IMEDI /  31 მარტი 2021, 00:28 / სანდო წყარო

კრისტიან დანიელსონი აქვეყნებს წინადადებებს, რომელიც მან დღეს საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს შესთავაზა

კრისტიან დანიელსონი აქვეყნებს წინადადებებს, რომელიც მან დღეს საქართველოს პოლიტიკურ პარტიებს შესთავაზა, - ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა ავრცელებს.

„პოლიტიკურ დაინტერესებულ მხარეებთან ცხრადღიანი მოლაპარაკებების შემდეგ, საქართველოში ევროკავშირის მედიატორობით გამართულ დიალოგში ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის პირადმა წარმომადგენელმა კრისტიან დანიელსონმა საქართველოსთვის სამომავლო გზასთან დაკავშირებით საქართველოს პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს დეტალური წინადადება შესთავაზა.

ეს ძალისხმევა მოჰყვა საქართველოში 1 მარტის ვიზიტისას პრეზიდენტ მიშელის მიერ განახლებულ პოლიტიკურ დიალოგს“, - აღნიშნულია განცხადებაში.

 1. პოლიტიზებულ მართლმსაჯულებად აღქმულ საკითხებზე რეაგირება
 • საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობის ინტერესებიდან გამომდინარე და ამ

შეთანხმების შესრულების მიზნით, ხელისმომწერები ვალდებულებას იღებენ,
რეაგირება მოახდინონ პოლიტიზებულ მართლმსაჯულებად აღქმულ ორ საკითხზე.
კერძოდ, ამ შეთანხმების ხელმოწერიდან ერთი კვირის განმავლობაში, პარლამენტში
წარმოდგენილმა პარტიამ უნდა მოახდინოს ინიცირება კანონისა ამნისტიის შესახებ,
რომელიც 2019 წლის 19 – 21 ივნისის პროტესტებთან დაკავშირებულ ყველა დარღვევასა
და დაკავებას შეეხება.

 • გარდა ამისა, პარლამენტმა რეაგირება უნდა მოახდინოს პოლიტიზებულ

მართლმსაჯულებად აღქმულ საკითხებზე კანონმდებლობის საშუალებით და
(საჭიროების შემთხვევაში) შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები რეგლამენტში, რომ
პარლამენტის წევრის სადეპუტატო იმუნიტეტის მოსახსნელად საჭირო იყოს უბრალო
უმრავლესობაზე მეტი ხმა.

2. ამბიციური საარჩევნო რეფორმა

 • მომავალი საპარლამენტო არჩევნები იქნება სრულად პროპორციული. შემდეგი

ორი საპარლამენტო არჩევნებისთვის ბარიერი იქნება ბუნებრივიდან 2%-მდე.

 • პარლამენტის არანაკლებ 4 წევრისგან შემდგარი ჯგუფი შეძლებს შექმნას

საპარლამენტო ფრაქცია, რომელშიც შესაძლებელი იქნება დეპუტატების ჩართვა
სხვა პარტიებიდან.

 • პარტიები მხარს დაუჭერენ 2 მარტს პარლამენტში წარდგენილ კანონპროექტს

შემდეგი დამატებებით ან შესწორებებით:

 • ადგილობრივი არჩევნები: პროპორციული და მაჟორიტარული მანდატების 4/1

პროპორცია ხუთ დიდ ქალაქში და 2/1 პროპორცია ყველა დანარჩენში. 2.5%
ბარიერი თბილისში, 3% ბარიერი ყველგან თბილისს გარეთ.

 • ცენტრალური საარჩევნო კომისია: 8 პროფესიული და 9 პარტიული წევრი.

პროფესიული წევრები აირჩევა პარლამენტის სრული შემადგენლობის ხმების 2/3-
ით. ცესკოს თავმჯდომარის მოადგილე უნდა იყოს ოპოზიციური პარტიის
წარმომადგენელი.

 • საოლქო საარჩევნო კომისია იგივე პროპორციით დაკომპლექტდება და

პროფესიული წევრების ასარჩევად საჭირო იქნება ცესკოში ხმების 2/3.

