ინიცირება კანონისა ამნისტიის შესახებ,
რომელიც 2019 წლის 19 – 21 ივნისის პროტესტებთან დაკავშირებულ ყველა დარღვევასა
და დაკავებას შეეხება.

 • გარდა ამისა, პარლამენტმა რეაგირება უნდა მოახდინოს პოლიტიზებულ

მართლმსაჯულებად აღქმულ საკითხებზე კანონმდებლობის საშუალებით და
(საჭიროების შემთხვევაში) შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები რეგლამენტში, რომ
პარლამენტის წევრის სადეპუტატო იმუნიტეტის მოსახსნელად საჭირო იყოს უბრალო
უმრავლესობაზე მეტი ხმა.

2. ამბიციური საარჩევნო რეფორმა

 • მომავალი საპარლამენტო არჩევნები იქნება სრულად პროპორციული. შემდეგი

ორი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ბარიერი იქნება ბუნებრივიდან 2%-მდე.

 • პარლამენტის არანაკლებ 4 წევრისგან შემდგარი ჯგუფი შეძლებს შექმნას

საპარლამენტო ფრაქცია, რომელშიც შესაძლებელი იქნება დეპუტატების ჩართვა
სხვა პარტიებიდან.

 • პარტიები მხარს დაუჭერენ 2 მარტს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტს

შემდეგი დამატებებით ან შესწორებებით:

 • ადგილობრივი არჩევნები: პროპორციული და მაჟორიტარული მანდატების 4/1

პროპორცია ხუთ დიდ ქალაქში და 2/1 პროპორცია ყველა დანარჩენში. 2.5%
ბარიერი თბილისში, 3% ბარიერი ყველგან თბილისს გარეთ.

 • ცენტრალური საარჩევნო კომისია: 8 პროფესიული და 9 პარტიული წევრი.

პროფესიული წევრები აირჩევა პარლამენტის სრული შემადგენლობის ხმების 2/3-
ით. ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე უნდა იყოს ოპოზიციური პარტიის
წარმომადგენელი.

 • საოლქო საარჩევნო კომისია იგივე პროპორციით დაკომპლექტდება და

პროფესიული წევრების ასარჩევად საჭირო იქნება ცესკოში ხმების 2/3.

 • საუბნო საარჩევნო კომისია იგივე პროპორციით დაკომპლექტდება, მას შემდეგ,

რაც მოხდება საპარლამენტო განხილვა მიზანშეწონილობის შესახებ.
პროფესიული წევრები ინიშნება საოლქო საარჩევნო კომისიების უბრალო
უმრავლესობას +1 ხმით. საუბნო საარჩევნო კომისიის ოქმებს ხელს მოაწერს
მინიმუმ 5 პროფესიული წევრი +1 პოლიტიკური პარტიის წევრი.

 • ცესკოს თავმჯდომარეს პარლამენტი ირჩევს ხმების 2/3-ით.
 • უნდა განისაზღვროს მკაფიო კრიტერიუმები ბიულეტენების გადასათვლელად.

ქვეყნის მასშტაბით უბნების 10%-ის ავტომატური გადათვლის წესი ძალაში რჩება.

 • ცესკოს უფლებამოსილების ქვეშ შეიქმნება მიზნობრივი ჯგუფი, რომელშიც

შევლენ სახალხო დამცველის ოფისისა და მოწვეული, სანდო, მიუკერძოებელი
არჩევნებზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, და ასევე
სანდო ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები, დავების განხილვის
პროცესისითვის და ცესკოსთვის დროული რეკომენდაციების წარსადგენად.
შესაძლებელია, რომ ამ ჯგუფს მიენიჭოს დამატებითი ფუნქციები, როგორიცაა
გადათვლის პროცესში ჩართვა.

 • ვენეციის კომისიის და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის

უფლებების ოფისის (OSCE/ODIHR) 2021 წლის 20 მარტის ერთობლივი დასკვნის
შესაბამისად, რომელიც შეეხება 2021 წლის იანვარში ინიცირებულ ორ
კანონპროექტს (საკანონმდებლო ცვლილებებს პარტიების რეგისტრაციისა და
დაფინანსების შესახებ) და შეთავაზებული ცვლილებები უნდა გადაიხედოს.