 • საუბნო საარჩევნო კომისია იგივე პროპორციით დაკომპლექტდება, მას შემდეგ,

რაც მოხდება საპარლამენტო განხილვა მიზანშეწონილობის შესახებ.
პროფესიული წევრები ინიშნება საოლქო საარჩევნო კომისიების უბრალო
უმრავლესობას +1 ხმით. საუბნო საარჩევნო კომისიის ოქმებს ხელს მოაწერს
მინიმუმ 5 პროფესიული წევრი +1 პოლიტიკური პარტიის წევრი.

 • ცესკოს თავმჯდომარეს პარლამენტი ირჩევს ხმების 2/3-ით.
 • უნდა განისაზღვროს მკაფიო კრიტერიუმები ბიულეტენების გადასათვლელად.

ქვეყნის მასშტაბით უბნების 10%-ის ავტომატური გადათვლის წესი ძალაში რჩება.

 • ცესკოს უფლებამოსილების ქვეშ შეიქმნება მიზნობრივი ჯგუფი, რომელშიც

შევლენ სახალხო დამცველის ოფისისა და მოწვეული, სანდო, მიუკერძოებელი
არჩევნებზე სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, და ასევე
სანდო ადგილობრივი და საერთაშორისო ექსპერტები, დავების განხილვის
პროცესისითვის და ცესკოსთვის დროული რეკომენდაციების წარსადგენად.
შესაძლებელია, რომ ამ ჯგუფს მიენიჭოს დამატებითი ფუნქციები, როგორიცაა
გადათვლის პროცესში ჩართვა.

 • ვენეციის კომისიის და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის

უფლებების ოფისის (OSCE/ODIHR) 2021 წლის 20 მარტის ერთობლივი დასკვნის
შესაბამისად, რომელიც შეეხება 2021 წლის იანვარში ინიცირებულ ორ
კანონპროექტს (საკანონმდებლო ცვლილებებს პარტიების რეგისტრაციისა და
დაფინანსების შესახებ) და შეთავაზებული ცვლილებები უნდა გადაიხედოს.

3. კანონის უზენაესობა/სასამართლო რეფორმა
ამ საპარლამენტო ვადაში, ფართომასშტაბიანი, ინკლუზიური და ყველა პარტიის
მონაწილეობით შემუშავებული რეფორმების გზაზე პირველი ნაბიჯის გადადგის ნიშნად,
პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს ამბიციური სასამართლო რეფორმა, შემდეგი პუნქტების
ჩათვლით:

 • სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობის, ანგარიშვალდებულების და

ხარისხის გასაზრდელად, საქართველოს ხელისუფლებამ, 2017 და 2019 წლებში
მიღებული მართლმსაჯულების რეფორმების ორი პაკეტის შესაბამისად:
ა) პირველი ინსტანციის და სააპელაციო სასამართლოებში მოსამართლეების
დანიშვნისას უნდა გაზარდოს გამჭვირვალობა და დამსახურებაზე დაფუძნებული
შერჩევა, განსაკუთრებით მოსამართლეების დასანიშნად კეთილსინდისიერებასა
და კომპეტენციის კრიტერიუმებზე დაფუძნებული წერილობითი დასაბუთების
გამოქვეყნების გზით;
ბ) პარლამენტს უნდა წარუდგინოს კანონპროექტი უზენაეს სასამართლოში
დანიშვნებთან დაკავშირებით, ვენეციის კომისიის 2019 წლის 24 ივნისის
#949/2019 დასკვნის გათვალისწინებით, განსაკუთრებით, რაც ეხება
დანიშვნებისადმი ეტაპობრივ მიდგომას, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში ღია
კენჭისყრას და საბჭოს მიერ წარდგენების დასაბუთების საჭიროებას;
გ) უზენაეს სასამართლოში არსებული წესებით დანიშვნებისგან თავი უნდა
შეიკავოს;
დ) მიიღოს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ 2019 წლის ივნისში
მიღებული გადაწყვეტილების აღმსრულებელი კანონმდებლობა, სასამართლოს
გადაწყვეტილებების გამოსაქვეყნებლად წესების დადგენის გზით.

 • ამავდროულად, უზენაეს სასამართლოში ყველა მიმდინარე დანიშვნა უნდა

შეჩერდეს და ხელახლა დაიწყოს განცხადებების მიღება ახალ კანდიდატებთან
დაკავშირებითაც მას შემდეგ რაც, ახალი კანონი ძალაში შევა.

 • იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სიღრმისეული რეფორმა, რათა გაიზარდოს

გამჭვირვალეობა, კეთილსინდისიერება და ანგარიშვალდებულება, მათ შორის
განისაზღვროს დანიშვნის, შეფასების, დაწინაურების, გადაყვანის,
დისციპლინური გადაწყვეტილებების და დავების საკითხები, რომელიც
გაეგზავნა ვენეციის კომისიის და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და
ადამიანის უფლებების ოფისს (OSCE/ODIHR) განსახილველად და მათი
რეკომენდაციები სრულად უნდა იყოს შესრულებული.

 • რაც შეეხება მომავალ გენერალურ პროკურორებს, საკონსტიტუციო ცვლილებების

განსახორციელებლად აუცილებელი პროცედურების შემდეგ, საჯარო დებატების
ჩათვლით, მხარეები იღებენ ვალდებულებას, განაგრძონ საერთო პოლიტიკური
პოზიციის გაზიარება, რომ შემდეგი გენერალური პროკურორების დანიშვნისთვის
საჭირო იქნება პარლამენტის წევრთა კვალიფიციური უმრავლესობის ხმები, რაც
ფართომასშტაბიან, ყველა პოლიტიკური პარტიის ჩართულობას და მხარდაჭერას
უზრუნველყოფს; ეს დანიშვნები უნდა ჩატარდეს საუკეთესო საერთაშორისო
პრაქტიკის შესაბამისად, გაჭვირვალე, მიუკერძოებელი, დამსახურებაზე
დაფუძნებული დანიშვნების უზრუნველსაყოფად.

 • პარტიები იღებენ ვალდებულებას, განაგრძონ სასამართლო რეფორმა

ინკლუზიური პროცესის საშუალებით, სასამართლო რეფორმის მესამე და მეოთხე
ტალღის ეფექტიანობის შეფასების ჩათვლით. ამ რეფორმების განხორციელების
პროცესში გამოყენებული იქნება საერთაშორისო ექსპერტების რჩევები და
დახმარება, განსაკუთრებით დასანიშნი მოსამართლეების
კეთილსინდისიერებასთან დაკავშირებით.

4. პარლამენტში ძალაუფლების განაწილება

 • პარლამენტის წევრები ოპოზიციური პარტიებიდან უხელმძღვანელებენ ხუთ

კომიტეტს, საიდანაც ორი კომიტეტი შერჩეული იქნება ქვემოთ მოყვანილი
სიიდან:
1. საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტი
2. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი
3. ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტი
4. საბიუჯეტო და საფინანსო კომიტეტი
5. საგარეო საქმეთა კომიტეტი

 • პარლამენტის წევრები ოპოზიციური პარტიებიდან დაიკავებენ საპარლამენტო

დელეგაციის თავმჯდომარის 1 პოზიციას იმ საპარლამენტო დელეგაციებში,
რომლებიც საქართველოს წარმოადგენენ შემდეგ საერთაშორისო ფორუმებში:
ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეა, ევროკავშირი–საქართველოს საპარლამენტო
ასოცირების კომიტეტი, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა და ეუთოს
საპარლამენტო ასამბლეა.

 • სამომავლოდ, სხვა პოზიციები განაწილდება ისეთი ინკლუზიური ფორმულის

გამოყენებით, როგორიცაა D'Hondt მეთოდი [რომელიც არაპროპორციულობის
მინიმუმამდე დაყვანისთვის გამოიყენება]

 • პარტიები იზრუნებენ ,,ჟან მონეს დიალოგის“ ფორმატის შექმნაზე

ევროპარლამენტთან.