3. კანონის უზენაესობა/სასამართლო რეფორმა
ამ საპარლამენტო ვადაში, ფართომასშტაბიანი, ინკლუზიური და ყველა პარტიის
მონაწილეობით შემუშავებული რეფორმების გზაზე პირველი ნაბიჯის გადადგის ნიშნად,
პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ამბიციური სასამართლო რეფორმა, შემდეგი პუნქტების
ჩათვლით:

 • სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის, ანგარიშვალდებულების და

ხარისხის გასაზრდელად, საქართველოს ხელისუფლებამ, 2017 და 2019 წლებში
მიღებული მართლმსაჯულების რეფორმების ორი პაკეტის შესაბამისად:
ა) პირველი ინსტანციის და სააპელაციო სასამართლოებში მოსამართლეების
დანიშვნისას უნდა გაზარდოს გამჭვირვალობა და დამსახურებაზე დაფუძნებული
შერჩევა, განსაკუთრებით მოსამართლეების დასანიშნად კეთილსინდისიერებასა
და კომპეტენციის კრიტერიუმებზე დაფუძნებული წერილობითი დასაბუთების
გამოქვეყნების გზით;
ბ) პარლამენტს უნდა წარუდგინოს კანონპროექტი უზენაეს სასამართლოში
დანიშვნებთან დაკავშირებით, ვენეციის კომისიის 2019 წლის 24 ივნისის
#949/2019 დასკვნის გათვალისწინებით, განსაკუთრებით, რაც ეხება
დანიშვნებისადმი ეტაპობრივ მიდგომას, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ღია
კენჭისყრას და საბჭოს მიერ წარდგენების დასაბუთების საჭიროებას;
გ) უზენაეს სასამართლოში არსებული წესებით დანიშვნებისგან თავი უნდა
შეიკავოს;
დ) მიიღოს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2019 წლის ივნისში
მიღებული გადაწყვეტილების აღმსრულებელი კანონმდებლობა, სასამართლოს
გადაწყვეტილებების გამოსაქვეყნებლად წესების დადგენის გზით.

 • ამავდროულად, უზენაეს სასამართლოში ყველა მიმდინარე დანიშვნა უნდა

შეჩერდეს და ხელახლა დაიწყოს განცხადებების მიღება ახალ კანდიდატებთან
დაკავშირებითაც მას შემდეგ რაც, ახალი კანონი ძალაში შევა.

 • იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სიღრმისეული რეფორმა, რათა გაიზარდოს

გამჭვირვალეობა, კეთილსინდისიერება და ანგარიშვალდებულება, მათ შორის
განისაზღვროს დანიშვნის, შეფასების, დაწინაურების, გადაყვანის,
დისციპლინური გადაწყვეტილებების და დავების საკითხები, რომელიც
გაეგზავნა ვენეციის კომისიის და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და
ადამიანის უფლებების ოფისს (OSCE/ODIHR) განსახილველად და მათი
რეკომენდაციები სრულად უნდა იყოს შესრულებული.

 • რაც შეეხება მომავალ გენერალურ პროკურორებს, საკონსტიტუციო ცვლილებების

განსახორციელებლად აუცილებელი პროცედურების შემდეგ, საჯარო დებატების
ჩათვლით, მხარეები იღებენ ვალდებულებას, განაგრძონ საერთო პოლიტიკური
პოზიციის გაზიარება, რომ შემდეგი გენერალური პროკურორების დანიშვნისთვის
საჭირო იქნება პარლამენტის წევრთა კვალიფიციური უმრავლესობის ხმები, რაც
ფართომასშტაბიან, ყველა პოლიტიკური პარტიის ჩართულობას და მხარდაჭერას
უზრუნველყოფს; ეს დანიშვნები უნდა ჩატარდეს საუკეთესო საერთაშორისო
პრაქტიკის შესაბამისად, გაჭვირვალე, მიუკერძოებელი, დამსახურებაზე
დაფუძნებული დანიშვნების უზრუნველსაყოფად.

 • პარტიები იღებენ ვალდებულებას, განაგრძონ სასამართლო რეფორმა

ინკლუზიური პროცესის საშუალებით, სასამართლო რეფორმის მესამე და მეოთხე
ტალღის ეფექტიანობის შეფასების ჩათვლით. ამ რეფორმების განხორციელების
პროცესში გამოყენებული იქნება საერთაშორისო ექსპერტების რჩევები და
დახმარება, განსაკუთრებით დასანიშნი მოსამართლეების
კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებით.