5. მომავალი არჩევნები
პარტიები მხედველობაში იღებენ ეუთო/ოდირის შეფასებას, რომლის მიხედვით „31
ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები კონკურენტულ გარემოში და ზოგადად ძირითადი
თავისუფლებების დაცვით ჩატარდა. ამის მიუხედავად, ამომრჩევლებზე ზეწოლის შესახებ
ფართოდ გავრცელებული ბრალდებები და მმართველ პარტიასა და სახელმწიფოს შორის
საზღვრის ბუნდოვანება საარჩევნო პროცესის ზოგიერთი ასპექტის მიმართ საზოგადოების
ნდობას ამცირებდა. (...) ფორმალურ საფუძველზე საჩივრების უდიდესი ნაწილის
განხილვაზე სისტემურმა უარის თქმამ საგრძნობლად შეამცირა მათზე ეფექტური
სამართლებრივი რეაგირება.“
პარტიები აღიარებენ, რომ ისინი განსხვავებულად აფასებენ 2020 წლის არჩევნებს და
თანხმდებიან საპარლამენტო მანდატებზე და მონაწილეობაზე მომავალ არჩევნებში,
რომელიც ჩატარდება წინამდებარე დოკუმენტით განსაზღვრული საარჩევნო რეფორმის
საფუძველზე, საქართველოს პოლიტიკური სტაბილურობისა და წინამდებარე
შეთანხმების განხორციელების ინტერესებიდან გამომდინარე.
2021 წლის ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნებისთვის საქართველოს ხელისუფლება
მოითხოვს საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიის ჩამოსვლას.

ყველა სიახლე

კახა კალაძე

14 ივნისი 2021, 00:12

საზოგადოება

კახა კალაძე გარდაცვლილ ძმაზე: სანამ ვცოცხლობ, ყოველთვის ჩემს გულში იქნება

„ამ თემაზე საუბარი არ მიყვარს, რადგან ეს არის ჭრილობა, რომელიც სანამ ვცოცხლობ, ყოველთვის ჩემს გულში იქნება. ამ ყველაფრის გადატანა ძალიან მძიმე იყო ჩემთვის, დედაჩემისთვის, მამაჩემისთვის, ოჯახისთვის. მე პირადად შევძელი ჩემს თავში მომენახა ძალა, რომ ჩემი მშობლებისთვის ცხოვრების სტიმული მიმეცა. ყოველთვის ვამბობ და ახლაც ვიტყვი, მე რომ თავი დამეხარა ამ პრობლემის წინაშე და თუნდაც ჩემი კარიერის გაგრძელება ვერ მომეხერხებინა, ვერ მომეხერხებინა, რომ წარმატებული ვყოფილიყავი, ეს ჩემი ოჯახისთვის, მშობლებისთვის, კიდევ უფრო დიდი ტრაგედია იქნებოდა. ისინი ამ ტრაგედიის შემდეგ ჩემი წარმატებით ცხოვრობენ და ცოცხლობენ“, - განაცხადა კალაძემ.

კახა კალაძე

14 ივნისი 2021, 00:03

საზოგადოება

კახა კალაძე მშობლებზე: თუ რაიმე წარმატებას მივაღწიე სპორტში, ცხოვრებაში, ამ ადამიანების გვერდით დგომითა და მხარდაჭერით მოხდა ეს ყველაფერი

„დღეს გულწრფელად, ადამიანურად ამ ორი ადამიანის ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ თუ რაიმე წარმატებას მივაღწიე სპორტში, ცხოვრებაში, ამ ადამიანების გვერდით დგომითა და მხარდაჭერით მოხდა ეს ყველაფერი, რასაც ალბათ ვერასდროს გადავიხდი“, - განაცხადა კალაძემ.

კახა კალაძე

13 ივნისი 2021, 23:50

საზოგადოება

კახა კალაძე: სამტრედიაში მითხრეს, რომ ჩემგან ფეხბურთელი არ დადგებოდა

„როდესაც წამოვიზარდე, გარდატეხის ასაკში ვიყავი, დაახლოებით 14-15 წლის. სამტრედიაში მითხრეს, რომ ჩემგან ფეხბურთელი არ დადგებოდა და კარგი იქნებოდა, თუ ამ საქმიანობას შევეშვებოდი. ბავშვისთვის ეს ძალიან დამთრგუნველი იყო. როდესაც მთელი გულით მონდომებული ხარ და ოცნებობ იმაზე, რომ ფეხბურთელი გამოხვიდე, ეს ჩემთვის ძალიან მძიმე მოსასმენი იყო.

კახა კალაძე

13 ივნისი 2021, 23:46

საზოგადოება

როგორს ხედავს კახა კალაძე მომავლის თბილისს

„მომავლის თბილისი მინდა იყოს დედაქალაქი, სადაც ყველა თაობის ადამიანს ეცხოვრება კომფორტულად: ბავშვს, ახალგაზრდას, მოხუცებულს. ყველასთვის უნდა იყოს კომფორტული. ქალაქი, სადაც გამართულია ინფრასტრუქტურა, სადაც არის ეკოლოგიურად სუფთა, ძალიან ბევრი რეკრეაციული სივრცე, მწვანე ზონები, გამართული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. როდესაც ვსაუბრობ კომფორტზე ეს ყველაფერს მოიცავს და ძალიან დიდი ჟინი და სურვილი მაქვს ასეთი ქალაქი შევქმნათ მომდევნო წლების განმავლობაში“, - განაცხადა კალაძემ.

კახა კალაძე

13 ივნისი 2021, 23:40

პოლიტიკა

იყრის თუ არა თბილისის მერის პოსტზე კენჭს ხელმეორედ კახა კალაძე

მყავს ახალგაზრდების ძალიან დიდი გუნდი, ვინც ჩემთან ერთად ამ სამი წლის განმავლობაში მაქსიმალურად ცდილობს და ვაკეთებთ საქმეს, რათა რადიკალურად შევცვალოთ, ქალაქში არსებული ვითარება, - ამის შესახებ პარტია „ქართული ოცნების“ გენერალურმა მდივანმა კახა კალაძემ გადაცემაში „ნოესთან“ განაცხადა. კითხვაზე, იყრის თუ არა კენჭს მეორედ კახა კალაძე, მან განაცხადა, რომ ამაზე საუბარი ჯერ ადრეა.

კახა კალაძე

13 ივნისი 2021, 23:36

საზოგადოება

კახა კალაძე: ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ხალხს დავამახსოვრდე როგორც კარგი და მზრუნველი მერი

„როდესაც ამირჩიეს, 2017 წელს, მაშინ ერთ-ერთ ინტერვიუში ვთქვი და აბსოლუტურად გულწრფელი სიტყვები იყო, რომ როდესაც დავამთავრებ ჩემს საქმიანობას, ძალიან დიდი სურვილი მაქვს იმის, რომ ქალაქის მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა თქვას, რომ კახა კარგი მერი იყო. გულწრფელად ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ხალხს მართლა დავამახსოვრდე როგორც კარგი და მზრუნველი მერი“, - განაცხადა კალაძემ.

ირაკლი კობახიძე და კახა კალაძე

13 ივნისი 2021, 23:11

პოლიტიკა

კახა კალაძე ირაკლი კობახიძესთან დაპირისპირებაზე: ეს არის ძალიან დიდი ტყუილები, ჭორები

„ეს არის ძალიან დიდი ტყუილები, ჭორები, მიზანმიმართული და კონკრეტულად ხდება ოპოზიციური ტელევიზიების მხრიდან, რომ საზოგადოებაში შექმნან განცდა, თითქოს მმართველ გუნდში არის დაპირისპირება. თვითონ იგონებენ ჯერ სისულელეს, შემდეგ მოდიან, გისვამენ კითხვას და შენ ვალდებული ხარ უპასუხო. აი ეს არის“, - განაცხადა კალაძემ.

კახა კალაძე

13 ივნისი 2021, 22:51

საზოგადოება

კახა კალაძე 13 ივნისის მოვლენებზე: უმძიმესი დღეები იყო, მაგრამ ახალგაზრდების ჩართულობამ პირადად მე დიდი სტიმული მომცა

„უშუალოდ ადგილზე ვიმყოფებოდი და ძალიან კარგად მახსოვს თუ რა ხდებოდა იმ დროს, განსაკუთრებით სვანიძის ქუჩაზე, სადაც ძალიან ბევრი ადამიანი ცხოვრობს. უმძიმესი მდგომარეობა იყო რამდენიმე დღის განმავლობაში. სრული შოკი. უძლური გახდა დედაქალაქი, მისი მოსახლეობა ამ პრობლემის წინაშე. თუმცა ამ უბედურების ფონზე, მეორე დღეს ყველაზე მთავარი და მნიშვნელოვანი რაც იყო და რაც მესიამოვნა, ეს იყო როდესაც გამოჩნდა ახალგაზრდების ძალიან დიდი არმია - ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეები, ამ ქალაქზე შეყვარებული ადამიანები“, - განაცხადა კალაძემ.