4. პარლამენტში ძალაუფლების განაწილება

 • პარლამენტის წევრები ოპოზიციური პარტიებიდან უხელმძღვანელებენ ხუთ

კომიტეტს, საიდანაც ორი კომიტეტი შერჩეული იქნება ქვემოთ მოყვანილი
სიიდან:
1. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი
2. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი
3. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი
4. საბიუჯეტო და საფინანსო კომიტეტი
5. საგარეო საქმეთა კომიტეტი

 • პარლამენტის წევრები ოპოზიციური პარტიებიდან დაიკავებენ საპარლამენტო

დელეგაციის თავმჯდომარის 1 პოზიციას იმ საპარლამენტო დელეგაციებში,
რომლებიც საქართველოს წარმოადგენენ შემდეგ საერთაშორისო ფორუმებში:
ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეა, ევროკავშირი–საქართველოს საპარლამენტო
ასოცირების კომიტეტი, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა და ეუთოს
საპარლამენტო ასამბლეა.

 • სამომავლოდ, სხვა პოზიციები განაწილდება ისეთი ინკლუზიური ფორმულის

გამოყენებით, როგორიცაა D'Hondt მეთოდი [რომელიც არაპროპორციულობის
მინიმუმამდე დაყვანისთვის გამოიყენება]

 • პარტიები იზრუნებენ ,,ჟან მონეს დიალოგის“ ფორმატის შექმნაზე

ევროპარლამენტთან.

5. მომავალი არჩევნები
პარტიები მხედველობაში იღებენ ეუთო/ოდირის შეფასებას, რომლის მიხედვით „31
ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები კონკურენტულ გარემოში და ზოგადად ძირითადი
თავისუფლებების დაცვით ჩატარდა. ამის მიუხედავად, ამომრჩევლებზე ზეწოლის შესახებ
ფართოდ გავრცელებული ბრალდებები და მმართველ პარტიასა და სახელმწიფოს შორის
საზღვრის ბუნდოვანება საარჩევნო პროცესის ზოგიერთი ასპექტის მიმართ საზოგადოების
ნდობას ამცირებდა. (...) ფორმალურ საფუძველზე საჩივრების უდიდესი ნაწილის
განხილვაზე სისტემურმა უარის თქმამ საგრძნობლად შეამცირა მათზე ეფექტური
სამართლებრივი რეაგირება.“
პარტიები აღიარებენ, რომ ისინი განსხვავებულად აფასებენ 2020 წლის არჩევნებს და
თანხმდებიან საპარლამენტო მანდატებზე და მონაწილეობაზე მომავალ არჩევნებში,
რომელიც ჩატარდება წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული საარჩევნო რეფორმის
საფუძველზე, საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობისა და წინამდებარე
შეთანხმების განხორციელების ინტერესებიდან გამომდინარე.
2021 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნებისთვის საქართველოს ხელისუფლება
მოითხოვს საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის ჩამოსვლას.

ყველა სიახლე

02 ოქტომბერი 2022, 09:59

საზოგადოება

როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოში 🍂

2 ოქტომბერს ქუთაისში +32 გრადუსია მოსალოდნელი, სინოპტიკოსები უნალექო დღეს ვარაუდობენ, ღამით +20 გრადუსია მოსალოდნელი. ოზურგეთშიც უნალექო დღე იქნება, დღისით +31 გრადუსი დაფიქსირდება, ღამით კი +18 გრადუსია ნავარაუდევი. ბათუმშიც უნალექო დღეა მოსალოდნელი, დღისით ჰაერი +29 გრადუსამდე გათბება, ღამით კი +18 გრადუსი დაფიქსირდება.

02 ოქტომბერი 2022, 09:43

სპორტი

დღეს უმცროსი ბორჯღალოსნები ჩეხეთს დაუპირისპირდებიან 🏉

რაგბის კავშირის ინფორმაციით, უმცროსი ბორჯღალოსნების სამწვრთნელო შტაბმა საქართველოში მიმდინარე 18-წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატის პირველი მატჩისთვის შემადგენლობა დაასახელა.

რეჯეფ თაიფ ერდოღანი

02 ოქტომბერი 2022, 09:21

მსოფლიო

ერდოღანი: თურქეთი აწარმოებს გლობალურ ურთიერთობებს და ეროვნული ინტერესებიდან გამომდინარე მოქმედებს

თურქეთს არ აქვს ფუფუნება ჩაკეტოს, იზოლირდეს გარესამყაროსგან და შორიდან უყუროს თავის რეგიონში განვითარებულ მოვლენებს, ის აწარმოებს გლობალურ ურთიერთობებს, - აცხადებს თურქეთის პრეზიდენტი. თურქეთს არ აქვს ფუფუნება ჩაიკეტოს, იზოლირდეს გარესამყაროსგან და შორიდან უყუროს თავის რეგიონში განვითარებულ მოვლენებს, ის აწარმოებს გლობალურ ურთიერთობებს

02 ოქტომბერი 2022, 08:58

მსოფლიო

პარიზში უკრაინის მხარდამჭერთა მსვლელობა გაიმართა

საფრანგეთის დედაქალაქში, უკრაინის მხარდასაჭერად და რუსეთის აგრესიის წინააღმდეგ, მსვლელობა გაიმართა.

02 ოქტომბერი 2022, 08:50

საზოგადოება

დედაქალაქში „თბილისობის“ დღესასწაული გრძელდება

ორწლიანი პაუზის შემდეგ, „თბილისობის“ დღესასწაული იმართება. სხვადასხვა ღონისძიება რამდენიმე ლოკაციაზე, მთელი დღის განმავლობაში გაიმართება. დედაქალაქის მთავარი დღესასწაულისადმი მიძღვნილი ღონისძიებების ფარგლებში, თბილისის 2022 წლის საპატიო მოქალაქეებიც დაჯილდოვდებიან.

02 ოქტომბერი 2022, 08:32

მსოფლიო

ინდონეზიაში, საფეხბურთო მატჩის შემდეგ მომხდარ დაპირისპირებასა და ჭყლეტას 130-მდე ადამიანი ემსხვერპლა. ვიდეო

ინდონეზიაში, ქვეყნის ორ უდიდეს საფეხბურთო გუნდს შორის გამართულ მატჩს ათობით ადამიანის დაღუპვა მოჰყვა - სტადიონზე დაწყებულ ქაოსსა და ძალადობას, სულ მცირე, 129 ადამიანი ემსხვერპლა, 180 კი დაშავებულია.

ვოლოდიმირ ზელენსკი

02 ოქტომბერი 2022, 08:14

მსოფლიო

ვოლოდიმირ ზელენსკი: ამ კვირაში დონბასში უკრაინის კიდევ უფრო მეტი დროშა გამოჩნდა და მათი რიცხვი გაიზრდება

უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ მორიგი ვიდეომიმართვა გამოაქვეყნა. მისი განცხადებით, აღმოსავლეთ უკრაინაში, კიდევ უფრო მეტ გათავისუფლებულ ქალაქსა და სოფელში აფრიალდება უკრაინული დროშა.

02 ოქტომბერი 2022, 00:32

ტექნოლოგიები

Tesla-მ ჰუმანოიდი რობოტი Optimus-ი წარადგინა, რომელიც 20 000 დოლარი ეღირება

პრეზენტაციაზე მასკმა განაცხადა, რომ რობოტის შექმნას 10 წელზე მეტი დასჭირდა. Tesla იმედოვნებს, რომ შეკვეთებს 3-5 წელში მიიღებს. ბიზნესმენის თქმით, რობოტი 20 000 დოლარი ეღირება.

ირაკლი კობახიძე

01 ოქტომბერი 2022, 23:11

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: კეზერაშვილი, სააკაშვილი, ჭუტა, ხაზარაძე და ა.შ. არიან ჩვენი კულტურისთვის მიუღებელი ფიგურები ქართულ პოლიტიკაში

ქართული კულტურისთვის მიუღებელია ისეთი ადამიანების გავლენა პოლიტიკაზე, როგორიც არის იგივე კეზერაშვილი, სააკაშვილი, ჭუტა, ხაზარაძე და ა.შ. ისინი არიან ჩვენი კულტურისთვის მიუღებელი ფიგურები ქართულ პოლიტიკაში - განაცხადა „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძემ „ქრონიკაში“ დეოლიგარქიზაციის კანონზე საუბრისას.