ნაფტალი ბენეტი

13 ივნისი 2021, 22:37

მსოფლიო

ისრაელის პარლამენტმა ქვეყნის ახალი მთავრობა დაამტკიცა

ბენეტი პრემიერის პოსტზე 2023 წლის სექტემბრამდე დაიკავეს, შემდეგ კი ძალაუფლებას 2 წლით ცენტრისტების ლიდერს, იეშ ატიდს გადასცემს. ნეთანიაჰუ პარტია „ლიკუდის“ თავმჯდომარედ დარჩება და ისრაელის ოპოზიციის ლიდერი გახდება.

მერაბ ბოლქვაძე

13 ივნისი 2021, 22:30

საზოგადოება

მერაბ ბოლქვაძე: მწვანე ქალაქის კონცეფციით თბილისში დამატებით რეკრეაციული სივრცეები უნდა შეიქმნას

თბილისის გენერალური გეგმის ერთ-ერთი ავტორი მერაბ ბოლქვაძის განცხადებით, ჯანსაღი ურბანული გარემოსა და უნიკალური ლანდშაფტური ღირებულების შენარჩუნება თბილისის გენერალური განვითარების გეგმის პრიორიტეტია. სტრატეგიული გეგმით კი, გამწვანებული ტერიტორიის ფართობმა დროთა განმავლობაში თითოეულ მოსახლეზე 10 კვადრატულ მეტრს უნდა მიაღწიოს.

13 ივნისი 2021, 22:27

ტექნოლოგიები

როგორ მოქმედებს ალცჰაიმერის საწინააღმდეგო მედიკამენტი, რომელიც აშშ-ის სურსათისა და წამლის სააგენტომ დაამტკიცა

Aducanumab-ით მკურნალობის დასაწყებად აუცილებელია პაციენტს დადასტურებული ჰქონდეს ალცჰაიმერი. მედიკამენტი ეფექტიანია დაავადების საწყის ეტაპზე. მკურნალობა ამ პრეპარატის ყოველთვიურ ინტრავენურ გადასხმას გულისხმობს, რაც საშუალოდ თვეში 4 ათასი დოლარი ჯდება. თუმცა, მედიკამენტი ჯერ ახალია და სპეციალისტები დროსთან ერთად, მისი ხელმისაწვდომობის გაზრდასაც პროგნოზირებენ.

ჯილ ბაიდენი, დედოფალი ელისაბედი, ჯო ბაიდენი

13 ივნისი 2021, 22:16

მსოფლიო

ელისაბედ მეორემ ჯო ბაიდენსა და მის მეუღლეს უინძორის სასახლეში უმასპინძლა

ჯო და ჯილ ბაიდენები უინძორში კორნუოლიდან ჩავიდნენ, სადაც „დიდი შვიდეულის“ სამიტი გაიმართა. დახვედრის ცერემონიის შემდეგ თეთრი სახლის მეთაურმა და მისმა მეუღლემ დედოფალთან ერთად ჩაი დალიეს, რის შემდეგაც ვიზიტი დასრულდა.

ლულიანა-საბინა ჯოჯა

13 ივნისი 2021, 22:00

პოლიტიკა

ლულიანა-საბინა ჯოჯა: ნატოსთან თავსებადობის კუთხით საქართველოს გაცილებით დიდი პროგრესი აქვს, ვიდრე უკრაინას