01 ოქტომბერი 2022, 23:02

რეგიონი

ბათუმმა ტურიზმის „ოსკარი“ მოიპოვა

World Travel Awards“-ის დაჯილდოების ცერემონიალში მონაწილეოვა ბათუმის მერმა არჩილ ჩიქოვანმა, აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარე თინათინ ზოიძემ, მთავრობის დელეგაციის წევრებმა მიიღეს.

01 ოქტომბერი 2022, 22:32

საზოგადოება

„თბილისობა 2022“-ის ფარგლებში, ევროპის მოედანზე გალაკონცერტი გაიმართა

გალაკონცერტში საშემსრულებლო ხელოვნების ცნობილი წარმომადგენლები, მოცეკვავეები და ახალგაზრდა მომღერლები მონაწილეობდნენ.

ირაკლი კობახიძე

01 ოქტომბერი 2022, 22:23

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: დღეს ჩვენი გუნდი ისეთი ერთიანია, როგორც არასდროს. გვქონდა სერიოზული სირთულეები გარკვეულ ეტაპებზე, თუმცა ყველა სირთულე გადავლახეთ

დღეს ჩვენი გუნდი ისეთი ერთიანია, როგორც არასდროს. გვქონდა სერიოზული სირთულეები გარკვეულ ეტაპებზე, თუმცა ყველა სირთულე გადავლახეთ. ვგულისხმობ მაგალითად წინა პრემიერის მმართველობის პერიოდს. დღეს ყველა სირთულე გადალახულია და გუნდი არის ძალიან ძლიერი და ერთიანი, რაც საბოლოო ჯამში, ძალიან დადებითად აისახება მთლიანად პოლიტიკური სისტემის განვითარებაზე, - ამის შესახებ პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე, ირაკლი კობახიძემ „ქრონიკაში“ განაცხადა.

ვიქტორ წილოსანი

01 ოქტომბერი 2022, 22:09

საზოგადოება

ვიქტორ წილოსანი თბილისში საცობებზე: დღეის მდგომარეობით ქალაქში 20 პრობლემური კვანძი გვაქვს და აქედან 7 ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მოდის

ჩვენ ახლა, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის რეფორმის იმ მეორე ეტაპზე ვართ, რომელიც გულისხმობს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აჩქარებას, მოლოდინის დროების შემცირებასა და ასევე გადაჭედილი ავტობუსების შემსუბუქებას მოქალაქეებისთვის და მეორე მხრივ ჩვენ ვებრძვით იმ პროცესს, რაც გულისხმობს ინფრასტრუქტურულ პროექტებს, - ამის შესახებ ტრანსპორტისა და ურბანული განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელმა, ვიქტორ წილოსანმა „ქრონიკაში“ განაცხადა.

ირაკლი კობახიძე

01 ოქტომბერი 2022, 21:56

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: სინამდვილეში თუ სადმეა საქართველოში კლანი, ეს არის პირველ რიგში NGO-ბი

ნებისმიერი სფერო რომ ავიღოთ, გირაოს შეფარდება, ჯარიმების შეფარდება, სტატისტიკა გაუმჯობესებულია - ზოგიერთ შემთხვევაში 3-ჯერ, 3-ჯერ, 6-ჯერ, 8-ჯერ და 21-ჯერაც კი. ეს სტატისტიკა მეტყველებს იმაზე, რომ სისტემური პრობლემებია აღმოფხვრილი, - ამის შესახებ პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე, ირაკლი კობახიძემ „ქრონიკაში“ განაცხადა.

ირაკლი კობახიძე

01 ოქტომბერი 2022, 21:50

რეგიონი

ირაკლი კობახიძე სენაკის საკრებულოს შუალედური არჩევნების წინასწარ შედეგებზე: ამ გამარჯვებით ჩვენ ვახერხებთ სენაკის მუნიციპალიტეტში მყარი უმრავლესობის ჩამოყალიბებას

ვერც ერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ ვერ გაბედა კანდიდატურის დასახელება, იქიდან გამომდინარე, რომ ისინი ძალიან კარგად ხედავენ საერთო ფონს, საზოგადოების განწყობას და აქედან გამომდინარე გამარჯვება იოლად მოვიპოვეთ, - ასე გამოეხმაურა „ქრონიკის“ ეთერში პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე, ირაკლი კობახიძე სენაკის საკრებულოს შუალედურ არჩევნების წინასწარ შედეგებს.

ირაკლი კობახიძე

01 ოქტომბერი 2022, 21:34

ეკონომიკა

ირაკლი კობახიძე: 2012 წელს ჩვენი ეკონომიკა 27 მილიარდი ლარი იყო, ამ წლის ბოლოს კი 72 მილიარდი ლარი იქნება

„2012 წელს ჩვენი ეკონომიკა საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში იყო. 27 მილიარდი ლარი იყო ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკა. ამ წლის ბოლოს კი იქნება 72 მილიარდი ლარი, რაც ბიუჯეტზეც და გადასახადებზეც აისახება. ეს მაჩვენებელი უფრო მეტი იქნებოდა, რომ არა ორი კრიზისი, რომელიც ჩვენ თავს დაგვატყდა ამ 10 წლის განმავლობაში. პირველი იყო 2015 წლის საყოველთაო კრიზისი, რომელიც ევროპის კონტინენტზე იყო განსაკუთრებით საგრძნობი, რაც მოყვა უკრაინის წინა ომს და მეორე იყო პანდემია. ამის მიუხედავად ჩვენ 27 მილიარდი ლარიდან ავედით 72 მილიარდ ლარზე. ეს არის მსოფლიო ბანკისა და სავალუტო ფონდის მონაცემები“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

01 ოქტომბერი 2022, 21:07

პოლიტიკა

წინასწარი შედეგებით, სენაკის საკრებულოს შუალედურ არჩევნებზე ხმათა 96,68% ზაზა ყურაშვილმა მიიღო, 3,32 % კი - მამუკა ტუსკაძემ

სენაკში კენჭისყრის პროცესი დასრულდა. როგორც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გამართულ ბრიფინგზე ცესკოს პრეს-სპიკერმა ნათია იოსელიანმა განაცხადა, საპილოტე რეჟიმში ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით კენჭისყრის პროცესი წარმატებით განხორციელდა.

ირაკლი კობახიძე

01 ოქტომბერი 2022, 21:06

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: ჩვენთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ არ მოხდეს ბელარუსის სახელმწიფოსა და ხელისუფლების მიერ აფხაზეთის ე.წ. დამოუკიდებლობის აღიარება

რასაც ოპოზიცია გვთავაზობს არის მიმართული სწორედ იქითკენ, რომ ბელარუსმა აღიაროს აფხაზეთის ე.წ. დამოუკიდებლობა და რა თქმა უნდა ამას არცერთ შემთხვევაში არ გავყვებით“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

ირაკლი კობახიძე

01 ოქტომბერი 2022, 21:01

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: ჩვენი მხრიდან 12-ვე პუნქტი აბსოლუტურად პირნათლად შესრულდება

ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისთვის, რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ შესრულდეს 12-ვე პუნქტი, რომელიც შემოთავაზებულია ევროკომისიის მიერ და ზაფხულშიც კი ძალიან ინტენსიურად მუშაობდა პარლამენტი ამ კუთხით, მთლიანად ხელისუფლება და დღეს კიდევ უფრო ინტენსიურია ეს პროცესი. ჩვენი მხრიდან აბსოლუტურად პირნათლად შესრულდება 12-ვე პუნქტი, - ამის შესახებ პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე, ირაკლი კობახიძემ „ქრონიკაში“ განაცხადა.

ირაკლი კობახიძე

01 ოქტომბერი 2022, 20:47

პოლიტიკა

ირაკლი კობახიძე: სააკაშვილმა მოაწერა ხელი კანონს, რითაც აღდგა გამსახურდიას დროს გაუქმებული სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრები

წინა ხელისუფლებების შედეგი იყო ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია. ასევე რუსეთს მიყიდეს სტრატეგიული ობიექტები. კომუნალური მომსახურება ფაქტობრივად მთლიანად რუსულ ხელში იყო 2012 წლამდე. ვანო მერაბიშვილმა თქვა, რომ რუსულ ფულს სუნი არ ჰქონდა - ეს იყო მათი პოლიტიკა, - ამის შესახებ პარტია „ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე, ირაკლი კობახიძემ „ქრონიკაში“ განაცხადა.