„საქართველოს გაცილებით დიდი პროგრესი აქვს, ვიდრე უკრაინას, რომელიც ჯერ კიდევ საბრძოლო ქმედებებშია. მოწვევაზე კონსენსუსამდე მთავარია ვიმუშაოთ იმაზე, როგორ მიიღოს საქართველოს უფრო მეტი უსაფრთხოების გარანტიები, რაც ყველაზე მეტად სჭირდება. ამაზე საბოლოო სიტყვა სტრატეგიულმა პარტნიორმა - ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უნდა თქვას. განვიხილოთ, მაგალითად, საქართველოში განგრძობადი როტაციის სამხედრო აშშ-ის სამხედრო პერსონალის ყოფნა, რომელთა მიზანიც ჯარისკაცების ადგილზე გაწვრთნა იქნება. მომავალი ერთი წლის განმავლობაში აქტიურად ვიმუშავებთ ვაშინგტონსა და ევროპულ დედაქალაქებს შორის მადრიდის სამიტისთვის და იმედი ვიქონიოთ, რომ 2022 წლისთვის შევძლოთ არსებით პროგრესს მივაღწიოთ „მაპის“ საკითხებზე.

ნიკოლას უილიამსი

13 ივნისი 2021, 21:48

პოლიტიკა

ნიკოლას უილიამსი: არცერთი პარტნიორი არ არის ნატოსთან ისე ახლოს, როგორც საქართველო

„სამიტზე ელოდებით ძლიერ მხარდაჭერას, ერთგულებას ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებისადმი და ლიდერების დონეზე იმის დემონსტრირებას, რომ საქართველო ნატო-ს ძლიერი ასპირანტია. ვიცი, ეს ქართველ ხალხს არაერთხელ მოუსმენია, მაგრამ ამ სიტყვების დეკლარაციაში გამეორება არის ის, რასაც საქართველო წევრობამდე მიჰყავს. ღია კარის პოლიტიკაზე ცალკე პარაგრაფი იქნება. „მაპის“ მინიჭებაზე ამჯერად არ იმსჯელებენ, მაგრამ კომუნიკე იტყვის, რომ „მაპი“ ინტეგრაციის პროცესის ნაწილია. „მაპი“ პროცედურული ეტაპია. საქართველოსთვის „მაპი“ და მიწვევა ორგანიზაციაში პოლიტიკური გადაწყვეტილებაა. არცერთი პარტნიორი არ არის ნატოსთან ისე ახლოს, როგორც საქართველო. ამას ყველა აღიარებს და ეს თვალსაჩინოა. ალიანსის წევრებს გაწევრიანებისთვის დროის ჭკვიანურად შერჩევა სურთ, რადგან რუსეთი ისევ აგრესიულია. უგუნური ნაბიჯებით გამოირჩევა და დემოკრატიების ძირგამომთხრელი საქმიანობით არის დაკავებული. თქვენ იცით რას ნიშნავს რუსეთის აგრესია და ამიტომაც გსურთ ნატოში. ეს სურვილის ნატოსა და საქართველოს აერთიანებს, მაგრამ ალიანსმა უნდა შეარჩიოს ყველაზე საუკეთესო მომენტი, რათა საქართველომ ხელი შეუწყოს კოლექტიურ თავდაცვასა და უსაფრთხოებას. ასე ფიქრობს წევრთა ნაწილი“, - აცხადებს უილიამსი.

არჩილ თალაკვაძე

13 ივნისი 2021, 21:39

პოლიტიკა

არჩილ თალაკვაძე 20 ივნისის მოვლენებზე: მართალი გითხრათ, გიორგი გახარიას განცხადება ჩვენ თავზე არ მიგვიღია

„როგორც კი საპოლიციო ღონისძიება დაიწყო და გიორგი გახარია მოვიდა პარლამენტში და მას კარგად უნდა ახსოვდეს, რომ ლიდერები ყველანი პარლამენტში ვიყავით. მართალი გითხრათ, გიორგი გახარიას ეს განცხადება ჩვენ თავზე არ მიგვიღია. სიმართლე არის ის, რომ ეს განცხადება ჩვენ არ გვეხება და არ შეიძლება შეგვეხოს. მით უფრო, ამ ფონზე ასეთი შეფასება პარლამენტარების მიმართ გაუგებარი და უსამართლო იყო. სამწუხაროა, რომ ჩვენ და საზოგადოებამ ასეთი განცხადება მოვისმინეთ. მართლაც, უმრავლესობის პრაქტიკულად ყველა ლიდერი, მათ შორის მეც, პარლამენტში, ჩვენს სამუშაო ადგილებზე ვიყავით“, - განაცხადა თალაკვაძემ.

ამირან სალუქვაძე

13 ივნისი 2021, 21:16

პოლიტიკა

ამირან სალუქვაძე: აღმოჩნდა, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს მაღალი ხარისხის ნდობა აქვს როგორც ილჰამ ალიევთან, ასევე ნიკოლ ფაშინიანთან

„დავინახეთ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილი აღმოჩნდა ზუსტად ის პირი დროის ამ კონკრეტულ მონაკვეთში, რომელმაც ეს როლი იკისრა და შეასრულა. აღმოჩნდა, რომ მას საკმაოდ მაღალი ხარისხის ნდობა აქვს როგორც ერთი ქვეყნის ლიდერთან - ილჰამ ალიევთან, ასევე მეორე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრობის მოვალეობის შემსრულებელთან - ნიკოლ ფაშინიანთან“, - აცხადებს სალუქვაძე.

13 ივნისი 2021, 20:31

საზოგადოება

ხვალ თბილისის ქუჩების ნაწილს ელექტროენერგიის მიწოდება დროებით შეეზღუდება

„კომპანია ბოდიშს უხდის მომხმარებლებს შექმნილი დისკომფორტის გამო. სამუშაოების დასრულების შემდეგ აბონენტებს ელექტრომომარაგება აღუდგება“, - ნათქვამია „თელასის“ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

13 ივნისი 2021, 19:59

მსოფლიო

„დიდი შვიდეულის“ ლიდერებმა განაცხადეს, რომ პანდემიის დამარცხებას 2022 წელს გეგმავენ

G7-ის სამიტი 11-13 ივნისს ინგლისში, ქალაქ კარბის-ბეიში ჩატარდა. „დიდი შვიდეულის“ ლიდერები ბოლო 2 წლის განმავლობაში ერთმანეთს პირადად პირველად შეხვდნენ, რადგან შარშან სამიტი პანდემიის გამო გაუქმდა.

თენგიზ ცერცვაძე; ზვიად შალამბერიძე

13 ივნისი 2021, 19:17

COVID19

თენგიზ ცერცვაძე ქუთაისში იმერეთის რეგიონის სამხარეო ხელმძღვანელობასა და კოვიდ კლინიკების წარმომადგენლებს შეხვდა

შეხვედრაზე COVID-19-ით ავადმყოფების მოვლისა და მკურნალობის სერვისების ოპტიმიზაციისა და გარდაცვალების შემთხვევების შემცირების საკითხები განიხილეს. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო მკურნალობის ინოვაციური მეთოდებისა და მიდგომების დანერგვას. ერთმანეთს გაუზიარეს დაგროვილი გამოცდილება და მომავლის ამოცანები დასახეს. შეხვედრაზე გამოითქვა რწმენა, რომ შემოდგომისთვის შესაძლო ე.წ. „მეოთხე ტალღა“ „მეორე“ და „მესამე ტალღასთან“ შედარებით მსუბუქი იქნება, ხოლო კოვიდ პანდემიის დაძლევას ქვეყანა წლის ბოლოსთვის შეძლებს.

თენგიზ ცერცვაძე

13 ივნისი 2021, 19:13

COVID19

თენგიზ ცერცვაძე: საქართველოში ე.წ. „მესამე ტალღის“ დროს ყველანაირი შეზღუდვა იყო გაცილებით რბილი და მსუბუქი, ვიდრე ევროპის უმეტეს ქვეყნებში

ა.წ. 12 ივნისს ინტერნეტში, სავარაუდოდ, ყალბ პლატფორმაზე ვირუსულად გავრცელდა ვითომ ჩემს მიერ გაკეთებული ინფორმაცია მყვირალა სათაურით „მოგვიწევს ქვეყნის ჩაკეტვა ლოკდაუნის გამოცხადება“, რომელიც მტკნარი სიცრუეა და მიზნად ისახავს მოსახლეობის გაღიზიანებას, დასტრესვასა და საქართველოში კოვიდ პანდემიის წარმატებული მართვისთვის ჩრდილის მიყენებას, - ამის შესახებ ინფექციური პათოლოგიისა და შიდსის ცენტრის დირექტორი, თენგიზ ცერცვაძე სოციალურ ქსელში წერს.